JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Praznik senica

Kako je opisano u Trećoj knjizi Mojsijevoj 23: 33–35, Praznik senica (ili „Praznik“) je sedmodnevni festival koji se održava svake godine u jesen. Božji narod se sa velikim iščekivanjem raduje ovom posebnom dobu godine i okuplja se na prelepim lokacijama širom sveta, koje je Bog izabrao da „stavi Svoje ime“ (Peta knjiga Mojsijeva 12: 5). Tokom ovog praznika, braća ostavljaju svoje svakodnevne poslove i zajedno dolaze da se druže i raduju pred Bogom (Treća knjiga Mojsijeva 23: 40) u potpunom miru, harmoniji i jedinstvu.

Kada Božji ljudi poštuju ovaj festival, oni održavaju probu vremena kada će čovečanstvo živeti u miru u utopijskom svetu, oslobođenom od negativnog uticaja Sotone. Ovaj praznik je vreme razmišljanja o ulozi vaskrslih svetaca koji pomažu Isusu Hristu da upravlja svetskom vladom koja će uvesti ovo vreme bez premca.

Za više informacija o ovom godišnjem festivalu pročitajte Božji sveti dani ili Paganski praznici? i 28. lekciju našeg kursa Uvod u Bibliju, „Praznik senica“.

2024 Lokacije Praznika senica širom sveta