JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Suurlähettiläs Keskus

Palautetun Jumalan Kirkon (RCG) Presidentti ja Kenraali Pastori David C. Packin vuonna 2008 perustama Suurlähettiläs Keskus (AC) on sitoutunut koko ihmisen kehittämiseen. AC on omistautunut auttamaan miehiä ja naisia valmistautumaan merkityksellisiin rooleihin Jumalan työssä kouluttamalla opiskelijoita arvoilla, jotka johtavat menestykseen elämässä.

AC pyrkii saavuttamaan opetuksen huippuosaamisen tarjoamalla samalla koulutusympäristön, joka palvelee luonteen ja persoonallisuuden kehitystä.

Lauselma Tarkoituksesta

Suurlähettiläs Keskuksella on kaksi tarkoitusta:

(1) Tarjotaan yhteisopetusta tarjoava oppilaitos opiskelijoiden, myös tulevien työntekijöiden, kouluttamista varten Palautetun Jumalan Kirkon Maailman Päätoimipaikassa.

(2) Tarjota pyhitetty palvelus Palautetun Jumalan Kirkon seurakunnalle korkeimpien hengellisten, älyllisten ja kulttuuristen normien mukaisesti, palvella niitä, jotka Jumala kutsuu Hänen Kirkkoonsa, ja Jumalan valtakunnan evankeliumin saarnaamiseksi ja julkaisemiseksi todistajana kaikille kansoille.

Suurlähettiläs Keskus tunnustaa tarpeen varustaa opiskelijat paitsi perusteellisella Raamatun kirjoitusten ja teologian tuntemuksella, myös vapaiden taiteiden alalla tarjoamalla monipuolinen, tasapainoinen koulutus.

Näytteenotto Tarjotuista Luokista

• Maailman Maantiede

Tutkimus maailman maantieteestä. Tärkeimmät maa alueet, joet, valtameret ja maantieteelliset piirteet ja niiden vaikutukset maailmaamme. Opiskelijat oppivat strategisia maamerkkejä ja kansallisia rajoja.

• Luomistiede

Opiskelijoille opetetaan modernin tieteen peruslakeja ja teorioita siitä, miten ne on kehitetty nykypäivään. Luominen todistetaan käyttämällä tieteellisiä todisteita, teorioita ja tosiasioita, kun taas evoluutioteoria on kumottu.

• Musiikin Arvostus ja Kuvataide

Johdatus kuvataiteeseen. Opiskelijat oppivat, kuinka historialliset ajanjaksot veistivät vaikutteensa kuuluisiin maalauksiin, taiteeseen ja musiikkiin. Tämä auttaa opiskelijoita arvostamaan näitä teoksia uudessa valossa ja ymmärtämään paremmin modernia kulttuuria.

• Terveys ja Hyvinvointi

Yleiskatsaus terveyteen ja hyvinvointiin elämän sovelluksessa. Keskustelu ihmisen fysiologiasta ja kehon järjestelmien toiminnasta. Kattaa kuntoilun ja liikunnan perusteet, sekä terveellisten valintojen tekemisen periaatteet.

Lisäkoulutus Sisältää:

• Johdatus Maatalouteen ja Sen Historiaan

• Kriittinen Ajattelu & Kirjoittaminen

• Maatalous ja Karjanhoito

• Etiketti ja Protokolla

• Jumalan Hallitus

• Kotitalous

Ministeriehdokkaat saavat lisäkoulutusta pastoraalisesta hoidosta, neuvonnasta ja edistyneistä uskonnollisista opinnoista.