JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Święto Namiotów

Opisane w Księdze Kapłańskiej 23: 33-35, Święto Namiotów (lub "Święto") jest przykazanym siedmiodniowym świętem odbywającym się jesienią każdego roku. Lud Boży oczekuje na ten bardzo szczególny czas w roku z wielką niecierpliwością, aby móc zebrać się w różnych, pięknych miejscach świata, gdzie można zaobserwować szczególną troskę i piękno Boga (Pwt. 12: 5). Podczas tego święta, bracia pozostawiają za sobą codzienną rutynę i obowiązki, aby w braterskiej wspólnocie i w całkowitym spokoju, harmonii i jedności radować się przed Bogiem (Lev. 23:40).

Obchodzenie przez Lud Boży tych świąt jest pewnego rodzaju „próbą” przyszłego pokojowego życia w utopijnym świecie, wolnym od negatywnych wpływów szatana - diabła. Święto to jest także okazją do refleksji nad rolą zmartwychwstałych świętych, którzy będą pomagać Jezusowi Chrystusowi w administrowaniu światowego rządu, który On wprowadzi w tym czasie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego dorocznego święta można przeczytać: „God’s Holy Days or Pagan Holidays?” (Boże Święta, czy pogańskie obrządki?), lub 28 lekcję z naszego „Bible Introduction Course” (Wstęp do Kursu Biblijnego p.t. “The Feast of Tabernacles” – („Święto Namiotów”).

2024 Miejsca zjazdów na całym świecie