JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Kim był Herbert W. Armstrong?

Aż do czasu swojej śmierci w 1986 roku, Herbert W. Armstrong stał na czele Worldwide Church of God (Światowego Kościoła Bożego), noszącego do roku 1968 nazwę Radio Church of God. Setki milionów ludzi słyszało jego głos i czytało jego literaturę. H.W. Armstrong odpowiedział na Boże powołanie jesienią 1926 roku i wiosną 1927 roku został nawrócony. Bóg posłużył się H.W. Armstrongiem, aby poprzez jego 52 letnią służbę pastorską, objawić wiele prawdziwych doktryn biblijnych, które Kościół utracił na przestrzeni wieków. Niestety po śmierci H.W. Armstronga, jego następcy przestali w nie wierzyć i je głosić. Wprawdzie prawa autorskie zabraniają, aby Restored Church of God (Odrodzony Kościół Boży) kopiował i rozpowszechniał literaturę wydaną w czasie kiedy H.W. Armstrong kierował Worlwide Church of God, jesteśmy jednak zobowiązani do obrony i nauczania wszystkich tych prawd!