JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Ko je bio Herbert W. Armstrong?

Herbert W. Armstrong je vodio Svetsku crkvu Božju (nekadašnju Radio crkvu Božju do 1968. godine) sve do svoje smrti 1986. godine. Desetine miliona ljudi su čule njegov glas i pročitale njegovu literaturu. Bog ga je pozvao u jesen 1926, a bio je preobraćen u proleće 1927. godine. Za 52 godine tokom kojih je bio ministar, Bog je kroz njega otkrivao iz Biblije stotine istinitih doktrina, koje su bile izgubljene vekovima; gospodin Armstrong je to mnogo puta lično govorio. U godinama nakon njegove smrti, njegovi sledbenici su prestali da veruju u ove doktrine i da ih predaju. Iako autorsko pravo zabranjuje Obnovljenoj crkvi Božjoj reprodukciju i distribuciju literature proizvedene u vremenu kada je on bio na čelu Svetske crkve Božje, Obnovljena crkva Božija je posvećena očuvanju i predavanju svih istina kojima je on podučavao!