JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Piahia mai:

tapura
hohooa

Te poroiraa:


 

Te puturaa buka: Te mau oro'a a te taata


Aita hoi te tia-faahou-raa o te Mesia i tupu i te mahana matamua « dimanche » o te hepetoma

ia au Davida C. Pack

Ua haere mai anei Iesu i rapae au i te menema i te aahiata o te mahana matamua « dimanche » o te hepetoma, te sabati o te tau evanelia nei ? Ua faaea anei oia i reira a toru ao e a toru rui ? Ua parau oia e, e riro taua mea nei ei tapao faaite hoê roa (Mataio 12 : 40), e o oia te Mesia ! E…
Tapurahia no muri iho mai