JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Zaštita privatnosti

Vaša privatnost na internetu je osnovni element naših sajtova. Ova izjava o privatnosti otkriva koje informacije mi prikupljamo i kako ih koristimo u okviru naše internet imovine.

Koje informacije mi sakupljamo

Obnovljena crkva Božija (rcg.org) i sa njom povezani izvori (worldtocome.org i realtruth.org) aktivno prikupljaju i analiziraju podatke o svojim korisnicima. Na primer: demografiju, izveštaje pretraživača, predmete interesovanja, vesti i najkorisnije usluge.

Korisnici koji se prijave na jednu od naših imejl lista su obavezni da dostave neke od sledećih informacija ili sve njih: (1) ime, (2) imejl adresu, (3) državu i (4) poštanski broj. Dodatna opcionalna polja ili srodna pitanja mogu takođe biti zahtevana. Sve informacije nam omogućavaju da utvrdimo tačnu demografiju i poboljšamo usluge koje pružamo.

Kako mi prikupljamo informacije

Postoje različiti načini koje smemo koristiti da prikupljamo informacije o Vama i to sledećim procesima:

Imejl registracija i formulari: Korisnici se mogu upisati na jednu od naših imejl lista ili zatražiti literaturu sa naših sajtova. Ovo informiše korisnike o različitim ažuriranjima i promenama naših sajtova ili olakšava efikasnu obradu zahteva za literaturu.

Kolačići: Kolačić je mala datoteka podataka koju sajtovi upisuju na Vaš hard disk (hard drive) kada ih posetite. On najčešće sadrži informacije kao što je identitet korisnika koji sajtove koriste da prilagode prezentaciju informacije ili da prate posećene stranice. Mi koristimo ovu informaciju u cilju optimizacije navigacije našeg sajta, dizajna i performansi. Uvek možete da odbijete naše „kolačiće” ako Vaš pregledač to omogućava, ali to može da ograniči neke aspekte funkcionalnosti sajta.

IP adrese: Mi prikupljamo informacije sa Vaše IP adrese za potrebe administracije sistema, za prijavu ukupne (kolektivne) informacije, kao i za reviziju korišćenja usluga i materijala. Ovu informaciju nije uvek moguće lično identifikovati zato što mi automatski prikupljamo i skladištimo statistiku o Vašoj aktivnost na mreži na ukupnoj osnovi. Mi ne povezujemo IP adrese sa ličnom identifikacijom, osim u slučaju da je prethodno odobrenje dato ili je u obaveznom rešavanju problema.

Kako koristimo i otkrivamo Vaše informacije

Rcg.org, worldtocome.org i realtruth.org koriste informacije o korisniku dobrovoljno date od strane korisnika da poboljšaju njihovo iskustvo na sajtu, da obezbede interaktivne ili personalizovane elemente na sajtovima ili da bolje pripreme buduće sadržaje u interesu korisnika.

U nekim slučajevima, možemo koristiti Vaše lične informacije da Vam pružamo informacije kao što su (ali nisu ograničene samo na te informacije) bilteni i imejl ponude.

Mi nećemo dozvoliti da bilo koje informacije koje smo prikupili od korisnika budu dostupne široj javnosti u bilo kom obliku bez prethodne pismene saglasnosti izvršnog korisnika osim ako: (a) informacije su već javno dostupne, ili (b) takvo objavljivanje je propisano zakonom, sudskom odlukom ili je zatraženo od druge vlade ili organa za sprovođenje zakona.

Bezbednost

Obnovljena crkva Božja (i povezane imovine) koristi industrijski standardne bezbednosne procedure da zaštiti sve podatke za ličnu identifikaciju u okviru svoje kontrole od gubitka, zloupotrebe ili neovlašćenog menjanja. Takvi bezbednosni protokoli podrazumevaju protivpožarne zidove, enkripciju, zaštitu lozinke i fizičku bezbednost na licu mesta.

UPRKOS OVIM MERAMA BEZBEDNOSTI, NE MOŽEMO GARANTOVATI DA SVE VAŠE PRIVATNE KOMUNIKACIJE ILI LIČNE INFORMACIJE NIKADA NEĆE BITI OTKRIVENE ILI DA IM NEĆE BITI NEZAKONITO PRISTUPLJENO OD STRANE NEOVLAŠĆENIH TREĆIH LICA.

Politika odustajanja/isključivanja

Korisnik se može ukloniti iz naše imejl pretplate u bilo kom trenutku. Mi ćemo poslati poruku sa potvrdom o nameri za uklanjanje podatka na važeću imejl adresu registrovanu za tog korisnika. Korisnik mora odgovoriti na poruku potvrde u roku od tri (3) radna dana. Nakon odgovora, Vaše informacije su kompletno uklonjene iz naše baze podataka. Ako poruka sa potvrdom ne stigne, mi ćemo nastaviti dalje da održavamo registrovanog korisnika i podatke u vezi sa njim.

Granice naših mogućnosti

Iako je Vaša privatnost veoma važna za nas, zbog postojećeg pravnog i regulatornog okruženja, ne možemo u potputnosti obezbediti da Vaše privatne komunikacije i druge lične informacije neće biti prikazivane trećim licima. Na primer, možemo biti prisiljeni da otkrijemo informacije vladi ili trećim licima pod određenim uslovima, ili treća lica mogu nezakonito da presretnu ili prenose privatne komunikacije. Osim toga, možemo (i Vi ste nam odobrili da) otkrijemo bilo kakvu informaciju o Vama privatnim licima, kao što su organi za sprovođenje zakona ili drugi vladini zvaničnici ako, prema našem nahođenju, smatramo da je potrebno ili prikladno da ispitamo ili rešimo moguće probleme ili pitanja.

Autorska prava i privatnost zaštitnog znaka

Ovaj sajt je primarni i zvanični izvor na internet mreži za informacije o Obnovljenoj crkvi Božjoj. Imajući u vidu da postoje ljudi koji žele da promovišu naše napore na internetu održavajući veb-stranice koje su paralelne sa ovim sajtom, usvojili smo sledeću politiku privatnosti da bismo osigurali konzistenciju i zaštitili od greške.

Svi sadržaji i grafike na ovom sajtu su zaštićeni autorskim pravom 2000-2024 i u vlasništvu su Obnovljene crkve Božje. Neke stavke su takođe zaštićene zaštitnim znakom ili registrovanim zaštitnim znakom Obnovljene crkve Božje. Obnovljena crkva Božja održava i zadržava isključiva prava za licencu i korišćenje istih.

Molimo da bilo koji i sav sadržaj i grafike koje upućuju ili se odnose na Obnovljenu crkvu Božju ili na ovaj sajt budu dostavljene na razmatranje i usvajanje pre nego što se prikažu na internetu.

Žalbe korisnika

Žalbe korisnika u vezi sa našom politikom privatnosti treba poslati službama veb-sajta.