JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Tarena o te Mahana Mo’a

Te mau Mahana Mo’a i te tau uaaraa tiare

Matahiti Mahana matamua o te matahiti mo’a Pasa Te mau Mahana o te Pane faahopue-ore-hia Te Oroa Penetekose
2021 Mati 14 Mati 27* Mati 28–Eperera 3 Me 16
2022 Eperera 2 Eperera 15* Eperera 16-22 Tiunu 5
2023 Mati 23 Eperera 5* Eperera 6-12 Me 28
2024 Eperera 9 Eperera 22* Eperera 23-29 Tiunu 16
2025 Mati 30 Eperera 12* Eperera 13-19 Tiunu 1
2026 Mati 19 Eperera 1* Eperera 2-8 Me 24

* Haapaohia i te toparaa mahana i te pô na mua a’e


Te mau Mahana Mo’a i te tau haapoheraa raau

Matahiti Oroa o te Faaotoraa Pu Mahana tatararaa hara Oro'a Patiaraa Tiahapa Te Mahana Rahi Hopea
2021 Setepa 7 Setepa 16 Setepa 21-27 Setepa 28
2022 Setepa 26 Atopa 5 Atopa 10-16 Atopa 17
2023 Setepa 16 Setepa 25 Setepa 30–Atopa 6 Atopa 7
2024 Atopa 3 Atopa 12 Atopa 17-23 Atopa 24
2025 Setepa 23 Atopa 2 Atopa 7-13 Atopa 14
2026 Setepa 12 Setepa 21 Setepa 26–Atopa 2 Atopa 3