JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Tapurahia no muri iho mai
E roaa i roto i teie mau reo :
Teihea te Ekalesia o te Atua i teie mahana ?
Photo of a CongregationNew York, Hau Marite Photo of a CongregationJamaïque Photo of a CongregationPérou Photo of a CongregationIdaho, Hau Marite Photo of a CongregationFenua Initia, Initia Photo of a CongregationPeretita Photo of a CongregationKenya Photo of a CongregationArkansas, Hau Marite Photo of a CongregationAfirita Apatoa Photo of a CongregationPeretane Photo of a CongregationNigeria Photo of a CongregationOhio, Hau Marite

Hoê ana'e haapaoraa tei haapii ra i te parau mau o te Bibilia e o tei piihia (maitihia) ia ora oia i te "mau mea atoa i haapaohia e te Atua". Ua ite anei outou, e nahea outou e ite ai ia'na ? Ua parau te Mesia e, e :

  • Haapii oia i te mau mea atoa o ta'na i faaue
  • Pii oia i te mau mero i faataahia e te parau mau no te haere atu i rapae i teie nei ao
  • E riro hoi ei nana iti

Eaha te taime i tupu ai te faasatauroraa o te Mesia ?

E au ra te vai taa-ore nei te tahi pae no te mea, i taua tau ra, ua faaohipa na te mau ati Iuda e te mau taata Roma i te mau ravea taa ê no te taio i te hora.

Ua taio te mau ati Iuda i te mau 12 hora o te ao mai te hitiraa mahana. Ua taio ratou 12 hora o te po mai te toparaa mahana. Area to Roma ra, ua taio ratou mai te hora 12 i te tuiraa pô e te 12 i te avatea, mai ta tatou e rave nei i teie mahana. Te mau evanelia hi’o amui mai ia (Mataio, Mareko e Luka), te faaohipa nei ia i ta te Ati Iuda raveraa. Te faahiti nei te evanelia a Ioane i te mau hora faaohipa hia e to Roma na.

Te faaite nei Ioane 19 : 14 : « O te mahana faaneheneheraa ïa o te pasa ra, te huru hora ono ra hoi… ». Ua fatata i te 3 hora hou te faasatauroraa o te Mesia e te faahiti ra oia i te taime poipoi roa ia au te ravea taioraa a to Roma ra.

Ia au i te mau ture o teie nei tau no te taioraa i te taime (tei niuhia i nia i te faanahoraa Roma), ua faasataurohia te Mesia fatata i te hora iva i te poipoi. Ia au i ta te mau ati Iuda, ei 3 hora i muri a’e i te hitiraa mahana (no reira mai te parau "i te toru o te hora" i roto ia Mareko 15 : 25). Ati ihora taua fenua atoa ra i te pouiri, mai te hora ono mai â (12 hora i muri a’e mai i te 12 o te tuiraa po, te ravea Roma ; e ono hora i muri mai i te hitiraa mahana, te ravea a te mau ati Iuda. [Mataio 27 : 45 ; Mareko 15 : 33 ; Luka 23 : 44]). E ua tae roa i te hora 3 i te avatea, ia au i to Roma ra (e 9 hora i muri ae i te hitiraa mahana ia au i ta te mau Ati Iuda faaohiparaa).

E nehenehe tatou e taio i roto i te Isaia 38 : 9-13 ua papa’ihia te bibilia e au ra eita e horoa mai i te mau parau atoa no nia i te hoê tumu parau maitihia i te hoê noa vahi. E au ra hoi mai te hoê « tuhaa », tei ti’a ia faatu’atiatihia ia riro mai oia ei hoho’a maramarama e te papû maita’i.

Ia oti te mau tuhaa rau o te mau evanelia i te haaputuputu e te faatu’atiatihia, e mea ohie i te ite maramarama atu e aita roa te parau a te Atua e patoi nei ia’na iho. I te taime a maramarama ai i te huru papa’iraa i ravehia, e ite papu ïa tatou e, te ohipa nei te mau tuhaa atoa ei tauturu e te paturu maita’iraa te tahi parau i te tahi parau.