JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Ośrodek Ambassador

Ośrodek Ambassador (AC), założony w 2008 roku przez Davida C. Packa, prezesa i Pastora Generalnego Odrodzonego Kościoła Bożego (RCG), skupia swoją działalność na rozwoju wszystkich dodatnich cech charakteryzujących człowieka. Ośrodek pomaga zarówno mężczyznom, jak i kobietom, przygotować się do znaczących ról w Dziele Bożym, kształcąc studentów, poprzez uświadamianie im wartości, prowadzących do życiowego sukcesu.

AC dąży do osiągnięcia doskonałości w nauczaniu, a jakość i położenie placówki ma dalszy, równoczesny wpływ na rozwój charakteru i osobowości studentów.

Określenie zadań i celu Ośrodka

Cel Ośrodka Szkoleniowego Ambasador jest dwojaki:

(1) Udostępnienie koedukacyjnej jednostki szkoleniowej dla studentów, uwzględniając w tym przyszłych pracowników Światowego Zarządu Odrodzonego Kościoła Bożego (RCG)

(2) Zapewnienie konsekrowanej służby dla Odrodzonego Kościoła Bożego, zgodnie z najwyższymi standardami duchowymi, intelektualnymi i kulturowymi, oraz poprzez głoszenie i publikowanie ewangelii o Królestwie Bożym jako świadectwa wszystkim narodom służyć tym, których Bóg wzywa do Swego Kościoła.

Ośrodek Szkoleniowy Ambasador zdaje sobie sprawę z konieczności wyposażenia studentów nie tylko w gruntowną wiedzę i dobre zrozumienie Pisma Świętego i teologii, ale również rozległą wiedzę z zakresu nauk wyzwolonych, zapewniając im tym samym gruntowną i dobrze zrównoważoną edukację.

Przykłady oferowanych kursów

• Geografia świata

Przegląd geografii świata, który obejmuje główne lądy, rzeki, oceany i cechy geograficzne oraz ich wpływ na nasz świat. Uczniowie uczą się strategicznych punktów orientacyjnych i granic państwowych.

• Nauka o stworzeniu

Studenci uczą się podstawowych praw i teorii współczesnej nauki, od ich powstania do dnia dzisiejszego. Stworzenie zostało udowodnione za pomocą dowodów naukowych, teorii i faktów, podczas gdy teoria ewolucji została obalona.

• Uznanie muzyki i sztuk pięknych

Wstęp do sztuk pięknych. Uczniowie dowiadują się, jak okresy historyczne wywarły wpływ na malarstwo, sztukę i muzykę. Pomaga to uczniom docenić te prace w nowym świetle i lepiej zrozumieć współczesną kulturę.

• Zdrowie i uroda

Przegląd aplikacji zdrowia i dobrego samopoczucia przez cale życie. Omówienie fizjologii człowieka i funkcji układów organizmu. Obejmuje podstawy fitnessu i ćwiczeń, a także zasady dokonywania zdrowych wyborów.

Zajęcia dodatkowe obejmują:

• Wprowadzenie do rolnictwa i jego historii

• Krytyczne myślenie i pisanie

• Hodowla rolna

• Etykieta i protokół

• Rząd Boży

• Ekonomia domu

Kandydaci na pastorów przechodzą dodatkowe szkolenie w zakresie duszpasterstwa, poradnictwa i zaawansowanych studiów religijnych.