JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Ośrodek Ambassador

Ośrodek Ambassador (AC), założony w 2008 roku przez Davida C. Packa, prezesa i Pastora Generalnego Odrodzonego Kościoła Bożego (RCG), skupia swoją działalność na rozwoju wszystkich dodatnich cech charakteryzujących człowieka. Ośrodek pomaga zarówno mężczyznom, jak i kobietom, przygotować się do znaczących ról w Dziele Bożym, kształcąc studentów, poprzez uświadamianie im wartości, prowadzących do życiowego sukcesu.

AC dąży do osiągnięcia doskonałości w nauczaniu, a jakość i położenie placówki ma dalszy, równoczesny wpływ na rozwój charakteru i osobowości studentów.

Określenie zadań i celu Ośrodka

Cel Ośrodka Szkoleniowego Ambasador jest dwojaki:

(1) Udostępnienie koedukacyjnej jednostki szkoleniowej dla studentów, uwzględniając w tym przyszłych pracowników Światowego Zarządu Odrodzonego Kościoła Bożego (RCG)

(2) Zapewnienie konsekrowanej służby dla Odrodzonego Kościoła Bożego, zgodnie z najwyższymi standardami duchowymi, intelektualnymi i kulturowymi, oraz poprzez głoszenie i publikowanie ewangelii o Królestwie Bożym jako świadectwa wszystkim narodom służyć tym, których Bóg wzywa do Swego Kościoła.

Ośrodek Szkoleniowy Ambasador zdaje sobie sprawę z konieczności wyposażenia studentów nie tylko w gruntowną wiedzę i dobre zrozumienie Pisma Świętego i teologii, ale również rozległą wiedzę z zakresu nauk wyzwolonych, zapewniając im tym samym gruntowną i dobrze zrównoważoną edukację.

Przykłady oferowanych kursów:

• Religia porównawcza

Wgląd w główne religie świata, takie jak: hinduizm, buddyzm, konfucjanizm, taoizm, szintoizm, islam, tradycyjne chrześcijaństwo i judaizm.

• Harmonizacja / Ankieta Ewangelii

Harmonizuje cztery Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, analizując zapisy historyczne; gruntowne studium o życiu i posłudze Jezusa Chrystusa.

• Zasady Zarządzania/ Protokół 1

Badania z zakresu zasad skutecznego zarządzania i kierownictwa wraz z wprowadzeniem prawidłowego protokołu / etykiety dotyczącej rozmaitych sytuacji i norm towarzyskich.

• Zdrowie i uroda

Ogólne zasady dbania o zdrowie, medycyna alternatywna, oraz sektor produktów naturalnych. Dyskusja na temat fizjologii człowieka i podstawowych funkcji systemów ustrojowych. Podstawy ćwiczeń fizycznych i fitness. Przegląd skutecznych i efektywnych aplikacji do stosowania w życiu.

Historia świata

Przegląd imperiów i narodów, oraz rozwój ich kultury w ciągu ostatnich 4500 lat.

• Zasady prawa

• Podstawy finansów

• Dziennikarstwo

• Zaawansowane dziennikarstwo

• Gramatyka angielska

• Geografia świata

• Ocena muzyki i sztuk pięknych

• Śpiew i muzyka chóralna

• Mowa I

• Mowa II

• Mowa III - Homiletyka

• Epistoły ogólne

• Epistoły Pawła

• Rząd Boga / Doktryna Ciała Chrystusa

• Badania Starego Testamentu

• Duszpasterstwo / Dziedzina Administracji

• Zasady psychoterapeutyki (doradztwa)

• Zasady kierowania/ Protokół 2

• Zasady życia

• Domowa ekonomia I

• Domowa ekonomia II

• Nauka o stworzeniu