JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

U mag verkies om die volgende te lees:

Is Hierdie Die Einde?

Les 1

Die Bybel Inleidingskursus

Die Bybel – Fondasie van alle Kennis

Net God se Woord onthul die fondasie van alle kennis en slegs daarin vind ons die antwoorde op die vraagstukke van die lewe. Waarom is die wêreld in so `n ellendige toestand? Wat is die doel van die mens se lewe? Is daar lewe na die dood? Die Bybel antwoord al hierdie vrae asook vele ander.

Baie navolgers van die Christendom wat na `n ernstiger, dieper en meer volledige begrip van hulle geloof streef, sal normaalweg na die Bybel keer vir antwoorde. Dit is die mees logiese plek om te kyk, as jou geloof op die Bybel gebaseer is.

Hierdie wêreld se Christendom gee voor dat hulle leringe gebaseer is op die Bybel, maar dit is nie! In latere lesse wat volg sal ons sien waarom. Diegene wat die Bybel sal toelaat om hulle te leer sal baat vind uit hierdie instruksie, tot so `n mate dat “die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werkvolkome toegerus” (II Timótheüs 3:17).

As Skepper van die mensdom, wys God ons duidelik na die absolute noodsaaklikheid om na Sy Woord terug te keer en dat ons dit moet bestudeer vir Geestelike voeding: “Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.” (Matthéüs 4:4 sien ook Lukas 4:4). Hier haal Christus aan wat Hy Moses geïnspireer het om neer te skryf in Deuteronomium 8:3. Dit is die kern rede waarom ons die Bybel moet bestudeer – dit verskaf die baie belangrike geestelike voeding wat noodsaaklik is vir `n korrekte leefwyse.

Maar laat die verskillende Christelike denominasies die Bybel toe om hulle te lei? Kom ons kyk na die grootste Christelike denominasie. Vir eeue, het hierdie kerk mense verbied (tot met die dood veroordeel) om hulle eie Bybels te mag besit.

Die talle Christen-denominasies wat sê dat hulle die leringe van die Bybel navolg mag dalk liefdevol en opreg voorkom, maar hulle is geheel en al in die duister en kom nie eers agter dat daar `n groot verskil is tussen die Skrif en hulle interpretasie daarvan nie.

Daar is `n duidelike rede waarom hierdie mense die Bybel se leringe nie aanvaar nie: “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus” (II Timótheüs 3:16-17).

Mense hou nie daarvan om tereggewys en gekorrigeer te word nie – nie eers deur God nie! Hulle sal veel eerder die ware Skrif verdraai om aan te pas by wat hulle wil hê dit moet sê.

Hierdie neiging om korreksie te verwerp word vererger deur die feit dat die mensdom geen vrees vir God het of Sy leringe aanvaar nie – hulle is eenvoudig nie besorgd oor wat Hy sê nie. Inteendeel, hulle is meer gepla oor die opinies van mense.

Die toestand van die mensdom is vandag dieselfde as wat dit was in die tyd van Christus: “En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos” (Johannes 3:19).

Die Doelwitte van hierdie Kursus

Ons doelwit is om u te ly tot selfgemotiveerde, opwindende Bybelstudie. U sal deur Bybelstudie die grondslag kry asook `n begrip kry wat die ware leerstellings in die Bybel betref deur persoonlike studie, waarop u `n verhouding met die ware God kan bou.

Party wat hierdie kursus doen sal die “Ambassador College” Bybel-Korrespondensie-Kursus onthou wat in die verlede aangebied was. Baie het goed bekend geraak met wat die Bybel eintlik sê en leer deur die studie van hulle eie Bybels en deur die kennis wat hulle opgebou het as gevolg van daardie kursus. Ondervinding het bewys dat die kursus wel werk!

Ons kursus volg dieselfde basiese beginsels waar studente sekere sleutelverse moet uitskryf. Hierdie proses het verseker dat die boodskap toe oorgedra is en sal verseker dat dit nou aan u oorgedra word. Alhoewel ons minder verse sal hê om uit te skryf, is dit baie belangrik dat u die verse sorgvuldig en volledig uitskryf. Dit is van kardinale belang om die belangrike punte en boodskap raak te sien wat die verse oordra.

Benut `n Geweldige Reservoir

Behalwe vir die boeke wat beskikbaar is, kan ons ook gaan kyk na `n uitgebreide reeks artikels wat voorkom in “The Real Truth” tydskrif. Ons probeer om die proses te vergemaklik deur gedurig te verwys na literatuur wat reeds in plek is, in plaas daarvan om die materiaal weer te dupliseer. Dit laat dan ook toe dat die Bybel Inleidings Kursus meer kompak is. Ons groot verskeidenheid literatuur dra daartoe by dat mense `n veel beter insig kan kry oor leerstellings wat in hierdie kursus gedek word.

Ons gaan na basiese leerstellings kyk, terwyl ons u deur God se waarheid lei op `n sistematiese en `n opwindende wyse. U sal dit veel meer interessant en behulpsaam vind as wat u net blindweg deur die boeke lees. Ons vra dat die student tog deeglik deur die boeke en artikels waarna verwys word sal lees, want dit is uiters belangrik vir `n goeie begrip van die onderwerp. Daar is ook geen spesifieke tyd waarin u die kursus moet voltooi nie. Die opwinding wat geskep word in elke student behoort u aan te spoor om deur al die lesse te werk. Dit sal partykeer moeilik wees om die lesse neer te sit. As dit die geval is, het die kursus sy doel bereik.

Waar om te begin?

Een vanselfsprekende beginpunt sal wees by die Skepping, wat dan verder deur die boek van Genesis gevolg word. `n Ander opsie is om die ontstaan en ontwerp van die Bybel te bespreek. Na dit sal die beste metode van Bybelstudie in besonder bespreek word. `n Finale alternatiewe metode sal wees om te fokus op die huidige onstuimige wêreldkondisies.

Vandag se wêreld is by verre die gevaarlikste in die geskiedenis as `n mens dink aan al die gevaarlike wapens en kernbomme wat nou in die hande van versteurde leiers en terroriste is. Die groter wêreldlande van vandag besit waterstofbomme, terwyl die kleiner lande nou ook atoom wapens besit. Hierdie wapens is in staat om groot stede te vernietig en daar word berig dat verskeie hiervan in die hande van terroriste is.

Ons het dus besluit om te begin en na die skrifte te kyk wat die hedendaagse probleme uitwys wat in die mensdom se gedagtes heers in hierdie die gevaarlikste tyd in die geskiedenis.

LES 1

Die Einde van die Eeu

Deur Sy leringe het Christus se dissipels verstaan dat die einde van die eeu sou kom nadat God vir Satan toegelaat het om vir 6000 jaar die mensdom te mislei en beïnvloed. Die einde van hierdie 6000 jaar sal dus die begin van die 1000 jaar van vrede en rus aanwys.

God se dienaars het verstaan dat “die toenmalige wêreld” (II Petrus 3:6) wat praat van die wêreld wat voor die vloed was, en “die teenwoordige bose wêreld” (Galasiërs 1:4) tesame na die 6000 jaar van die mens se regering op die aarde onder die invloed van Satan verwys het. Hulle het verstaan dat die Koninkryk van God eers in die verre toekoms sou kom – in die 1000 jaar millennium wanneer Christus sou heers.

Onthou: In die beantwoording van die vrae, moet u elke vraag versigtig en nadenkend lees. Moenie deur die vrae jaag nie. Maak seker om elke vers uit te skryf. U sal elke nou en dan u notas wil hersien.

(1) Gaan die gevalle engele (demone) voortgaan om die wêreld onderworpe te hou in die Wêreld wat Kom? Hebreërs 2:5

(2) Het die dissipels reeds korrek verstaan dat dit die einde van `n era of eeu is toe hulle Jesus uitgevra het oor die “voleinding van die wêreld” in Matthéüs 24:3?

Kommentaar: Die Griekse woord wat in Afrikaans vertaal is as “wêreld” in Matthéüs 24:3 was aion, wat tydperk beteken. Ja, die dissipels het dit dus korrek verstaan. Baie mense, onder die valse leringe van hierdie wêreld se godsdienste, glo blindelings dat die einde van die wêreld die vernietiging van hierdie fisiese aarde beteken. Christus het sy dissipels geleer dat die millennium `n nuwe tydperk sal wees, met die goewerment van God in beheer, en nie die mensdom sin, wat onder die invloed van Satan en sy demone is nie. Ons boekie “Watter is die WARE EVANGELIE?” bewys dat die Koninkryk van God die kern is van Christus se boodskap.

(3) Wat sou met hierdie wêreld gebeur het, as Christus nie teruggekom het nie? Matthéüs 24:22.

Kommentaar: Hierdie vers verwys nie na geestelike verlossing nie, maar eerder na die kondisie van die globale selfmoord – deur die mense se onmenslikheid teenoor mekaar – met hulle oneindige vernietigende wapens. Die vers is duidelik, “En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie.” Die 1983 vertaling verklaar dit sterker, “sou geen mens dit OORLEEF nie.”

(4) Wat is die bedoeling van “sal daardie dae verkort word” in Matthéüs 24:22?

Kommentaar: In God se tydtafel, het Hy voorsiening gemaak vir kort jaargetye van tyd om by te voeg of weg te neem ten einde Sy DOEL te bereik. God wys dat, tensy daardie dae verkort was, alle lewe op aarde vernietig sou word. Dus om daardie rede sal Hy ingryp en die tyd kort knip om die uitverkorenes te red – die wat steeds lewendig is en aan God gehoorsaam is. God sal die tyd kort knip sodat die bose leiers van hierdie tyd nie geleentheid sal hê om die mensdom op die aarde uit te wis nie.

(5) Is daar `n verband tussen die verkorte werk (saak), en die tyd wat kortgeknip word aan die einde van hierdie era? Romeine 9:28 Wie se werk? Vers 28. Sal die finale werk groot wees? Sien die einde van vers 27.

Kommentaar: Ons sal sien hoe hierdie werk `n uiters belangrike rol speel in die Esegiël Waarskuwing aan die hedendaagse afstammelinge van Israel en die hele wêreld, net voor die nag neerdaal op die wêreld in die vorm van die Groot Verdrukking.

(6) Wat is die Esegiël Waarskuwing? Esegiël 33:2-3. Word daar verwag dat diegene wat die Esegiël waarskuwing hoor oorgaan tot aksie? Vers 4-5. Wat gebeur met hulle wat beveel is om die waarskuwing te lewer maar versuim om dit te doen? Vers 6.

Kommentaar: In vers 7, het God `n bevel aan Esegiël gegee om hierdie waarskuwing oor te dra – tog was dit geskrywe vir Israel in die laaste dae – die einde van die tyd. Esegiël is lankal reeds dood, maar God se ware dienaars, die wat sou verstaan wat die identiteit van die hedendaagse Israel in die eindtyd-profesieë is, sal hierdie bevel in die laaste dae uitvoer.

Die wêreld weet nie wie die hedendaagse Israel is nie en verstaan ook nie die profesie van die eindtye nie. Net dié wat die waarheid lief het en vashou aan die leringe van die Bybel kwalifiseer om die Esegiël waarskuwing oor te dra aan die wêreld (`n Toekomstige les sal meer fokus op hierdie onderwerp.)

Die Laaste Dae

(1) Praat die Bybel van `n periode wat “die laaste dae” genoem word? II Timótheüs 3:1.

Kommentaar: Vers 1 wys die tyd aan – die laaste dae. Kyk nou baie mooi na vers 2-5, wat die karaktereienskappe van die meerderheid mense beskryf wanneer hierdie tyd aanbreek.

(2) Watter ander kenmerke sal die samelewing hê in hierdie tye? I Timótheüs 4:1-2.

(3) Wat vertel Judas ons omtrent die mensdom in “die laaste tyd”? Judas 18.

(4) Is hierdie `n tyd vir God se regverdige woede teenoor die mensdom in “die laaste dae”? Jeremia 30:24.

Kommentaar: In hoofstuk 12 in die Boek van Daniël, word sulke terme gebruik wat die uiteinde van die tyd uitwys: “tot die tyd van die einde toe” (vers 4), “hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly?” (vers 6), “sal al hierdie dinge vervul word” (vers 7), “die einde van hierdie dinge” (vers 8), “tot die tyd van die einde toe” (vers 9), “aan die einde van die dae” (vers 13).

Ongekende Tyd van Moeilikheid

(1) Hoe erg is die komende tyd wat op die wêreld gaan kom in die nabye toekoms? Matthéüs 24:21; Markus 13:19.

(2) Wat het die profeet Jeremia te sê oor hierdie ongekende tyd van moeilikheid? Jeremia 30:5,7.

Kommentaar: Kyk mooi na die einde van vers 6, “alle aangesigte in bleekheid verander.”

(3) Wat sê die profeet Daniël oor hierdie selfde tyd van moeilikheid? Daniël 12:1.

Kommentaar: Aangesien daar geen ander tyd soos hierdie tyd van moeilikheid was of ooit sal wees nie, weet ons dus dat die bogenoemde vers ook verwys na dieselfde tyd van moeilikheid wat die wêreld gaan beleef.

(4) Gee die Bybel enige aanduiding oor wanneer hierdie tyd oor die wêreld sal kom? Matthéüs 24:14.

Kommentaar: Dit wys dat die GOEIE NUUS van die nou naby komende koninkryk van God eers aan die wêreld bekend gemaak moet word, en dan eers sal die verskriklike tye begin. Die volgende vers (vers 15) wys op `n gebeurtenis wat `n teken sal wees vir God se mense om te begin vlug sodat hulle beskerm kan word. (Dit sal ons op `n meer sorgvuldige wyse bespreek in `n komende les.)

(5) Stuur God altyd eers Sy dienaar om te waarsku voor `n groot profetiese gebeurtenis gaan plaas vind? Amos 3:7.

Tyd om Wakker te Word

(1) Word daar van God se dienaars verwag om wakker te word en die realiteit van die tye raak te sien? Romeine 13:11-12.

Kommentaar: Hierdie belangrike aspek was bespreek met die Romeinse gemeentes in 56 na Christus. Daardie jong gemeente was getref deur geweldige vervolging net agt jaar later, in 64 na Christus, toe die vuur van Rome begin het. Deur die Skrif, word dit aan diegene wat nou lewe gegee, net voor die verskriklike, grootste tyd van wêreldonrus. Lees ook vers 13-14 in dieselfde konteks. Enige iemand met ore om te hoor moet tot die realiteit kom dat “die nag het ver gevorder”, en baie ernstig dink oor sy prioriteite in die lewe, ten einde “maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.” Ons leef regtig in baie ontnugterende en gevaarlike tye!

(2) Dink die meerderheid mense maar altyd dat profetiese waarskuwings na gebeure vêr in die toekoms wys, en nie na die “hier en nou nie?” Esegiël 12:27.

(3) Hoe het God deur sy profete hierdie houding beantwoord? Esegiël 12:28; Habakuk 2:3.

(4) In hierdie ontnugterende tye aan die einde van die eeu, sal mense hulle prioriteite verander in die skadu van naderende gebeure? Matthéüs 24:37-39.

(5) Gaan daar mense wees wat spot met die Wederkoms van Christus in die laaste dae? II Petrus 3:3-4.

Kommentaar: Hierdie profetiese gebeure gaan vervul word en op die bestemde tyd, ongeag of die mensdom dit nou in ag gaan neem of nie. Dit maak nie saak of hulle nou gaan vrees of spot nie, dit salgebeur na die bekendmaking en waarskuwings gemaak is. Ongeag of die mense dit wil aanvaar, “In die einde sal dit volbring word”. Die verpletterende gebeurtenisse sal weergalm met so `n oorverdowende gedruis, dat die alledaagse lewens van almal heeltemal omver gegooi gaan word. Hierdie verskriklike gebeurtenisse sal die aarde weer en weer skok. Net diegene wat voorberei het sal in staat wees om die gebeurtenisse te verstaan – want hulle het wakker geword en oorgegaan tot aksie!

(6) Watter finale waarskuwings het Christus gegee aan diegene wat Hom wil volg aangaande hierdie komende gebeure? Lukas 21:34-36.

Opsomming

Die verse wat u bestudeer het, het gevaarlike tye waarin ons nou leef beskryf. Die dringendheid van die tye en die waarskuwings van God se Woord moet nou meer as ooit tevore by jou tuiskom! Hierdie vlak van dringendheid moet behoue bly, aangesien elke verbygaande week die wêreld nader aan hierdie katastrofiese gebeurtenisse bring.

Maak seker dat u al die verse neerskryf wat daar van jou verwag word. Dit help grootliks om tuis te bring wat elkeen van hierdie uiters belangrike skrifte openbaar.

Vir `n verdere en meer omvattende begrip van hierdie les stel ons voor dat u die volgende boekies sorgvuldig lees: “Watter is die WARE EVANGELIE?” en “Are these the LAST DAYS?” Hierdie boekies sal uitbrei op wat ons reeds in hierdie kort les behandel het. Ons boekies is nie bedoel om u persoonlike Bybelstudie te vervang nie, maar om u eerder te help daarmee. Hulle sal jou help om `n beter begrip te kry en om die Bybel beter te verstaan – as u dit werklik soek en dit najaag!

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Volgende in die Bybel Inleidingskursus:

Les 2: Waar Gaan Ons Heen?

Die wêreld verstaan nie die Evangelie van Jesus Christus nie. Die wêreld se kerke leer die mense wat hulle dink die evangelie voorstel. In hierdie les gaan ons verder die evangelie bevestig, wat “goeie nuus” beteken van die komende koninkryk van God. Ons gaan die algemene volgorde van gebeurtenisse bestudeer wat gaan lei na die Wederkoms van Christus – as die Koning van konings – wat oor die hele aarde gaan heers. Hierdie les wys die wêreld se onverwagse toekoms en hoe ons daar gaan kom.

U mag verkies om die volgende te lees: