JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Piahia mai:

tapura
hohooa

Te poroiraa:


Hi'o atu ia au i te huru o te faito:


 

Te puturaa buka: Mau buka e mau buka nainai


Eaha te Evanelia mau ?

ia au Davida C. Pack

Ua poro haere te Mesia i te Evanelia ! Tera râ, eaha te reira ? Eiaha roa'tu e feruri e, e ua ite mau outou i te pahonoraa ! Ua poro haere anei te aposetolo ra o Paulo i taua Evanelia nei i te mau Etene ? E, eaha mau tura hoi te auraa o te parau "Evanelia" ?
Tapurahia no muri iho mai

Te tumu mau o te Noela

ia au Davida C. Pack

No hea mai te Noela ? No roto mai anei i te Bibilia aore ra no roto anei i te haapaoraa etene ? Eaha te tumu mau o te Papa Noela, te amaa « gui », te mau tumu raau no Noela, te mau hei faaunauna « guirlandes » e te peu no te pûpûraa ô ? E rave rahi te…
Tapurahia no muri iho mai

Aita hoi te tia-faahou-raa o te Mesia i tupu i te mahana matamua « dimanche » o te hepetoma

ia au Davida C. Pack

Ua haere mai anei Iesu i rapae au i te menema i te aahiata o te mahana matamua « dimanche » o te hepetoma, te sabati o te tau evanelia nei ? Ua faaea anei oia i reira a toru ao e a toru rui ? Ua parau oia e, e riro taua mea nei ei tapao faaite hoê roa (Mataio 12 : 40), e o oia te Mesia ! E…
Tapurahia no muri iho mai

Te vai mau anei râ te Atua ?

ia au Davida C. Pack

E tau mirioni taata e tiaturi nei e te vai mau ra te Atua. E mea iti e mau ra i te haapapûraa. Ua papû anei ia outou e te vai mau ra oia ? Aore ra te tiaturi anei, te fâfâ anei, te haroaroa anei, te manao anei ra outou e, e te vai mau nei oia ? E haapapûraa ihi anei to’na ? E nehenehe anei…
Tapurahia no muri iho mai

Te mana o te Bibilia...e nehenehe anei e haapapu i te reira ?

ia au Davida C. Pack

Te Bibilia o te buka hoo roa a’e hia ïa, o te mau tau ato'a. E tiaturiraa niu ore aore ra e arata'iraa taata noa anei, te hoê 'ohipa faaurua-ore-hia e te taata ? E haaputuraa papa'i hebera e te heleni noa anei - faufaa noa ei pbuka aamu ?

Te parau nei te Bibilia, e o te parau oia na te Atua.…
Tapurahia no muri iho mai

Eaha te auraa o te parau, bapetizoraa utuhi ?

ia au Davida C. Pack

Mea titauhia anei râ te bapetizoraa utuhi no te faaoraraa ? Mai te peu e oia mau, e mea nahea to'na tereraa ? Mea ninii anei ? Mea pipi anei i te pape ? Mea utuhi anei ? Eaha’tura te parau o te mau aiu e te mau tamarii ? Na vai e aratai i te bapetizoraa - te tiai anei aore râ, e ti'a anei i te…
Tapurahia no muri iho mai

Eaha te fariuraa mau ?

ia au Davida C. Pack

Eaha te fariuraa mau ? O te parau-noa-raa anei e, « o te Mesia to tatou Fatu e to tatou Faaora » ? I teihia taime i faafariuhia ai tatou, e mea nahea to’na tupuraa ? O te hoê anei ohipa tei tupu taue, tei tupu oioi ? E aore ra, o te hoê anei ohipa tatuhaa i roto te oraraa taatoa ? E rave rahi…
Tapurahia no muri iho mai

Eaha te faaroo mau ?

ia au Davida C. Pack

No te aha te rahiraa o te mau taata i vai noa ai i roto i te mata’u e te hepohepo ? No te mea te ere ra ratou i te faaroo ! Tera ra, eaha te faaroo ? O te manao maitai anei ? E manao noa anei ? O te atiraa anei i te hoê Ekalesia ? O te tiaturiraa anei, e ua pohe Iesu no ta tatou mau hara ? E…
Tapurahia no muri iho mai

Ia maramarama i te parau o te faataa-ê-raa e te faaipoipo-faahou-raa

ia au Davida C. Pack

Hau i te pae ahuru i nia i te hanere o te mau faaipoiporaa e hope nei na roto i te faataaraa i teie nei mahana. Tera ra, e faatia anei te Atua i te faataaraa ? Mai te peu e, e, no teihea tumu ? Te mau taata tei faataahia, ua tiamâ anei no te faaipoipo faahou ? Ua taati anei te Atua i te mau…
Tapurahia no muri iho mai