JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Oro'a Patiaraa Tiahapa

Mai tei faaitehia i roto i te Levitiko 23:33 - 35, te Oroa Patiaraa Tiahapa (aore râ "te oro'a"), e oro'a mo'a te reira tei tupu i te mau matahiti atoa i roto i te hoê roaraa e hitu mahana. E tiai hoi te nunaa o te Atua i taua taime taa ê mau o te matahiti ma te aau tae, e e haaputuputu hoi ratou i roto i te mau vahi nehenehe roa a'e o te ao nei ta te Atua i maiti ""ei vairaa no to'na ra i'oa" (Deuteronomi 12:5). I te roaraa o te Oroa, e vaiho hoi te mau taeae e tuahine i ta ratou mau ohipa i mataro noa hia i te mau mahana tatai tahi, a amui maite atu ai e e oaoa hoi i mua i te aro o te Atua (Lev 23:40) i roto i te hoêraa o te hau e te au-maiteraa.

Ia haapao ana'e te nunaa o te Atua i taua oro'a ra, e faaâra oia i te hoê tau e ora ai te taata i roto i te hau i roto i te hoê ao viivii ore, tei ore e noaa i te faahemahia e te diabolo ra o Satani. Te Oroa, e taime ïa no te feruri i nia i te tiaraa o te feia mo'a i faatia faahouhia tei tauturu nei ia Iesu Mesia no te aratai i te faatereraa hau tei haamatahia i roto i taua tau faahiahia mau.

No te mau haamaramaramaraa hau atu â i nia i teie oro'a matahiti, e nehenehe outou e taio atu i te Mahana mo'a o te Atua aore râ oroa a te mau Etene ? E te haapiiraa 28 o te Haapiiraa Omuaraa i te Bibilia, "Te Oroa Patiaraa Tiahapa".

2024 Mau vahi e tupu ai te mau oro'a na te ao atoa nei