JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Te pû o te mau Ti'a Hau Api

Te pû a te mau Ti'a Hau Api, o te hoê ïa vahi (pû farereiraa) i faanahohia e te Ekalesia o te Atua i Faatia Faahouhia i te mau matahiti atoa.

I te mau tau ve'ave'a atoa, e ruru mai te mau feia api atoa o te Ekalesia na te ao nei no te hoê huru oraraa taa ê mau i roto i te hoê roaraa e piti hepetoma i te Hau Amui no Marite. E fana'o hoi ratou i te mau amuiraa parauparau e te mau haapiiraa Bibilia i te mau mahana atoa, e haapii ratou i te ora ia au i te hinaaro o te Atua, e amui atu i roto i te mau faanahoraa tu'aro e te mau faaanaanataeraa na rapae, e patu hoi i te auhoaraa maoro haamauhia i nia i te hoê niu paari e e haaputu ai te mau haamana'oraa o te vai i te roaraa o to ratou oraraa, i roto i te hoê tupuraa tei atea ê i te mau tamataraa e te mau faahemaraa o te ao nei.

Te faaite ra te hoho'a mata’ita’i video i nia mai I tem au tuaro, te mau ohipa faaanaanatae, te mau amuiraa, te mau auhoaraa e te mau atoa i orahia i roto i taua pû ra ei haamana’oraa. E a hi’o na eaha tei faariro i teie amuiraa i te tau veavea mai te hoê ohipa tei taui i te oraraa taatoa !