JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

E mata na i roto i te Ekalesia o te Atua i faatia Faahouhia

Ua patu hoi Iesu Mesia i te hoê Ekalesia o te rohi nei i roto i te ao atoa nei. Te faaoti papu nei te Ekalesia o te Atua i faatia faahouhia e, e horoa oia, i te mau taime atoa, i te mau haamaramaramaraa papu maitai i nia i te mau haapiiraa o te Bibilia, e e horoa atoa oia i te tahi faito maitai mau no te mau haamaramaramaraa tei nehenehe e faataui i te oraraa o te hoê taata, tei ore roa e fanao i te mau vahi atoa.

Te vai nei te pu faatereraa o te Ekalesia i te oire ra no Wadsworth i Ohio (Hau Marite), e te mau amuitahiraa faaroo tei ruru i te mau hepetoma i roto i te mau fenua, hau i te 70 fenua e tuhaa fenua i roto i te ao atoa nei. No te tahi atu â haamaramaramaraa, a taio atu i te parau i raro nei. A papa’i mai ia matou.

Te Ekalesia o te Atua i faatia faahouhia, faaterehia e te Orometua rahi ra o Davida C. Pack tane, ia au i te faaueraa a Iesu Mesia no :

 1. Parau haere i te evanelia o te basileia o te Atua e ati noa a'e teie nei ao (Mat 24:14) e te faaite hoi i te mau nunaa atoa, te mau huaai no Iseraela i teie nei tau, i ta ratou utua tei fatata mai (Isaia 58:1-2; Ieremia 33:1-19)
 2. Faaamu i te nana a te Atua tei piihia no te haere i rapae i teie ao e no te tomo i roto i Ta'na ra Ekalesia (Ioane 21:15-17; 1 Petero 5:1-2)

A pata i nia i te mau parau i muri nei no te ite i te rahi o te Ohipa a te Atua tei tupu vitiviti nei :

 • Te ao amuri atu arataihia e Davida C. Pack tane : hoê faanahoraa tei ra'eahia tau mirioni taata i roto i te ao atoa nei, tei faataa i te mau tumu no te mau fifi rahi roa a’e e farereihia nei e te taata e te mau ravea hoê roa e itehia nei.
 • Te Parau Mau viivii ore hia : hoê ve'a faahiahia mau, tei riro ei hi'oraa, e tei tamau maite i te mau parau o te ve'a ra Te Parau Mau viivii ore hia.
 • Aore e otia, e nehenehe e taio atu tau hanere rahiraa buka e buka rairai, te mau papairaa, te mau haapiiraa e te mau ve'a (e roaa atoa i roto i te reo afirita, heremani, peretane, paniora, farani, italia, swahili, holane, polonia, serebia, e te finilana).
 • Te tatararaa i nia i te mau amaa tei taa ê atu i te Ekalesia tumu o te Atua (puohu o te mau tatararaa) : te tahi o te mau haamaramaramaraa i roto i na buka e vau, hau atu i te mau a'oraa i te feia atoa tei haere mai mai roto mai i te Ekalesia o te Atua i te ao nei (L’Eglise de Dieu universelle) ia maramarama maitai i te taivaraa i te pae hopea o te piti ahururaa o te tenetere.
 • Te pu a te ti'a hau : hoê pu haapiiraa teitei no te faaineine i te mau tiai e te mau ti'a aratai no ananahi i roto i te hoê roaraa e piti matahiti.
 • Te oroa no te Patiaraa Tiahapa : te vai ra te mau vahi e ruru ai te mau mero i roto i te ao atoa nei.
 • Te pou : hoê ve'a faanahohia i te mau piti ava'e atoa na te mau mero.
 • Te mau Ti'a hau api : hoê ve'a faanahohia i te mau piti ava'e atoa no te mau feia api.
 • Te puhaparaa o te mau Ti'a Hau Api : te puhaparaa tamatahiti no te mau feia api o te Ekalesia.
 • Te pû no te Haapiiraa e te maimiraa no te pae o te faaapu (IERA) : arataihia e te taata aravihi roa a'e no te parau no te ohipa faaapu evanelia (bibilia) e te ohipa faaapu e vai maoro, te faaite nei te IERA i te mau ravea maitai no te pae o te faaapu, na roto i te rave a te natirara (tahua itenati) e te mau faanahoraa no te horoa atu i teie nei aravihi na te ao atoa nei.
 • Tupuraa o te pu rahi : iti rii a'e mai i te 40 tâ fenua aivi tei horoa i te hoê ô nehenehe mau no te pu o te faatereraa, hoê fare haviti mau i te faito 3700 metera tuea, te vai nei hoi te mau piha ohiparaa e te mau piha faatereraa a te Ekalesia; te pu no te mau rata e haapao nei i te tuhaa no te neneiraa e no te afairaa i te mau rata uira; te pu no te ve'a, te haamauraa i te mau piha faaharuharuraa tei fana’o i te mau ravea api roa a'e, no te faanaho i te mau ve'a atoa mai te ve'a ra Te ao amuri atu (Le monde avenir).

Te ite nei te Ekalesia o te Atua i faatia faahouhia i te hoê tupuraa vitiviti mau i roto i te ao nei ! Te faaineine nei e te tihepu nei matou i te mau tiai no te rave tamau i te ohipa i te mau taime atoa, e te tamau nei matou i te haamau i te mau amuiraa api.

No te tahi atu mau haamaramaramaraa, a papa’i mai ia matou