JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.

Vertoon as:

lys
raamwerk

Sorteer volgens:


Soek per Formaat:


 

Biblioteek: Die Bybel Inleidingskursus

Hierdie 30-les reeks stel u sistematies bekend aan die doktrines van God- en stel u in staat om dit te bewys uit u eie Bybel. Studeer die BIK lesse in volgorde en u sal ontdek: Wie en wat God is, waarom u gebore is, wat gebeur na die dood, die ware plan van verlossing, die egte waarheid van geprofeseerde gebeurtenisse in ons tyd, die doel en betekenis van God se Wet – en `n magdom ander Bybelwaarhede.

Sommige het navraag gedoen rondom die instuur van hul voltooide lesse met antwoorde om hersien of gemerk te word. Dit is onnodig, aangesien die vrae in so `n manier gevra word dat die antwoorde in wese omvat word in die skrifgedeeltes wat die student aangesê word om neer te skryf.


Is Hierdie Die Einde? – Les 1 – Die Bybel Inleidingskursus

Net God se Woord onthul die fondasie van alle kennis en slegs daarin vind ons die antwoorde op die vraagstukke van die lewe. Waarom is die wêreld in so `n ellendige toestand? Wat is die doel van die mens se lewe? Is daar lewe na die dood? Die Bybel antwoord al hierdie vrae asook vele ander.
Stoor om later te lees

Waar Gaan Ons Heen? – Les 2 – Die Bybel Inleidingskursus

Die wêreld verstaan nie die Evangelie van Jesus Christus nie. Die wêreld se kerke leer die mense wat hulle dink die evangelie voorstel. In hierdie les gaan ons verder die evangelie bevestig, wat “goeie nuus” beteken van die komende koninkryk van God. Ons gaan die algemene volgorde van…
Stoor om later te lees

Wie en Wat is God? – Les 3 – Die Bybel Inleidingskursus

Op hierdie stadium, moet ons die regte konsep vorm van presies wat God is, en wat Hy nie is nie. Van al die Bybelse leerstellings, is hierdie een die mees fundamentele. As `n persoon elke ander moontlike leerstelling korrek verstaan, maar `n valse god volg, is al sy huidige insig nutteloos. Dit is…
Stoor om later te lees

Bewyse van die Bybel – Les 4 – Die Bybel Inleidingskursus

Nadat ons nou die belangrike onderwerp van wie en wat God is behandel het, is die volgende deurslaggewende stap om die outoriteit of anders gestel, die gesag van die Bybel te bewys. Hierdie onderwerpe gaan hand-aan-hand ― watter bewyse ook al die Bybelse geldigheid staaf, bewys dan ook die…
Stoor om later te lees

Wie Gaan Die Wêreld Regeer? – Les 5 – Die Bybel Inleidingskursus

Hierdie les gaan meer handel oor die duisendjarige vrederyk van Christus en die eersdaagse komende koninkryk van God, wat beskryf word as die “tye van verkwikking” en “tye van die wederoprigting van alle dinge” (Handelinge 3:19-21).
Stoor om later te lees

Christus maak die Seëls Oop – Les 6 – Die Bybel Inleidingskursus

Noudat ons die goeie nuus van die koninkryk van God en die duisendjarige heerskappy van Jesus Christus in Les 5 bestudeer het, gaan ons op die moeilike tye wat tussen nou en daardie tyd lê fokus. Die toenemende onstuimige toestand van die wêreld is simptomaties van die storm wat oplaai soos ons…
Stoor om later te lees

Die Dag van die Here – Les 7 – Die Bybel Inleidingskursus

In Les 6 het ons by die punt gekom wat die einde van die Groot Verdrukking (Satan se grimmigheid teenoor God se Kerk en die nasies van fisiese Israel), aandui en die begin van die Dag van die Here (God se tussenkoms en Sy grimmigheid teenoor die heidense nasies).

In hierdie les sal ons elkeen van…
Stoor om later te lees

Is die hemel die Beloning van Verlostes? – Les 8 – Die Bybel Inleidingskursus

Miljoene belydende Christene glo dat diegene wat nominaal gehoorsaam is of ten minste, goeie bedoelings gedurende hul fisiese lewens gehad het, na afsterwe hemel toe gaan. Hierdie oortuiging word gekoppel aan die idee dat die mens ‘n onsterflike siel het, wat ons in detail in die volgende les sal…
Stoor om later te lees

Wie en Wat is die Mens? – Les 9 – Die Bybel Inleidingskursus

Voordat hierdie les begin, moet ons die oorsprong van die “onsterflike siel” leerstelling verstaan. Ons sal sien dat dit nie vanuit die Bybel kom nie. Ons sal ook kyk na feite wat so verbasend is dat dit diegene sal skok wat veronderstel het dat sulke menings se oorsprong die Bybel is. Wat die…
Stoor om later te lees

Die Waarheid oor die Hel – Les 10 – Die Bybel Inleidingskursus

Meeste belydende Christene se konsep oor die hel kom nie uit die Bybel nie. Deur aanvaarding van verdraaide idees van hierdie wêreld wat van God afgesny is, is hulle oortuigings afkomstig van heidense filosofie. Behoorlike begrip moet egter op die vaste waarheid van die Bybel gebaseer word.…
Stoor om later te lees

Wanneer is Iemand “Weer Gebore”? – Les 11 – Die Bybel Inleidingskursus

Baie glo om “weer gebore” te word, beteken om ‘n “godsdientige ervaring” te hê, of om “Christus aan te neem.” Dit word ook geglo dat dit ‘n proses van bekering uitmaak. Enige een wat hierdie ondervinding “ervaar” het, word dit gesê, dat hy “gered” is. Is dit, egter wat die…
Stoor om later te lees

Is die Tien Gebooie Vandag in Effek? – Les 12 – Die Bybel Inleidingskursus

Oorweeg die volgende vraag wat aan Christus gerig was: “…Watter goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê?” Neem kennis van Sy antwoord, “Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie (Mattheüs 19:16-17). Hoe weet ons of Jesus werklik die Tien Gebooie bedoel het?

Stoor om later te lees

Vereis God vandag Tiendes? – Les 13 – Die Bybel Inleidingskursus

Feitlik elke moderne Westerse nasie het in die laaste paar dekades meer rykdom dan ooit vantevore in die geskiedenis bekom. Tog is hierdie nasies gepla met verbysterende openbare skuld en ander fiskale probleme, gedeeltelik vanweë uitgawe van militêre verdediging en die stryd teen misdaad. Hoekom…
Stoor om later te lees

Wat is die Ou Verbond? – Les 14 – Die Bybel Inleidingskursus

Baie glo dat die Ou Verbond na ‘n streng Tien Gebooie Wet verwys, terwyl die Nuwe Testament net betrekking het op genade en beloftes wat nie op ‘n wet of gehoorsaamheid gegrond is nie. Alhoewel populêr, sulke tradisionele konsepte is geheel en al verkeerd. Belydende Christendom het nog nooit…
Stoor om later te lees

Voorbereiding om Christus se Bruid te Word – Les 15 – Die Bybel Inleidingskursus

Die tyd wat die Nuwe Verbond van krag sal wees, nader vinnig. In die tussentyd, lees ons, “As Hy sê ‘n nuwe verbond, het Hy die eerste oud gemaak; en wat oud word en verouder is naby die verdwyning” (Heb.8:13). Ons sien die Ou Verbond word uitfaseer en word deur ‘n Nuwe Verbond…
Stoor om later te lees

Wat is die Heilige Gees? – Les 16 – Die Bybel Inleidingskursus

God se Heilige Gees is die beslissende element wat die Nuwe Verbond werkbaar maak, in teenstelling met die ou verbond wat weens Israel se ongehoorsaamheid misluk het. Hebreërs 8:10 (wat Jeremia 31:33 aanhaal) verklaar, “Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis van…
Stoor om later te lees

Wie Regeer die wêreld se Luggolwe? – Les 17 – Die Bybel Inleidingskursus

Belydende Christenheid leer dat die moderne wêreld eintlik God se wêreld is en dat dit die verantwoordelikheid van alle Christene is om dit ‘n beter plek te maak. Indien hierdie wêreld God sin is, moet ons aflei dat Satan geweldig kragtiger as God is, daar die beskawing deur Satan oënskynlik…
Stoor om later te lees

Wat is Menslike Natuur? – Les 18 – Die Bybel Inleidingskursus

Die vorige les het gefokus op die feit dat Satan oor die nasies gesag uitoefen. As owerste van die mag van die lug saai hy buie, gevoelens en gesindhede soos vyandigheid, wellus en gierigheid, regoor die wêreld uit, wat alle mense aangryp en beinvloed.

Die Bybel, openbaar presies wanneer en hoe…
Stoor om later te lees

Berou─Draai Jou Lewe om – Les 19 – Die Bybel Inleidingskursus

Die wêreld het ‘n vorm van boetvaardigheid aangeneem─gewoonlik ‘n vorm van self ontkenning vergesel van tydelike berou. Werklike berou is egter heel anders, wat ‘n uitgebreide en omvattende verandering van die vooruitsigte, waardes en rigting in jou lewe omvat. Hierdie les sal baie van…
Stoor om later te lees

Omtrent die Doop – Les 20 – Die Bybel Inleidingskursus

Belydende Christendom is in die war oor wat die Bybelse metode van doop behels. Sommige voel dat sprinkel of giet van water voldoende is. Ten spyte van die feit dat bekering ‘n voorvereiste vir doop is, is daar sommige denominasies wat babas “doop”en van mening is dat dit geldig is. In…
Stoor om later te lees

Moet u die Sabbat Hou? – Les 21 – Die Bybel Inleidingskursus

Jesus Christus het die Sabbat onderhou, net so het die oorspronklike apostels en die Kerk van God deur die eeue dit gedoen. Die weeklikse sewende-dag Sabbat was beveel om vir ewig gehou te word en sal deur die hele mensdom in die komende Millennium stiptelik nagekom word. Hierdie les bied Bybelse…
Stoor om later te lees

Wie het Sondag Aanbidding Gemagtig? – Les 22 – Die Bybel Inleidingskursus

In hierdie les sal ons opsom hoe dit gebeur het dat Sondag deur ‘n belydende Christendom gehou word, alhoewel dit nooit ‘n gebod─in die Bybel─of selfs toegelaat was nie. Ons sal ook sommige maniere sien van wêreldse teoloë se pogings om Sondag onderhouding te regverdig, kennis neem.
Stoor om later te lees

Eerste in God se Plan─Die Pasga – Les 23 – Die Bybel Inleidingskursus

Hierdie les begin ‘n reeks van sewe lesse wat voordelig sal wees nie net as ‘n eerste bekendstelling van die onderwerp aan baie nie, maar ook dien as ‘n opknapper wat elke jaar voor die Fees hersien kan word. Hierdie lesse dek ‘n fassinerende onderwerp van die feeste wat God Sy mense opdra…
Stoor om later te lees

Die Dae van Ongesuurde Brode – Les 24 – Die Bybel Inleidingskursus

Die ware proses om uit sonde te kom is wat ware Christene moet doen sodra hul lei skoon gevee is. Selfs voor daar onder die offer van Christus gekom word, moet daar erkenning en berou wees oor sonde wat as ‘n wyse van lewe gedoen was. Die proses om uit sonde uit te kom is nie oombliklik nie─dit…
Stoor om later te lees

Die Fees van Eerstelinge─Pinkster – Les 25 – Die Bybel Inleidingskursus

Die derde stap in God se Plan van Verlossing word geskilder deur Pinksterfees.

Die Dae van Ongesuurde Brode skilder God se mense wat uit sonde kom, net soos wat antieke Israel uit Egipte gekom het, sonde tipeer, wat die tweede stap in God se Plan van Verlossing is. Maar ‘n ander noodsaaklike…
Stoor om later te lees

Die Fees van Trompette – Les 26 – Die Bybel Inleidingskursus

Die Fees van Trompette lei die najaar se Heilige Dae in, wat almal spesifieke gevalle is van wat nog moet gebeur. Hierdie Fees beklee die sentrale of spilas plek, van al die Heilige Dae, met drie wat dit voorafgaan en drie wat dit volg. Die vernaamste geval van al mens se geskiedenis wat die doel…
Stoor om later te lees

Die Dag van Verootmoediging – Les 27 – Die Bybel Inleidingskursus

Wanneer vrede uiteindelik na hierdie wêreld kom, sal ‘n invloed soos Satan sin nooit toegelaat word om aan te gaan om die mensdom te manipuleer nie. Wat, sal dan, met Satan gedurende hierdie tyd gebeur?

Die Dag van Verootmoediging, waargeneem kort na die Dag van Basuine, openbaar die antwoord op…
Stoor om later te lees

Die Huttefees – Les 28 – Die Bybel Inleidingskursus

Christus se evangelie fokus op die goeie nuus van die Koninkryk van God wat kom. Die Huttefees beeld die gesag van die regering van God op die aarde onder Jesus Christus, wat vir een duisend jaar sal duur. Na die duisendjarige bewind, moet ander deurslagewende stappe in God se Plan in volgorde…
Stoor om later te lees

Die Finale Oordeel—Die Laaste Groot Dag – Les 29 – Die Bybel Inleidingskursus

Hierdie les beredeneer die laaste van die sewe jaarlikse Feeste, wat God Sy mense brveel het, om te onderhou. Die Laaste Groot Dag verteenwoordig meer as een belangrike gebeurtenis, in teenstelling met die meeste fees dae wat dit voorafgaan. Hierdie finale fees herdenk die tyd van finale oordeel en…
Stoor om later te lees

Om die Stukkies Bymekaar te Bring – Les 30 – Die Bybel Inleidingskursus

Hierdie finale kort les sal op die kennis wat u onlangs uit hierdie lesse geleer het en hoe God verwag dat u daarop moet reageer, konsentreer. Dit was gesê dat kennis van geen nut is, indien daar nie daarop opgetree word nie. Sekerlik kan daar geen meer ware toepassing van hierdie beginsel wees,…
Stoor om later te lees