JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Tauturu

Te tuhaa Puturaa buka, te faanahonaho nei oia ma te faaohie i te tereraa no ta matou tau hanere rii mau buka, mau buka nainai, mau papa’iraa, mau Uiraa-Pahonoraa, mau haapiipiiraa e te mau haapiiraa pipiria, mau buka rairai e te mau ve’a. E roaa teie mau parau ia au te huru neneiraa (buka, buka rairai, papairaa e te vai atura.) e aore râ ia au te tumu parau. Te mau rave’a no te faataaraa e te mau titi’a hau atu na te reira e faaohie roa i ta outou mau maimiraa, e te tahi atu mau parau faatu’atiraa.

Te tuhaa O vai hoi matou Tei roto ïa te mau haamaramaramaraa atoa o ta outou e titau i nia i te Ekalesia o te Atua i Faatia Faahouhia.

Te tuhaa Vairaa buka o te hoê ïa o te mau faanahoraa faahiahia mau o teie nei tahua itenati. Teie vairaa buka tei riro na outou iho, na te reira e tauturu ia outou no te tapea (tapao) i te mau tuhaa parau no te taio i muri atu aore râ no te poroi atu i muri mai, no te faanaho i te mau tuhaa parau o ta outou e hinaaro nei e taio e no te tapao atoa i te mau api parau ia nehenehe outou ia ite i te vahi i taiohia e outou i roto i te mau neneiraa atoa : aita teie huru faanahoraa e iteahia i nia i te tahi atu mau tahua itenati !

Puturaa buka

E nehenehe outou e imi i te mau tuhaa parau ia au i te huru neneiraa (buka, buka rairai, papairaa e te vai atura.) e aore râ, ia au te tumu parau. E nehenehe atoa te mau feia mata’ita’i e fanao i te mau papairaa mai teie atoa te huru (e nehenehe te mau taata faaohipa e tapea mai i te mau tuhaa parau i roto i te tuhaa "Ta'u vairaa buka").

Ia hahaere atu outou na roto i te tuhaa puturaa buka (na roto anei te tumu parau e aore râ te huru neneiraa), e nehenehe outou e haamaita’i atu â i ta outou mau parau na roto i te tauiuiraa i te huru piaraa (neneiraa) o te mau parau, ma te taui atu i te paruai (matini roro uira), te anairaa, te huru neneiraa e aore râ te tumu parau.

I roto i te piaraa «tapura» tei faaite tamauhia nei (e i roto i te hioraa i te «tapura - faanahoraa reni»), e nehenehe te mau tuhaa parau e itehia nei e tuuhia'tu i muri mai ma te ore e haapae i te tuhaa puturaa buka.

Taa ê atu i te reira, e nehenehe te mau taata faaohipa e tapea mai i te mau papairaa faufaa mau i roto i te tuhaa "Ta'u Vairaa buka" no te taio e aore râ no te poroi atu i muri mai.

Imiraa

I nia i te api parau imiraa, e fanao atoa outou e rave rahi mau faanahoraa e vai nei i roto i te puturaa buka.

Aita e fifi mai te peu e e faaohipa outou i te hoê tapura e aore râ i te imiraa i nia i te hoê tumu parau, e tauturu te tahua itenati ia outou ia ite oioi atu i te mau mea e imihia ra e outou. E i te taime a ite ai outou i te hoê papairaa, e tauturu te tuhaa "Ta'u Vairaa buka" ia taio outou i te mau tuhaa parau i teie nei, e aore râ no te tapea mai i te reira no muri mai.

Haamaniraa taa ê

Na roto i te ravea o te haamanira ma te " faanahoraa tano», e faatuea noa (faatanotano) te tahua itenati rcg.org i te mau huru matini atoa o tei farii mai i te reira. No reira, ia faaohipa noa'tu outou i ta outou niuniu parauparau aore râ te matini roro uira, e fanao atu outou i te mau parau e te mau faanahoraa huru rau e vai ra i roto.

Hoê hi'oraa i nia i te matini roro uira e te niuniu parauparau

Te mau papa’iraa

E nehenehe te mau taata faaohipa e tapea maite i te mau parau i roto i te tuhaa "Ta'u Vairaa buka". Ta outou vairaa buka, o ta outou iho ïa haapu'eraa parau no te tahua itenati o ta outou e nehenehe e taio, tuatapapa e aore râ e poroi i muri mai.

E nehenehe atoa te mau taata faaohipa e pata atu i nia i te tapao ra "Tapao- 'api" a taio noa'tu ai no te tapea maite i te vahi i faaeahia e ratou i roto i teie vairaa buka itenati. Te vahi i tapaohia, e afaihia te reira i nia i te mau matini atoa o ta outou e faaohipa nei no te haere atu i nia i te tahua itenati : matini roro uira, roro uira afaifai, niuniu parauparau !

Paratarafa hou te tapaoraa 'api parau

Paratarafa tapaohia e te Tapao-'api (tapea maitehia i roto i ta outou vairaa buka)

E nehenehe atoa outou e nenei atu ; e tuuhia'tu ïa i te hoê huru neneiraa taa ê ia itea maitaihia.

Ta'u vairaa buka

E tauturu hoi ta outou vairaa buka ia outou no te tapea-maite-raa i ta outou iho tapura parau o ta outou e hinaaro ra i te taio, tapao e aore râ e poroi i teie nei aore râ i muri mai. E faaite atoa mai ta outou vairaa buka i te vahi i faaea ai outou i te taio na roto i te ravea ohie o te reni faitohia i nia i te hanere : " % i taiohia". I te taime a oti ai te hoê parau i te taiohia, pata atu i nia i te tapao ra " Hope" no te afai atu i roto i ta outou tapura "Te mau parau i tapea-maite-hia i muri a'e nei".

Faaore aore râ apapa ma te matamua e tae atu i te hopea o te mau parau papaihia i roto i ta outou vairaa buka itenati ma te pata atu i nia i te tapao raTaui