JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Polisa Prywatności

Zabezpieczenie prywatności w Internecie jest fundamentalną dewizą naszych Stron. Niniejsze oświadczenie o prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób są wykorzystywane w naszych zasobach Internetowych.

Jakie informacje gromadzimy

Odrodzony Kościół Boży (rcg.org.) i jego pokrewne aktywy (worldtocome.org oraz realtruth.org) czynnie gromadzi i bada dane swoich użytkowników. Na przykład: dane demograficzne, preferencje odnośnie rodzaju wyszukiwarek, przedmioty zainteresowań, oraz tematy związane z najbardziej poszukiwanymi wiadomościami i usługami.

Od użytkowników zapisujących się na naszą listę subskrypcji poprzez E-mail wymagane jest, aby podali niektóre lub wszystkie z następujących informacji: (1) imię, (2) adres e-mailowy, (3) kraj, (4) kod pocztowy. Mogą również być potrzebne dodatkowe informacje. Wszystkie informacje umożliwiają nam ustalenie dokładnych danych demograficznych, jak również ulepszać nasze usługi.

W jaki sposób gromadzimy informacje

Istnieje kilka dozwolonych sposobów, aby pozyskać informacje o tobie, korzystając z następujących procesów:

E-mailowe subskrypcje i formularze: Użytkownicy mogą zarejestrować się na liście subskrypcji e-mailowych, lub zamówić z naszej strony darmową literaturę. Mogą tam również zdobyć informacje na temat uaktualnień i zmian na naszej stronie. Funkcja ta jest również przydatna do ułatwienia sprawnego procesu zamówienia poszukiwanej literatury.

Ciasteczka: „Ciasteczka” to mały folder z danymi, które sieci internetowe, podczas ich przeglądania, wpisują na twój twardy dysk. Najczęściej zawiera on informacje takie jak identyfikacje użytkownika, do których poszczególne strony dopasowują prezentowane przez siebie informacje, lub pomagają odnaleźć odwiedzane strony. Informacje te używamy, aby optymizować nawigację poprzez nasze strony, jak również ulepszać ich konstrukcję i działalność. Istnieje zawsze możliwość odmowy skorzystania z „ciasteczek”, jeżeli przeglądarka, z której korzystasz na to zezwala, lecz może to limitować niektóre z aspektów funkcjonalności sieci.

Adresy IP: Mając na uwadze administrację systemu, gromadzimy adresy IP, aby podsumowując te informacje, mieć możliwość kontroli naszych usług i materiałów. Z uwagi na to, że automatycznie i w sposób grupowy zbieramy i gromadzimy dane statystyczne na temat twojej działalności sieciowej, informacja ta nie zawsze jest możliwa do osobistego zidentyfikowania. Adresy ID nie są używane przez nas do osobistej identyfikacji bez uprzedniej zgody osoby zainteresowanej, lecz mogą być użyte w celu namierzenia problemu.

W jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy informacje dotyczące ciebie

Rcg.org, worldtocome.org i realtruth.org korzystają ze wszystkich przekazanych dobrowolnie przez użytkownika danych, w celu usprawnienia używalności sieci, bądź to poprzez dostarczenie interaktywnych, lub tez osobistych elementów na stronach, oraz w celu przyszłej poprawy ich zawartości, przygotowując ją w oparciu o bazę zainteresowań użytkowników.

W niektórych przypadkach używamy twoje dane tożsamościowe, aby móc dostarczyć informacje tobie, jak na przykład wiadomości i – czy też oferty e-mailowe.

Wszystkie zgromadzone przez nas informacje o użytkownikach, są zabezpieczone i nie udostępniane do publicznego wglądu, bez uprzedniej pisemnej zgody osoby zainteresowanej, uwzględniając jednak takie sytuacje jak: (a) informacja jest już publiczną wiadomością; (b) ujawnienie ich jest wymagane przez prawo, nakazem sądu, lub też jest wymagane nakazem innych rządowych lub prawnych autorytetów.

Bezpieczeństwo

Odrodzony Kościół Boży, oraz jego pokrewne aktywy, wykorzystuje w obrębie swojej możliwości kontrolowania, ogólnie przyjęte, standardowe procedury bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia wszystkich osobistych informacji od zagubienia, nieprawidłowego użycia, lub nieautoryzowanych poprawek. Protokół zabezpieczenia uwzględnia zapory, szyfrowanie, zabezpieczenie haseł, oraz fizyczne bezpieczeństwo miejsca.

POMIMO DALEKO IDĄCYCH KROKÓW BEZPIECZEŃSTWA, NIE MOŻEMY GWARANTOWAĆ, ŻE WSZYSTKIE PRYWATNE KONTAKTY, CZY OSOBISTE INFORMACJE, NIE BĘDĄ UJAWNIONE, LUB ŻE NIE BĘDĄ PRZEDMIOTEM BEZPRAWNEGO WGLĄDU, PRZEZ NIEAUTORYZOWANE OSOBY TRZECIE.

Polisa rezygnacji

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z naszej e-mailowej subskrypcji. Potwierdzenie decyzji usunięcia jego danych wyślemy na aktualny adres e-mailowy zarejestrowany dla tego użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest odpowiedzieć na to potwierdzenie w przeciągu trzech (3) dni urzędowych. Po otrzymaniu odpowiedzi wszelkie informacje o użytkowniku są kompletnie usunięte z naszej bazy danych. Jeżeli nie uzyskamy twojej odpowiedzi, będziemy kontynuować rejestrację i związane z nią dane.

Ograniczenia naszych możliwości

Podczas gdy zabezpieczenie prywatności jest dla nas bardzo ważne, ze względu na istniejące regulaminy prawne, nie jesteśmy w stanie w pełni zagwarantować, że prywatne wiadomości, oraz inne dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Na przykład, możemy zostać zmuszeni do ujawnienia informacji organom rządu, lub osobom trzecim, w pewnych specyficznych okolicznościach, lub też osoby trzecie mogą bezprawnie przechwytywać, lub bezprawnie włamać się do twoich prywatnych informacji. Poza tym możemy (i mamy twoje upoważnienie) ujawniać informacje o tobie podmiotom prywatnym, takim jak organa egzekwowania prawa, lub innych urzędów państwowych, gdy będziemy uważać to za konieczne, lub celowe i potrzebne do zbadania, lub rozwiązania ewentualnych problemów lub niejasności.

Polityka dotycząca praw autorskich i znaków firmowych

Niniejsza strona jest głównym i oficjalnym źródłem internetowych informacji, dotyczących działalności Odrodzonego Kościoła Bożego (The Restored Church of God). Z uwagi na fakt, że niektórzy ludzie usiłują promować nasze prace w Internecie, poprzez utrzymywanie stron internetowych równoległych do naszej witryny, aby zapewnić spójność i ochronę przed błędami, przyjęliśmy następujące zasady.

Cała zawartość i grafika na stronie Internetowej Odrodzonego Kościoła Bożego jest chroniona prawem autorskim 2000-2019 i jest własnością Odrodzonego Kościoła Bożego (The Restored Church of God). Niektóre przedmioty są również chronione jako znak firmowy lub zarejestrowany znak firmowy Odrodzonego Kościoła Bożego (The Restored Church of God). Odrodzony Kościół Boży utrzymuje i zastrzega sobie wyłączne prawa do licencji i korzystania z nich.

Przed publikacją w Internecie, prosimy o przesłanie nam wszelkich tekstów i grafiki, które dotyczą lub odnoszą się do Odrodzonego Kościoła Bożego lub jego strony internetowej, do przeglądu i zatwierdzenia.

Reklamacje użytkownika

Skargi użytkowników dotyczące naszej polityki prywatności powinny być przesyłane na witrynę usług.