JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Stoor om later te lees
Beskikbaar in hierdie tale:
  Afrikaans
Waar is God se Kerk vandag?
Photo of a CongregationNew York VSA Photo of a CongregationJamaika Photo of a CongregationPeru Photo of a CongregationIdaho, VSA Photo of a CongregationIndië Photo of a CongregationBelgië Photo of a CongregationKenia Photo of a CongregationArkansas, VSA Photo of a CongregationSuid-Afrika Photo of a CongregationEngeland Photo of a CongregationNigerië Photo of a CongregationOhio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees
Omtrent die Skrywer
Photo of David C. PackDavid C. Pack 

As stigter en Pastoor Generaal van die Herstelde Kerk van God, Hoofredakteur van The Real Truth tydskrif, en die stem van The World to Come program, het David C. Pack baie miljoene oor die hele wêreld heen bereik met die mees kragtige waarhede van die Bybel—onbekend aan byna almal. Hy het 80 boeke en boekies geskryf, persoonlik meer as 50 gemeentes gestig, en het as 'n gas verskyn op die History Channel. Mnr. Pack het Ambassador College bygewoon in Pasadena, Kalifornië, die Worldwide Church of God bediening betree in 1971 en was persoonlik opgelei deur sy stigter, Herbert W. Armstrong.

Wat Beteken “Wedergebore”

deur David C. Pack

Baie praat dat hulle "wedergebore" is. Wat beteken hierdie term? Miljoene dink hulle weet, maar weet nie. Weet u? Siende dat Christus geleer het, “As iemand nie wedergebore is nie, kan hy die koninkryk van God nie SIEN nie,” is suiwere begrip noodsaaklik. U kan Christus se bedoeling ken. Hier is dit, absoluut DUIDELIK gemaak!

Baie Protestante en feitlik alle "evangeliese" Christene dink dat, nadat hulle "gelowiges" geword het, hulle "wedergebore" is.

Ek ken baie mense wat dit geglo het. Terwyl hulle geen idee het wat hierdie term eintlik beteken nie, is aan hulle vertel dat "om Jesus te bely" 'n soort van "nuwe geboorte" is — dat hulle in 'n geheimsinnige manier "weer gebore is." Dit het ook hulle Christelike plig geword om ander na hierdie geloof te bring. Ek is al meer as een keer genader en gevra of ek "wedergebore" is. Ek het altyd nee geantwoord! Hierdie boekie verduidelik HOEKOM.

Die gewilde konsep van wat dit beteken om "wedergebore" te wees is grootliks gebaseer op onkunde van God se Woord en heeltemal verspotte redenasie. Tog, die misleiding wat hierdie enkele misverstand bied, is selfs meer belangrik by die oorweging van hoeveel ander ware leerstellings soos domino's in die volgstroom val. God se DOEL vir die mens — dat Hy Sy Familie uitbrei — die ware evangelie, die meeste aspekte van die koninkryk van God, die betekenis om kinders van God te wees, karakter ontwikkeling, die heidense drie-eenheid leer, wat die antichris is, en meer, word onmoontlik om behoorlik te verstaan.

Byna niemand neem die tyd om te ondersoek — of te BEWYS — wat God se Woord oor hierdie uiters belangrike onderwerpe sê nie. Indien hulle het, sou hulle verstom — verbaas — gewees het in wat hulle sou vind!

Meeste belydende Christene glo dat "wedergebore" in hierdie lewe by "ontvangs van Jesus" gebeur. Maar dit is nie wat die Bybel leer nie. Om "weer gebore" te word het niks te doen met "Jesus bely," nie, "net in jou hart te glo ", "jou hart vir die Here te gee " of enige ander soort van godsdienstige ervaring nie.

Dit gebeur nie by bekering nie. Die Bybel leer dat dit lank na hierdie eerste stap in 'n nuwe Christen se lewe gebeur.

So min verstaan Jesus se woorde: "As iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie" (Joh. 3:3). Herlees dit weer en oorweeg hulle versigtig. Neem kennis van wat Christus sê, op die spel is in net hierdie enkele vers. 'n Mens se vermoë om "die koninkryk van God te sien" hang uitsluitlik af van of hy "weer gebore is." Klaarblyklik, moet een die enorme belangrikheid beter verstaan van hoe en wanneer mense weer gebore word!

Toe Christus gesê het: "As iemand nie weer," het Hy geen ruimte vir misverstand gelaat nie. Moenie verwar word nie. Om mislei te bly oor die wedergeboorte maak saligheid onmoontlik. Sekerlik, wanneer dit gebeur is dit onlosmaaklik deel van behoorlike begrip van hoe dit gebeur of wat dit beteken. Ook, as 'n mens glo dat bekering 'n persoon toelaat om "die koninkryk te sien," dan moet hy glo dat die koninkryk nou reeds hier is. Tog, leer die Bybel duidelik anders!

Terwyl Christus se woorde verduideliking vereis, kán u verstaan wat so baie nie doen nie. En dit sal volkome DUIDELIK gemaak word!

Eerste Dinge Eerste — Basiese Skrifgedeeltes!

Van die 12 reëls van Bybelstudie, is die mees basiese begrip van leerstellige kennis, om te begin met die duidelikste skrifgedeeltes oor enige onderwerp. Dit is veral krities in die verwydering van wanopvattings oor hoe en wanneer 'n mens weer gebore word.

Trouens, daar is verskeie duidelike verse oor hierdie onderwerp. Hulle stel alles voor wat volg. Om hulle te verstaan is die enigste regte manier om hierdie onderwerp te benader. Die hele lering word baie maklik om te verstaan wanneer u hierdie paar basiese verse korrek hou. Ons sal drie ondersoek, voordat Christus se stelling in Johannes 3:3 ondersoek word.

Eerstens, neem kennis van 'n baie verrassende Skrifgedeelte wat deur die apostel Paulus aan die Kolossense geskryf was. Onthou dat die Bybel altyd dit self vertolk en aanvaar altyd wat dit sê nadat dit so sê.

Pratende van Christus, het Paulus geskryf: "Hy is die beeld van die onsienlike God, die EERSGEBORENE VAN DIE HELE SKEPPING... En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die kerk, Hy wat die begin is, die EERSGEBORENE UIT DIE DODE, sodat Hy in alles die eerste kan wees" (1:15, 18).

Christus is die eersgeborene "uit die dood." Dit is 'n groot sleutel om te vertsaan wanneer 'n mens weer gebore word. Glo God, en fokus hierdie frase in u gedagtes. Hierdie vers verklaar dat 'n mens se nuwe geboorte na dood plaasvind — en behels die terugkeer vanuit die dood. Weereens, aanvaar wat die Bybel sê, sonder enige toevoeging daartoe of weglating daarvan. Vers 15 gebruik die term "eersgeborene van die hele skepping," en voeg daardeur dubbele klem by tot Paulus se stelling — en betekenis.

Ten spyte van die eenvoud van hierdie vers, probeer sommige om dit af te wys deur te sê dat dit niks te doen het met uit die dood gebore nie. Hulle verduidelik dit weg as bloot 'n titel wat aan Christus gegee is — dat Hy die titel hou van "EERSGEBORENE UIT DIE DOOD."

Dit is dom — selfs dwaas — en maklik om te weerlê.

Let op die woorde "wie die begin is." Dit alleen bewys dat Christus se Opstanding uit die dood verwys na die orde in die tyd terme waarop hierdie gebeur. Hy is die "begin" van al die ander wat die ewige lewe sal ontvang by Sy wederkoms — wanneer die opstanding van die dooies plaasvind. "Begin" moet 'n verwysing wees na wie eerste is. Die volgende gedeelte bou aan en help om hierdie een te verduidelik.

Paulus het aan die Romeine geskryf: "Want die wat Hy vantevore geken het, het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van Sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders" (8:29). God bedoel om "baie" seuns te hê — Christus se "broeders" word later in Sy plan gebore. As iemand aangewys is om eerste te wees, moet ander volg, of eerste het geen betekenis nie. Dit moet verband hou met iets anders later. In die geval van saligheid, sal baie volg. Dit is verdere bewys dat "eersgeborene" niks te doen het met enige sogenaamde titel nie!

Christus is nie die enigste Seun om van God se plan deel te wees nie. Daar sal meer seuns wees wat Hom in die opstanding volg. Hy is eersgeborene van "die hele skepping" — die ander seuns. Die baie ander broeders is hulle wat oor die laaste 2000 jaar bekeer is (en 'n paar in die Ou Testament). Hulle word geroep om jonger broers en susters saam met Christus te word. Indien Christus die eersgeborene uit die dood is, dan sal al die ander broers "tweede gebore, "derde gebore", "honderdste gebore," wees ens.

Laat ons na een addisionele vers let wat bevestig wanneer Christus weer gebore was. Die apostel Johannes, wat Christus se Openbaring opname gemaak het, het geskryf, "En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die Owerste oor die konings van die aarde" (1:5).

Hoewel die Authorized Version (KJV) dit vertaal as "eerste verwekte" gee feitlik elke ander vertaling hierdie vers as "eersgeborene uit die dode."

Hierdie verse maak dit absoluut duidelik dat 'n mens uit die dood tydens die OPSTANDING gebore word. Net dan sal — of kan — iemand "die koninkryk van God sien."

Nikodémus Ondervra Christus

Nou vir die vers wat so baie onnodige omstredenheid en verwarring vir so baie veroorsaak. Dit moes nooit wees nie. Kom ons ondersoek hoekom.

'n Reeks van verse in Johannes 3 word algemeen misverstaan deur mense wie glo dat hulle in hierdie lewe, as fisiese mense, "wedergebore" kan word en dus "die koninkryk van God kan sien."

In hierdie weergawe, ondervra Nikodémus vir Christus, wat geantwoord het, "As iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie" (vers 3). Verward, het Nikodémus geantwoord: "Hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan, en gebore word nie? Jesus antwoord... as iemand nie gebore word uit water [die eerste fisiese, menslike geboorte] en Gees [weer later, met die opstanding] nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie" (vers 4-5). Om God se koninkryk in te kan gaan, moet u GEES word. Maar mense is fisies. Toetrede tot die koninkryk is vir hulle onmoontlik, want Paulus het geskryf dat "Vlees en bloed kan nie die koninkryk van God beërwe nie" (1 Kor. 15:50)!

Terwyl Nikodémus presies geweet het wat gebore word, bedoel, was hy verward oor hoe dit weer — 'n tweede keer kon gebeur. Dit is waarom hy gevra het oor weer sy moeder se skoot binne te gaan. Maar, leraars en godsdienstige leiers is vandag in 'n ander manier mislei en verward. Hulle beweer dat die wedergeboorte niks te doen het met 'n werklike geboorte nie — maar dat dit 'n gevoel, 'n ervaring, 'n "bekering" en dies meer is.

In vers 5, verduidelik Christus wat dit beteken om "gebore te word uit water en Gees," en waarom, indien dit nie gebeur nie, "kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie." Ja, die koninkryk is iets wat "ingegaan kan word." Maar Christus verduidelik Sy "gebore uit water en Gees" frase wanneer Hy sê: "Wat uit vlees GEBORE is, IS vlees" en dan "wat uit die Gees gebore is, IS gees "(vers 6).

Natuurlik is dit. Vlees en bloed kan nie die koninkryk van God ingaan nie — maar Gees kan! Die mens is gemaak van stof (Gen. 2:7; 3:19), nie gees nie. Diegene wie wedergebore is, is saamgestel uit gees.

Wanneer as mense gebore, word ons van 'n FISIESE moeder verlos. Wanneer gebore uit gees, word ons uit 'n GEESTELIKE moeder verlos, die Kerk. Mense is bestem om as gees wedergebore te word, soos Christus was, net so seker as wat hulle van 'n menslike moeder fisies gebore is, soos Christus was. Dit sal duidelik word.

Omdat Christus geen ruimte vir misverstand wou hê nie, het Hy gees met wind vergelyk. Wind, soos gees, is onsigbaar. Dit kan nie gesien word nie. Christus het aan Nikodémus gesê, "Die wind waai waar hy wil [dit doen ], en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom, en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is" (vers 8). Diegene wie van gees gebore is sal soos wind wees — hulle sal onsigbaar wees! Maar mense is vlees en bloed, en kan gesien word.

‘n Ander vergelyking is belangrik. Wind toon dikwels enorme KRAG. Terwyl onsigbaar, is die gevolge daarvan maklik sigbaar. Die krag van orkane, tifone, tornado's en reguit-lyn winde kan geweldig wees. Maar mense besit relatief min krag. Die krag van wind is aansienlik groter as dié van die sterkste mens — of 'n miljoen saamgevoeg is!

So, daar is 'n beperking op wie werklik die koninkryk kan sien en ingaan. Enigeen kan fisiese dinge sien. Daarom kan die koninkryk nie iets fisies wees nie, of almal sou dit kon sien. Verstaan hierdie kritieke punte wat Christus gemaak het. U moet gees wees om die onsigbare koninkryk van God te sien!

Behoorlike begrip van die Bybel se lering oor wat weer gebore is, is noodsaaklik — absoluut die vernaamste — om die koninkryk van God beide te "sien" en "in te gaan."

Begryp hierdie oor die Johannes 3 beskrywing! Christus het 'n opwindende, spannende aankondiging gemaak oor die koninkryk van God wat aarde toe kom — en dat mense daarin gebore kan word. Maar Sy "nuusberig" is vir die godsdienstige leiers as 'n bedreiging ontvang. Hulle het gesien dat hulle mag verloor teenoor beide hierdie koninkryk en Christus as gevolg van Sy invloed oor die mense.

Toe Nikodémus Christus genader het, het hy in vers 2 erken: "Rabbi, ons weet dat U 'n leraar is wat van God gekom het." Hy het rondborstig erken dat hy geweet het wie Christus was en dat God Hom na die aarde toe gestuur het. Let daarop dat Nikodémus vir meer mense as homself gepraat het toe hy gesê het: "Ons weet." Nikodémus was 'n Fariseër. Hy het na homself en die ander Fariseërs wat verstaan het wie en wat Christus was verwys. Hierdie godsdienstige leiers het goed verstaan dat Christus se ware gesag om die waarheid te leer en wonderwerke te verrig "van God" gekom het. Hulle kon nie God se krag ontken in die wonderwerke wat Hy uitgevoer het nie. Maar hulle het Hom steeds verkwalik. Op verskillende geleenthede, het hulle Hom 'n godslasteraar, dronkaard, ketter, oproermaker, baster, onkundig, duiwel-besete, valse profeet genoem — en het Hom gekruisig!

Die Romeine het gewoonlik die Fariseërs in posisies van heerskappy onder hul besettings gesag geplaas. Dit het die Fariseërs belangrike status gegee en het die lewe in die algemeen beter vir hulle gemaak as vir die bewonderende skare vir wie Christus geleer, genees, duiwels uitgedryf en wonderwerke verrig het.

Soos die Fariseërs, sien baie vandag die eenvoudige waarheid van die Bybel, maar verkies om dit te ignoreer ten einde vas te hou aan hul eie tradisies, idees — en status! Die Fariseërs het bedreig gevoel deur die potensiaal van onmiddellike verlies van persoonlike mag in hierdie nuwe koninkryk. Dit is die rede waarom Christus so prontuit aan hulle gesê het: "As iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie."

Wanneer Was Jesus Weer Gebore?

Ten spyte van die eenvoud van hierdie verse, is daar diegene wat dit steeds betwis. Hulle verwerp die ooglopende betekenis dat die "wedergebore ervaring" plaasvind by die opstanding, en beweer dat om "Jesus te aanvaar," 'n mens "die koninkryk” in sy geestesoog “ kan sien.” Benewens om te ignoreer dat die koninkryk ook "binne gegaan" moet word, laat hierdie gevolgtrekking hulle met 'n ander ernstige dilemma.

As Christus nie weer gebore was toe Hy " uit die dood gebore is nie," wanneer kon Hy dit dan ervaar het? Onthou, byna alle belydende Christene glo dat 'n mens weer gebore word by "bekering."

Wanneer het Christus bekering wedervaar? Wanneer het Hy Homself aanvaar? Niemand kan dit verduidelik nie!

Aangesien Christus die Heilige Gees vanaf verwekking in Maria se baarmoeder gehad het, wanneer was Hy "bekeer"? Verstaan! Die Bybel leer duidelik dat die Heilige Gees by bekering gegee word (Hnd. 2:38). Tog, Christus het God se Gees vandat Hy verwek is gehad. Sou enigeen voorstel dat Hy "die koninkryk van God kon sien" as net 'n embrio in Sy moeder? Het Christus "Sy hart vir die Here (Homself) gegee" as 'n embrio in Sy moeder se skoot?

Hierdie vrae van wanneer Christus weer gebore is neem groter betekenis aan vir 'n ander rede. Ware Christene boots Christus na. Die apostel Petrus het geskryf, "Christus... 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle Sy voetstappe kan navolg" (1 Pet. 2:21).

Dit is onmoontlik vir Christene om Christus se voorbeeld van wedergeboorte te volg by bekering omdat Hy nooit in die menslike wyse bekeer was nie. Hy het die Heilige Gees gehad van die oomblik toe Sy fisiese bestaan begin het.

Ons het nog 'n belangrike punt oor wedergebore geleer wat hier van toepassing is. Onthou, Christus het gesê: "wat uit die Gees gebore is, is gees." Dit versterk al die bogenoemde verse oor Hom dat Hy uit die dood gebore is. Na Sy Opstanding en terugkeer na die hemel, was Jesus saamgestel uit Gees — Hy was toe soos wind.

Voordat verder gegaan word, moet u dit verstaan! Die voorbeeld wat Christus gestel het, wat Christene moet volg, is dat Hy (weer), gebore is uit die dood, nie by bekering nie. Soos Christus, sal ons ook uit gees betsaan en soos die wind wees.

Christus se Vooruit Aankondiging

Voordat ons dieper kan delf in die waarheid van wanneer 'n mens weer gebore word, is ‘n bietjie agtergrond nodig as 'n grondslag om die groot prentjie van hierdie lering werklik te kan verstaan.

Waar Hy ookal gegaan het, het Christus voortdurend die koninkryk van God verkondig. Dit was die onderwerp van die meeste van Sy gelykenisse. Soos 'n nuusleser sy tyd vooruit, het Christus gekom met die aankondiging van 'n totale verandering in die manier waarop die wêreld by Sy Terugkeer regeer sou word — by die vestiging van God se koninkryk. Met hierdie verandering, sou ongekende wêreld vrede, geluk en voorspoed kom.

Die profeet Maleági het gepraat van 'n Boodskapper wat sou kom: "Kyk, Ek stuur My boodskapper [Johannes die Doper], wat die weg voor My [die Messias] uit sal baan, dan sal skielik na Sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die Engel [Jesus] van die verbond, na wie julle ‘n begeerte het" (3:1).

Christus het as 'n Boodskapper gekom. En toe Hy Sy twaalf apostels opdrag gegee het en hulle gestuur het om te preek, was die enigste opdrag wat Hy gegee het, om oor die koninkryk van God te preek (Luk.9:1-2). Toe Hy later Sy sewentig dissipels uitgestuur het (10:1), het Hy hulle ook opgedra om die koninkryk te verkondig (vers 9).

Die terme "koninkryk" en "koninkryk van God" word dwarsdeur die Nuwe Testament gevind. Tog is dit absoluut verstommend hoe byna almal die kennis en ware betekenis van waarna hulle verwys verloor het! Soos die waarheid oor wedergeboorte, is hierdie begrip vir 2000 jaar onderdruk!

Wat IS die Evangelie?

Die woord "evangelie" is 'n ou Engelse woord wat "god spraak" of goeie nuus beteken Die woord "koninkryk" is ook 'n ou Engelse term en beteken bloot regering. Met ander woorde, Christus het "die goeie nuus van die regering van God" verkondig. Wêreld vrede, geluk en voorspoed vir almal sal beslis goeie nuus wees vir die mensdom, wat vir 6000 jaar nie daavan geweet het nie!

Jesus het gekom en gesê: "Bekeer julle, en glo die evangelie" (Mrk. 1:15). Maar wat is die ware evangelie? Die waarheid van die evangelie is nou vir die oorgrote meerderheid van belydende Christene verberg. Sedert die eerste eeu, was daar 'n sameswering om aspirant-Christene oor die betekenis van die evangelie te mislei. Skokkend soos dit is, is hierdie stelling waar!

Die meeste mense glo dat die evangelie oor die persoon van Christus gaan. Sekerlik is Hy 'n belangrike onderwerp, maar Christus is nie die evangelie nie. Die Bybel wys dat Jesus tesame met met die evangelie verkondig word. Natuurlik, is Sy rol uiters belangrik. Maar weereens, Hy is nie die evangelie nie!

Sien weer Markus se weergawe: "En nadat Johannes [die eerste Maleági 3:1 boodskapper] oorgelewer was, het Jesus in Galiléa gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig" (vers 14). Dit is die evangelie wat Jesus verkondig het, toe Hy gesê het: "Bekeer julle, en glo die evangelie." Watter evangelie? — Die "KONINKRYK VAN GOD." Vers 1 verwys na hierdie boodskap: "Die begin van die evangelie van Jesus Christus." Christus se evangelie is oor die KONINKRYK VAN GOD — nie iets anders nie! ‘n Mens moet daardie evangelie glo om gered te word — nie enige namaaksel nie. Geen wonder Christus het Nikodémus geantwoord soos Hy gedoen het nie. Alles wat Christus gesê en geleer het, het Hy aan die koninkryk van God gekoppel!

Die Koninkryk van God Verduidelik

Ons het gesien dat Christene weer gebore sal word sodat hulle die koninkryk van God kan "sien" — "be-ërwe" (1 Kor. 15:50) — . Dit is nou duidelik.

Maar wat is die koninkryk van God? Die term het geen betekenis indien dit nie verstaan word nie. As Christene dit beërf, moet hulle presies weet wat dit is wat hulle erf.

Kom ons maak dit onmoontlik om dit nie te verstaan nie.. In hierdie lewe, word mense in: (1) 'n menslike familie gebore, en (2) enigeen van baie aardse koninkryke (regerings). 'n Koninkryk bestaan uit 'n nasie van mense onder 'n regering wat die nasie regeer.

Dit is dieselfde met God. Tydens die opstanding, word mense gebore in: (1) Die God FAMILIE in, wat ook (2) die KONINKRYK van God is. In wese, is dit een en dieselfde. Die parallel is baie duidelik wanneer die menslike fisiese patroon met die goddelike Gees patron vergelyk word.

God het 'n troon in die hemel, van waar Hy Sy Koninkryk regeer (Jes. 66:1; 3:21). Hy regeer letterlik die totale heelal saam met Christus. Wanneer Christene weer gebore word, gaan hulle in hierdie koninkryk in — God se beslissende, regerende FAMILIE!

Begin u God se ontsagwekkende doel vir u lewe te sien — u erfenis? (Neem tyd om ons gratis boekie Wat is die Koninkryk van God? te lees).

Daniël Het Verstaan

Die profeet Daniël het verstaan dat die koninkryk van God 'n letterlike regering behels wat eendag oor regte mense en regte nasies op aarde sal heers. Hy het geen illusie gehad dat dit bloot ‘n "sentimentele dons" of 'n "warm gevoel in die harte van mense" was nie. Deur 'n reeks van drome en visioene (Dan. 1:17) het God hom gebruik om baie nuwe, spesiale begrip te verduidelik oor hoe en wanneer Sy koninkryk na die aarde sou kom.

Alles wat aan Daniël gewys was, moes "verborge en verseël bly tot die tyd van die einde" (12:9). Ons is nou in die tyd van die einde. Daar is baie bewyse hiervan. Sy boodskap is vir ons vandag! Daniël het groot — geweldige — nuus wat u in u lewe sal raak aangemeld! Hy het verstaan en het dieselfde evangelie gepraat wat Christus verkondig het — en dit is noodsaaklik dat ons verstaan wat hy gesê het! (Lees ons gratis boekie Is hierdie die laaste dae? om meer te verstaan oor hoe Daniël se profesie geskryf is om in ons tyd verstaan te word.)

Lees Daniël 2:28-44 versigtig. Hierdie verstommende, gedetailleerde profesieë onthul baie dinge oor God se plan om Sy regering op die aarde te herstel — insluitende die tyds volgorde waarin dit sal gebeur.

Die eerste paar verse beskryf die beeld van 'n reuse-man. Verse 31-33 sê, "Wat die beeld betref sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper, sy bene van yster, sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei." Hierdie man is gebou uit vier verskillende dele. Vers 34-35 beskryf 'n groot bonatuurlike "klip wat die beeld getref het en 'n groot rots geword, en die hele aarde gevul het." Let op vers 34 sê dat hierdie klip "sonder toedoen van mensehande," gevorm is want God, nie mense nie, het dit gevorm.

Die "klip" verpletter die beeld en vervang dit, en omvat uiteindelik die hele aarde. Dit kan net die regering van God wees wat na die aarde kom. In effek, kondig Daniel dieselfde evangelie van die koninkryk van God aan.

Hierdie selfde verse wys 'n reeks van opeenvolgende WÊRELDRYKE uitgebeeld deur verskillende metale waarvan hierdie reuse beeld (standbeeld) gemaak is. Dit was letterlike koninkryke. Eerstens, die Chaldeër-Babiloniese Ryk van goud — tweedens, die Medo-Persiese Ryk van silwer — derdens, die Grieks-Macedoniese Ryk van koper — en vierdens, die Romeinse Ryk van yster gemeng met klei. Die boodskap van die geskiedenis is dat hierdie vier ryke eenkeer groot gebiede regeer het, en die vierde koninkryk sal grootliks die wêreld regeer totdat die koninkryk van God uiteindelik gevestig word.

Heiliges Gaan Die Koninkryk Binne

Daniel het baie oor God se koninkryk geskryf — en die gelowiges se rol daarin, wat ‘n regstreekse verband aanbied van wanneer Christene weer gebore sal word.

Hoofstuk 7, vers 13 praat van Christus wat in die "wolke van die hemel" kom. Voor Sy Terugkeer, verleen God amptelik aan Hom die gesag om die wêreld te regeer. Die volgende vers sê: "En aan Hom is GEGEE heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en Sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie" (vers 14).

In hierdie aardskuddende gebeurtenis, word dit geprofeteer dat Christus soos weerlig van die ooste tot die weste sal kom (Matt. 24:27). Johannes het geskryf oor hierdie tyd: "Die koninkryke van die wêreld het die EIENDOM van onse Here geword en van Sy Christus; en Hy sal as koning heers tot in alle ewigheid" (Opb. 11:15).

God het 'n plan van hoe om alle mense en nasies te bestuur. Christus sal nie die aarde alleen regeer nie. Die regerings van mense vereis die pogings van baie, wat 'n leier help. God se regering waar Hy die allerhoogste is, is nie anders nie.

Meer verse in Daniël 7 is van kritieke belang om te verstaan. Onthou dat dit voorspel is dat God se koninkryk die vier voorheen bespreekte wêreld-regerende koninkryke van hoofstuk 2 sal vervang: "Hierdie groot diere wat vier is — vier konings sal uit die aarde opstaan. En die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid" (vers 17-18).

Dit is reg! Die uiteindelike roeping van Christene is om by Christus aan te sluit en heerskappy in die koninkryk van God oor alle nasies en mense te deel. Waarlik, Christus is "KONING van die konings en HERE van die here." Dit sluit enigeen in wat bereid is om God se voorwaardes om Sy koninkryk te betree, aanvaar.

Vers 19-20 werp bykomende lig op wat gebeur wanneer die heiliges saam met Christus terugkeer. Hulle eerste verantwoordelikheid is om die "vierde dier" te vervang, wat met die hulp van 'n "klein horinkie regeer." Hierdie klein horinkie is 'n godsdienstige koninkryk en is die vrou wat die dier van Openbaring 17 ry. Hierdie godsdienstige koninkryk (te Rome gesetel) het oor al die vorige opstandings, of herlewings van die Heilige Romeinse Ryk geheers.

Let op: "Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges [die werk van die Babiloniese hoer van Openbaring. 17:5-6], en hulle oorwin, totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het" (vers 21-22).

Ten slotte, vers 27 bevestig die wonderlike potensiaal wat vir al die ware heiliges van God voorlê: "Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste, hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees."

Wat kan duideliker wees? Geen wonder Christus het gesê, "En aan hom wat oorwin en My werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van My Vader ontvang het" (Opb. 2:26 - 27), en bygevoeg: "Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op My troon... " (3:21).

Die frase "op My troon" word gebruik, omdat Christus verstaan het dat Sy troon op die aarde is, in teenstelling met die Vader s’n, wat in die hemel is. Lukas 1:32 wys dat Christus in Jerusalem op die troon van Dawid sal sit. Sien ook Openbaring 5:10; 20:4; Matthéüs 5:5; Psalm 25:12-13; 37:11, ens. Daar is geen twyfel datwanneer Christus terugkeer, die heiliges saam met Hom sal heers nie!

God se Regering Het Voorheen die Aarde Regeer

Genesis 1:1 verklaar, “In die begin het God die hemel en die aarde geskape.” Die boek van Job beskryf die tyd toe God die wêreld geskep het. God het Job 'n reeks vrae gevra: "Waar was jy toe Ek die die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het. Wie het sy afmetinge bepaal — jy weet dit mos! Of wie het daaroor die meetsnoer gespan?... Toe die môresterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het?" (38:4-5, 7).

Hierdie "sterre" was engele (Opb. 1:20; 12:4) en word beskryf as "seuns van God." Letterlike hemelse sterre sing nie. Let daarop dat dit sê "almal" van hulle het "gejubel" en "saam gejuig." Job toon dat die aarde geskep is in 'n wonderlike en 'n pragtige toestand, met engele gejuig en gejubel. Lucifer en sy engele het nog nie in opstand gekom in die tyd van die Genesis 1:1 skepping nie.

Genesis 1:2 is verkeerd vertaal en weerspieël nie die betekenis van die oorspronklike Hebreeus nie. Die King James weergawe van die Bybel sê: "En die aarde was woes en leeg." Drie belangrike Hebreeuse woorde is almal hier verkeerd vertaal, en verberg dus — en versteek in werklikheid — die vers se ware betekenis.

Die woord vir "was" is hayah. In Genesis 2:7, is hierdie woord korrek vertaal "geword," en in Genesis 9:15, "word."

Die woorde "woes en leeg" is tohu en bohu. Korrek vertaal, beteken dit "chaoties, in verwarring, woes en leeg." Kortliks, 'n perfek geskepte aarde (vers 1) het "chaoties en verward geword" (vers 2).

In effek, Jesaja 45:18 wys die manier waarop God nie die aarde geskep het nie: "Want so sê die HERE, wat die hemele geskape het — Hy is God! — wat die aarde geformeer en dit gemaak het — Hy het dit bevestig; Hy het dit nie geskape om woes te wees nie [tohu beteken chaotiese of vermors], maar dit geformeer om bewoon te word." Die aarde het chaoties geword nadat God dit geskep het — tussen die gebeure van Genesis 1:1 en 1:2. Laasgenoemde vers beskryf die aarde se her-skepping 6000 jaar gelede. Vers 1 beskryf die oorspronklike skepping van die ganse heelal wat wetenskaplikes sê tot soveel as 17 biljoen jaar gelede plaasgevind het.

Ons weet wat gebeur het. Maar hoe het dit gebeur? Hoe het die aarde van mooi en volmaak by die skepping tot chaoties, verward, afval en leeg geword? Aangesien God nie die skepper van wanorde is nie (1 Kor. 14:33), weet ons dat Hy dit nie vernietig het nie. Wie of wat het dit dan veroorsaak? Psalm 104:30 meld dat God "vernuwe die gelaat van die aarde." Tydens die skeppings week, het God 'n beskadigde, beseerde aarde hernu, toe heeltemal met water bedek (Gen. 1:2).

Hierdie vernietiging is veroorsaak deur die duiwel, wat met trots verhef, gesoek het om God te vervang. Fisiese verwoesting was die gevolg.

Handelinge 3:19-21 openbaar dat Christus se wederkoms die "vernuwing [die herstel] van alle dinge" bring. Maar Satan is nog steeds die god van hierdie wêreld (II Kor. 4:4), en sou voortgaan om te wees, as Christus nie gekwalifiseer het om hom te vervang nie.

Christus Oorwin en het Gekwalifiseer om Satan te Vervang

Satan, het gedemonstreer dat hy nie deur God regeer kon word nie. So, 'n opvolger moes kwalifiseer om hom te vervang, want Satan se regering was steeds in plek op aarde.

Byna onmiddellik na Christus deur Johannes die Doper gedoop is (Mrk. 1:9-11), het Hy in 'n buitengewone, uitgebreide stryd met Satan getree.

Suksesvolle weerstaand van die duiwel se versoekings was die sleutel tot Christus se oorwinning oor sonde en kwalifiseer Hom om by die vestiging van die koninkryk van God hom [Satan] te vervang en te verwyder. Matthéüs 4 bevat die beskrywing: "Toe is Jesus deur die Gees... om versoek te word deur die duiwel" (vers 1). Deur verleiding, het die duiwel Christus herhaaldelik op verskeie maniere versoek. Neem tyd om die aantekening te lees. Aan die einde van verskeie pogings deur Satan om Christus se wil te breek, bereik die beskrywing die klimaks.

Let daarop dat na aanbieding van al die wêreld se koninkryke deur Satan, het Christus hom (vers 10) bestraf het, en hom beveel het om weg te gaan. Die versoeking het geëindig, en die duiwel het weg gegaan. Christus het suksesvol weerstaan — en gekwalifiseer!

Christus het 'n0020werklike toets geslaag! Hy het die wêreld, Sy vlees en die duiwel oorwin in die oorwinning van sonde en het gekwalifiseer om vir die sondes van die wêreld te betaal.

God se Doel is Voltooid Voordat Koninkryk Gevestig Kan Word

Alhoewel Christus byna 2000 jaar gelede gekwalifiseer het om Satan te vervang, is daar verskeie redes vir die lang vertraging in die vestiging van God se koninkryk.

God se Plan sluit 7000 jaar in. Min verstaan dit. Talle verse beskryf Christus se 1000-jaar heerskappy, wat begin by Sy wederkoms met die heiliges (Opb. 20:4-6). Sommige verstaan dit, maar weet niks van die feit dat God 6000 jaar, of ses duisendjarige dae van 'n "sewe-dag week," toegeken het aan die mens se heerskappy nie, voor die sewende 1000-jaar "dag." Die sesde "dag" is byna verby. Satan sal binnekort gebind word (Opb. 20:2).

Mense is 6000 jaar gegee om hulle eie weë, regerings, godsdienste, filosofieë, waardesisteme, vorme van onderwys en metodes om die wêreld se grootste probleme op te los, te probeer. Onder die invloed van Satan, het hulle sonde beoefen — ongehoorsaamheid aan God se gebooie — vir hierdie hele tyd. Waarna hulle probeer het om al die slegte gevolge te behandel in plaas van die oorsaaktete te behandel — nie-onderhouding van God se geestelike wette. God het die mensdom toegelaat om bitter lesse te leer. Die oorgrote meerderheid, wat nog nooit die kosbare waarheid van God geken het nie, moet leer dat hul eie maniere — en oplossings vir probleme — nie werk nie!

Na oorwinning oor die sonde, het Christus gekwalifiseer om (Matt. 4:1-11; Luk. 4:1-13) die "god van hierdie wêreld" te vervang. Hy het verseker dat die duiwel binnekort nie meer in staat sal wees om die mensdom te mislei (Opb. 12:9) en te verwar nie (1 Kor. 14:33). Daar hy nog nie gebind is nie, doen Satan alles in sy vermoë om God se plan te dwarsboom. Sy misleide leraars (II Kor. 11:13-15) leer, in effek, dat God gefaal het om die wêreld te red. Tog, slegs deur God se toestemming hou Satan beheer oor hierdie "huidige bose wêreld" (Gal. 1:4; 5:19). Verstaan dat God nie ‘n soort van groot kosmiese "stoeigeveg" kan verloor waaroor hy volle beheer het nie. Hy weet presies wat Hy doen, en die prag van Sy plan kan geken word. Geen ware God sal ooit die mensdom veroordeel sonder dat saligheid aan almal aangebied word nie!

Daar is ook ander redes vir die vertraging in Christus se Wederkoms. Hy moes eers die oorspronklike dissipels roep en oplei om apostels te word — om deel van die fondament van die Kerk te word (Efs. 2:20) en om die evangelie na die wêreld te neem. Dan, regdeur die Nuwe Testamentiese tydperk, moes Hy 'n administratiewe span oplei om saam met Hom te regeer.

Christus het nie Sy koninkryk onmiddellik gevestig nie, want Hy moes opvaar na die hemel om Hoëpriester te word van diegene wat God roep. Christene word tot God versoen deur Christus se dood, maar hulle word deur Sy LEWE gered (Rom. 5:10) — Sy Opstanding. Ook, terwyl nog steeds mens, kon Christus nie Homself inhuldig as Satan se plaasvervanger nie. Daniël het gewys dat Hy na die hemel moes terugkeer (ook Lukas 19) om met krag en heerlikheid GEKROON te word voordat Hy kon terugkeer.

Die meester verleier het baie vals godsdienste geïnspireer, vervalsing van die waarheid op eindelose maniere. Die vrugte van sy pogings lê oral. Maar 'n 1000-jaar "Sabbatsrus" kom binnekort. Die mensdom sal dan gedwing word om van sonde te rus, en rus van Satan se meedoënlose bedrog te ontvang.

Markus 2:28 verklaar: "die Seun van die mens is Here ook van die Sabbat." Wanneer die Here van die Sabbat — Jesus Christus — kom om Satan te bind, sal sy heerskappy eindig en die wêreld sal rus van sonde. Die dan gees- saamgestelde heiliges — GEBORE van God — sal dan regeer.

Dit is geen verrassing dat Satan die hele wêreld mislei oor die gelowiges wat "gebore word uit die dood" nie Hy weet hul eerste orde van besigheid sal wees om hom te bind en te vervang!

God se Regerende Familie Koninkryk

Fisiese koninkryke het mense, en regerings oor hulle. God is nie anders nie. Johannes 4:24 sê dat "God 'n Gees is." Onder die Vader, lei Christus Sy koninkryk, saamgestel uit gees wesens. By Sy Terugkeer, sal Christus, as 'n lid van die Familie van God, baie jonger "broers en susters" hê (die "baie broeders" van Romeine 8:29) wat gekwalifiseer het om saam met Hom te regeer.

Daar is 'n plante koninkryk, 'n diereryk, menslike koninkryke en 'n engele koninkryk. Daar is ook die koninkryk van God.

In Genesis. 1:26, "Het God gesê: Laat Ons mense maak na Ons beeld, na Ons gelykenis." Wanneer na Hulself verwys, sê die Een wat praat," Ons","Ons," "Ons." Die Hebreeuse woord hier vir God is Elohim. Dit is 'n meervoudige term soos groep, span, komitee of familie. Al hierdie terme verteenwoordig een entiteit, wat bestaan uit verskeie lede of persone.

So, die Bybel leer dat daar net een God is, saamgestel uit twee Persone — die Vader en Christus — met baie meer wat later bygevoeg sal word. Die eerste keer wanneer God nog meer kinders sal bydra tot Sy Familie is wanneer Christus se koninkryk gevestig is.

Op daardie tyd, "sal baie kinders na heerlikheid gebring word" deur die "bewerker van ons saligheid" (Heb. 2:10). Vers 11 voeg by dat Christus "nie skaam is om hulle broers te noem nie." Christus word "eersgeborene" genoem onder die broeders.

Het u dit verstaan? 'n Ware Christen se doel is om in die koninkryk GEBORE te word, (regering) van God, om as 'n GEESTELIKE WESE onder Christus te regeer. Wat kan meer wonderlik — meer glorieryk — vir 'n Christen wees om na uit te sien?

Dwarsdeur Sy bediening, toe Christus oor die koninkryk geleer het, was Hy eintlik besig met onderrig oor die FAMILIE van God, en hoe mense dit kan ingaan deur wedergeboorte.

Vlees en Bloed Kan Nie Binnegaan Nie

Die Bybel leer dat God se koninkryk oor mense en nasies van die aarde sal regeer. Die nasies is nie werklik enigsins meer deel van daardie koninkryk, as wat die burgers van enige land deel is van die regering wat oor hulle regeer nie. ‘n Mens moet die koninkryk binnegaan om daarin te wees. In teenstelling van diegene wat daardeur regeer word, wie eintlik in die koninkryk is?

Onthou Paulus se stelling: "Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beêrwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee" (1 Kor. 15:50-51).

Dit is 'n raaisel vir byna almal — dat vlees-en-bloed mense nie die koninkryk van God kan ingaan nie. Net by die opstanding word mense (ware Christene) verander (wedergebore) van vlees na gees. Eers dan is diegene wat uit God verwek is, wedergebore. As ons net die EENVOUDIGE WAARHEID van die Bybel glo, God se koninkryk kan nie vlees-en-bloed mense insluit nie!

Maar presies wanneer gebeur die verandering van fisies na gees samestelling?

Vers 51 gaan voort in vers 52 en het die antwoord: "Ons sal wel nie almal ontslaap [doodgaan] nie, maar ons sal almal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin: want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word." Maar verander na wat?

In vers 47, gaan Paulus voort met hierdie duidelike verduideliking: "Die eerste mens was uit die aarde aards, ['n fisiese mens], die tweede mens is die Here uit die hemel ['n Geestelike God Wese]." Vers 49 gaan voort, "En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons [in die toekoms by die opstanding] ook die beeld van die hemelse dra." Vers 53 sê: "Want hierdie verganklike [vlees is beslis verganklik] moet met onverganklikheid beklee word [diegene wat uit God gebore is, is gees], en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word." Dit is op hierdie punt dat vlees na GEES verander!

Genesis 2:7 sê, "En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde." Die mens bestaan uit vlees — van die stof. God sal hul vlees na gees verander tydens die opstanding. Diegene wat die koninkryk ingaan moet uit gees saamgestel wees.

Kom ons ondersoek dit verder. Matthéüs 22:30 sê: "Want in die opstanding trou hulle nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God." Hebreërs 1:7 wys dat engele as geeste geskep is. Dit is belangrik om oor ons samestelling in die opstanding te verstaan. Maar moenie misverstaan en dink dat Christus gesê het dat die opgewekte heiliges eintlik engele sou wees nie. Hy het net bedoel dat hulle sou "soos" die engele wees, in dat engele of opgewekte heiliges nie trou nie.

Dit is wat Nikodémus nie kon verstaan nie. Dit was werklik 'n "raaisel" vir hom. Christus moes dit aan hom verduidelik, soos Paulus dit aan die Korinthiërs verduidelik het — dat ons almal tydens die opstending VERANDER sal word. Dit is wanneer ons die koninkryk van God beërwe — wanneer ons weer gebore word. Niemand kan die koninkryk "sien" of "ingaan" totdat Christus terugkeer en dit vestig nie.

Soeke Onsterflikheid — 'n Geestelike Liggaam

Voordat verder gegaan word, is dit nodig dat ons onsterflikheid vanuit 'n ander perspektief ondersoek. Verstaan! Die "onsterflike siel" leerstelling sê dat almal reeds onsterflik is. Maar wat van die volgende vers verwysende na God en Jesus Christus? Let op: "Wat alleen onsterflikheid besit, en ‘n toeganklike lig bewoon; wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag" (1 Tim. 6:16).

As God en Christus die "enigstes" is wat onsterflikheid het, laat dit geen ruimte vir mense om onsterflike siele te besit nie. Mense word nie met onsterflike siele gebore nie (Gen. 2:7; Esg. 18:4, 20; Matt. 10:28).

Romeine 2:7 gee God se perspektief oor onsterflikheid. Let op hierdie opdrag aan aspirant-Christene: "Aan die wat deur volharding in goeie werke heerlikheid, eer en ONVERGANKLIKHEID SOEK — die EWIGE LEWE." As mense reeds onsterflikheid gehad het, sou God nie vir hulle vertel het om dit te soek nie. Paulus sou nie aan die Korinthiërs vertel het dat hulle "sterflike [liggame] tydens die opstanding met onsterflikheid beklee moet word nie" (I Kor. 15:53-54).

Die mens het nie inherente lewe in hulle nie. Aangesien u nie onsterflik is nie, sal u lewe 'n sekere toegelate tyd strek, waarna u sal sterf. Dit is 'n absolute feit (Heb. 9:27). Tensy God ingryp, het u geen toekoms — geen hoop — buite 'n beperkte tyd van 70 tot 80 jaar nie. Hou op om die fabels van mense te glo oor onsterflike siele. Hierdie fiksie word nie in die Bybel geleer nie!

Mede-erfgename — Nog Nie Erfgename — Saam Met Christus

Matthéüs 5:5 sê dat "die sagmoediges [ware Christene]... sal die aarde BEÊRWE" — en " saam met Christus regeer." Maar hoe word iemand 'n "erfgenaam saam met Christus"?

'n Enkele vers bestaan wat 'n Christen definieer, maar dit is nie die gewilde idee wat in die sogenaamde "Christelike" wêreld geleer word nie. Hierdie vers stel ook erfgename voor.

Dit is God se Heilige Gees binne-in 'n verstand wat 'n mens 'n Christen maak. Paulus het geskryf, "Want almal wat gelei word deur die Gees van God, die is kinders van God" (Rom. 8:14). Christene het die Heilige Gees wat hulle lei. Om God se Gees te hê is absoluut noodsaaklik vir 'n Christen. ‘n Paar verse vroeër, sê Paulus: "Julle is egter nie in die vlees nie; maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan Hom nie (vers 9)!"

Dit is so eenvoudig! Iemand het die Gees van God, en is 'n Christen, of het dit nie, en is nie 'n Christen — is "nie een van Syne nie." Almal wat werklik bekeerd is moet die Heilige Gees in hulle hê.

Dit is duidelik. Wat nie so duidelik — of selfs bekend is nie — is hierdie: "En as ons kinders is, dan ook ERFGENAME, ERFGENAME van God en MEDE-ERFGENAME VAN CHRISTUS; as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word" (vers 17).

Die Bybel onthul 'n verband tussen Seuns en ERFGENAME — en saam "verheerlik" te word. 'n Erfgenaam het nog nie wat na hom toe kom geërf nie. 1 Korinthiërs 15:50 verklaar ons sal "die koninkryk van God ERF." Maar dié wie nou geroep, in hierdie leeftyd, is die erfgename — verwekte (nog nie gebore) kinders nie. Paulus verduidelik: "En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte ERFGENAME... Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind; en as jy kind is, dan ook ERFGENAAM van God deur Christus" (Gal. 3:29; 4:7).

'n Ware volgeling van Christus en die Bybel is 'n erfgenaam saam met Christus! Erfgename is nog nie ontvangers nie. 'n Erfgenaam is die een wat later ontvang wat aan hom belowe is. Ons het gesien dat Christene die koninkryk met die Wederkoms van Christus beërf, wanneer hulle verander word.

Maar wat beteken hierdie? Dit beteken dat u God se Gees moet ontvang. Maar hoe?

Die meeste glo daar is geen vereistes — voorwaardes — om gered te word nie. Dit is nie waar nie. Die volgende verse bewys dat daar drie voorwaardes is waaraan voldoen moet word net om die Heilige Gees te ontvang.

Op die dag toe Christus, die Nuwe Testamentiese Kerk gestig het, het Petrus 'n kragtige preek gelewer. Dit was so oortuigend dat 3000 gedoop is. Voor die doop, het baie vir Petrus gevra: "Wat moet ons doen?" (Hnd. 2:37). Hy het beveel, "Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.”

Dit is God se duidelike opdrag: (1) Bekeer julle en (2) word gedoop in hierdie orde — om die Heilige Gees te ontvang! Markus 1:14-15 voeg by dat Christus geleer het dat iemand ook (3) die evangelie van die koninkryk van God moet glo.

Vanaf doop vorentoe, is die nuwe bekeerling verwek en word gelei deur die Heilige Gees! Wat beteken "verwek"?

Geestelike Verwekking Parallel Fisiese Verwekking

Soos verduidelik, ontvang iemand die Heilige Gees by doop (deur die oplegging van hande). Op hierdie punt, is die Christen verwek deur die Vader, net soos Christus in Maria se baarmoeder verwek is deur die Vader. Sodra verwek, neem 'n Christen die gesindheid van Christus aan (Fil. 2:5), wat nou in hom leef (Gal. 2:20).

Ons kan geestelike verwekking verstaan deur die bestudering van die proses van menslike verwekking. Lewe begin wanneer die menslike vader se sperm verenig met die moeder se ovum. In die voortplantings proses, moet 'n eier deur 'n spermsel bevrug word. Dit word dan "verseël," nie in staat om her-bevrug te word deur 'n ander saad nie.

Menslike lewe begin as 'n embrio, ontwikkel in 'n fetus en groei en ontwikkel uiteindelik in die rigting van die geboorte sowat nege maande later. Verwekking, ontwikkeling en bevalling (skeiding van die baarmoeder) is heeltemal afsonderlike fases van die proses waardeur elke mens vorder tot geboorte. ‘n Bevrugte eier is nie 'n gebore mens nie. Net so is 'n gees-gebore mens nie 'n gebore geestelike wese of persoon nie, soos wat Christus na Sy Opstanding geword het. Hoe duidelik!

God het versigtig 'n onmiskenbare vergelyking geskep — 'n parallel — tussen mens geboorte en goddelike geboorte tydens die opstanding. Dit wat "uit die vlees gebore is, is vlees" — is 'n fisiese mens. En dit wat "uit die Gees gebore is, is gees" — is 'n GODDELIKE GEES-SAAMGESTELDE WESE.

Daar is 'n baie belangrike tyds element aan beide menslike en Christelike ontwikkeling. Beide behels 'n "swangerskap" tydperk! Met die mens, is die rol van die vader volledig by bevrugting, maar die rol van die moeder gaan steeds aan vir nege maande. Sy moet letterlik die kind dra al die pad tot by geboorte. Almal verstaan hierdie proses van ontwikkeling. Niemand verwar verwekking met geboorte nie. As u dit betwyfel, probeer dit net vir 'n aborsie-aktivis te vertel. Hierdie mense sien geboorte as alles en sien verwekking as van byna geen betekenis of belang nie, en skaars erken as deel van die proses. In hierdie manier, erken selfs misleide aborsioniste 'n duidelike onderskeid tussen verwekking en geboorte.

Waarom glo so baie dan dat belydenis of aanvaarding van Christus hulle outomaties verplaas tot op die punt van geestelike geboorte, sonder swangerskap en ontwikkeling? Niemand praat van swanger vroue as om reeds nuwe babas te hê nie.

Hoekom kan belydende Christene nie so ‘n basiese begrip verstaan nie? Hoekom kan hulle nie die kritieke TYDS ELEMENT sien, wat so noodsaaklik is vir menslike ontwikkeling, ook nodig is vir geestelike ontwikkeling nie?

Wedergebore Deur Voort Te Gaan Met Die Heilige Gees

Verstaan nou hierdie punt! Dieselfde Gees, wonende in ons vanaf die oomblik van bekering, verhoog ons (almal wat uit God verwek is) om by God aan te sluit in Sy koninkryk.

Paulus beskryf hoe geestelike verwekking, wanneer die Heilige Gees binnegaan, lei tot die tyd van 'n mens se tweede geboorte tot geestelike samestelling — wanneer 'n mens weer gebore word: "En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur Sy Gees wat in julle woon" (Rom. 8:11).

Dieselfde Gees van God in ons sal toelaat dat ons wakker word in die opstanding.

Wat Paulus aan die Korinthiërs vertel het oor hoe hulle verander sou word by die opstanding is dieselfde as wat hy aan die Romeine vertel het oor hoe hul fisiese liggame "lewend" sou word deur God se Gees in hulle vanaf bekering. Een finale verwante punt moet aangespreek word. Dit het 'n direkte invloed op wanneer iemand weer gebore word. Menslike babas kan nie meer staak na aflewering nie. Hierdie moontlikheid is slegs 'n gevaar, deur 'n ongeluk, doelbewuste doodmaak van die fetus of ander redes, voor geboorte.

Geestelike Fetusse Kan ABORTEER!

Kry dit reg! Slegs diegene met die Gees van God het die potensiaal vir ewige lewe: "En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in Sy Seun. Hy wat die Seun het, HET DIE LEWE; wie die Seun van God nie het, HET NIE DIE LEWE NIE" (1 Joh. 5:11-12).

Indien 'n mens God se Gees het, en dan deur verwaarlosing of opsetlike sonde, dit verloor — het hy ontydig beval!

In 'n baie ware sin, laat my weer sê, 'n Christen (soos 'n menslike fetus) kan "miskraam," as hy nie voortgaan in die regte pad nie — as hy nie "verduur tot die einde nie" (Matt. 24:13; 10:22). Op hierdie manier, brei die parallel tussen fisiese en geestelike ontwikkeling in die baarmoeder — swangerskap — uit.

Let op: "Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het — om dié weer tot bekering te vernuwe; omdat hulle ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak" (Heb. 6:4-6). Dit is die ernstigste vir diegene wat die waarskuwing van hierdie vers ignoreer. Diegene wat dink hulle is reeds "wedergebore" is óf onkundig of weier om die ernstige versigtigheid soos deur Paulus verduidelik in hierdie verse te aanvaar.

Gaan nou voort. Fisiese embrio's is 'n tipe van geestelike embrio's, maar die twee is nie identies nie. Daar is 'n paar ooglopende verskille tussen fisiese en geestelike embrio's. Hulle ontwikkel in die rigting van 'n hoër vlak van lewe as fisiese embrio’s — lewe wat van onsigbare gees gemaak is sluit in, die vermoë om deur die lug te reis, onvermoë om sonde te doen, ewige lewe, en ander geestelike vermoëns.

Ons Neem Die Gelykenis Van God Aan Tydens Wedergebore

Onthou dat God die mens na Sy "beeld" en "gelykenis"gemaak het. Maar hierdie proses van groei en ontwikkeling in die baarmoeder sal nie voltooi wees voor die opstanding nie — wanneer ons nie meer bestaan uit "vlees en bloed" nie. Diegene wat lede is van die Kerk is vlees-en-bloed kinders van God, nog nie gees saamgestelde kinders nie.

Maar verstaan hierdie noodsaaklike punt. God het u geskep om "soos" Hy te word in elke opsig. Deur Sy Gees wat die verstand betree van nuut bekeerde kinders, begin 'n nuwe geestelike lewe. 'n Klein, gees-gebore embrio kom tot stand. Maar dit stop nie daar nie. In dieselfde manier wat kinders groei om te lyk soos hul fisiese ouers, so ook neem God se kinders geleidelik die GEESTELIKE BEELD van God aan (ook hul Ouer), in natuur en karakter, net soveel as in beeld en vorm (II Pet. 1:4). Maar hierdie ontwikkelings proses is heeltemal apart van wanneer hulle verskyn, in gees, vanuit die moederskoot — wanneer WEDERGEBORE.

Beide die Ou en Nuwe Testament maak hierdie proses absoluut duidelik! Terwyl baie 'n vae idee het dat Christene "kinders van God is" oorweeg geeneen: "Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons KINDERS VAN GOD genoem kan word... Geliefdes, nou is ons KINDERS VAN GOD, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, AAN HOM GELYK SAL WEES; omdat ons Hom sal sien soos Hy is" (1 Joh. 3:1-2).

Dit is 'n uiters belangrike vers vir 'n ander rede. Terwyl ons "nou" kinders genoem word neem kennis dat “dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie.” Dan voeg Johannes by: "Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie; omdat Sy saad in hom bly en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore" (vers 9). Ons sal eendag dieselfde beeld van Christus hê. Op daardie tyd, sal ons gebore word uit God. Onthou, Rom. 8:16 sê dat ons "kinders" van God is en "erfgename saam met Christus."

Hierdie verse in 1 Johannes 3, is geweldig groot in algehele belang. Het u gesien dat Johannes gesê het, "nou is ons kinders van God." Net soos ouers praat van 'n kind wat nog nie gebore is nie as hul seun of dogter, praat God van Sy verwekte kinders as nou SEUNS VAN GOD!

Dawid het hierdie einste punt verstaan van die aanneem van God se gelykenis: "Maar Ek sal U aangesig in geregtigheid aanskou; ek sal versadig word met U BEELD, as ek WAKKER WORD" (Psm. 17:15). Dawid en Johannes het verstaan dat hulle "sou wakker word" by die opstanding en presies lyk soos God in beeld, vorm, karakter — en geestelike samestelling — WEDERGEBORE!

Laat my ook hierdie herhaal — God reproduseer Homself in mense wat ook Sy Heilige Gees ontvang het. Hy is besig met die skep van kinders wat sal lyk en wees soos Hy is!

Paulus versterk wat Johannes en Dawid bedoel: "Want ons burgerskap is in die hemele, van waar [Hy kom hierheen] ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal VERANDER, om GELYKVORMIG TE WORD AAN SY VERHEERLIKTE LIGGAAM volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp" (Fil. 3:20-21). Dit is ongelooflike kennis! Niks kan daarmee vergelyk word nie. Maar laat ons dit nog duideliker maak.

Die volgende is 'n direkte beskrywing van Jesus Christus, soos Hy nou bestaan in volle glorie, nadat Hy weer gebore is. Oordink dit, besef dat u kan wees soos Hy is: "Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu; en Sy oë soos 'n vuurvlam, en Sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en Sy stem soos die stem van baie waters. En in Sy regterhand het Hy sewe sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit Sy mond uitgegaan: en Sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag" (Opb. 1:14-16).

Wat hierdie verstommende beskrywing openbaar oor u toekoms is nie my persoonlike mening nie. Dit is wat u Bybel openbaar! Dit is wat Paulus bedoel het toe hy geskryf het, "En soos ons die BEELD van die aardse gedra het, so sal ons ook die BEELD van die hemelse dra" (1 Kor. 15:49). Terwyl ons fisies gevorm en gefatsoeneer is soos God nou, sal ons later Gees word, met die "BEELD van die HEMELSE."

Die Kerk, as Moeder, Voer Haar Kinders

Jesus belowe: "Ek sal My Gemeente bou" (Matt. 16:18). Die Nuwe Testament beskryf God se Kerk as die "liggaam van Christus" (Efs. 1:22-23; Kol. 1:18). Paulus het geleer, "Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam" (I Kor. 12:13). Die Kerk word beskryf as "Jerusalem daarbo" en direk na verwys as "die moeder van ons almal" (Gal. 4:26). Hebreërs 12:22-23 maak dit duidelik: "Maar julle het gekom... die HEMELSE JERUSALEM... DIE... KERK... wat in die hemele opgeskrywe is." Dit sê nie dat die Kerk in die hemel is nie, maar eerder dat dié Kerk is " in die hemele opgeskrywe." Dit is omdat die dooies in Christus nou wag op die eerste opstanding!

Soos enige goeie ma, koester en voed die Kerk haar ongebore kinders sodat hulle kan groei in haar "skoot." Sy doen dit reeds vir 2,000 jaar. Petrus het opdrag gegee aan die bediening om "as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is te hou,... gewilliglik" (1 Pet. 5:2).

Paulus versterk die Kerk se ROL as Moeder: "Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus" (Efs. 4:12-13).

Die konteks gaan voort met twee bykomende verse wat toon dat God se "kinders" soos enige ander kinders, veronderstel is om "groot te word." Let daarop dat die Kerk ook verantwoordelik is vir die beskerming van God se kudde teen vals leerstellings:"Sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring; Maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus" (vers 14-15).

Die bediening se plig is om die Kerk die waarheid te leer en te waarsku oor die gevare van verleiding deur valse leerstellings. (Neem tyd om versigtig ons boekie te lees Waar is God se Kerk? om te leer hoe om Christus se Kerk te identifiseer.)

Die Ongebore Moet Volwasse Word Tot Geboorte

Soos die nuut verwekte baba in sy moeder se skoot groei, moet die Christen ook groei voordat hy die baarmoeder kan verlaat. Petrus skryf, "Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus" (II Pet. 3:18).

Christene moet groei in hierdie leeftyd. Om ongelooflike Goddelike gesag en krag gegee te word, as "mede-erfgename van Christus" (Rom. 8:17), moet hulle kwalifiseer, deur die bou van God se heilige, regverdige KARAKTER in hul lewens nou!

Dokters verstaan dat 'n menslike fetus nie buite die baarmoeder kan oorleef tensy dit voldoende ontwikkel voor geboorte nie. Die "heldhaftige" pogings van die mediese wetenskap het grense in terme van die redding van 'n vroeg gebore kind. Dit is dieselfde met die verwekte kinders van God, wat moet groei gedurende die periode van swangerskap. Soos menslike fetusse, moet hulle ook al die nodige geestelike voedingstowwe gevoed word tot voldoende groei om in die koninkryk gebore te word as onverganklike Gees Wesens.

Christene moet groei, ontwikkel en ten volle geestelik volwasse word, terwyl hulle in die skoot is. Menslike fetusse begin by mikroskopiese grootte en groei tot die tyd van geboorte. Die nuut-verwekte Christen groei in dieselfde manier. Hy begin 99,9% geestelik onvolwasse en vorder stadig tot volle geestelike volwassenheid — en geboorte! Waarlik, God is netso wys soos menslike dokters. Hy weet dat Sy kinders voldoende moet groei voordat Hy hulle kan red — hulle bring tot GEBOORTE!

Petrus sluit verskeie gedeeltes in wat die belangrikheid verduidelik van die verwekte Christen wat groei binne die ware Kerk van God. Hoe en wanneer 'n mens weer gebore word kan nie verstaan word sonder 'n bespreking van die verskillende Griekse woorde en hoe hulle is of gelewer moet word in Engels nie.

As die Bybel praat van wedergeboorte, sou dit ook moes noem dat iemand ook "weer verwek" moes word, want verwekking moet dit voorafgaan. Dit noem dit wel!

Let op: "Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, wat na Sy groot barmhartigheid ons die wedergeboorte [anagennao] geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons ‘n onverganklike en onbesmette en onverwelkte erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd " (1 Pet. 1:3-5).

Die Griekse woord wat hier gebruik word is anagennao. Strong's Exhaustive Concordance definieer dit as: "te verwek of (deur uitbreiding) dra (weer): verwek, (dra) weer." Dit beteken ook "om opnuut te verwek" (Young's Concordance). Mense is die eerste keer in die skoot van 'n menslike moeder verwek, en “weer verwek" — of opnuut — by die ontvangs van God se Gees by bekering.

Petrus maak 'n ander verwysing deur die gebruik van die woord anagennao. Maar dit is verkeerd vertaal as gebore: "As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig liefhê uit 'n rein hart; want julle is wedergebore [verwek] [anagennao], nie uit verganklike saad nie [menslike sperm], maar uit onverganklike [die Heilige Gees], deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly." (1 Pet. 1:22-23).

Diegene wat nou geroep is deur beide "verganklike" saad (menslike saad), wat gelei het tot 'n fisiese geboorte, en "onverganklike" saad (die Heilige Gees), wat sal lei tot 'n geestelike geboorte as 'n mens voortgaan om te groei in die skoot. Petrus skryf dat, byvoorbeeld, diegene wat weer verwek is groei in liefde van die broeders.

Let op hoe Petrus die analogie van melk gebruik om groei te bring: "Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan OPGROEI" (1 Pet. 2:1-2).

Bybel analogieë kan ook verskeie toepassings hê met geen teenstrydigheid nie. Satan is soos 'n leeu (1 Pet. 5:8) — maar so is die regverdige (Spr. 28:1). Die pasgebore baba analogie word gebruik om te verwys na die nuwe bekeerling, maar Christus self het dit gebruik om te verwys na Sy spoedige OPSTANDING TOT GEESTELIKE LEWE.

Let op: "'n Vrou het droefheid wanneer sy baar, omdat haar uur gekom het; maar as die kindjie GEBORE is, dink sy nie meer aan haar benoudheid nie, om die blydskap dat 'n mens in die wêreld GEBORE is. Julle het dan ook nou droefheid; maar Ek sal julle weer sien en julle hart sal bly word, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie" (Joh. 16:21-22).

Verstaan. Die verwysing na "pasgebore kindertjies" is 'n analogie, en slegs 'n analogie. Merriam-Webster Woordeboek definieer analogie as: "ooreenkoms in sommige besonderhede tussen dinge maar andersins in teenstelling met."

Die ou Webster Woordeboek definieer dit as: "soortgelykheid tussen twee dinge... wat bestaan in ooreenkoms, nie van dinge self nie, maar van twee of meer spesifieke eienskappe, omstandighede of gevolge."

1 Petrus 2:1-2 verwar onnodig sommige lesers, wat veroorsaak dat hulle al ons vorige vers verduidelikings van wanneer wedergeboorte plaasvind eenkant gooi. Maar dit is duidelik dat Petrus nie sê dat Christene babas is nie, eerder dat hulle groei soos, of soos babas groei deur die drink van voedsame melk. Onthou II Pet. 3:18, wat ook Christene vermaan om "toe te neem in die genade en kennis."

Soos babas gevoed word in die baarmoeder, groei Christene tot geboorte!

Ondersoek Van Die Grieks

Die Nuwe Testament is oorspronklik in Grieks geskryf. Alle ander Bybels van watter taal ookal behels vertaling van hierdie taal. Elke taal het sekere probleme in 'n poging om presiese betekenis te verleen soos wat God bedoel het. En nie alle tale is dieselfde nie.

Laat my illustreer. Die Engelse word lei (lead) kan verwys na die fisiese element, soos 'n potlood of 'n lood gewig. Dit kan ook verwys na die neem van beheer, in werkwoord vorm — om ander mense te lei. Dit kan selfs 'n naamwoord wees wanneer gepraat word van die een wat "die voortou neem."

Nog 'n voorbeeld sou die woord liefde in Engels wees. Die Grieke het drie woorde (agape, philia, en eros) wat korrek liefde in Engels vertaal kan word. Agape beteken die liefde van God; philia beteken broederlike liefde; eros beteken romantiese of erotiese liefde.

Slegs deur die nagaan van die konteks van woorde soos hierdie kan 'n mens die bedoelling onderskei — die korrekte! — betekenis van die rede waarom die woord gebruik word. Dit moet verstaan word in verhouding tot die algehele onderwerp van bespreking, anders kan verwarring ontstaan.

Byvoorbeeld, die woorde fetus en embrio verskyn nie in enige plek in die Bybel nie. As God hierdie woorde gebruik het, omdat daar 'n Griekse ekwivalent was wat op hierdie manier vertaal kon word, sou dit sake makliker maak om te verstaan wanneer 'n Christen se status in hierdie lewe oorweeg was. Omdat God nie hierdie woorde gebruik nie (die Grieks bevat nie soortgelyke woorde nie), verwag Hy dat ons Sy bedoeling op 'n ander manier sal onderskei. Hy laat nie mense om te raai wat Sy Woord sê nie.

Oorweeg. Reg deur die Bybel, word swangerskap uitgebeeld deur die uitdrukking "met kind", nie "met fetus" of "met embrio nie. (Aborsioniste, neem kennis!)

Dit stel ons bespreking op van die Griekse woord gennao (die woord wat Christus gebruik het toe Hy met Nikodémus gepraat het). Gennao kan vertaal word óf as "verwek" of "om gebore te word." Albei is tegnies korrek. Ons sal leer hoekom.

Kom ons ondersoek verskeie Grieks-Engelse woordeboeke (leksikons) se definisies:

Strong's: "gennao: om voort te plant (vanuit die vader, maar deur die uitbreiding van die moeder); fig. om te herstel: — dra, verwek, gebore word, te voorskyn bring, swanger, gelewer van, geslag, maak, spring."

George Ricker Berry se: "gennao: te verwek, gee geboorte aan, produseer, effek, slaag, te verwek, gebore."

Young se: "gennao: te verwek, voortbring."

Liddell en Scott’s: "gennao: te verwek, van die vader; te dra, voortbring, van die moeder; II, te genereer, produseer" (Webster’s definieer genereer: "te verwek; voortbring.")

Thayer’s: "gennao: 1. Behoorlik: van mans wat kinders verwek. Matthéüs 1:1-16;

Handelinge 7:8, 29; vlg. deur ek met gen. van die moeder, Matthéüs 1:3, 5, 6; meer selde van vroue wat geboorte skenk aan kinders. Lukas 1:13, 57; 23:29; Johannes 16:21, ens. 2. a. univ. te kweek, laat ontstaan, opgewonde, vreemd in die Evangelie en 1ste Sendbrief van Johannes, van God die toekenning op mense van die aard en vervreemding van Sy seuns, oordrag aan hulle geestelike lewe, dit wil sê deur Sy eie heilige krag, ter aansporing en oortuiging van siele om geloof in Christus te hê en lewe 'n nuwe lewe toegewy aan Homself."

Elf verskillende Grieks-Engels leksikons wys dat die woord gennao kan óf verwys na verwekking deur die vader (verwek) of geboorte deur die moeder (gebore). Ons het vyf meer nagegaan, nie op hierdie lys nie, en dieselfde definisie gevind. Gennao kan óf vertaal word "gebore" of "verwekte" afhangende van die konteks.

Gennao word in werklikheid 97 keer gevind in die Nuwe Testament. Hier is 'n uiteensetting van hoe dit onder andere vertaal is: verwek, 49; gebore word, 39; dra, 2; geslag, 2; baar, 1; afgelewer word, 1; is gebore, 1; gebore word, 1; was gebore, 1.

Daar word gesê dat die Engelse taal die beste taal vir 'n skrywer is om te gebruik omdat dit 'n baie groot aantal woorde het, wat baie subtiele verskille in betekenis en nuanses van betekenis dra. Die oorgrote meerderheid van mense lees die Bybel in Engels. Dit is ons verantwoordelikheid om hoofsaaklik die betekenis daarvan duidelik te maak in hierdie taal, voor vertaling na ander.

Terwyl die Grieke een woord het wat die hele proses omsluit van verwekking tot geboorte, dra Engels twee verskillende woorde. Een, VERWEKKING, begin die proses — die ander, GEBORE, toon die voltooiing daarvan. Dit is natuurlik vir Engels-sprekende mense om te dink aan bevrugting en verwekking wat gebeur het, sonder dat 'n geboorte alreeds plaasgevind het. Dit sou vreemd wees vir 'n Grieks-sprekende persoon van 2000 jaar gelede. Hy sou dink aan verwekking as die primêre betekenis, met die hele res van die proses, wat uitgeloop het op ‘n geboorte, as die sekondêre betekenis. Diegene wat Engels praat van 'n mens se geboortedatum, praat van toe hy geskei is van die baarmoeder. Dit sou 'n ander betekenis wees vir een wat Grieks praat, want hy sal die geboorte sien as deel van 'n nege-maande proses vanaf verwekking, maar het nog steeds net die woord gennao om hierdie algehele proses te verteenwoordig.

Die Bybel gebruik eenvoudig nie verskillende woorde om te onderskei tussen gebore en ongebore kinders nie. Die Griekse woord (brephos) vertaal "kindjie" in Lukaas 1:41 — "het die kindjie in haar skoot opgespring" — is dieselfde Griekse woord vir "kindertjies" in Lukas 18:15 — "en hulle het ook die klein kindertjies na hom gebring, sodat Hy hulle kon aanraak."

In die Ou Testament, is die Hebreeuse woord (ben) vertaal as "kinders" in Genesis 25:22 — "Die kinders het teen mekaar gestoot binne-in haar" — dieselfde Hebreeuse woord vertaal as "seuntjie" in Exodus 2:10 — "en toe die seuntjie [Moses] opgegroei het, bring sy hom na Farao se dogter." In die eerste geval, is die kinders ongebore, en in die tweede geval, was dit die jong Moses wat besig was om op te groei.

Hierdie skrif openbaar God se gedagtes en hoe Hy 'n ongebore kind (embrio of fetus) beskou as 'n menslike wese. Met ander woorde, wanneer daar na kinders in die baarmoeder (verwek) of buite die baarmoeder (gebore) verwys word, maak God geen onderskeid nie. Almal wat in die aard van massa moord glo, verwys beleefd na as aborsie, behoort te luister wat God se Woord openbaar oor Sy siening!

Dit is belangrik om te verstaan, hoewel al die verskillende geleerdes hier aangehaal, en vele ander, die primêre klem gelê het op verwekking deur die Vader as die betekenis van gennao. Na alles, die woorde genesis, geslag, geslagsdele en geslagsregister het almal te doen met begin. Mense verstaan dit en laat sodoende min twyfel oor die behoorlike klem op die betekenis van gennao!

Bepaling van “Verwek”

Dit sal nuttig wees om kortliks die werkwoord "verwek" of sy byvoeglike vorm, "verwekte" te verduidelik.

Webster se Engelse Woordeboek definisie van verwek is: "1: om voort te plant, as die vader: stamvader. 2: Oorsaak." Hierbo, het ek die definisie aangehaal uit die Nuwe Engelse Woordeboek van Historiese Beginsels: "verwekking, die aksie of proses van opwekking of vervaardiging... "

Talle woordeboeke bied 'n groot aantal sinonieme vir hierdie woord. Webster's definieer 'n sinoniem as "een van twee of meer woorde of uitdrukkings van dieselfde taal wat dieselfde of byna dieselfde betekenis het."

Kom ons ondersoek 'n paar:

"verwek 1., vader, verwek, voortbring, genereer, kweek, kry, voortplant, reproduseer, broei; bevrug, Biol. bevrug, Biol. bemes" (J.I. Rodale, The Synonym Finder, bl. 106).

"Swanger raak 4. verwek, voortbring, vader; genereer, voortbring, te vermeerder, weergee; deurtrek word, swanger raak, bemes word, kom met kind" (Ibid., bl. 206-207).

"bevrug 1. Insemineer, swanger maak, kry met 'n kind of jonge, Sl. opklop; bemes, vrugbaar, maak vrugbaar, vrugbaar maak; verwek, skep, voortbring, kweek, genereer" (Ibid., bl. 545).

"kweek 2. Verwek, skep, voortbring, pa, vader, saai die saad van, swanger word, geboorte te gee aan; teel, te vermeerder, reproduseer, kuit" (Ibid., bl. 353).

"Verwek, kry, en vader impliseer die voortplant daad van die manlike ouer; gewoonlik word 'verwek' verkies in verwysing na mans en “kry" en "vader" in verwysing na diere [hy wat 'n dwaas verwek doen dit tot sy hartseer — Spreuke 17:21] ['n bul mag dalk nie kalwers kan kry nie]" (Webster’s New Dictionary of Synonyms).

"verwekte verlede deel. van verwek" verwek 1. Uitgedien. a. Aan te skaf b. te kry (met kind) 2. Om voort te plant as vader of vaar; te genereer" (Webster’s New International Dictionary Second Edition).

"verwek 1 (uitgediend): te verkry veral deur inspanning 2a: om voort te plant as die vader: STAMVADER B: geboorte te gee aan: TEEL 3 (uitgediend): 'n vrou swanger te maak" (Webster’s Third New International Dictionary).

"verwek 1. Te verkry (gewoonlik deur inspanning) — 1602. 2 Om voort te plant, genereer; soms gesê van beide ouers ME [Middel-Engels]. b. KOM (met kind) — 1611. 3 Teologies van toepassing op die verhouding van die Vader tot die Seun in die Drie-eenheid ME" (Shorter Oxford English Dictionary).

Hier is die definisie van "Reproduksie, Voortplanting" van Roget’s Internasionale Thesaurus, 4 de Edit: "169,10 Bemes, vrugbaar maak, bevrug, maak vrugbaar; bevrug, insemineer, spermatiseer; kry met kind of jonge; bestuif of pollineer, stuifmeel; kruis-bemes, kruisbestuif of kruisbestuiwing, kruisstuifmeel."

Ondersoek Verskillende Gedeeltes

Laat ons wat ons geleer het opsom. Engelse vertalers was soms in staat om die bedoeling in Grieks akkuraat te onderskei. Soms het hulle nie.

Ons moet sommige regte en verkeerde vertalings van sekere verse ondersoek. Voordat ons dit doen, moet verstaan word wat op die spel is.

Die Rooms Katolieke kerk glo dat hulle kerk die koninkryk van God is. Die Protestante het hul aanname algemeen aanvaar, maar glo dat die koninkryk hoofsaaklik Protestantisme is. Ander glo dat die koninkryk iets is wat gestig is "in mense se harte." Al hierdie idees versterk die aanname dat mense in hierdie lewe "wedergebore" kan word — en daarom nou die koninkryk "kan betree." Die meeste van hierdie probleme het ontstaan as gevolg van onbehoorlike vertaling van verse waarin "gebore" as "verwek" vertaal moes word.

Die volgende verse moes as verwekte, nie gebore nie vertaal gewees het:

"Wat gebore was [verwek; American Revised Version or American Standard Version] nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van’n man nie, maar uit God gebore is" (Joh. 1:13).

Die ARV het 1 Johannes 2:29 korrek vertaal as "elkeen wat die geregtigheid doen, uit Hom verwek is," terwyl die King James Version (of Authorized Version) dit verkeerd vertaal het as "uit Hom gebore is."

"Geliefdes, laat ons mekaar liefhê, want die liefde is uit God; en elkeen wat liefhet, is uit God gebore [verwek; ARV] en ken God" (1 Joh. 4:7). Die ARV gebruik die woord "verwek" reg.

"Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore [verwek; ARV]: en elkeen wat die Vader wat verwek liefhet, het ook die een lief wat uit Hom verwek is" (1 Joh. 5: 1). Hierdie vers bevat gennao op drie afsonderlike tye. Die eerste keer is dit verkeerd vertaal as gebore, en die tweede en derde keer is dit behoorlik vertaal as verwek en verwek. Die ARV het dit korrek

"Want alles wat uit God gebore is [verwek; ARV] oorwin die wêreld" (1 Joh. 5: 4).

Hier is 'n paar voorbeelde van waar gennao korrek vertaal is in die King James Version.

1 Korinthiërs 4:15 sê: "Want al sou julle tien duisend tugmeesters in Christus hê, dan het julle tog nie baie vaders nie; want in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie."

Hebreërs 1: 5 bevat ook 'n ander korrek gelewerde gedeelte wat gennao gebruik: "Want aan wie van die engele het Hy ooit gesê, U is My Seun, vandag het Ek U gegenereer? En weer: Ek sal vir Hom 'n Vader wees, en Hy sal vir My 'n Seun wees?"

Die Opstanding — Christus se Tweede Geboorte

Romeine 1:3-4 sê van Christus, "aangaande Sy Seun [Jesus Christus onse Here] wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid; en na die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God deur die opstanding uit die dood."

Die meeste het gehoor dat Christus die Seun van God is, maar Hy was net "verklaar" as die Seun van God, in die volste sin, "deur die opstanding uit die dood." Sekerlik was Hy reeds die verwekte Seun van God voor Sy geboorte in die koninkryk by die tyd van Sy opstanding. Maar Hy was slegs ten volle "verklaar as die Seun van God" by die opstanding — nadat Hy GEBORE is! Begryp dit!

Romeine 1 toon dat Christus fisies gebore is uit Maria, afstam van Dawid "na die vlees" en GEESTELIK GEBORE ‘n Seun van God "Na die Gees... deur die opstanding van die dooies." Baie duidelik was Christus TWEEMAAL gebore, eenkeer van Maria, en die tweede keer as die "eersgeborene uit die dood."

Deur terug te gaan na Romeine 8, sal ons beter verstaan hoekom. Onthou wat ons geleer het oor Christus se tweede geboorte, en hoe ander seuns Hom volg: "Want die wat Hy vantevore geken het, die het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van Sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders" (vers 29). Die geboorte van 'n oudste seun verhoed nie die geboorte van bykomende seuns (en dogters) vir dieselfde familie nie. Ek het twee seuns — net een kon eersgeborene wees — en ekself is 'n oudste seun, met 'n jonger broer. My pa was 'n tweede gebore seun, met 'n ouer broer en so aan. Dit behoort die punt duidelik te maak.

Christus is bloot die eerste wedergebore Seun van God. "Baie broeders" (alle ware Christene) sal by Hom aansluit by Sy Terugkeer. Hierdie absoluut verstommende insig is slegs aan die paar bekend wat vandag geroep is (Joh. 6:44, 65).

Om “ALLE DINGE” Te Erf

Die boek van Hebreërs openbaar God se ontsagwekkende doel met kristal helderheid. Die konteks begin in Hoofstuk 1. Die prentjie wat ontvou is werklik ongelooflik!

Ondersoek die inleiding tot Hebreërs: "Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as ERFGENAAM VAN ALLES aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het... Want aan wie van die engele het Hy ooit gesê: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer?" (Vers 1-2, 5).

Hierdie verse het die weg gebaan deur te openbaar dat God Christus "erfgenaam van alle dinge" gemaak het. Maar daar is ander dinge om te verstaan voordat u voortgaan.

Eerstens, verstaan dat God engele geskep het om "dienende geeste" te wees om die "ERFGENAME van saligheid" te help (vers 14). Dit is hulle rol in God se Plan. Terwyl hulle geestelike wesens is, is die engele nie GEBORE kinders van God nie. Hulle is nie lidmaatskap in die FAMILIE VAN GOD aangebied nie.

Dit is waarom Satan (as 'n gevalle engel) die idee so haat dat patetiese, vleeslike mense kan ontvang wat hy nog nooit aangebied was, of ooit kan bereik nie. Daarom is dit van kardinale belang vir hom, om die mensdom te bedrieg oor die ware betekenis van "wedergeboorte."

Paulus haal aan uit twee plekke in die Psalms: "Want aan wie van die engele het Hy ooit gesê: U is My Seun, vandag het Ek U gegenereer? En weer: Ek sal vir Hom 'n Vader wees, en Hy sal vir My 'n Seun wees?" God sê dat Hy nooit hierdie dinge aan 'n engel gesê het nie! (Heb. 1: 5). (Heb. 2:5 beskryf dat die aarde nou “onderworpe aan engele"is, maar maak dit duidelik dat hierdie engele nie sal heers oor "die wêreld wat kom” nie.)

Paulus haal dan uit 'n ander Psalm aan, en verduidelik wat nog altyd God se Doel was: "U troon, o God, is tot in alle ewigheid: die septer van U koninkryk is ‘n regverdige septer" (1: 8). 'n Septer is 'n stok of staf gebruik as 'n simbool van heerskappy of gesag — en in Sy koninkryk, hou God alle krag.

Ten slotte, Paulus versterk dieselfde vraag oor engele: "En aan watter een van die engele het Hy ooit gesê: Sit aan My regterhand, totdat Ek U vyande gemaak het ‘n voetbank van U voete?" Die antwoord — nie een nie! Hoekom? "Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van DIE wat die saligheid sal beërwe nie" (1:13-14).

Dit stel die verhoog op vir wat ons moet verstaan! Kom laat ons regtig die toekoms verstaan wat God voorberei het vir Sy seuns (en dogters). Hierdie wonderlike reeks van verse gaan voort in hoofstuk 2 — en bou aan die begrip en impak. Paulus haal Psalm 8:4-6 aan. Daar, vra Dawid die allerbelangrike vraag, "Wat is die mens, dat U aan hom dink?" (Heb. 2: 6). Aangesien God die ewige is, en sit oor die ganse heelal, in beheer van alle krag, is dit geen wonder dat Dawid vra en Paulus hierdie vraag herhaal nie.

Die verstommende antwoord is in die volgende vers: "U het hom [die mens] weinig minder as die engele gemaak; met heerlikheid en eer het U hom gekroon en hom oor die werke van U hande aangestel."

Paulus verduidelik verder dat God beplan om groot mag en gesag aan Sy Seuns te gee: "ALLE DINGE het U onder sy voete gestel. Want in die onderwerping van ALLE dinge aan hom, het Hy NIKS uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat ALLE DINGE aan hom onderwerp is nie" (vers 8).

Dit het nog nie gebeur nie — maar sal gou, met die Wederkoms van Christus.

Wanneer God sê dat "alle dinge" onder die voete van die mens gestel sal word, is dit wat Hy bedoel. Die groot heelal met al sy biljarde van sterre en een triljoen sterrestelsels, sal onder die gesag van die mense wat gebore is in die Familie van God gestel word.. Trouens, die Moffat vertaling van die Griekse woord beskryf "alle dinge" as "die heelal."

Dit is verbysterende kennis! Neem tyd om dit werklik te begryp. Vertroetel wat u toekoms kan wees, as u kies om God te soek en te gehoorsaam. Dit is die rede waarom u bestaan — dit verduidelik waarom u gebore is! (Lees ons gratis boek Die Ontsaglike Potensiaal van Die Mens.)

Neem tyd om die volgende verse te lees. Dit verwyder alle twyfel oor of God ALLE MAG gaan gee aan Christus en al die ander "baie broeders" van wie Christus eersgeborene is.

"ALLES is aan My oorgegee deur My Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader; ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar" (Matt. 11:27). "En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee ALLE MAG in die hemel en op die aarde" (Matt. 28:18).

"Die Vader het die Seun lief en het ALLES in Sy hand gegee" (Joh. 3:35)." Het Jesus gesê, omdat Hy wis dat die Vader Alles in Sy hande gegee het en dat Hy van God uitgegaan het en na God heengaan" (Joh.13: 3).

"ALLES wat die Vader het, is Myne" (Joh. 16:15). "Want Hy het ALLES aan Sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat ALLES onderwerp is, is dit duidelik dat Hy [die Vader] uitgesonder is wat ALLES aan Hom onderwerp het. En wanneer ALLES aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een [die Vader] wat ALLES aan Hom onderwerp het sodat God ALLES in almal kan wees" (1 Kor. 15:27-28). Die laaste vers noem "ALLES" vyf verskillende kere. Al hierdie verse saam laat absoluut geen ruimte vir misverstand nie. Die finale erfenis van God se toekomstige kinders sal waarlik ongelooflik wees!

Die Hele Skepping Kreun In Afwagting

Voordat verder gegaan word, oorweeg 'n belangrike vers oor 'n ander verwante aspek van saligheid wat min verstaan. Ons het gesien dat Christene wag op 'n werklik ongelooflike saligheid. Maar die hele skepping wag ook intens op die verskyning van die vele nuwe Seuns wat bygevoeg sal word tot God se Familie.

Lees versigtig die volgende: "Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping [al die dinge in die bekende heelal] is aan die nietigheid onderworpe — nie gewillig nie, maar terwille van Hom wat dit onderwerp het — in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die KINDERS VAN GOD. Want ons weet dat die hele skepping [alles] tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self [Christene] ook, wat die eerstelinge van die Gees het [die MIN nou geroep], ons sug ook in onsself in afwagting vir die aanneming [geboorte] tot KINDERS" (Rom. 8:19-23, RSV).

Alle toekomstige "kinders van God" sal 'n skepping bevry wat nou in slawerny is. 'n Vervalle en gewonde aarde, maan en sterre sal binnekort hernu word terug na 'n toestand van skoonheid, harmonie en rustigheid onder die leierskap van Christus en God se ander kinders. Dit is deel van u roeping.

Voortgaande in Hebreërs 2, sien dat Christus "om hierdie rede skaam Hy Hom nie om hulle broerders te noem nie [die ander baie seuns — ONS]" (vers 11). Voorwaar, die verwekte Christen is geroep tot "eer" en om een te wees van "baie kinders." Christus se lyding en opoffering laat Hom toe om die "Kaptein van hul saligheid" te wees — en potensieel u s’n. Wat 'n ongelooflike toekoms vir diegene wie Christus "noem... broerders." Let weer op: "Want Hy wat heilig maak, [Christus], sowel as hulle wat geheilig word [verwekte Christene] is almal uit Een; om hierdie rede skaam Hy Hom nie om hulle broerders te noem nie" (vers 11).

Daar sal geen verskil tussen Christus en Sy jonger broers en susters wees nie, behalwe dat Hy groter gesag sal hê. Sien u wat hier beskryf word? Die Christen se doel is om gebore te word in die koninkryk van God — om ‘n GEESTELIKE WESE te word om saam met Christus te regeer. Wat kan meer wonderlik — meer GLORIERYK — wees om na uit te sien?

Die gekoesterde tradisies en fabels van mense, oor lewe na dood, of oor enigiets anders, het absoluut geen waarde nie, en dit sluit in die fiksie wat miljoene misleidenes glo van 'n sogenaamde "wedergebore ervaring" in hierdie lewe. Die waarheid van die Bybel is die enigste kennis van permanente waarde. Christene, wat uitgekom het uit 'n bedriegde, verwarde wêreld, word apart geplaas van die wêreld deur die WAARHEID (Joh. 17:17).

As Christus "nie skaam is om hulle (ons) broerders te noem nie" dan moet ons, God se verwekte seuns, nie skaam wees om die einste waarheid te verdedig wat ons heilig nie — en die waarheid van die evangelie (Fil. 1:17). Ons moet "grootword" tot Christus (Efs. 4:13) en hou aan die ware leerstellings van God. Ons moet kwalifiseer om op te staan langs Christus oor "alle dinge." Ons moet die waarheid verstaan oor WEDERGEBORE!

Christus, die Enigste Verwekte Seun — Hoe?

'n Aantal van die Ou Testament dienaars van God het Sy Gees gehad voor dit aan die Nuwe Testamentiese Kerk gegee was. Dit was slegs deur God se Gees dat die Ou Testamentiese profete die Skrif aangeteken het: "Want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek" (II Pet. 1:21).

Ook, Koning Dawid het God se Gees gehad. Na sy owerspel met Batseba, het hy sy hart uitgestort in gebed om God om vergifnis te vra, en dat hy kon voortgaan om die Heilige Gees in hom te mag hê: "Laat my vreugde en blydskap hoor; laat die gebeente juig wat U verbrysel het. Verberg U aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my’ n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my’ n vaste gees." (Psm. 51:10-12).

Hierdie verse is baie duidelik. En ons kan talle ander noem om te demonstreer dat Abraham, Isak en Jakob die koninkryk sal binnegaan. God se Gees was beslis wonende in hierdie mense, maar hulle was nie — en is nog nie — GEBORE in die koninkryk nie.

Talle regters en voor-vloed predikers, saam met baie ander profete, was uit God verwek presies soos Christene vandag is. Maar hulle het die koninkryk ook nog nie (Joh. 3:5) "binne gegaan nie." Hierdie vraag ontstaan dan: As hierdie manne ook verwek was deur die Heilige Gees, hoe kan Christus dan genoem word "die enigste verwekte Seun van God"? Die antwoord is eenvoudig. Christus was die enigste persoon wat direk verwek was deur die Vader in die hemel in 'n menslike baarmoeder. Geen ander persoon was nog ooit gebore uit 'n maagd met God as Vader nie. In hierdie sin, was Christus die enigste verwekte Seun van God.

Hebreërs 11: 39-40 bewys dat die profete en aartsvaders nog steeds wag op hul geboorte in die koninkryk in: "En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie."

Die aartsvaders wag vir "ons" (potensieel insluitende u) — om "volmaakte," wedergebore, goddelike geestelike wesens in die Familie van God te word.

Diegene Wie Verwek Is Streef Om Nie Te Sondig Nie

Die Bybel is gevul met baie beskrywings van God se grootste dienaars wat gesukkel het om sonde te oorkom. In byna elke geval, moes hulle moeilike en soms pynlike lesse leer.

Wanneer gesamentlik ondersoek, het Moses, Noag, Dawid, Samuel, Petrus en ander, elke soort van probleem aan die mens bekend, beveg. Diegene wat uit God verwek is kan nog sondig — en kan, soos gesien, selfs die onvergeeflike sonde pleeg, wat lei tot 'n aborsie — 'n miskraam — en die verlies van die ewige lewe. (Lees ons gratis boekie Presies Wat Is "Die Onvergeeflike Sonde?" om te verstaan wanneer en hoe 'n mens hierdie sonde kan pleeg.) Voldoende om te sê, Christene kan sondig. Diegene wat uit God gebore is kan nie.

Johannes sê dat Christene soms sondig. Die verwekte kan ‘n fout maak en tydelik van die spoor af gaan in sonde. Hier is hoe hy dit uitgedruk het: "As ons [Christene] sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons [Christene] nie. As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons Hom tot 'n leuenaar en is Sy woord nie in ons nie... en as iemand gesondig het, ons het 'n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige" (1 Joh. 1: 8 — 2: 1).

Hierdie gedeelte is baie eenvoudig. Die laaste vers (2:1) verduidelik dat Christus ons advokaat is — ons Hoëpriester (Heb. 4:15) — na wie ons kan gaan in tyd van nood vir vergifnis.

Paulus verteenwoordig 'n klassieke individuele voorbeeld van hoe een van God se grootste dienaars geveg het om sonde te oorkom. Aan die einde van sy lewe, was hy in staat om te sê dat hy "die goeie stryd geveg het " en dat hy "sy lewe geleef het" en weet dat 'n "kroon" gewag het. Maar dit het nie gebeur sonder baie moeite, deur oorlog, om die menslike natuur te verslaan wat hy gestreef het om te oorkom nie.

Lees Rom. 7:14-23 noukeurig. Dit sal u opvoed en aanmoedig dat u nie alleen is op u pad na die oorwinning van Satan, die samelewing en die self nie — alles wat tot sonde lei!

Paulus het gesê: "Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik [fisies, gemaak van vlees], verkoop onder die sonde. Want wat ek doen, weet ek nie, want wat ek wil, dit doen ek nie; maar wat ek haat, dit doen ek" (vers 14-15). Hy het voortgegaan, "want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil [doen], doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie [doen], dit doen ek" (vers 18-19).

Dit was asof alles wat Paulus gedoen het of nie wou doen nie, sy menslike natuur, sy vlees, hom presies die teenoorgestelde laat doen het! Hoekom? God het hom geïnspireer om die antwoord vir ons aan te teken: "Ek vind dus hierdie wet: as ek die [probeer] goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig... maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van sonde" (vers 21, 23).

Paulus het bygevoeg dat slegs deur die krag van Christus se gedagtes in hom Hy in staat was om te oorkom en finale oorwinning te verkry deur God se wet te onderhou, eerder as gehoorsaamheid aan sonde. Slegs op hierdie wyse kon Paulus later sê dat hy "die goeie stryd geveg het" en "sy lewe geleef het" tot oorwinning. Verstaan dat Christenskap 'n alles-oorheersende oorlog is! Maar Christene moet verwag om te wen, so lank as wat hulle naby aan God bly om krag te kry vir die oorwinning. God kyk na die bedoeling van u hart. Dit is u totale begeerte en motivering wat belangrik is vir Hom. Hy wil weet of, nadat u gesondig het, u jammer daaroor is en vasbeslote is om te streef om beter te doen.

Heb. 4:15 sê dat Christus "in alle opsigte versoek is net soos ons." Christus verstaan die versoekings wat ons omring selfs beter as wat ons doen. Hy kyk om te sien of ons nugter en waaksaam sal wees soos ons sonde uit ons lewens uitroei.

Twee Maniere Van Vertaling

In een gedeelte 'n hoofstuk later, in 1 Johannes 3, is gennao gebruik en kan moontlik korrek op twee verskillende maniere vertaal word. Kom ons kyk.

God se karakter sal reeds volmaak wees in diegene wat Hy "lewend" maak by die opstanding. Teen hierdie tyd, sal hulle nie meer in staat wees om te sondig nie: "Elkeen wat uit God GEBORE is doen geen sonde nie; omdat Sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God GEBORE" (vers 9).

Dit is 'n fassinerende vers. Dit kan letterlik op twee verskillende maniere vertaal word, albei korrek. Sommige vertalers lewer hierdie vers as verwek in plaas van gebore, omdat hulle verstaan dat Christene nie sonde beoefen as 'n manier van lewe nie. In ander woorde, hulle doen nie sonde uit gewoonte nie, hulle streef daarna om nie te sondig nie. Oorweeg nou die tweede manier om hierdie vers korrek te kan sien. As iemand van God GEBORE is in die opstanding, dan as 'n egte lid van die God Familie, kan hy "nie sondig nie " — dit is onmoontlik! Dit is ook waar! Hierdie tweede verklaring is byna seker wat God bedoel het. Hier is hoekom.

Gaan terug na die begin van die hoofstuk en lees weer 'n vers wat vroeër ondersoek is: "Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word!... Geliefdes, NOU is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is" (vers 1-2).

Soos voorheen verduidelik, is 'n Christen "nou" 'n verwekte "kind van God." Tog, in hierdie lewe, is dit "nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie." Die Christen is nog nie "soos Hy" — "soos Hy is nie."

Die konteks in 1 Johannes. 3 is baie duidelik oor die kinders van God wat nog nie gebore is nie. By vers 9, is dit duidelik dat dit wat beskryf word, is hoe Christene "soos Hy" sal wees by die opstanding. In die ander afdelings, het ons reeds gedek wat dit beteken om soos God te wees — WEDERGEBORE!

Wanneer die Erfenis en Wanneer Weer Gebore?

Ons herhaal die vraag: Wanneer ontvang Christene die erfenis — en is nie meer langer erfgename nie? Wanneer is iemand waarlik WEDERGEBORE?

Onthou dat Paulus geskryf het, "Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie" (1 Kor. 15:50).

Vleeslike mense kan nie die koninkryk van God binnegaan nie — die Familie van God, regerende oor die hele aarde.

Christus het aan Nikodémus gesê dat "as iemand nie weer gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God SIEN nie." Toe Nikodémus verward was, het Christus gesê: "Dit wat uit die vlees gebore is, IS vlees" en "wat uit die Gees gebore is, IS gees" (Joh. 3:3-6).

God se Woord leer dat die dooies in Christus opgewek word by Sy Terugkeer. Sommige sal dit nie glo nie, en verkies om te glo dat die dooies hemel toe gaan na "wedergeboorte" in hierdie lewe, by "belydenis" of "aanvaarding" van Jesus.

Paulus verduidelik: "As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof."

Dit is God se antwoord aan almal diegene wat nie glo in die opstanding van die dooies nie — om WEER GEBORE te word nie. Paulus gaan voort om te verduidelik, "Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie; en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos; dan is julle nog in julle sondes [begrip van die opstanding ernstig]. Dan is ook die wat ontslaap het in Christus verlore" (1 Kor. 15:12-14, 16-18).

Daar is min skrifgedeeltes sterker as hierdie. As daar geen opstanding is nie, dan is Christenskap 'n nietige godsdiens! So sê God!

Slegs deur Christus, die eersgeborene, kan ander later gebore word. Christus kom eerste, met ander wat later verskyn in hul eie orde. Maar wanneer gebeur dit? Wanneer is die ander "weer gebore"? "Want soos almal ook in Adam sterwe, so sal hulle almal ook in Christus lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort BY SY WEDERKOMS" (vers 22-23).

Christene word weer gebore "by Sy Koms" — nie daarvoor nie! Hier is nou wat gebeur by die opstanding: "Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee; Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal VERANDER word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin [die oomblik van Christus se Wederkoms]: want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike [liggaam van menslike geboorte] moet met onsterflikheid [goddelike liggaam by gees geboorte] beklee word" (vers 51-53).

Die vlees word verander na gees net by die opstanding.

Kom ons ondersoek nog een belangrike vers van Paulus om alle twyfel te verwyder oor wanneer dit voorkom en wat dan gebeur: "Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie." Die meeste is onkundig oor die opstanding — en die ontslapendes — maar dis nie nodig nie. Sien nou waarom Paulus geleer het wat hy gedoen het: "sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie" (1 Thess. 4:13).

Baie is nou "slapende in Christus." Hulle slaap in die graf, wagtende op die opstanding en wedergeboorte. Christene hoop om opgewek te word.

Hier is presies wanneer die opstanding sal plaasvind: "Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die BASUIN VAN GOD; en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan: Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoed in die lug: en so sal ons altyd by die Here wees" (vers 16-17).

In Johannes 14: 3, het Christus gesê: "kom Ek weer" Jesaja skryf: "Kyk, die Here HERE sal kom as 'n Sterke, en Sy arm sal heers; kyk, Sy loon is by Hom" (40:10).

Op daardie tyd, het Daniel gesê, "En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, [uit die slaap] sommige tot die ewige lewe" (12: 2). Die wete dat die dooies slapende in die graf is, is sedert lank voor die Nuwe Testamentiese era verstaan.

Evangelie van die Koninkryk Verkondig by die Einde

Christus het die evangelie van die koninkryk van God geleer. Soos met die waarheid van saligheid, en wedergeboorte, het die leraars van hierdie wêreld 'n plaasvervanger evangelie gemaak oor die Persoon van Jesus. Maar die waarheid is dat Christus aangekondig het dat 'n wonderlike, wêreld-regerende regering na die aarde sou kom. Dit sou voorafgegaan word deur 'n tyd van verskriklike wêreld moeilikheid en verwarring — ons tyd NOU! Die heiliges sal hul erfenis ontvang by Sy terugkeer en die vestiging van Sy regering.

Christus se dissipels het Hom gevra wat die TEKEN sou wees van Sy Koms en die einde van die era (Matt. 24: 3). Hy het hulle gewaarsku van misleiding deur baie wat sou kom "in Sy Naam," en sê dat "Christus is Christus" (vers 5). Hy het verduidelik dat hulle klem op Christus se Persoon sou plaas in plek van Sy boodskap. Maar Hy het ook voorspel dat "hierdie evangelie VAN DIE KONINKRYK verkondig sou word in die hele wêreld vir 'n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom" (vers 14).

Onthou, as die koninkryk van God deur die eeue heen verkondig was, vanaf die tyd van Christus tot die huidige, sou verkondiging daarvan vandag nie 'n teken kon wees dat die wêreld die einde van hierdie era bereik het nie. Bedrieërs en vals leiers het die verkondiging van die ware evangelie aan die wêreld onderdruk tot die 20ste eeu. Beginnende in 1934, het Herbert W. Armstrong begin met die vervulling van hierdie profesie. Dit gaan voort in hierdie laaste dae.

Ons is nou in die tyd van die einde. Die Herstelde Kerk van God is besig om voort te gaan om hierdie evangelie te verkondig. Ons leer mense hoe om te "sien" en die koninkryk van God "binne te gaan" — ons leer hulle hoe om WEER GEBORE te word! Dit is merkwaardig dat die enorme hoeveelheid van Nuwe Testamentiese bewyse, wat die verbysterende waarheid oor die wedergeboorte onthul, so verswyg en misverstaan is. Christus, Paulus, Petrus en Johannes het dit oor en oor geleer, in merkwaardige duidelikheid vir diegene wat hul EENVOUDIGE WOORDE sal ondersoek!

Gebore by die Opstanding

Aan die einde van Mnr. Armstrong se boekie Presies Wat Bedoel U — Weer Gebore?, het hy die volgende geskryf, beginnende onder die subhoof " Sal u GLO?":

"Sal u nou glo wat God sê in die boek van die Hebreërs?

"HOEKOM moet God besorg wees oor menslike wesens? Vanuit 'n klein vliegtuigie lyk ons soos klein miertjies hier. Vanuit 'n straler 5 tot 6 myl hoog, het mense op die grond so klein gekrimp dat hulle nie gesien kan word nie. HOE KLEIN moet ons vir GOD lyk? WAAROM moet Hy kommer vir ons hê?

"Die vraag is beantwoord in Hebreërs 2, beginnende in vers 6. God het mense 'n bietjie laer as engele gemaak, maar, in God se DOEL en PLAN, het Hy die mens GEKROON, soos Hy eerstens vir Christus het, met EER en HEERLIKHEID."

Wat is die HEERLIKHEID waarmee Christus nou GEKROON is? 'n Kroon dui op KONINGskap — regering — gesag — mag. Jesus Christus het gesê, net voordat Hy opgevaar het na die hemel, dat ALLE MAG in die heelal — in die hemel en op die aarde — aan HOM gegee is.

"In Heb. 1:1-3, is dit aan die lig gebring dat Christus nou die GLANS van God se GLORIE is! "Ja, Sy oë soos flitsende vlamme van vuur — Sy gesig skyn helder soos die volsterkte SON. "Christus se HEERLIKHEID is so dat hy nou onderhou, ophou, beheer, elke krag, energie, en die krag wat ORAL bestaan — opper GESAG oor die heelal!

"Glo nou wat God sê oor ONS! — Hebreërs 2:10, "Want dit het Hom... as Hy BAIE KINDERS NA DIE HEERLIKHEID wou bring, om die Bewerker [marge, Leier, of Voorganger, of Pionier] van hulle saligheid deur lyde te volmaak." En in vers 11 noem Jesus ons Sy BROERS.

"O, watter ongeëwenaarde, voortreflike HEERLIKHEID is God se doel vir ons — wanneer ons WEER GEBORE is! Openbaring 1:13-17 gee 'n grafiese beskrywing van hierdie toekomstige heerlikheid.

HOEKOM Nie Nou Nie?

"Maar, soos ons lees in Hebreërs 2:8, sien ons NOG NIE al hierdie GLORIE geërf deur enigeen nie behalwe CHRISTUS. HOEKOM is ons dan NOG NIE gebore nie?

"Omdat, wanneer ons is, ons sulke MAGTE gegee sal word om te lei, te rig, en te beheer, dat ons eers OPGELEI moet word en die VOLMAAKTE GEESTELIKE KARAKTER in ons moet ontwikkel sodat ons veilig met sulke groot mag toevertrou kan word!

"God het die heelal GESKEP. Hy is die WARE Opperheerser! Hy sal nie die mag om te heers oorhandig aan enigeen behalwe diegene wat in SY WEG sal regeer nie, wie HOM GEHOORSAAM sal wees, gehoorsaam aan SY REGERING, en SY REGERING sal uitvoer, ONDER HOM!

"So, dit is NET diegene wat GELEI WORD deur God se Heilige Gees in SY WEË wat die KINDERS van God is (Rom. 8:14). En ons moet begin om ons eie self-natuur, die verkeerde maniere van hierdie wêreld wat vaste GEWOONTES word, en die duiwel te OORKOM. Ons moet GROEI in genade en kennis van onse Here en Verlosser, Jesus Christus" (II Pet. 3:18).

"Ja, selfs soos die ongebore, maar verwekte, menslike baba moet GROEI uit sy begin grootte nie groter as 'n penpunt, gevoed op fisiese kos, so wanneer ons gevul word met GOD SE HEILIGE GEES — SY LEWE — MOET ONS GEESTELIK GROEI, gevoed met die GEESTELIKE VOEDSEL van God se Woord die BYBEL en deur GEBED en watter gemeenskap moontlik is met werklik verwekte BROEDERS in God se WAARHEID.

"En TENSY ons nie voortgaan om te GROEI in geestelike karakter ontwikkeling, meer en meer SOOS GOD nie, het ons geword soos die ongebore baba wat miskraam — of soos 'n aborsie! EN DIESULKES SAL NOOIT UIT GOD GEBORE WORD NIE!

Wonderlike Wêreld van MÔRE

"Watter WONDERLIKE, byna ONVERSTAANBARE, GLORIERYKE GOEIE NUUS! En die BESTE NUUS is dat die KOMS VAN CHRISTUS nou BAIE NABY is! Net 'n paar jare meer! En dan — die RUSTIGE, GELUKKIGE, GLORIERYKE WÊRELD VAN MÔRE! "Almal wat NOU verwekte kinders van God is sal dan GEBORE word — verhef van sterflik na onsterflik, uit verrottende vlees na gees — van MENS tot GODDELIKE!

"En DAARDIE WARE WEDERGEBORE ERVARING sal onvergelykbaar meer Heerlik wees as die valse, vaag, betekenislose, sogenaamde "wedergebore ervaring" wat verleide DUISENDE dink hulle nou het.

"Kan u gedagtes begryp wat 'n ongelooflike, bonatuurlike glorie die ware potensiaal is van diegene wat GLO, BEROU en GEHOORSAAM is?

"Maar, die geskrifte wat hierdie GLORIERYKE GOEIE Nuus voor ons oë meedeel, waarsku ons ook om daarop AG TE SLAAN, en ONS ROEPING EN VERKIESING te VERSEKER!"