JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Pû no te Tia Hau

Pû no te Tia Hau (Centre d’Ambassadeur) o te hoê ïa pû i haamauhia e Davida C. Pack tane i te matahiti 2008, oia hoi te Peretiteni e te Orometua Faatere Rahi o te Ekalesia o te Atua i Faatia Faahouhia, ia manuia hoi te taata i roto i te huru atoa o to'na oraraa nei. E tauturu te Pû no te Tai Hau (Centre d’Ambassadeur) i te mau tane e te mau vahine no te faaineine ia ratou ia amo i te mau hopoia rahi i roto i te Ohipa a te Atua, ma te haapii i te mau piahi i te mau parau faufaa e manuia ai i roto i te oraraa.

Te titau nei te pû no te Tia Hau (Centre d’Ambassadeur) i te hoê faito hau a'e i te maitai i roto i te haapiiraa ma te horoa atu i te hoê faanahoraa haapiiraa tei tauturu atu ia ratou ia haamahora atu â i to ratou huru e to ratou hiro'a.

Te faaiteraa i te fâ

E piti ïa fâ ta te Pû no te Tia Hau :

(1) E horoa oia i te hoê faanahoraa haapiraa i roto i te mau pupu tei anoi noa te mau tane e te mau vahine no te faaineineraa i te mau piahi, e tae noa'tu i te mau rave ohipa no amuri a’e i te pû no te faatereraa o te Ekalesia o te Atua i Faatia Faahouhia.

(2) Faatupu atu â i te hoê taviniraa no te Ekalesia o te Atua i faatia faahouhia mai te mau titauraa teitei roa a'e i te pae varua, i te pae o te feruriraa, e i te pae o te ta'ere, tei haapaohia no te tavini i tei piihia e te Atua i roto i Ta'na ra Ekalesia, e no te haapaututu i te pororaa i te Evanelia o te Basileia o te Atua mai te hoê ite no te mau nunaa atoa.

Te mana'o nei te pû no te Tia Hau e, e mea faufaa mau, eiaha noa ia horoa i te mau piahi i te hoê faito hohonu no te ite, e te maramarama maitai i te mau Papa’iraa e no te tuatapaparaa evanelia (teologia), ia horoa atoa hia ra te hoê haapiiraa papu mau no te mau tumu parau atoa, ia fana’o hoi i te hoê hope roa e te au maite.

Hi'oraa no te mau haapiiraa e horoahia nei

• Teotarafia o te ao nei

Te hoê maimiraa no nia i te teotarafia na te ao nei e tapo'i ra i te mau fenua rarahi, te mau anavai, te mau moana, e te mau tuhaa fenua e to ratou mau faahopearaa i nia i to tatou nei ao. E haapii te mau piahi no nia i te mau tapao faufaa roa e te mau otia o te fenua.

• Ite aivanaa o te poieteraa

E haapii te mau piahi i te mau ture tumu e te mau haapiiraa tumu o te ite aivanaa no teie nei tau, mai te huru i hamanihia ' i te reira e tae roa mai i teie mahana. Te haapapuhia ra e te faaohipa ra te poieteraa i te mau haapapuraa a te ite aivanaa, te mau tatararaa, e te mau tupuraa, area te haapiiraa e mea tupu noa mai te mau mea atoa ra, aita ïa e haapapuhia ra.

• Te mau pehe e te mau ohipa rima î

Te hoê omuaraa parau no te mau ohipa aravihi. E haapii te mau piahi mea nafea te tau o te aamu i te tarairaa i to ratou mana i nia i te mau hoho'a peni tuiroo, te ohipa aravihi e te upaupa. E tauturu te reira i te mau piahi ia haafaufaa i teie mau ohipa i roto i te hoê maramarama apî e ia taa maitai a'e i te ta'ere o teie tau.

• Te oraora - maitai - raa e te vai - maitai - raa

Hi'opo'araa i te parau no te ea e te maitai o te tino no te faaohiparaa i roto i te oraraa. Te tauaparauraa no nia i te huru o te tino o te taata e te tereraa o te mau faanahoraa o te tino. A tapo'i i te mau mea tumu o te tino e o te faaetaetaraa tino, e tae noa'tu i te mau parau tumu no te raveraa i te mau ma'itiraa maitai.

Teie te tahi atu mau haapiiraa :

• Omuaraa i te ohipa faaapu e to ' na aamu

• Te mana'o faahapa e te papairaa

• Te faaamuraa i te animala

• Te peu maitai e te protocol

• Faatereraa a te Atua

• Te mau fifi i te pae faarava'iraa faufaa

Te fana'o nei te feia e titau ra i te taviniraa i te tahi atu â faaineineraa i te pae no te haapaoraa i te mau tiai mamoe, te a'oraa, e te mau haapiiraa faaroo teitei.