JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Wie was Herbert W. Armstrong?

Herbert W. Armstrong leidde de Wereldwijde Kerk van God (voorheen De Radio Kerk van God tot 1968) tot aan zijn dood in 1986. Tientallen miljoenen mensen hoorden zijn stem en hebben zijn literatuur gelezen. God riep hem in het najaar van 1926 en hij bekeerde zich in het voorjaar van 1927. Gedurende dhr. Armstrongs 52-jarige bediening openbaarde God door hem een groot aantal ware Bijbelse leringen, die door de eeuwen heen verloren waren gegaan; dhr. Armstrong zelf herhaalde dit vaak. Na zijn dood stopten zijn opvolgers met het geloven en onderwijzen van deze leringen. Hoewel het auteursrecht het De Herstelde Kerk van God verbiedt de geproduceerde literatuur, van toen hij de Wereldwijde Kerk van God leidde, te reproduceren en te distribueren, is De Herstelde Kerk van God toegewijd aan het behouden en onderwijzen van de waarheden die hij onderwees!