JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Centar za ambasadore

Centar za ambasadore (AC), osnovan 2008. od strane Dejvida C. Peka, predsednika i generalnog pastora Obnovljene crkve Božje (RCG), posvećen je celokupnom razvoju osobe. AC je posvećen pomaganju muškarcima i ženama u pripremi za uloge u Božjem radu obrazovanjem učenika o vrednostima koje dovode do uspeha u životu.

AC nastoji da postigne savršenstvo u nastavi pružajući obrazovnu sredinu koja će poboljšati karakter i razvoj ličnosti.

Izjava o svrsi

Svrha Centra za ambasadore je dvostruka:

(1) Da obezbedi obrazovnu ustanovu za učenje i obuku učenika oba pola, uključujući buduće zaposlene u Svetskom sedištu Obnovljene crkve Božje.

(2) Da obezbedi posvećeno ministartstvo za Obnovljenu crkvu Božju u skladu sa najvišim duhovnim, intelektualnim i kulturnim standardima, da služi onima koje Bog poziva u Svoju Crkvu, kao i da propoveda i objavljuje jevanđelja carstva Božjeg kao svedok svim narodima.

Centar za ambasadore prepoznaje potrebu za opremanjem studenta temeljnim znanjem i čvrstim razumevanjem ne samo Svetog pisma i teologije, već i liberalne umetnosti, pružanjem zaokruženog, balansiranog obrazovanja.

Uzorak ponuđenih časova

• Komparativna religija

Uvid u velike svetske religije kao što su hinduizam, budizam, konfučijanizam, taoizam, šintoizam, islam, tradicionalno hrišćanstvo i judaizam.

• Harmonija/Izučavanje jevanđelja

Usklađuju se četiri jevanđelja: po Mateju, Marku, Luki i Jovanu i ispituju se istorijski zapisi; detaljni kurs o životu i vladanju Isusa Hrista.

• Principi rukovođenja/Protokol 1

Studija o principima efikasnog rukovođenja i pravilnog protokola/bontona u svim društvenim sredinama.

• Zdravlje i wellness

Pregled prirodnog zdravlja, alternativne medicine i industrije prirodnih proizvoda. Razgovor o osnovnoj ljudskoj fiziologiji i funkciji telesnih sistema. Osnove vežbanja i fitnesa. Pregled efikasnih sredstava za životnu primenu.

• Istorija sveta

Pregled carstava i naroda i razvoja kultura tokom proteklih 4500 godina.

• Principi zakona

• Osnove finansija

• Novinarstvo

• Napredno novinarstvo

• Engleska gramatika

• Geografija sveta

• Aprecijacija muzike i likovna umetnost

• Horska muzika

• Govor I

• Govor II

• Govor III - Homiletika

• Opšte poslanice

• Pavlove poslanice

• Božja vlada / Doktrina Hristovog tela

• Istraživanje Starog zaveta

• Pastoralna zaštita/Administracija terena

• Principi savetovanja

• Principi rukovodstva/Protokol 2

• Principi života

• Ekonomija domaćinstva I

• Ekonomija domaćinstva II

• Nauka stvaranja