JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Ambassadeur Sentrum

Ambassadeur Sentrum (AS), wat in 2008 deur David C. Pack, President en Pastoor Generaal van die Herstelde Kerk van God (HKVG) gestig is, is verbind tot die ontwikkeling van die hele persoon. AS is toegewyd om mans en dames voor te berei vir betekenisvolle rolle in die Werk van God deur studente te onderrig met waardes wat tot ‘n suksevolle lewe lei. Ambassadeur Sentrum (AS), verlang daarna om voortreflikheid te bereik met opvoedkunde, terwyl ‘n onderrig raamwerk voorsien word wat tot verdere karakter en persoonlikheidsontwikkeling mag lei.

Doelstelling

Die doel van Ambassador Sentrum is tweeledig van aard:

(1) Om ‘n mede-opvoedkundige leer-instelling te bied vir die opleiding van studente, insluitend toekomstige werknemers van die Herstelde Kerk van God se Hoofkwartier.

(2) Om ‘n toegewyde groep leraars vir die Herstelde Kerk van God daar te stel, volgens die hoogste geestelike, intelektuele en kulturele standaarde, ten einde diegene wie God na Sy Kerk roep te bedien, en vir die verkondiging en publiseering van die evangelie van die koninkryk van God as ‘n getuie aan alle nasies.

Ambassadeur Sentrum herken die noodsaaklikheid om studente nie alleen met kennis en ‘n in-diepte begrip van die Skrif en teologie toe te rus nie, maar ook in die Liberale kunste, wat ‘n afgeronde goed gebalanseerde opvoeding daarstel.

Steekproef van Klasse Aangebied

• Vergelykende Godsdiens

‘n Oorsig in wêreld godsdienste soos Hindoeiisme, Boedisme, Konfusianisme, Taoiisme, Sjintoisme, Islam, tradisionele Christendom en Judaiisme.

• Harmonie/Opname van die Evangelies

Harmoniseer die vier evangelies van Matthéüs, Markus, Lukas en Johannes en ondersoek historiese rekords;’n in-diepte kursus oor die lewe en bediening van Jesus Christus.

• Beginsels van Leierskap/Protokol 1

‘n Studie in die beginsels van efektiewe leierskap en behoorlike protokol/etiket in alle vorme van sosiale instellings.

• Gesondheid en Welstand

Oorsig van natuurlike gesondheid, alternatiewe medisyne en die natuurlike produkte industrie. Bespreking van basiese menslike fisiologie en funksie van liggaamssisteme. Basiese beginsels van effektiewe hulpbronne vir lewenstoepassing.

• Wêreld Geskiedenis

‘n Oorsig van ryke en nasies en die ontwikkeling van kulture oor die laaste 4,500 jaar.

• Wetlike Beginsels

• Basiese Finansies

• Joernalistiek

• Gevorderde Joernalistiek

• Engelse Grammatika

• Wêreld Aardrykskunde

• Musiekwaardering en Fynere Kunste

• Koor

• Toespraak I

• Toespraak II

• Toespraak III - Homelitiek

• Algemene Sendbriewe

• Sendbriewe van Paulus

• Regering van God/Liggaam van Christus se Leerstelling

• Ou Testament Ondersoek

• Pastorale Sorg/Bedieningsadministrasie

• Beginsels van Berading

• Beginsels van Leierskap/Protokol 2

• Beginsels van Lewe

• Huishoudkunde I

• Huishouskunde II

• Skeppingskunde