JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Tarena o te Mahana Mo’a

Te mau Mahana Mo’a i te tau uaaraa tiare

Matahiti Mahana matamua o te matahiti mo’a Pasa Te mau Mahana o te Pane faahopue-ore-hia Te Oroa Penetekose
2018 Mati 17 Mati 30* Mati 31–Eperera 6 Me 20
2019 Eperera 6 Eperera 19* Eperera 20-26 Tiunu 9
2020 Mati 26 Eperera 8* Eperera 9-15 Me 31
2021 Mati 14 Mati 27* Mati 28–Eperera 3 Me 16
2022 Eperera 2 Eperera 15* Eperera 16-22 Tiunu 5
2023 Mati 23 Eperera 5* Eperera 6-12 Me 28

* Haapaohia i te toparaa mahana i te pô na mua a’e


Te mau Mahana Mo’a i te tau haapoheraa raau

Matahiti Oroa o te Faaotoraa Pu Mahana tatararaa hara Oro'a Patiaraa Tiahapa Te Mahana Rahi Hopea
2018 Setepa 10 Setepa 19 Setepa 24-30 Atopa 1
2019 Setepa 30 Atopa 9 Atopa 14-20 Atopa 21
2020 Setepa 19 Setepa 28 Atopa 3-9 Atopa 10
2021 Setepa 7 Setepa 16 Setepa 21-27 Setepa 28
2022 Setepa 26 Atopa 5 Atopa 10-16 Atopa 17
2023 Setepa 16 Setepa 25 Setepa 30–Atopa 6 Atopa 7