JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Biblioteka

Zamierzeniem niniejszych książek, broszur, artykułów, “pytań I odpowiedzi”, oraz nabożeństw, jest wyjaśniać Bożą Prawdę w jej najdrobniejszych szczegółach. Poruszają one takie zagadnienia jak: prawdziwy Kościół, Sabat i Boże doroczne Święta, proroctwa, małżeństwo, wychowywanie dzieci oraz znacznie więcej !