JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Kampus Svetskog sedišta

Kampus Svetskog sedišta Obnovljene crkve Božije se nalazi u Vadsvortu, u Ohaju, u SAD-u, na nešto manje od 100 hektara lepe šume i poljoprivrednog zemljišta. Ova veličanstvena lokacija je dom za Salu administracije, Centar za obradu pošte i Centar za medije. Zemljište oko kampusa će se koristiti za biblijski poljoprivredni program Crkve koji se naziva Institut za poljoprivredno obrazovanje i istraživanje (AEARI).

Sala administracije

Sala administracije je zgrada od 40.000 kvadratnih stopa, koja poseduje glavne administrativne kancelarije i odseke Obnovljene crkve Božje. Ova prelepa centralna struktura predstavlja u regionu jedinstveno ostvarenje u projektovanju, izgradnji i tehnologiji.

Odseci Crkve, koja ima kongregacije u preko 70 zemalja i obuhvata šest kontinenata, besplatno su, kako je procenjeno, distribuirali 90 miliona predmeta (knjige, brošure, članke, video-snimke i časopise) širom sveta preko interneta za preko 45 miliona posetilaca — od kojih su mnoge dostupne na 12 jezika — i rukovode najobimnijim biblijski zasnovanim sajtovima na svetu: rcg.org, realtruth.org i worldtocome.org.

Glavni posao Obnovljene crkve Božje je da objavi konačnu poruku nade za sve nacije — dobru vest za uskoro dolazeće Božje carstvo (Jevanđelje po Marku 16:15; Jevanđelje po Mateju 24:14).

Centar za obradu pošte

Centar za obradu pošte je zgrada od 12.000 kvadratnih stopa, koja snabdeva unutrašnje odseke za štampanje i poštanske poslove, kao i Odelenje za uređivanje okoline i izgradnju. Ogroman nedavni rast u distribucije literature i proširenje kampusa su iziskivali potrebu za više prostora za opremu i osoblje.

Samo u 2014, Crkva je poslala daleko više od 13.000.000 primeraka literature. Hiljade fizičkih knjiga i brošura je poslato širom sveta. Crkva proizvodi i više od 150 knjiga, brošura, članaka i sveobuhvatnu studiju za kurs koji u potpunosti objašnjava biblijske doktrine, i sve to se daje besplatno.

Crkva takođe proizvodi časopis Prava Istina, publikaciju koja pregleda današnje glavne vesti iz biblijske perspektive, koja je besplatna i koja se izdaje 6 puta godišnje. Jedanaest miliona ljudi je pročitalo Pravu Istinu na mreži i na hiljade papirnih kopija se šalje širom sveta svakog meseca.

Centar za medije

Centar za medije je najnovija savremena građevina od preko 4.000 kvadratnih stopa, koja poseduje četiri studija i Odeljenje za medijsku proizvodnju. TV program Svet koji dolazi sa Dejvid C. Pekom, koji dostiže milione širom sveta, snimnjen je i pripremljen u ovoj zgradi zajedno sa mnogim drugim video i audio proizvodima.

Do danas, Crkva je dostigla više od 220 zemalja i teritorija sa svojim programima i materijalima. Petnaest miliona video-snimaka je gledano na worldtocome.org i na kanalu YouTybe.

Više o Obnovljenoj crkvi Božjoj

Postoje planovi da se gradi Studentski centar Ambasador, koji će biti Crkveno sedište za obrazovanje — Ambasador centar. Ovaj specijalizovani program obuke je ključna komponenta za razvoj lidera za poslaništvo u Crkvi i za pružanje potrebne obuke onima koji služe u Božjem radu, kao i u sedištu i u kongregacijama širom sveta. Centar deluje pod motom „Ponovo osvojiti istinitu vrednost”.

Crkva takođe izdaje časopis Ambasador omladine, ispunjen člancima za rešavanje problema i izazova sa kojima se suočavaju današnji mladi ljudi. Pored toga, svake godine Crkva sponzoriše Omladinski kamp Ambasador, dvonedeljni letnji kamp koji pruža mogućnosti Crkvenim tinejdžerima iz celog sveta da se usredsrede na učenje da žive na Božji način.

Da biste saznali više o Obnovljenoj crkvi Božjoj, idite na Pogled u unutrašnjost Crkve i uverite se na uticaj koji Božja crkva ima širom sveta (Pozadina delovanja).