JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Ambassador Center

Ambassador Center (AC), opgericht in 2008 door David C. Pack, president en hoofdpastor van De Herstelde Kerk van God (HKG), is toegewijd aan de ontwikkeling van de gehele persoon. AC is toegewijd aan het helpen van mannen en vrouwen om zich voor te bereiden op betekenisvolle rollen in het Werk van God door de studenten op te leiden met waarden die zullen leiden tot succes in het leven.

AC streeft ernaar om excellentie in onderwijs te bereiken terwijl een educatieve omgeving wordt geboden die dient ter ontwikkeling van karakter en persoonlijkheid.

Doelverklaring

Het doel van Ambassador Center is tweevoudig:

(1) Het aanbieden van een co-educatief leerinstituut voor het opleiden van studenten, waaronder toekomstige medewerkers van het Wereldhoofdkantoor van De Herstelde Kerk van God.

(2) Om een gewijde bediening voor De Herstelde Kerk van God te leveren volgens de hoogste geestelijke, intellectuele en culturele standaarden, om hen te dienen die God naar Zijn Kerk roept, en voor het prediken en publiceren van het evangelie van het koninkrijk van God als een getuige voor alle volken.

Ambassador Center herkent de behoefte om studenten te voorzien van niet alleen grondige kennis en goed begrip van de Bijbel en theologie, maar ook van de vrije kunsten, waardoor een goed-gebalanceerde opleiding geleverd word.

Voorbeeld van aangeboden lessen

• Vergelijkende godsdienstwetenschap

Inzicht in grote wereldreligies, zoals hindoeïsme, boeddhisme, confucianisme, taoïsme, shintoïsme, islam, traditionele christendom en judaïsme.

• Harmonie/overzicht van de evangeliën

Harmoniseert de vier evangeliën van Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, en onderzoekt historische bronnen; een diepgaande cursus over het leven en de bediening van Jezus Christus.

• Principes van leiderschap/protocol 1

Een studie naar de principes van effectief leiderschap en juist protocol/etiquette in allerlei sociale omgevingen.

• Gezondheid en welzijn

Overzicht van natuurlijke gezondheid, alternatieve geneeskunde en de natuurlijke productenindustrie. Discussie over de beginselen van menselijke fysiologie en de functies van lichaamssystemen. De beginselen van lichaamsoefening en fitness. Overzicht van effectieve bronnen voor toepassing in het leven.

• Wereldgeschiedenis

Een overzicht van rijken en volken en de ontwikkeling van culturen over de afgelopen 4500 jaar.

• Grondbeginselen van wetgeving

• Beginselen van financiën

• Journalisme

• Gevorderd journalisme

• Engelse grammatica

• Aardrijkskunde

• Muziekwaardering en fijne kunsten

• Koor

• Spraak I

• Spraak II

• Spraak III - Homiletiek

• Algemene brieven

• Brieven van Paulus

• Regering van God/Lichaam van Christus doctrine

• Overzicht van het Oude Testament

• Pastorale zorg/veldwerk

• Principes van raadgeving

• Principes van leiderschap/protocol 2

• Principes van leven

• Huishoudkunde I

• Huishoudkunde II

• Scheppingswetenschappen