JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Ambassador Center

Ambassador Center (AC), opgericht in 2008 door David C. Pack, president en hoofdpastor van De Herstelde Kerk van God (HKG), is toegewijd aan de ontwikkeling van de gehele persoon. AC is toegewijd aan het helpen van mannen en vrouwen om zich voor te bereiden op betekenisvolle rollen in het Werk van God door de studenten op te leiden met waarden die zullen leiden tot succes in het leven.

AC streeft ernaar om excellentie in onderwijs te bereiken terwijl een educatieve omgeving wordt geboden die dient ter ontwikkeling van karakter en persoonlijkheid.

Doelverklaring

Het doel van Ambassador Center is tweevoudig:

(1) Het aanbieden van een co-educatief leerinstituut voor het opleiden van studenten, waaronder toekomstige medewerkers van het Wereldhoofdkantoor van De Herstelde Kerk van God.

(2) Om een gewijde bediening voor De Herstelde Kerk van God te leveren volgens de hoogste geestelijke, intellectuele en culturele standaarden, om hen te dienen die God naar Zijn Kerk roept, en voor het prediken en publiceren van het evangelie van het koninkrijk van God als een getuige voor alle volken.

Ambassador Center herkent de behoefte om studenten te voorzien van niet alleen grondige kennis en goed begrip van de Bijbel en theologie, maar ook van de vrije kunsten, waardoor een goed-gebalanceerde opleiding geleverd word.

Voorbeeld van aangeboden lessen

• Aardrijkskunde

Een geografisch overzicht van de belangrijkste landen, rivieren, oceanen, en geografische kenmerken en hun effecten op onze wereld. Studenten leren over strategische plaatsen en landsgrenzen.

• Scheppingswetenschap

Studenten leren de grondbeginselen en theorieën van de moderne wetenschap, van hoe deze werden ontwikkeld tot de dag van vandaag. De schepping wordt bewezen aan de hand van wetenschappelijk bewijs, theorieën en feiten, de evolutietheorie daarentegen wordt weerlegd.

• Waardering voor muziek en de schone kunsten

Een inleiding tot muziek en de schone kunsten. Studenten leren hoe historische tijdsperiodes een invloed hebben gehad op beroemde schilderijen, kunst en muziek. Dit help studenten deze kunstwerken in een nieuw licht te zien en de moderne cultuur beter te begrijpen.

• Gezondheid & Welzijn

Een overzicht van gezondheid en welzijn. De menselijke fysiologie en functie van lichaamssystemen worden onderwezen. Behandeling van de basisprincipes van fitness en lichaamsbeweging, en het maken van gezonde keuzes.

Andere lessen zijn onder meer:

• Inleiding tot de landbouw en zijn geschiedenis

• Kritisch denken en schrijven

• Agrarische veeteelt

• Etiquette en protocol

• Regering van God

• Huishoudkunde

Kandidaten voor het dienaarschap krijgen een aanvullende opleiding in pastorale zorg, raadgeving, en verdere gevorderde religieuze studies.