JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Pogled u unutrašnjost Obnovljene crkve Božje

Isus Hrist je izgradio crkvu koja radi širom sveta. Obnovljena crkva Božja je posvećena slobodnom nuđenju jasnog razumevanja bukvalno svakog biblijskog učenja, pružajući milionima informacije koje menjaju život i koje nisu dostupne nigde drugde.

Svetsko sedište Obnovljene crkve Božje je u Vadsvortu, u Ohaju, u SAD-u, sa kongregacijama koje se sastaju nedeljno u više od 70 zemalja i teritorija u svetu. Pročitajte više ispod i slobodno kontaktirajte sa nama.

Obnovljena crkva Božja, koju predvodi generalni pastor Dejvid C. Pek, naručena je od Isusa Hrista da:

 1. Najavi dobru vest o carstvu Božjem svim narodima (Jevanđelje po Mateju 24: 14), uključujući i upozorenje modernim nacijama koje potiču od drevnog Izraela za predstojeće nacionalno kažnjavanje (Isaija 58: 1–2; Jez. 33: 1–19)
 2. Hrani Božje stado pozvano iz sveta u Njegovu crkvu (Jevanđelje po Jovanu 21: 15–17; Prva poslanica Petra 5: 1–2)

Kliknite na ove linkove za pogled u ogromni i brzo rastući obim Božjeg rada:

 • The World to Come™ with David C. Pack: program koji dostiže milione širom sveta i objašnjava uzroke najvećih problema čovečanstva — i jedina rešenja
 • The Real Truth: vodeći mesečni časopis — nastavak časopisa Obična istina
 • Stotine besplatnih knjiga i brošura, članaka, lekcija i časopisa (takođe na afrikans, nemačkom, engleski, španskom, francuskom, italijanskom, svahili, holandskom, poljskom, finski, i tahićanski jeziku)
 • Paket Objašnjenja odlomaka: osam knjiga, plus propovedi, za sve sa pozadinom Svetske crkve Božje, u kojima se objašnjava otpadništvo kasnog 20. veka
 • Centar za ambasadore: napredna dvogodišnja ustanova za obuku budićih poslanika i lidera
 • Praznik senica lokacije širom sveta
 • Časopis Stub: časopis za članove koji izlazi na svaka dva meseca
 • Časopis Ambasador omladine: časopis za omladinu koji izlazi na svaka dva meseca
 • Kamp Ambasadora omladine: održava se jednom godišnje za tinejdžere Crkve
 • Institut za poljoprivredno obrazovanje i istraživanje (AEARI): Predvođen poznatim stručnjakom u oblasti biblijske poljoprivrede i održivog ratarstva, AEARI demonstrira zdrave agronomske principe na licu mesta i kroz proširene programe širom sveta
 • Razvijanje kampusa: Nešto manje od 100 hektara brežuljkaste zemlje obezbeđuje prelepi ambijent na kojoj je Sala za administraciju, elegantna zgrada koja se prostire na 44.000 kvadratnih stopa i u kojoj su glavne administrativne kancelarije i rukovodstvo; Centar za obradu pošte, koji snabdeva unutrašnje odseke za štampanje i poštanske poslove crkve; i Centar za medije, koji je savremeni multi-studio i odelenje gde se proizvodi TV program Svet koji dolazi i druge video produkcije.

Obnovljena crkva Božja doživljava brzi rast u celom svetu! Mi stalno obučavamo i zapošljavamo poslanike sa punim radnim vremenom i redovno formiramo nove zajednice.

Kontaktirajte sa nama za više informacija.