JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Te ture no te tapearaa i te parau mo'e a te EAFF

Ta outou parau mo'e i nia i te tahua itenati o te hoê ïa tuhaa faufaa rahi roa a'e o ta matou nei mau reni itenati. Teie faahitiraa parau "parau mo'e", o te faataaraa ïa eaha te mau parau e haaputuhia ra e matou, e e mea nahea matou ia faaohipa atu i te reira i nia i ta matou nei mau tahua itenati.

Eaha te mau parau e ohi hia mai e matou

Te Ekalesia o te Atua i faatia faahouhia (rcg.org) e ta'na mau tuhaa tapiri (Te ao amuri atu e Te Parau Mau viivii ore hia) o te haaputu ia e te hi'opo'a maiteraa i te mau putuite atoa o te mau feia e faaohipa nei. Ei hi'oraa : te nu'uraa i roto i te numera o te taata faaohipa, te faahaereraa i nia i te tahi atu mau tahua itenati, te mau tumu parau e tano ia hi'o, te mau parau api e te mau tuhaa faufaa mau.

Te mau taata faaohipa e tapao nei i to ratou mau i'oa i nia i te tapura tamatahitiraa na roto i te ravea o te rata uira, te titauhia nei ratou ia horoa mai i te mau parau, hoê tuhaa anei e aore râ te taatoaraa, i tapaohia mai i muri nei : (1) te i'oa, (2) te rata uira, e (3) te fenua e e (4) numera fare rata. E nehenehe te tahi atu mau tuhaa hau atu e aore râ te mau uiraa tapiri e tuu-atoa-hia'tu i mua ia outou na. Na te mau parau atoa i haaputuhia mai e tauturu ia matou i te haamau i te numera papu o te taata e no te haamaitai hoi i te mau tuhaa ohipa o ta matou e pupu atu.

Nahea matou i te haaputuraa i taua mau parau nei

Ua rau te mau rave'a e faaohipahia i tia ai ia matou ia farii i to outou nei mau parau na roto i teie nei mau tupuraa i muri nei :

Rata uira, te mau tapaoraa (tamatahiti) e te mau api parau : E nehenehe te mau taata faaohipa e tapao ia ratou i nia i te hoê o ta matou mau tapura haapurororaa na roto i te rave'a rata uira e aore râ ma te ani ia fana'o hoi ratou i te mau neneiraa i tuuhia i nia i ta matou mau tahua itenati. Te mau rata uira, te mau faaôraa tamatahiti e te mau api parau e faaara ïa te reira i te mau taata parau api huru rau (faarava'iraa) e te mau tauiuiraa o ta matou mau tahua itenati e aore râ, e faaohie oia i te pahonoraa papu mai i te mau aniraa atoa ia noaa te mau papairaa e hinaarohia ra.

Cookies : Te "cookie", o te hoê ïa haaputuraa parau nainai o ta te mau tahua itenati e tapea maite nei i nia i ta outou afata putu parau i te taime a mataitai atu ai outou. Te mea pinepine, te tapea nei oia i te mau parau mai te i'oa tomoraa no te faatupu i te hoê hi'oraa taa ê i nia i te mau parau e horoahia'tu e aore râ no te pee atu i te mau api parau e mataitaihia ra. Te faaohipa nei matou i taua mau parau nei no te haafaufaa i te haereraa na roto i te itenati, te neheneheraa e te aravihiraa o ta matou nei tahua itenati. E ti'amâraa to outou e patoi i ta matou "cookies" mai te peu e faarii ta outou "porotarama itenati" tera râ, nehenehe te reira e taoti'a i te tahi mau tuhaa o te mau rave'a faaohieraa o te tahua itenati.

Vahi nohoraa IP (adresse IP) : te haaputu nei matou i te mau parau atoa no te mau vahi nohoraa IP no te maita’iraa o te mau faanahoraa ohipa, ia faaite i te mau arata’iraa i putuhia mai e te hiopo’a maiteraa i ta matou mau tereraa ohipa e te mau materia. Te ooti e te haaputu nei matou i te mau numera i nia i ta outou mau ohiparaa itenati tupu tamau, i te tahi mau taime eita atoa teie mau haamaramaramaraa e ore e ite papuhia’tu. Aita matou e faatu’ati nei i te mau faaite vahi nohoraa IP no te ma’imiraa i te tiaraa taata iho, e ahiri e e parau faatia ïa ei faatitiaifaro raa i te tahi fifi.

Nahea matou i te faaohipa e te faaite i to outou mau parau

Rcg.org te faaohipa i te mau parau atoa o tei horoa maitaihia e te mau taata no te haamaitai atu â i to ratou ite no te tahua itenati, no te horoa anei i te mau parau amui e aore râ te mau parau piriroa i te taata tatai tahi i nia i te mau tahua itenati e aore râ no te faaineine mmaite i te mau parau i muri mai, o tei haamauhia ia au te hinaaro o te mau taata e faaohipa nei i taua mau tuhaa nei.

I te tahi mau taime, te faaohipa nei matou i to outou iho mau parau no te horoa atu i te mau haamaramaramaraa, e ere râ o teie ana'e, mai te mau rata uira e te mau ve'a ra te huru.

Eita hoi matou e faaite i te mau parau o te mau taata e faaohipa nei i taua mau tuhaa i mua i te mata o te nahoa rahi ma te ore e ani i te parau faatia papaihia e te taata no'na te parau, maori ra : (a) ua ite a'e na hia teie mau parau e te taata, e aore râ (b) e mea titauhia e te ture ia faaite i teie nei mau parau, na roto i te hoê faaotiraa a te ture, e aore râ na roto i te aniraa a te tahi atu hau fenua e aore râ na te mau feia mana tei rohi nei ia ravehia te reira ia au te faaotiraa.

Parau Parururaa

Te Ekalesia o te Atua i Faatia Faahouhia (e to'na mau tuhaa atoa), te faaohipa nei oia i te mau aratairaa no te parururaa tumu o te pû no te arai i te parau o te mau taata tatai tahi i raro a'e i to'na mana, ia mo'e atu te reira, i te mau faaohiparaa tano ore e aore râ i te mau tauiuiraa faatia-ore-hia. Te mau faanahoraa paruru, tei roto hoi te rave'a ra "pare-feu" (oia te paruru eiaha te tahi atu mau taata ia tomo noa mai i roto i ta oe tapura no te rave i te mau mea au ore), te "cryptage" (rave'a i tuuhia ia ore te tahi ia tae i roto i ta oe tapura), te parururaa i te mau parau tomoraa e te parururaa i te pae tino e vai ra i reira.

NOA'TU TEIE NEI MAU RAVE'A PARURU, EITA HOI MATOU E NEHENEHE E HAAPAPU ATU E, E EITA TA OUTOU MAU APARAURAA E AORE RÂ TO OUTOU IHO MAU PARAU E FAAITEHIA'TU E AORE RÂ E NOAA HIA'TU I TE TAHI MAU TAATA Ê.

Te ture no te iritiraa

E nehenehe te mau taata e iriti i to ratou mau i'oa i roto i te mau tapaoraa o te mau tamatahitiraa i roto i te faanahoraa rata uira i te mau taime atoa. E hopoi atu matou i te hoê poroi no te haapapuraa e, e te hinaaro mau anei ra outou e faaore i te mau parau o te rata uira e faaohipahia ra e outou. E tia ia pahono mai te taata faaohipa i taua rata uira ra i roto i te mau mahana i muri nei. I muri noa mai i ta outou pahonoraa, i reira e faaorehia'tu ai i to outou mau parau atoa i roto i ta matou haaputuraa parau. Mai te peu e, aita e poroi haapapuraa, e tapea noa hia mai ïa i te parau o te taata faaohipa e to'na mau parau tapiri atoa.

Te mau otia o to matou aravihi

Noa'tu e, e parau faufaa mau to outou iho oraraa ia matou, ia au te mau faatureraa e vai nei, eita e tia ia matou ia haapapu atu e, e eita ta outou mau aparauraa e to outou mau parau e faaitehia i te tahi atu mau taata. Ei hioraa, e faahepohia mai ia matou ia faaite atu i te hau fenua i te mau parau i roto i te tahi atu mau tupuraa ohipa, e aore râ, e nehenehe te tahi atu mau taata e tapea (haru) e aore râ, e farii i te mau haapurororaa e aore râ ta outou mau tau'araa parau. Hau atu â, e nehenehe matou (ia faatia mai hoi outou ia matou) e horoa atu i to outou mau parau i te mau taiete, mai te mau feia i faataahia no te rave i te mau faaotiraa a te ture e aore râ i te tahi atu mau tia rave ohipa no te hau fenua, no te mea, ma te ara maitai, te manao nei matou e, e mea tia mau ia tuatapapahia te reira no te arai e te faatitiaifaro atu i te mau fifi e fâ mai e aore râ no te mau aniraa parau.

Tiaraa fatu papai e te ture tapaoraa

Teie reni itenati, o te pû hoê roa ïa e te mana mau i nia i te tahua itenati a te Ekalesia o te Atua i faatia faahouhia. Ua ite hoi matou e, te vai nei te mau taata e hinaaro ra e haapuai (faateitei, paturu) i to matou itoito i nia i te reni Internet ma te tapea maite i te mau api parau o te tahua itenati o tei tu'ati atu i taua reni nei, no reira matou i rave maia ai i teie nei ture no te haapapu i te vai tamauraa taua mau parau e no te parururaa i te mau hape.

Te mau parau e te mau hohoa papai o teie reni itenati, tei raro a'e ïa i te neneiraa Copyright 2000-2024, e mau parau ana'e e fatuhia e te Ekalesia o te Atua i Faatia Faahouhia. Mea paruru-atoa-hia te tahi mau parau mai te tapao aore râ mai te hoê tapao i haamauhia e te Ekalesia o te Atua i Faatia Faahouhia. E tapea hoi te Ekalesia o te Atua i Faatia Fahouhia i to'na tiaraa, e tei ia'na hoi te ravea no te haaparare e no te faaohipa.

Te ani nei matou ia hi'opoa maite hia te mau parau e te mau hohoa papai tei faahitihia e aore râ tei au i te Ekalesia o te Atua i faatia faahouhia, e ia fariihia te reira hou a pia'tu ai i nia i te reni natirara.

Te mau amuamuraa (mutamutaraa) a te mau taata faaohipa

Te mau amuamuraa (manao) o te mau taata faaohipa i nia i ta matou faaohiparaa i te parau omo'e, e titauhia ia afaihia'tu i te Pû o te tahua itenati.