JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

O vai ra hoi Herbert W. Armstrong tane ?

Na Herbert W. Armstrong i aratai mai nei i te i te Ekalesia o te Atua na te ao nei (te faanahoraa ratio a te Ekalesia o te Atua e tae roa'tu i te matahiti 1968) tae roa'tu i to'na poheraa i te matahiti 1986. Tau ahuru mirioni taata tei faaroo i to'na reo e o tei taio i ta'na mau buka rairai. Ua pii te Atua ia'na i roto i te tau auhuneraa i te matahiti 1926 e ua faafariuhia oia i roto i te tau faatupuraa raau o te matahiti 1927. I roto i te 52 matahiti o ta'na ta’na taviniraa, ua faaite te Atua ia'na tau hanere mau parau tumu o te Bibilia tei mo'e na i te roaraa o te mau tenetere. Ua faaara pinepine noa na o Armstrong tane i taua nei mau parau. Tau matahiti i muri mai i to'na poheraa, aita hoi to'na mau mono i mau faahou i to ratou tiaturiraa e aita atoa i haapii faahou i taua mau parau tumu ra. Noa'tu te ture e paruru nei i te tiaraa o te feia fatu papai (droit d'auteur) tei opani i te Ekalesia o te Atua i faatia faahouhia ia opere e ia nenei i te mau parau papai atoa i te tau a faatere mai ai o Armstrong tane ra i te EEkalesia o te Atua na te ao nei, te tapea papu nei râ e te haapii nei hoi oia i te mau parau mau atoa o ta'na i haapii na !