Welkom!

Welkom by ons uitgawe in Afrikaans van die webtuiste van die Herstelde Kerk van God.

Neem asseblief die vrymoedigheid om ons literatuur te lees.

Ons is op die oomblik besig om die boeke en artikels wat ons op die Engelse uitgawe van ons webtuiste aanbied, te vertaal.

Alhoewel dit `n tydrowende en moeilike proses is sal u, met geduld, aanskou hoe ons Afrikaanse uitgawe soos die spreekwoordelike mosterd saad groei.

Intussen sal ons gereeld publikasies byvoeg wat alreeds in Engels beskikbaar is.

Ons vorder so gou as moontlik en hoop dat u antwoorde sal vind op vrae gestel op verskeie onderwerpe.

Ons bedank u vir u besoek. Keer gereeld terug om uitbreiding op die Afrikaanse webtuiste te sien.

Boeke:

Behoort Christene te Stem?

Miljoene glo om te stem hulle siviele en patriotiese plig is. Dit is die demokratiese manier. Maar is dit God se Weg? Christus se evangelie is oor regering. Indien Hy vandag hier sou wees, sou Hy stem? Sou Sy dienaars in die politiek van hierdie wêreld deelneem? Beoefen Sy Kerk om te stem—om oor leerstellings te besluit, of raadslede, en leiers te kies? Word God se leiers deur mense se stemming verkies? Hier is die Bybel se lering oor stem duidelik gemaak!

Wat Beteken “Wedergebore”

Baie praat dat hulle "wedergebore" is. Wat beteken hierdie term? Miljoene dink hulle weet, maar weet nie. Weet u? Siende dat Christus geleer het, “As iemand nie wedergebore is nie, kan hy die koninkryk van God nie SIEN nie,” is suiwere begrip noodsaaklik. U kan Christus se bedoeling ken. Hier is dit, absoluut DUIDELIK gemaak!

Christus se Opstanding was nie op Sondag

Het Jesus uit die graf op Sondagoggend opgestaan? Was Hy daar vir drie dae en drie nagte? Hy het gesê dat dit die enigste teken (Mat. 12:40) sou wees dat Hy die Messias was! Het—kan—hierdie teken ooreenstem met die tradisie van 'n Goeie Vrydag kruisiging naby sononder en 'n sonopkoms opstanding op Paas Sondag?

Die Ware Oorsprong van Paasfees

Paasfees is 'n wêreldwye tradisie wat baie sedes inhou wat mense glo Christelik te wees. Wat is die oorsprong van Vastyd en sonop dienste? Hoe het hase, eiers en paasbolletjies met Christus se opstanding verenig? Word Paasfees in die Bybel genoem? Het die apostels van die vroeë Kerk dit gehou? Die antwoorde sal u skok!

Die Ware Oorsprong van Kersfees

Waar het Kersfees ontstaan? Vanuit die Bybel of heidendom? Wat is die ware oorsprong van Kersvader — maretak — Kersfees bome — struik kranse — en die uitruil van geskenke gebruik? Baie is begaan daaroor om "Christus in Kersfees" terug te plaas Was Hy ooit daar? Hier is die ongelooflike antwoorde!

Is hierdie die laaste dae?

Die profeet Daniël het gepraat van "die TYD VAN DIE EINDE." Die apostel Petrus het gesê: "Daar sal in die LAASTE DAE spotters kom." Paulus het gesê: "In die LAASTE DAE sal swaar tye kom." Christus se dissipels het Hom gevra oor "Die EINDE VAN DIE WÊRELD." Het hierdie tyd gekom? Kan u seker wees?

Watter Evangelie is die Ware Evangelie?

Jesus Christus en die apostels het die “Evangelie” verkondig. Maar wat is die Evangelie? Weet u? Was dit dieselfde evangelie wat Paulus aan die heidene verkondig het? Wat beteken die woord “evangelie” in elk geval? Hier is die antwoorde uit u Bybel!

Wat is ware Bekering?

Is dit slegs maar net om “Christus te erken as jou Heer en Saligmaker”? Hoe en wanneer word `n mens bekeer? Is dit skielikonmiddellik? Is dit `n geleidelike proses wat lewenslank kan duur? Daar is baie mense wat worstel met probleme, swakhede en sondes. Verwag God dat u jou sondes te bowe kom en vooruitgang maak? Wat beteken dit? Hoe word dit bewerkstellig? Watter rol speel die Heilige Gees? Wat van jou geloof en inkering? Baie mense aanvaar dat hulle perfek moet wees. Ander oordeel God se weg volgens die gedrag van Christene. Kan `n persoon sondig en nog steeds `n Christen bly? Wat omtrent vergewing? Miljoene mense soek antwoorde op hierdie vrae. Hier is die onderwerp van Christelike bekering finaal duidelik gestel!

Artikels:

  • Word U Geroep?

    Vele wonder of hul geroep word deur God. Hoe kan u weet? Is gevoelens genoegsaam met so `n lewensbelangrike saak? Wat is `n roeping? Wat sê God se Woord? U moet weet.

Die Bybel Inleidingskursus:

Die volgende kursus stel bekend, op `n stelselmatige wyse, die basiese leerstellings van die Bybel - en die geweldige verskeidenheid literatuur aangebied op hierdie webtuiste.

Deur die orde van die kursus te volg, sal u ontdek: Wie of wat is God, hoekom is u gebore, wat gebeur na die dood, die ware plan van redding, die reine waarheid oor die voorspelde gebeure in ons tyd, die doel en betekenis van God se Wet - en `n menigte van ander Bybel waarhede.

Meer as 95% van wat geleer word deur die tradisionele Christendom weerspreek God se Woord! Hierdie kursus daag u uit om dit vanaf u eie Bybel te bewys. Die feit dat u hierdie webtuiste besoek het wys dat u die waarheid op `n gegewe Bybelse punt ondersoek. Hoekom nie kyk na die volle spektrum van punte wat die groot vrae in die lewe adresseer nie? Hierdie Bybel kursus sal u lei tot hierdie ondersoek.

In geval u nuut tot hierdie begrip is, sal u vind dat deur die kursus in volgorde te volg sal dit bevestig wat die Bybel leer op `n wyse wat sin maak en u geïnteresseerd hou. Tieners wat daarna streef om goed gegrond te word in die waarheid, sal ook besonder baat vind deur die kursus te bestudeer. Onthou, om die maksimum voordele te trek, begin met Les Een en gaan voort in volgorde.

Sommige het gevra aangaande die instuur van hulle voltooide lesse met antwoorde om nagegaan of gemerk te word. Dit is nie nodig nie omdat die vrae op so `n wyse gevra word dat die antwoorde hoofsaaklik in die verse wat die student gevra is om uit te skryf, bevat word.