JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Światowa Siedziba Kampusu Kościoła

Światowa Siedziba Kampusu Odrodzonego Kościoła Bożego, znajdująca się w Wadsworth, Ohio, umiejscowiona jest na około 100 hektarach lasów i pól uprawnych. Ta wspaniała lokalizacja mieści Hall Administracji, Ośrodek Poczty oraz Ośrodek Medialny. Teren wokół Kampusu zostanie przez Kościół wykorzystany do realizacji programu związanego z powstaniem Ośrodka Edukacji Rolnictwa i Instytutu Doświadczalnego (Agriculture Education and Research Institute - AEARI).

Hall Administracji

Hall Administracji jest budynkiem o wielkości ok. 3716 m2, w którym mieszczą się biura i Zarząd Odrodzonego Kościoła Bożego. Ten centralnie umieszczony budynek o pięknej strukturze, stanowi niezwykłe osiągniecie w projektowaniu, budownictwie i technologii, unikalnej w tym regionie.

Działalność Kościoła, w którego skład wchodzi około 70 krajach rozproszonych w różnych krajach świata, rozpowszechnia darmowo, online, po całym świecie około 90 milionów pozycji (książki, broszury, artykuły, filmy i czasopisma), do ponad 45 milionów odwiedzających. Wiele z tych pozycji jest dostępnych w 11 językach. Działalność Kościoła obejmuje również obsługę najbardziej obszernych na świecie biblijnych stron internetowych: rcg.org, realtruth.org oraz worldtocome.org.

Głównym Zadaniem Odrodzonego Kościoła Bożego jest głosić wszystkim narodom ostateczne przesłanie nadziei– dobrą nowinę o wkrótce nadchodzącym Królestwie Bożym (Mk.16:15; Mat.24:14).

Placówka Poczty

W budynku poczty o wielkości ok. 1115 m2 mieszczą się biura zajmujące się całą procedurą pocztową i drukarską Kościoła, oraz Wydziały Projektowania Krajobrazu i Konstrukcji. Zachodzący obecnie ogromny wzrost dystrybucji literatury, wymagał powiększenia kampusu, w celu pozyskania więcej miejsca na sprzęt i personel.

W samym tylko roku 2014, Kościół udostępnił ponad 13 000 000 publikacji. Wiele tysięcy egzemplarzy książek i broszur zostało rozesłanych po całym świecie. Kościół wydaje ponad 150 tytułów książek, broszur, artykułów i kompleksowych opracowań kursów, w pełni wyjaśniających doktryny Biblii – wszystkie rozpowszechniane bezpłatnie.

Kościół wydaje również 10 razy do roku darmowe czasopismo Szczera Prawda (The Real Truth), które poprzez pryzmat Biblii rozprawia się z najbardziej problematycznymi wydarzeniami na świecie. Jedenaście milionów osób na całym świecie zaznajomiło się już z tym czasopismem, zaś tysiące innych, co miesiąc otrzymują je darmowo drogą pocztową.

Ośrodek Medialny

Ośrodek Medialny mieści się w ultranowoczesnym budynku ok. 372 m2, w którym znajdują się cztery studia, oraz Kościelny Wydział Usług Produkcji Medialnych. Program telewizyjny The World to Come™ with David C. Pack, (Świat Przyszłości z Davidem C. Packiem), który ma miliony słuchaczy na całym świecie, jest filmowany i edytowany właśnie w tym budynku, wraz z wieloma innymi produkcjami zarówno wideo jak i audio.

Do dnia dzisiejszego Kościół dotarł ze swoimi programami i publikacjami do ok. 220 krajów i terytoriów. Piętnaście milionów filmów wideo oglądanych było na worldtocome.org oraz na kanale You Tube.

Więcej informacji na temat Odrodzonego Kościoła Bożego

Istnieją plany budowy Studenckiego Ośrodka Ambassador, mieszczącego placówkę edukacyjną – Ośrodek Ambassador (Ambassador Center). Ten specjalistyczny program, jest kluczowym elementem w szkoleniu usługujących i liderów Kościoła, zapewniający niezbędne szkolenia i trening dla tych, którzy pracują w służbie Boga, zarówno w Siedzibie Kościoła, jak i w innych naszych zborach świata. Placówka ta działa pod hasłem „Odzyskiwanie Prawdziwych Wartości”.

Kościół wydaje również czasopismo Ambassador – Młodzież (Ambassador Youth™), który publikuje artykuły, adresujące problemy i wyzwania, z którymi zmaga się dzisiejsza młodzież. Dodatkowo, corocznie, Kościół sponsoruje Obóz Młodzieżowy Ambassador (Ambassador Youth Camp), który jest dwutygodniowym obozem letnim, stwarzającym możliwości nastolatkom z całego świata, uczenia się Bożego sposobu życia.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Odrodzonego Kościoła Bożego przejdź do: Kościół od wewnątrz, a przekonasz się jak wielki wpływ wywiera Odrodzony Kościół Boży na całym świecie (Zaplecze Pracy).