JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

O vai o Davida C. Pack tane ?

Ia au i to'na tiaraa Orometua Faatere rahi no te Ekalesia o te Atua i faatia faahouhia, e hi'opo'a o Davida C. Pack tane i te mau tahua itenati o te Bibilia e ati a'e i te ao nei. Ua rave oia i ta'na tau haapiiraa i roto i te Fare Haapiiraa Teitei a te mau Ti'a (Ambassador College), e i muri mai, ua tomo atu oia i roto i te taviniraa i te Ekalesia o te Atua na te ao nei i te matahiti 1971. Na te taata ra o Herbert W. Armstrong i faaineine maite ia'na. Ua haamau oia hau atu i te 50 amuitahiraa faaroo, ua papai hau atu i te 80 buka e te mau buka rairai e e rave rahi atoa papairaa e e ite-atoa-hia i roto i te ve'a ra The History Channel. E taata nenei e te papai ve'a faatere no te ve'a ra The Real Truth (Te Parau Mau ano’i ore hia ra), ve'a e te reo no te faanahoraa afata teata The World to Come (Te ao amuri atu), ua nae'ahia ia'na tau mirioni taata i te ao nei na roto i te pororaa i te mau parau mau mana o te Bibilia tei ore â i itehia e te rahiraa o te taata.

Fanauhia Davida C. Pack tane i te matahiti 1948 i te pae tooa o te râ i te fenua Marite i Lima (Ohio, Hau Marite). E taata au roa e te anaanatae i te ohipa o te tu’aro e te tata’uraa àu 14 matahiti i te maoro, ua noaa mai hoi ia’na te taatoaraa o te mau rê i roto i te tu’aro Marite i roto i te tau haapiiraa tuarua, hou a haamata atu ai i te faaineineraa no te mau Tu’aro Nui no te matahiti 1968. I reira te tupuraa te hoê ohipa tei faataui roa i to’na oraraa taatoa.

Ua haamata oia i te faaroo i te ve'a ra o te afata ratio Te Ao no Ananahi paepaehia e te Afata Ratio Te Ekalesia o te Atua (tei mairihia i muri mai Te Ekalesia o te Atua na te ao nei) e e faaroo atura i te reo o Herbert W. Armstrong i te pororaa i te Evanelia mau o te Bibilia, oia hoi te parau maitai no te Basileia o te Atua e fatata mai nei.

Ua patoi atu i ta'na parau fariiraa i te Fare Haapiiraa Tuarua no Dartmouth e no te hoê tau faehau i roto i te nuu moana United States Naval Academy e tae noa'tu i te mau pute tauturu e rave rahi, ua maiti o C. Pack tane i te tomo atu i roto i te Fare Hapii Teitei te Ambassador College i te pu faatereraa o te Ekalesia, i Pasadena, i California. I muri mai i te noaaraa ta'na parau tuite i te matahiti 1971, ua faaipoipo oia i te vahine ra ia Shirley Ochs (tei pohe i te matahiti 2007), tei noaa atoa te parau tuite i te Fare Haapiiraa Teitei te Ambassador College e tei riro atoa ei papa’i parau iho no te taata ra o Armstrong tane, a tomo atu ai i roto i te taviniraa. Ua rave atu i ta'na taviniraa i roto i te amuiraa faaroo e rave rau (Indiana, Illinois, Wisconsin, New York, New Jersey, Ohio), ma te faaineine, haapii e te hi'opo'a i te tahi atu mau tiai i roto i te hoê tuhaa fenua rahi roa a'e.

Ua haamata oia ma te toroa papa’i buka i roto i te mau matahiti 1970, ua rau te huru o te mau buka, buka rairai e te mau papa’iraa a C. Pack tane, te tauturu nei oia e mirioni rahiraa taata ia ite oia i te mau parau mau o te Bibilia mai tei ore â i iteahia. Ua tere oia na te ao nei, riro a'e nei ei orometua no na rahiraa tausini taata e ua aratai oia i te mau faanahoraa haapiiraa Bibilia. Ua mau atoa oia i te mau tiaraa faatere tei horoa ia'na i te ite i te pae o te taviniraa e no te faatereraa.

I te poheraa o Armstrong tane i te ava'e no Tenuare i te matahiti 1986, te parau no te Evanelia mau e te rahiraa o te mau haapiiraa tei faana’ohia mai no roto mai i taua parau mau faufaa rahi roa, ua taiva ê hia e to’na mau mono. Ma te mau papu i to'na faaroo, ua faarue o C. Pack tane i te Ekalesia o te Atua na te ao nei (Eglise Universelle de Dieu) i te matahiti 1993 ma te iriti e te faaineine i te e'a no te mau taata e rave rahi tausini e pee atu ia'na.

Ua faaoti papû oia e eiaha roa te mau mea i tiaturihia e ana ia hafifihia, ua haamau o C. Pack tane i Te Ekalesia o te Atua i Faatia Fahouhia i te ava’e no mai 1999. Te Ekalesia o te Atua i Faatia Faahouhia o te hoê ïa amuitahiraa taa ê roa, e ore e itea i nia i te Fenua nei. I roro a’e i ta’na faatereraa, te poro nei oia i te hoê parau puai e te maitai, ma te pahono atu i te uiraa rahi roa a’e i roto i te feruriraa e rave rahi miria taata : eaha te fâ o te oraraa o te taata ? No te maramarama i te reira, e mea tia ia vai te mana’o papu i roto i te mau ravea i vauvauhia mai e te papa’iraa mo’a, i te mau ma'i, mau ati, mau fifi i fareirei noa hia na e te taata, e o tei uana roa i te 21 o te tenetere.

Rave rahi mau parau haapapûraa a Pack tane e ta Te Ekalesia atoa e tia ia pahono i te mau mana’ona’oraa no te mau tane e te mau vahine i te mau mahana tata’itahi, e te reira, ma te ore e titau i te tahi tuhaa moni, ma te ore e faahepo ia amui mai i roto i te amuiraa faaroo, e aore râ ma te ore e tomo atu i roto i te porotita. Te mau faanahoraa ve'a e te mau papairaa atoa, e mea horoa-noa-ïa te reira ma te tamoni ore e no te maitai o te mau taata atoa. Ua fafau o Pack tane i te haapiiraa i te e'a hoê roa fano tia atu ai i te hau i roto i te ao nei, te Parau Maitai i muri mai i te mau mea au ore o teie mahana. Na te reira tupuraa, ua opua e ua faanaho i te mau materia puai aano rahi no te mau haapiiraa no te mau taata huru faito matahiti atoa.

Te ve'a faufaa roa no te Ekalesia, The Real Truth (Te Parau Mau Anoi ore hia ra) e te faanahoraa afata teata The World to Come (Te ao amuri atu) a te taata ra o Pack tane, ua haapurorohia ïa i roto i te mau fenua e mau tuhaa fenua atoa o te ao nei, mai te mau feia mana o te fenua e tae noa'tu i te mau upoo faatere no te porotita, te faaroo, te haapiiraa, te mau taiete ohipa e te mau ve'a.

No te mau haamaramaramaraa hau atu, a taio i te aamu no te oraraa hamanahia o Davida C. Pack tane (The Authorized Biography of David C. Pack).