JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Kituo cha Mabalozi

Kituo cha Mabalozi (KM), kilianzishwa mwaka 2008 na Daudi C. Pack, Rais na Mchungaji Kiongozi wa Kanisa la Mungu Rejeshwa (KMR), kimejitoa kwa ajili ya maendeleo jumla ya mtu. KM kimejiweka wakfu kuwasaidia wanaume na wanawake kujiandaa kwa ajili ya majukumu yenye maana katika Kazi ya Mungu kwa kufundisha wanafunzi maadili ambayo hupelekea mafanikio maishani.

KM kinatafuta kufikia mafanikio katika ufundishaji huku kikitoa mpangilio wa kielimu ambao utasaidia kuendeleza tabia na maendeleo ya utu.

Kauli ya Azma

Azma ya Kituo cha Mabalozi ni marambili:

(1) Kuwa taasisi ya elimu-mchanganyiko kwa ajili ya kufunza wanafunzi, ikiwa ni pamoja na waajiriwa wa baadaye wa Makao Makuu ya Kanisa la Mungu Rejeshwa Ulimwenguni.

(2) Kuwa huduma iliyowekwa wakfu ya Kanisa la Mungu Rejeshwa kulingana na viwango vya juu vya kiroho, kiakili na ustaarabu, kuwahudumia wale ambao Mungu anawaita kwenye Kanisa Lake, na kwa ajili ya kuhubiri na kuchapisha injili ya ufalme wa Mungu kama ushuhuda kwa mataifa yote.

Kituo cha Mablozi kinatambua ulazima wa kuwawezesha wanafunzi sio tu kupitia maarifa na ufahamu makini wa Maandiko na theolojia, lakini pia katika masomo ya sanaa na sayansi za jamii, hivyo kutoa elimu iliyokamili, iliyosawasawa.

Sampuli za Masomo Yanayotolewa

• Ulinganishi wa Dini

Mtazamo kwa dini kuu za ulimwengu kama vile Ubaniani, Ubudha, Ukonfyushasi, Utao, Ushinto, Uislam, Ukristo wa mapokeo na dini ya Kiyahudi.

• Ulinganifu/Mapitio ya Injili

Hupatanisha injili nne za Mathayo, Marko, Luka na Yohana, na huchunguza rekodi za kihistoria; kozi ya kina juu ya maisha na huduma ya Yesu Kristo.

• Kanuni za Uongozi/Itifaki 1

Somo katika kanuni za uongozi bora na itifaki sahihi/miiko katika mifumo yote ya kijamii.

• Afya & Ustawi

Mapitio ya afya asili, tiba mbadala na tasnia ya vitu vya asili. Mjadala wa fiziolojia msingi ya binadamu na utendaji wa mifumo ya mwili. Mambo ya msingi kuhusu mazoezi na uimara wa mwili. Mapitio ya rasilimali zifaazo kutumika maishani.

• Historia ya Ulimwengu

Mapitio ya falme na mataifa na maendeleo ya jamii kwa miaka 4500 iliyopita.

• Kanuni za Sheria

• Misingi ya Masuala ya Kifedha

• Uandishi wa Habari

• Uandishi wa Habari Daraja la Juu

• Sarufi ya Kiingereza

• Geografia ya Ulimwengu

• Muziki na Sanaa

• Uimbaji Kwaya

• Hotuba I

• Hotuba II

• Hotuba III – Ustadi wa Kuhutubia

• Mapitio ya Agano la Kale

• Nyaraka Jumla

• Nyaraka za Paulo

• Serikali ya Mungu/Fundisho la Mwili wa Kristo

• Huduma ya Kichungaji/Utumishi Nje ya Makao Makuu

• Kanuni za Ushauri

• Kanuni za Uongozi/Itifaki 2

• Kanuni za Kuishi

• Uchumi wa Nyumbani I

• Uchumi wa Nyumbani II

• Sayansi ya Uumbaji