JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Prikažite kao:

lista
mreža

Organizujte po:


Pretražite po formatu:


 

Biblioteka: Preobracanje


Čovekov veliki potencijal

po Dejvid C. Pek

Pripremite se da budete zaprepašćeni — zapanjeni van verovanja! Neverovatna istina je ostala skrivena — od celog čovečanstva 2000 godina. Prevareni svet je bio uskraćen za spoznavanje važne DIMENZIJE koja NEDOSTAJE da bi se rešili problemi čovečanstva. Naučnici, teolozi, edukatori i…
Sačuvajte za kasnije

Da li Bog postoji?

po Dejvid C. Pek

Milioni veruju da Bog postoji! Malo ko ima dokaza. Da li ste Vi dokazali da Bog postoji? Ili se nadate—sumnjate—osećate—verujete—mislite da On postoji? Može li se Njegovo postojanje naučno dokazati? Možete li sa sigurnošću znati da je inteligentan Um stvorio svemir i sav život na…

Sačuvajte za kasnije

Šta se podrazumeva pod ”krštenjem vodom”?

po Dejvid C. Pek

Da li spasenje zahteva krštenje vodom? Ako je tako, kako to treba činiti? Prskanjem? Sipanjem? Potapanjem u vodu? Kako sa dojenčadima [odojčadima, novorođenčićima] i decom? Ko treba da vrši krštenje — zamonašeni poslanik ili drugi mogu to činiti? Kad treba, treba li pričekati ili se…
Sačuvajte za kasnije

Šta je prava konverzija?

po Dejvid C. Pek

Šta je prava konverzija? Da li je to samo „ispovedanje Hrista kao Gospoda i Spasitelja”? Kako i kada je neko preobraćen? Da li je to odmahodjedanput? Ili je to postepeni proces, koji traje celog života? Mnogi se bore s problemima, slabostima i gresima. Da li Bog očekuje prevazilaženje
Sačuvajte za kasnije

Da li je Bog stvorio ljudsku prirodu?

po Dejvid C. Pek

Šta je ljudska priroda? Zašto postoji? Odakle je došla? Da li ju je Bog stvorio? Zašto je tako sebična i zla? Malo njih razume ovu temu. Evo istine.
Sačuvajte za kasnije