JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Te Fare Haapiiraa Teitei o te Pu Faatere o te ao nei

Te vai nei te pû faatereraa a te Ekalesia o te Atua i Faatia Faahouhia i te oire ra no Wadsworth, i Ohio (Hau Amui Marite), i nia i te hoê fenua nehenehe mau e te ururaau huru rau, tei hau atu i te hoê tâ i te rahi. I taua vahi haaviti mau e vai ai te pû ohiparaa a te faatereraa, te pû no te puturaa rata e te pû no te ve’a. Te mau fenua e auahaati nei i te pû ua faataa hia ïa no te faanahoraa faaapu i ta te bibilia faaiteraa haamau hia e te Pû no te haapiiraa e te Maimiraa no te pae o te faaapu (IERA) – Pû no te haapiiraa e te mau maimiraa no te ohipa faaapu (AEARI).

Te pû faatereraa

Te fatu nei te pû faatereraa i te hoê tuhaa fenua e 3700 metera tuea i te rahi e i reira atoa hoi e rave rahi mau piha ohiparaa ineine mau a te Ekalesia o te Atua i faatia faahouhia. Ua riro hoi teie fare nehenehe ei pito no te manuiaraa i roto i to’na opuaraahia, to'na paturaahia e ta’na mau mauhaa roro uira taa ê roa i roto i taua tuhaa fenua ra.

Te Ekalesia, ua noaa mai ia’na e rave rahi mau amuiraa faaroo i roto hau atu i te 70 fenua i nia e e ono mau fenua rarahi, ua opere oia ma te tamoni ore i te hoê taatoaraa i faitohia tei hau i te 180 mirioni neneiraa i nia i te tahua itenati (te mau buka, mau buka rairai, te mau papa’iraa, te mau hoho'a mata’ita’i e te mau ve'a) - e rave rahi tei vata i hurihia i roto 12 reo no te ao atoa nei - e te faaohipa atoa nei te Ekalesia i te mau tahua itenati tei niuhia i nia i te Bibilia, tei nao’a-roa-hia te aanoraa o teie nei ao.

Te ohipa tumu a te Ekalesia o te Atua i faatia faahouhia, o te parau haereraa ïa i te poroi hopea roa no te tiaturiraa i te mau fenua atoa : i te parau maitai no te taeraa mai te basileia o te Atua (Mareko 16:15; Mataio 24:14).

Pû ohiparaa no te mau rata

Te pû no te mau faataaraa rata, tei roto oia i te hoê fare tei faitohia e 1.100 metera tuea, te vai nei hoi te piha ohipa no te rata (tei haapao mai i te tuhaa no te neneiraa e te opereraa rata) e te tuhaa no te faaneheneheraa (tei rauti mai i te parau no te faaneheneheraa aua e no te paturaa). Te tupuraa api e te faahiahia o te opereraa o te mau neneiraa buka, e te faarahiraa o te pû faatereraa, ua titau te reira ia rahi atu â te tuhaa fenua no te mau mauhaa (matini) e te mau rave ohipa.

E mau hanere tausani buka e te mau buka rairai tei operehia na te ao nei. E faatupu te Ekalesia e te pûpû nei hau atu i te 150 buka, buka iti e te mau buka rairai, tae noa'tu i te hoê haapiiraa tei faahope roa i te mau tuatapaparaa tei faataa maite i te haapiiraa tumu o te Bibilia.

E nenei atoa te Ekalesia i te ve'a ra Te Parau mau viivii ore hia The Real Truth (na roto ana'e i te reo marite), hoê neneiraa tamoni ore, e 6 ve'a i te matahiti, tei hi'opoa i te mau tumu parau rahi i roto i te mau ve'a ia au te haamaramaramaraa a te mau Papa'iraa mo'a. Hau i te 23 mirioni papairaa no te ve’a Te Parau Mau viivii ore The Real Truth i taiohia i ni'a i te tahua itenati, e tau tauatini api i piahia tei operehia i te mau ava'e atoa na te ao nei.

Pû no te mau Ve'a

Te pû no te mau ve'a, o te hoê ïa paturaa faahiahia mau tei faitohia e 370 metera tuea, tei tiaau te faanahoraa no te tuhaa o te faaharuharuraa (studios) e maha ïa piha i faataahia no te reira, e te pae no te haaparareraa i te ve'a a te Ekalesia. Te faanahoraa afata teata a Davida C. Pack Te Ao Amuri Atu (The World to Come), ua tae'ahia ïa tau mirioni taata i te ao nei, ua faaharuharuhia e ua taviri atoa hia te reira i roto i teie nei pû, tae noa'tu i te tahi atu â mau hoho'a i tavirihia (video) e te mau haruharuraa (audio).

I teie mahana, te haapuroro nei te Ekalesia i ta'na mau faanahoraa afata teata e te mau neneiraa buka i roto i hau atu i te 230 mau fenua e tuhaa fenua. Hau i te piti ahuru mirioni mau hoho'a mata’ita’i (video) i mata’ita’ihia i nia i te itenati The World to Come e i nia atoa i ta'na reni Youtube.

Mau haamaramaramaraa hau atu â no nia i te Ekalesia o te Atua i faatia Faahouhia

I te pû o te faatereraa o te Ekalesia, te vai atoa ra te Pû no te Tia hau (Ambassador Center), hoê faanahoraa haapiiraa no te faaineine i te mau ti'a faatere e te mau tiai (ministres) i roto i te Ekalesia, e ia horo'a atoa hia ia ratou te mau haapiipiiraa e titauhia ra no te tavini i te Atua, o na piti atoa i te Pû o te Faatereraa e i roto i te mau amuiraa faaroo na te ao nei. Te ohipa nei teie pû ia au te parau tumu " Ia mau papu â te mau faufaa mau".

Te nenei atoa nei te Ekalesia i te ve'a Ambassador Youth (Te puhaparaa a te feia api tia hau), tei roto te mau parau papa'i tei tuatapapa i te mau fifi e te mau tamataraa e arohia nei i te ui api i teie tau. Hau atu i te reira, i te matahiti tataitahi te paturu nei te Ekalesia te faanahoraa Ambassador Youth Camp (Te puhaparaaa te feia tia hau), e puhaparaa tei faataahia no piti hepetoma i te tau veavea, ma te pûpû i te mau ravea atoa i te ui api i roto i te Ekalesia, i te feia api na te ao atoa nei, ia faatumuhia ratou e ia haapii atoa hia ratou i te ora ia au i te haerea o te Atua.

No te faahohonu atu â i te parau no te Ekalesia, e haere a mata’ita’i atu i te hoho’a ra "Te hoê hi’oraa i roto i te Ekalesia o te Atua i faatia faahouhia", e ite atu outou, i te ohipa maitai a te Ekalesia i nia i te ao nei i teie mahana i nia i te reni itenati Behind the Work (i muri mai i te ohipa).