JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Opslaan om later te lezen
Beschikbaar in deze talen:
Waar is Gods Kerk vandaag?
Photo of a CongregationNew York, VS Photo of a CongregationJamaica Photo of a CongregationPeru Photo of a CongregationIdaho, VS Photo of a CongregationIndia Photo of a CongregationBelgië Photo of a CongregationKenia Photo of a CongregationArkansas, VS Photo of a CongregationZuid-Afrika Photo of a CongregationEngeland Photo of a CongregationNigeria Photo of a CongregationOhio, VS

Jezus zei: "Ik zal Mijn gemeente [Kerk] bouwen". Er is één organisatie die de volledige waarheid van de Bijbel onderwijst, en geroepen is om te leven "volgens elk woord van God". Weet u hoe u deze Kerk vindt? Christus zei dat Zijn Kerk:

  • Alles zou onderwijzen dat Hij geboden had
  • Leden zou hebben die afgezonderd zijn door de waarheid
  • Een "kleine kudde" zou zijn
Over de auteur
Photo of David C. PackDavid C. Pack 

David C. Pack, oprichter en hoofdpastor van De Herstelde Kerk van God, hoofdredacteur van The Real Truth en stem van The World to Come, heeft vele miljoenen rondom de wereld bereikt met de meest krachtige waarheden van de Bijbel. Hij heeft 80 boeken en boekjes geschreven, persoonlijk meer dan 50 gemeenten opgericht, en is te gast geweest op The History Channel. Dhr. Pack bezocht Ambassador College in Pasadena, Californië, betrad in 1971 het dienaarschap in de Wereldwijde Kerk van God, en werd persoonlijk getraind door diens oprichter, Herbert W. Armstrong.

De wetten tot succes

door David C. Pack

Iedereen wil graag een succes zijn. Toch falen de meeste mensen hierin zonder te weten waarom. Dit behoeft u niet te overkomen. Dit boekje legt de fundamentele wetten tot succes uit. Weet u wat ze zijn? Wist u dat ze bestaan? Weet u wel wat succes is? De meeste mensen hebben geen idee hoe ze succes moet omschrijven, laat staan hoe ze het moeten bereiken. Noch zijn ze onderwezen in de wetten die er toe leiden. Bijna niemand is onderwezen dat zulke wetten bestaan. Toch bestaan ze! Hier is de onschatbare kennis. Het enige wat u hoeft te doen is het toepassen!

Inleiding

De meeste boekjes hebben geen formele introductie nodig. Maar dit is een uitzondering. Het is anders dan alle andere boekjes die de Herstelde Kerk van God heeft geproduceerd. Hieronder volgt de reden.

In 1966, op zeventienjarige leeftijd, las ik Herbert W. Armstrongs boekje De Zeven Wetten van Succes. Het maakte een diepe indruk op mijn jonge leven. Ik had nooit eerder iets gelezen dat zo duidelijk en makkelijk te begrijpen was ‒ en zo zinvol. Ik was vastbesloten mij voor de rest van mijn leven in te spannen deze wetten in de praktijk te brengen.

Dhr. Armstrong begon tot deze inzichten te komen tijdens zijn carrière in de zakenwereld, voordat God hem riep in het najaar van 1926. Hij besteedde tijd aan het observeren van de rijken, bekenden en invloedrijken voor ongeveer 15 jaar voor zijn roeping. Ook richtte hij in diezelfde periode verscheidene bedrijven op. De wetten die mensen tot echt succes leiden openbaarden zich aan dhr. Armstrong door een combinatie van persoonlijke ervaringen en het kennen en waarnemen van vele bekende personen.

Hoewel ik dhr. Armstrong voor het eerst in 1967 ontmoette, begon een persoonlijke relatie in 1971, toen ik met zijn secretaresse trouwde. Ik heb hem erg goed leren kennen in de 15 jaar die hierop volgde, tot aan zijn dood begin 1986. Ik kon met eigen ogen zien dat hij, zoals alle grote dienaren van God, de wetten van succes in zijn eigen leven toepaste in de 59½ jaar van zijn bekering. Inclusief zijn gehele 52-jarige dienaarschap, waarin hij ze ook aan anderen onderwees.

Dhr. Armstrong was een van de weinige mensen die ik kende die werkelijk “deed wat hij zei.” Tevens, zoals bij al Gods grote dienaren, eindigde zijn nalatenschap en de waarheid die hij onderwees niet bij zijn dood. En evenmin de wetten van succes. Natuurlijk, deze wetten zijn tijdloos. Ze zijn altijd toepasbaar geweest en zijn dat nog steeds!

Maar dhr. Armstrongs boekje is niet langer beschikbaar; het is door degenen die niet langer geloven wat hij onderwees uit de roulatie genomen en wordt door auteursrechten beschermd. In de inleiding van zijn boekje zei dhr. Armstrong: “De weg tot succes is niet een auteursrechtelijke formule die verkocht wordt voor een prijs. U kunt het niet kopen! De prijs is uw eigen toepassing van de zeven bestaande wetten.”

Ik ben eeuwig dankbaar voor de kennis die zijn boekje heeft geopenbaard ‒ daardoor moest ik de keuze maken of ik het toe wilde passen. Net zoals dhr. Armstrong mij deze vitale kennis onderwees, kan ik het nu aan u doorgeven. U zult spoedig voor dezelfde keuze staan ‒ het wel of niet toepassen van de zeven wetten tot succes.

Ik erken dat dit boekje niet exact de heldere, welbespraakte en scherpzinnige voorbeelden kan geven die dhr. Armstrongs boekje bevatte, dit ten dele door de unieke periode waarin hij leefde. Maar, zoals deze wetten eens gratis werden weggegeven, kunnen we dat nu weer doen.

Izijn. Toch hebben de meeste mensen er geen idee van hoe ze succes kunnen bereiken. En ze zijn er niet zeker van hoe het te herkennen als ze het zien ‒ bij zichzelf of bij anderen. Zogenaamd “hoger” onderwijs heeft het nooit onderwezen. Noch hebben de meesten begrepen dat er fundamentele, specifieke wetten zijn die toegepast moeten worden om succes te bereiken.

Wat is nu eigenlijk succes? Zo velen zoeken het, maar hebben het nooit gedefinieerd. Met als gevolg dat heel weinig mensen werkelijk echt succes bereiken. En de meesten gaan er nooit echt voor zitten om de oorzaken te analyseren van hun falen. Velen kunnen wel degelijk erkennen dat ze gefaald hebben ‒ maar ze kunnen niet uitleggen waarom!

Hoewel sommigen het gevoel hebben dat ze voorbestemd zijn om te falen, is dit niet juist. Mannen en vrouwen van alle leeftijden kunnen succes bereiken. Maar ze moeten de juiste formule begrijpen en toepassen ‒ en alleen nadat ze tot het volle besef zijn gekomen wat ze precies willen bereiken!

Aannames over succes

Velen geloven dat succes betrekking heeft op het bereiken van een zekere hoeveelheid rijkdom. Hun enige levensmotto is dan ook het vergaren van geld en materiële goederen. Zoals iemand ooit zei: “Het doel is om te zien wie er sterft met het meeste speelgoed.” Ze lijken te geloven dat als ze een aanzienlijk “vermogen” (en vele bezittingen) hebben, ze dan kunnen zeggen dat ze “het gemaakt hebben”. Toch vinden deze mensen nooit het ware geluk aan het einde van de “geldregenboog.”

Anderen komen tot de overtuiging dat succes een reflectie is van hoeveel macht ze hebben. Het is alsof de maatstaf van hun leven wordt gemeten door de hoeveelheid invloed die ze hebben op mensen, gebeurtenissen of zelfs economische, bestuurlijke of wereldzaken. Zulke mensen zijn doorgaans “controlerende” persoonlijkheden. Voor hen is succes de hoeveelheid controle die ze hebben. Over het algemeen zijn deze mensen nog ongelukkiger dan zij die rijkdom zoeken. Want ze leven voortdurend met de angst hun macht te verliezen.

Dan zijn er ook nog anderen die hopen roem te verwerven. Deze mensen worden vaak gedreven door de behoefte om bekend te worden. Des te meer mensen zich bewust zijn van hun naam hoe beter. Ze zoeken naar “naamsbekendheid.” Natuurlijk, iedereen zou graag op z’n minst van zijn “moment van glorie” willen genieten.

Maar niet iedereen gelooft dat roem gelijk staat aan succes. En degenen die beroemd zijn vertegenwoordigen waarschijnlijk de meest ongelukkige “succes” categorie.

In ieder geval hebben mensen waarvan het lijkt dat ze succesvol zijn een bepaalde status verworven. Of dat succes nu rijkdom, macht en invloed, of roem inhoudt, een bepaalde status in vergelijking met anderen is bereikt. In andere woorden, succes betekent jezelf verhogen boven anderen.

Weinigen worden als succesvol beschouwd zonder het verkrijgen van een of meer van deze veelbeschreven statuselementen.

Denk eens even na! En wees eerlijk. Hoeveel mensen kunt u voor de geest halen die u beschouwd als werkelijk succesvol, maar die niet in één van deze categorieën valt? Ik betwijfel of u er velen, of zelf maar één, voor de geest kunt halen.

Succesvolle mensen?

En wat betreft mensen die over het algemeen gezien worden als een succes in hun expertise? Laten we kort stilstaan bij een paar voorbeelden.

Enige tijd geleden stierf er een voorname honkbalspeler. Wanneer er bekende atleten sterven duiken sportverslaggevers in hun prestaties door hun statistieken te onderzoeken in vergelijking met de andere “groten” in dezelfde sport. De meeste sportverslaggevers en mede-honkbalspelers beschouwden deze beroemde speler als de beste slagman aller tijden. Op zijn 19e verklaarde hij openlijk: “Ik wil de beste slagman worden die dit spel ooit gespeeld heeft.”

Hij bereikte zijn doel. Hoewel hij drie keer getrouwd was en doorgaans werd gezien als een heel ongelukkig persoon. Voor meer dan twintig jaar onderhield hij een haat-liefde relatie met de fans in de stad van zijn team. Hij verachtte de pers tot de dag dat hij stierf omdat er aan het begin van zijn carrière een negatief artikel over hem geschreven was. Zijn kinderen begonnen te vechten over zijn stoffelijk overschot ‒ en een van zijn zonen probeerde hem zelfs in te vriezen om zo meer identieke slagmannen te kunnen klonen. Voor zijn eigen vroegtijdige dood hoopte deze zoon om hem “terug tot leven te brengen.”

Is dit succes? Weerspiegelde het leven van deze man succes?

Veel grote atleten behaalden de records en de daarop volgende erkenning omdat ze zich er voor hadden ingezet die te bereiken. Maar ze konden doorgaans rond hun dertigste al niet meer op wereldniveau concurreren en wedijveren. Uiteindelijk werden hun records altijd verbroken door iemand die een beetje beter, groter, sneller of sterker was. Spoedig werden bijna al hun prestaties vergeten.

Zorgde erkenning van hun collega’s, fans en sportverslaggevers uit hun tijd ervoor dat ze een succes waren?

En wat betreft filmsterren of populaire musici? Sommigen bereiken een niveau van wereldwijde roem die vrijwel ongeëvenaard is in andere velden van expertise. Ze worden praktisch als goden en godinnen gezien. Ze zijn verwend, worden constant beschreven en gefotografeerd, en worden vaak geweldig rijk en hebben wel vijf tot zes huizen in verscheidene delen van de wereld. Toch kunnen velen het geluk niet vinden in meerdere huwelijken, ze keren zich tot alcohol, drugs, seks en, in veel gevallen, zelfmoord.

Weerspiegelen de levens van deze mensen echt succes?

Kijk eens naar de grootindustriëlen. Velen dwingen een enorm salaris af, hebben grote rijkdom en oefenen grote macht uit op hun miljardenbedrijven. Ze leven hun levens als de “rijken en beroemden.” En toch, een eindeloze reeks aan dagelijkse schandalen openbaart dat velen van deze “grootindustriëlen” zelfs nog meer geld en meer macht wilden ‒ en bereid waren om wetten te overtreden en te frauderen om te krijgen wat ze begeerden. Uiteindelijk hadden ze geen principes ‒ en schijnbaar weinig of geen karakter.

Waren zij werkelijk een succes?

En wat betreft de meer gerespecteerde grote zakenmannen van 100 jaar geleden? Na zolang weg te zijn, wie herinnert er nog wat ze bereikt hebben ‒ ervan uitgaande dat iemand überhaupt hun namen nog kent? Hoeveel mensen houden zich bezig met het vermogen van J.P. Morgan? En wie zegt deze naam nog wat? Hoeveel kunnen zich Carnegie, Guggenheim of Mellon herinneren?

Waren deze mannen werkelijk succesvol? Wat hebben ze met hun rijkdom en roem bereikt? Als ze het “niet konden meenemen,” en grotendeels of helemaal in de vergetelheid zijn geraakt, wat voor goeds heeft het hen gebracht ‒ wat voor permanent succes bracht het hen? Welk “succes” ze dan ook maar bereikt hadden was tijdelijk ‒ op z’n hoogst een vluchtige illusie.

Ik las laatst over een multimiljonair die verkondigde: “Al sinds ik drie jaar oud was, wilde ik alleen maar geld verdienen. Ik wilde meer universiteiten bezitten dan wie ook in de wereld.” Deze man kreeg uiteindelijk een lange gevangenisstraf voor drugsgerelateerde aanklachten en de regering nam alles wat hij bezat in beslag. Waar brachten zijn doelen hem uiteindelijk? Wat brachten ze voor hem op?

Vele jaren geleden verkocht mijn vader een van zijn bedrijven aan een man die een jeugdvriend van mij was geweest. Hij vertelde mijn vader: “Mijn doel is om een miljoen aan schuld te hebben.” Zijn redenering was: “als ik zoveel schuld heb, dan heb ik zoveel pijlen in mijn koker dat er minimaal een de roos moet treffen.” En omdat het bedrijf van mijn vader op z’n hoogtepunt stond, verkocht hij het op het juiste moment. Mijn vader genoot ervan mij eraan te herinneren dat hij zeker “die vriend in de juiste richting van dat doel heeft geholpen.”

Dit is een buitengewoon voorbeeld. Maar het laat zien dat de waarden en doelstellingen van sommige mensen erg onverstandig kunnen zijn.

Vraag uzelf nog eens af: Hadden beroemde auteurs of uitvinders werkelijk succes, enkel omdat hun werken bleven voortleven? Als u dit met ja beantwoordt, bent u daar dan wel zeker van? Op welke basis waren ze een succes?

Bent u er absoluut zeker van dat uw definitie van succes de juiste is? Als de meeste mensen een correct beeld hebben van succes, waarom is er dan zoveel ellende in de levens van mensen die rijkdom, macht en roem hebben? Waarom verwisselen ze hun relaties net zo vaak als schoenen? Waarom kwijnen veel van deze “succesverhalen” stilletjes weg in drugs, alcohol, overwerk, vrije seks, materialisme, escapisme en het zoeken naar genot? Waarom zijn hun levens leeg ‒ zonder betekenis?

Waarom zijn hun kinderen vaak schandelijke voorbeelden die aantonen dat de thuissituatie ellendig is? Waarom zeggen velen, als het hen wordt gevraagd, dat rijkdom, macht en roem geen genoegdoening gaven? Waarom zijn de meesten niet in staat met “succes” om te gaan?

Vier “successen” die ik heb gekend

Mijn beste jeugdvriend was geboren uit rijke ouders. We waren tien jaar lang onafscheidelijk. Voor het huwelijk werd zijn moeder beschouwd als een succesvolle nachtclub zangeres. Zijn vader was een begaafde dokter. Ze behoorden tot de beste country club en waren het enige gezin in onze stad, van ongeveer 100.000 mensen, die een Rolls Royce bezaten. Ik heb er honderden keren in meegereden. Zelfs al was ik een kind, ik voelde me de koning te rijk. Het waren erg aardige mensen, ook leefden ze in een prachtig huis en in een buurt die daarbij paste. Ik spendeerde vele dagen per week in dit huis, en hij in dat van mij. Zijn familie reisde de wereld over en speelde golf bij de beste resorts en clubs. Ze behandelden mij geweldig en ik heb dierbare herinneringen aan hen.

Mijn vriend is nu enorm rijk ‒ een bouwondernemer en eigenaar van vele voorname winkelcentra (en nog vele andere bezittingen) in een grote Amerikaanse stad. Een aantal jaar geleden zocht ik hem op nadat ik hem 30 jaar niet gezien had. We bespraken wat er met zijn ouders gebeurd was. Zijn vader pleegde zelfmoord met een pistool in de achtertuin van hun huis in een vlaag van depressie. Kort daarna deed zijn moeder hetzelfde met slaappillen. Dit was een verbijsterend einde van mensen die eens zo’n groot deel van mijn leven uitmaakte. Ze lieten rouwende kinderen achter (en een kleinkind) die zich afvroegen hoe hun mooie levens zo konden eindigen.

Ik had een andere vriend, ook van een rijke familie, waarvan de moeder een alcoholist was. Ik heb haar maar een paar keer nuchter gezien. Elke keer als ik naar het huis van mijn vriend ging verbleef zij in een andere kamer. Vanzelfsprekend “beschermde” haar familie haar voor zover dat kon. Maar we beseften ons allemaal haar slechte conditie. Ik kan me maar twee keer herinneren dat ze het huis verliet tijdens mijn jeugd. Uiteindelijk kwijnde ze weg tot een vel over been conditie en stierf aan levercirrose. Het was een droevige dag voor haar kinderen die hun hele leven al grotendeels beroofd waren van hun moeder.

We hadden gehoord dat ze precies wist waar ze mee bezig was en dat ze in feite besloten had om te blijven drinken, ongeacht de consequenties. Het werd een soort van morbide “doodsaanschouwing.” Haar familie, haar rijkdom en country club levensstijl konden haar geen geluk schenken. Omdat ze de keuze had gemaakt om in slow motion zelfmoord te plegen eindigde haar leven in een absolute mislukking!

Het derde voorbeeld is enigszins gelijk aan de tweede. Ik had een andere dierbare vriend van wie de moeder de beste vriendin van mijn moeder was. Veel mensen vertelden deze vriend en mij dat we er als broers uitzagen. Zijn vader was ook een prominente dokter en ze waren ook leden van de beste country club in de stad. Onze families waren zo hecht dat we samen op vakantie gingen naar Florida.

Deze doktor was ook een zware alcoholist. Ik herinner me dat hij vaak ons huis binnenkwam en rechtstreeks naar de drankkast liep, zelfs zonder mijn ouders te groeten. Mijn vader worstelde voortdurend met hoe hij deze vriend kon helpen bij het overwinnen van zijn drankprobleem. Hij slaagde hier niet in. In zijn laatste jaren leefde deze man praktisch op alcohol. Hoewel mijn vriend lang was, was zijn vader bijzonder klein ‒ en ik herinner me dat deze kleine man tot bijna niets verschrompelde, toen hij begin veertig overleed aan kanker. Hij liet twee prachtige dochters en mijn vriend zeer bedroefd achter. Hoewel deze man een exceptionele dokter was, stierf hij als een hopeloze mislukking omgeven door rouwende vrienden en familie.

Een laatste voorbeeld is de moeite waard om te onderzoeken. Rond ongeveer 1963 werd een opvallend knappe strandmeester die ik redelijk goed kende opgeroepen als piloot en naar Vietnam gezonden. Spoedig hoorden we dat zijn vliegtuig vermis was. We waren allemaal geschokt dat deze man gestorven was. Hij liet een prachtige vrouw van midden in de twintig achter. Niet lang daarna begon zij een affaire met de erg rijke vader van een van mijn vrienden. Zijn vader was twee keer zo oud.

De vrouw van deze man was een andere goede vriendin van mijn moeder. Ze was een bewonderenswaardig persoon, met sprankelende ogen en levenslust. Ik zal nooit vergeten dat ze me vertelde dat ze ooit uitging met de beroemde komiek, Jonathan Winters, toen zij samen met hem op de universiteit zat. Hij is altijd mijn favoriete komiek geweest.

Mijn vriend, zijn broers en zussen en zijn moeder, waren volledig gebroken toen hun vader er zo plotseling “vandoor ging” met deze jonge vrouw en van zijn vrouw scheidde. Omdat hij in de gemeenschap zo prominent was werd het nogal een bekend verhaal.

Was deze “succesvolle” man werkelijk een succes? Wat betekende zijn rijkdom en zijn voornaamheid uiteindelijk voor zijn familie? Hoewel dit vele jaren geleden was, zijn de gevolgen voor zijn kinderen, kleinkinderen en mogelijk zelfs zijn achterkleinkinderen nog voelbaar. Hij had geld, maar had gebrek aan integriteit en karakter. Hij was overduidelijk nooit tot het besef gekomen wat belangrijk is in het leven. Hij is nu waarschijnlijk overleden, zich niet beseffend waar hij voor koos ‒ en waarom.

Mijn ouders

Te midden van alles wat ik in de bovenstaande vier gevallen heb beschreven, moet ik opmerken dat ik hele andere ouders had. Zij waren twee van de meest principiële mensen die ik ooit heb gekend. Hoewel ze totaal verschillende achtergronden hadden, waren ze in staat hun verschillen samen te voegen en een gelukkig huwelijk op te bouwen en verscheidene succesvolle bedrijven. Ze waren voor 48 jaar getrouwd totdat mijn moeder overleed.

Mijn vader groeide op in uitzonderlijke armoede. Hoewel hij van nature op meerdere vlakken begaafd was, hij had onder andere een talent in zaken doen en handel drijven, moest hij erg hard werken voor alles wat hij bereikte. Hem werd nooit iets in de schoot geworpen. Hoewel mijn moeder uit een welgestelde familie kwam, had ze een exceptionele werkethiek. Ze ondersteunde zijn leiderschap gedurende de vele jaren dat hij meerdere avonden per week weg was. Ze vond altijd de tijd om dingen voor mensen te doen.

Mijn ouders waren geliefd bij praktisch al de andere ouders die ik heb beschreven ‒ en door zo velen die hen kenden ‒ omdat ze zo oprecht in hun bezorgdheid voor anderen waren. Hoewel ze toen niet religieus waren, zeiden zij nooit iets slechts over iemand anders. Ze waren een buitengewoon voorbeeld voor velen ‒ en voor mij.

Toch was het pas nadat ze de waarheid van Gods Woord leerden ‒ zich bekeerden en werkelijk christenen werden ‒ dat ik kan zeggen dat ze echt en blijvend geluk ontwikkelden die ver voorbij ging aan wat ze daarvoor kenden. Logisch, want hun uiteindelijke bestemming, die de ultieme definitie van succes is, was goed verankerd. Later meer over deze definitie.

Mijn ouders namen veel van de zeven wetten van succes in acht. Ze deden dit terwijl ze zich grotendeels onbewust waren welke wetten dit waren. En in principe leerden ze hun kinderen hetzelfde te doen. Ik voel me nog steeds vereerd dat ik hun zoon mocht zijn ‒ hoewel ze er beiden niet meer zijn en ik deze waardering niet langer aan hen kan uiten.

U hoeft niet te falen!

Laten we nu in een ander licht naar succes kijken.

Denk aan de wereld in zijn geheel. Zo veel oudere mensen zijn afhankelijk van overheidsprogramma’s en diverse vormen van bijstand om te overleven. Grote getale zijn afhankelijk terwijl ze onafhankelijk zouden moeten zijn. Als ze een hoge leeftijd bereikt hebben, voelen ze zich onzeker en bezorgd, omdat ze nooit de koers van hun leven hebben uitgetekend richting een duidelijk en definitief einde. Ze hebben nooit het bereiken van echt succes uiteengezet.

Hier is de reden waarom dit zo velen overkomt! De algemene veronderstelling is dat succes grotendeels een bijproduct is van iemands natuurlijke talent. Ze denken: “je hebt het, of je hebt het niet.” Velen denken dat ze weinig invloed hebben op hun eigen succes of falen. Ze zijn geprogrammeerd door algemene aannames om te geloven dat ze niet veel kunnen veranderen aan de hoeveelheid succes in hun leven.

Is dit waar? Is succes of falen volledig verbonden aan de talenten waarmee iemand geboren wordt?

Ik heb veel mensen in dienst genomen, en er een paar ontslagen. Vijf jaar lang was ik eigenaar van een succesvol bedrijf, dat ik van mijn ouders erfde. (Enkele jaren geleden heb ik het aan een van mijn zonen verkocht.) Omdat het een kleine winkelketen was zochten we voortdurend naar nieuw personeel. We kwamen er achter dat alleen sommigen hard werkten, terwijl anderen dit niet deden. Voorbij een zeker punt had hun succes of falen heel weinig met bekwaamheid of talent te maken. Ik leerde dat het succes van mensen veel meer verbonden was aan het verlangen te produceren, leren, groeien en presteren dan enige andere reden. Ook kwam ik erachter dat vrijwel iedereen die niet slaagde, dat gekund zou hebben als ze de wetten tot succes hadden gekend en toegepast. Ik kwam erachter dat mensen kiezen om te falen, en dus niet door geërfde eigenschappen ‒ hun “genen.” Ik leerde dat mensen veel meer controle hebben over de koers van hun leven dan ze zich realiseren, of willen toegeven.

De meeste mensen gaan dus smachtend door het leven er van overtuigd dat ze weinig of niets kunnen doen om het succes te bereiken waarnaar ze zo verlangen.

“Wordt snel rijk” pogingen

Nogmaals, velen begrijpen niet dat er absolute, duidelijk omschreven regels zijn die toegepast moeten worden op de weg naar een specifiek, nauwkeurig vastgesteld doel. Ook zoeken velen niet naar dat ene grote doel, waarnaar ze hun leven zouden moeten richten om het te bereiken. Toch zijn het dezelfde mensen die maar al te graag grote sommen geld zouden willen ontvangen, als het maar minimale inspanning vereist.

Dit zal ik aantonen!

Hoeveel mensen kopen er loten? Het moeten er miljoenen zijn. Alleen al voor de moeite voor het aanschaffen van een kaartje van vijftig cent of 1 euro, hopen deze vele miljoenen “hun slag te slaan.” Ze willen veel voor weinig. Hoeveel van deze mensen gaan elke mogelijke gezamenlijke inleg aan in de hoop voor de “grote prijs”? Televisiereclames laten voortdurend de winnaars zien die aan hun voordeur verrast worden.

Dan zijn er nog de spelshows. Deze programma’s vallen allemaal terug op de hoop dat iemand er met de winst vandoor gaat voor het geven van betere antwoorden in een half uur durende strijd.

Tot voor kort genoten de Amerikaanse aandelenmarkten jaar na jaar een historische waardevermeerdering. Mensen namen de grote winsten voor lief gewoonweg omdat ze hun geld aan investeerders gaven. Zoals alle financiële “zeepbellen,” leidde een snel dalende markt tenslotte tot het afnemen of zelf helemaal verdwijnen van het spaargeld van een groot aantal investeerders. Veel mensen werden boos en voelden zich bedrogen. Waarom? Omdat ze gewend waren geraakt automatisch grote jaarlijkse sommen geld uitgekeerd te krijgen, zonder enige inspanning, behalve dan het verzilveren van de cheques of het lezen van de verslagen en het bekijken van de voortdurend stijgende waarde van hun investeringen!

Er zijn ook vele “piramidespelen” waar mensen “het grote geld” snel kunnen verdienen. Telemarketeers adverteren voortdurend op televisie, versturen massa e-mails en telefoonberichten in de hoop “afnemers” te vinden. Terwijl ik een paar dagen geleden op kantoor was, nam mijn antwoordapparaat een telefoongesprek op dat ik hier ga beschrijven als voorbeeld van hoe ik gemakkelijk geld kon verdienen. Het is een van de velen die ik ontvangen heb:

“Hoi, dit is [naam]. Jammer dat ik u gemist heb. Normaal zou ik u een uitnodiging sturen, maar, door het tijdsbestek, besloot ik dat het beter is u te bellen en u persoonlijk uit te nodigen voor een gratis proactieve demonstratie voor de meest fascinerende nieuwe productlancering ooit. We gaan dit nieuwe product voor de eerste keer in uw omgeving presenteren voor hen die hun familie levensstijl willen verbeteren. Dit is niet een poging om snel rijk te worden, Multi-level marketing of huis aan huis verkopen. Het is een echt bedrijf. In feite, er is niets dat u kan kopen tijdens deze show en u wordt niet onder druk gezet iets te doen. Dus laat uw chequeboek en creditcards thuis. Door het simpelweg bij te wonen zult u echter een ticket voor een driedaagse vakantie ontvangen naar een van de twintig populaire bestemmingen. Dus, als u serieus bent en een inkomen van zes getallen wilt genereren, dan kunnen wij u laten zien hoe dat kan in onze tweeënhalf uur durende presentatie. Als u onderdeel wilt zijn van een industrie van acht miljard dollar waar klanten iedere dag gebruik van maken, dan laten wij u zien hoe we deze zaak kunnen opstarten zonder eigen geld. De enige vraag is, bent u vastbesloten genoeg om deze presentatie bij te wonen? Zitplaatsen zijn beperkt dus bel gratis naar [telefoonnummer] om een zitplaats te reserveren voor u en een gast. Nogmaals, jammer dat ik u heb gemist en mijn excuses voor de lengte van dit telefoongesprek.”

Deze zeer misleidende advertentie was precies wat de beller zei dat het niet was ‒ een “wordt snel rijk” poging. Het probeerde mensen zover te krijgen er navraag naar te doen zonder ze vooraf te vertellen waar ze navraag naar deden. Er was geen uitleg over wat de “productlancering” inhield. Psychologisch aas werd aangeboden door te impliceren dat alleen “vastbesloten” mensen er zouden zijn, als ze maar niet te traag reageerden want “zitplaatsen waren beperkt.” De “breng geen geld mee” leus had het doel de klant te ontwapenen. Deze tactieken werken vaak.

Helaas is het mijn ervaring dat velen dit soort “kansen” nastreven met als gevolg veel pijn en ellende. Maar al te vaak heb ik mensen raad moeten geven die in een financiële puinhoop terecht waren gekomen omdat ze dachten dat ze een “gratis lunch” ‒ en dus veel voor weinig konden krijgen.

Tenslotte zijn er ook nog mensen die de ultieme “wordt snel rijk” poging nastreven ‒ ze beroven banken of stelen op andere manieren. In andere woorden, door middel van de misdaad nemen ze dat wat niet van hen is om rijk te worden.

In zekere zin zijn deze dieven niet veel anders dan zij die de “gewone” wordt snel rijk poging nastreven. In ieder geval, deze mensen verlangen ‒ begeren ‒ allemaal geld. Maar hun gebrek aan karakter heeft nog niet de drempel van crimineel gedrag overschreden. Ze jagen dezelfde onmiddellijke rijkdom na, maar kiezen middelen die de samenleving als wettig beschouwd.

Niet voldoening gevend

Knoop dit punt goed in uw oren! Degenen die “winnen” met deze verschillende pogingen vinden nooit echt geluk ‒ of bereiken echt succes. Hun geld zal nooit succes voor hen kunnen kopen. Het is niet iets dat gekocht kan worden, evenmin kan het gewonnen worden door toeval of geluk. Nee, de makkelijke weg zal nooit echt succes of geluk brengen!

Ik heb veel miljonairs en multimiljonairs gekend in mijn leven, waarvan ook een aantal levende of overleden familieleden. Ik kan u melden dat niet één van hen dit financiële succes heeft bereikt door te frauderen. Ze leken allemaal te begrijpen dat deze pogingen zelden werken en, als ze dit toch deden, het op z’n best alleen vluchtige rijkdom bracht.

Steevast voerden deze rijke mensen op z’n minst vier van de eerste zes wetten van succes uit. In theorie zou een loterijwinnaar een multimiljonair kunnen worden zonder er ook maar één uit te voeren. Maar ik heb zulke personen nooit gekend. Nogmaals, degenen die ik heb gekend voerden altijd meerdere, of zelfs maar liefst zes, van de wetten van succes uit.

Maar geen enkele miljonair die ik heb gekend voerde de zevende wet uit!

Iedere miljonair zal uiteindelijk sterven. Er zijn geen uitzonderingen op de regel dat alle mensen uiteindelijk zullen sterven (Heb. 9:27)! In ieder geval gaat de rijkdom, macht en roem ‒ en zelfs de erkenning van de meest bekende mensen ‒ mee het graf in. De voordelen van deze overvloed bracht hen niet genoeg om het leven te behouden. Hoewel een enkeling voor een bepaalde periode na hun leven herinnerd zal worden, heeft niemand daar zelf kennis van in het graf. En zelfs de herinnering aan de prestaties in hun levens is vluchtig.

Andere aspecten van karakter

Er zijn ook vele andere aspecten van karakter die in het algemeen worden beschouwd als deugdzame eigenschappen. Het is zonder twijfel waar dat men beleefd moet zijn, trouw, hardwerkend, eerlijk, altijd op tijd, geduldig, en waarschijnlijk nog veel meer, om enige hoop te hebben succesvol te zijn in deze wereld. Velen erkennen het belang van deze goede eigenschappen, maar weinigen ‒ en elke dag steeds minder ‒ laten ze blijken.

Maar deze eigenschappen vallen volledig buiten de enorm belangrijke zeven wetten van succes die dit boekje zorgvuldig zal beschrijven. Dit zal duidelijk worden.

De eerste wet herkennen

Nu de eerste wet: bepaal het juiste doel!

Veel verschillende soorten doelen kunnen gesteld worden in het leven. Iedereen begrijpt dit. Sommige doelen kunnen klein zijn ‒ andere gemiddeld ‒ en nog anderen kunnen worden beschouwd als grote of hele grote doelen. Hoewel het bepalen van de grootte van een doel willekeurig is, zal iedereen erkennen dat er veel verschillende soorten en groottes van doelen door mensen kunnen worden gesteld.

Ik ken veel mensen die voor zichzelf regelmatig doelen stellen. U doet dit waarschijnlijk ook. Ik weet dat ik het doe. Iemand kan een doel hebben om een “tuin aan te leggen” (een klein doel) of een hbo-opleiding te behalen (een groot doel). Een huis schilderen, op vakantie gaan, streven naar een loonsverhoging, trouwen, drie kinderen krijgen, afvallen, een huis kopen, leren een instrument te bespelen, uitblinken in een sport, leren een toespraak te geven, het breken of opbouwen van een gewoonte, een boek lezen ‒ en nog duizend andere dingen ‒ zijn allemaal doelen van verschillende groottes.

Er is niets mis met deze doelen. Velen van deze, of soortgelijke, zijn heel belangrijk voor het hebben van een vol en productief leven. Maar geen daarvan komt in de buurt van het vaststellen van het algehele juiste doel.

Velen dolen doelloos rond en hebben geen plan voor hun leven. Ze hebben geen idee wat succes is ‒ of dat het direct verbonden is aan de eerste wet. Trouwens, het correct begrijpen van de definitie van succes is de eerste wet. Hoewel velen regelmatig korte termijn doelen stellen, is vrijwel iedereen onwetend over deze belangrijke eerste wet van succes!

Mensen laten bijna altijd toe dat omstandigheden de loop van hun leven bepalen. Weinigen gaan er daadwerkelijk voor zitten om op voorhand te plannen wat ze hopen of willen bereiken over een langere periode. Zelfs nog minder besluiten van tevoren wat ze voor het einde van hun leven willen bereiken. En zelfs als iemand korte, gemiddelde en lange termijn doelen stelt, inclusief doelen die vele jaren in beslag nemen, of zelfs een heel leven, zou dit van geen waarde zijn, als ze niet het juiste doel vaststellen. Want alleen een doel dat gebaseerd is op het correcte begrip van echt succes kan worden beschouwd als het juiste doel.

Weinigen nemen daadwerkelijk de tijd om te analyseren of er een grote, overkoepelende bedoeling is voor het menselijk bestaan. Een paar filosofen en “grote denkers” hebben veel tijd besteed aan het vinden van zo’n doel ‒ maar allen hebben gefaald het juiste antwoord te ontdekken. Nogmaals, de meeste mensen doen dergelijke inspanningen niet, slechts een enkeling lijkt geïnteresseerd te zijn om het te leren of te ontcijferen.

Hoewel vele rijke en prominente mensen, waaronder zij wiens rijkdom en status tot grote bekendheid en erkenning leidde, zo’n verhevenheid bereikten door het te zoeken, ging het toch met hen mee het graf in, want het was het verkeerde doel.

Dus men moet absoluut het juiste doel stellen om echt succes te bereiken!

De tweede wet onthuld

We zijn nu klaar om de tweede wet te onthullen: educatie!

Vrijwel alles wat iemand doet heeft betrekking op het hebben van enige basiseducatie ‒ enige vaardigheid ‒ om het te kunnen doen. Dit is niet moeilijk te begrijpen.

Overweeg het volgende. Als de band van uw auto lek is dan is daar op z’n minst een beetje kennis voor nodig om het te verhelpen. Hetzelfde geld voor het verven van een huis. Meer dan een beetje kennis is vereist om dit correct te doen. Tijdens mijn middelbareschooltijd schilderde ik huizen voor een deel van de zomer. Zelfs al had ik een klein beetje ervaring opgedaan met verven tijdens mijn tienerjaren, moest ik toch erkennen dat er nog veel te leren viel om het verven van huizen te beheersen. Ik ben blij dat ik dit heb gedaan, want het betekende een goed inkomen en voldoende ervaring zodat ik later mijn eigen huis kon verven, en toen we dit deden het onze kinderen ook kon leren.

Concertpianisten oefenen vele jaren en wellicht tienduizenden uren om zo vakkundig te worden. Ze moeten leren de piano te bespelen. Veel privélessen en kennis zijn nodig om zo’n hoog niveau van bekwaamheid te bereiken met de toetsen en pedalen van een piano.

Het worden van een raketwetenschapper vereist een uitvoerige studie in natuurkunde, scheikunde, astronomie en bepaalde andere aspecten van wetenschap en aerodynamica. Een grote hoeveelheid complexe kennis is absoluut noodzakelijk om succes te hebben op dit gebied. Bijna iedereen begrijpt dit.

Probeer aan een paar dingen te denken ‒ veters strikken, vliegeren, auto rijden, een huis bouwen, het koken van een maaltijd, het schrijven van een tekstboek ‒ dat op z’n minst niet enige vaardigheid vereist, en waarschijnlijk een grote hoeveelheid kennis.

Welk dier moet leren te doen wat het doet? Dieren functioneren op instinct vanaf het moment dat ze de baarmoeder verlaten. God heeft dieren geprogrammeerd, door middel van instinct, alles wat ze nodig hebben om effectief te kunnen functioneren in hun omgeving.

Wanneer een kitten geboren wordt dan weet het instinctief waar het moedermelk kan vinden en wat te doen na het vinden hiervan. Het hoeft deze basiskennis niet aan te leren. Hetzelfde geldt voor elk ander zoogdier. Ze worden geboren met een zekere mate van instinctieve kennis die voor hen voldoende is om te overleven in hun omgeving.

Ik zeg niet dat dieren niet kunnen leren om bepaalde trucjes uit te voeren. Door uitvoerige training kunnen olifanten, honden, paarden en verscheidene andere dieren dit op commando doen. Maar dit is heel anders dan de mogelijkheid om te ontwerpen, verbeelden, plannen, redeneren en op een gerichte manier te denken naar een doel of iets anders.

In tegenstelling zijn mensen in staat kennis te vergaren, beslissingen te nemen, hun wil uit te oefenen en moraal en spiritueel karakter te ontwikkelen. Mensen weten niet instinctief alles wat nodig is om succesvol te functioneren in het leven. Ze moeten constant meer kennis vergaren in hun leven om nieuwe uitdagingen en eisen de baas te kunnen. Dit is het grootste verschil tussen mensen en dieren.

Mensen moeten zichzelf onderwijzen ‒ kennis vergaren ‒ om iets van waarde te bereiken in dit leven. Ze moeten hun hele leven blijven leren, voortdurend kennis blijven vergaren. Dit alleen al is fundamentele kennis.

De hoeveelheid kennis in de vele vakgebieden is zo ver gevorderd dat mensen tegenwoordig veel speciaal onderwijs moeten volgen om hun doelen te bereiken. Ze moeten leren goed te worden ‒ en goed te zijn in ‒ hun gekozen beroep. Velen hebben dit fundamentele inzicht nooit begrepen.

De gevorderde vakgebieden van scheikunde, biologie, geologie, astronomie, technologie, geschiedenis, medicijnen en nog vele andere zijn nu beschikbaar om te worden bestudeerd, omdat mensen ze onderzocht hebben en grote hoeveelheden informatie vergaard hebben in deze vakgebieden. Hogescholen en universiteiten over de hele wereld onderwijzen het en vereisen dat studenten het bestuderen, wat hen in staat stelt zichzelf te onderwijzen in hun gekozen beroep.

Maar begrijp dit. Om een echte opleiding in juiste zeden en principes te bereiken, moet iemand leren hoe te leven ‒ niet alleen hoe hij zijn brood moet verdienen. Er is een groot verschil! Het leren van zeden, geestelijke principes en wetten ‒ en de grote wet van oorzaak en gevolg ‒ zijn uiterst belangrijk voor het ontvangen van een gedegen studie die toereikend genoeg is om er echt succes mee te bereiken.

Als basiskennis en onderwijs nodig zijn om te begrijpen hoe men kan slagen met een fysieke taak of gekozen beroep, hoe veel belangrijker is het dan om een opleiding te ontvangen in de grote geestelijke waarden van het leven?

Niemand zal zijn opleiding als voltallig beschouwen zonder enige kennis van literatuur, muziek, kunst en historie. Waarom denken zo velen dan dat hun opleiding compleet is zonder veel of ook maar iets te leren van de zeer belangrijke kennis van hoe men moet leven? Waarom geloven velen dat ze simpelweg alleen maar hun brood hoeven te verdienen? Waarom negeren zo velen het belang van het heroveren van echte waarden? Waarom zijn er zo weinigen die zoeken naar de bedoeling voor het menselijk bestaan?

Als de antwoorden op deze vragen beter begrepen zouden worden, dan zou deze verrotte, onrustige, verwarde, ongelukkige, door oorlog verscheurde, straatarme, met ziekte geplaagde wereld veel meer gelukkige mensen hebben dan nu het geval is. (Lees ons boekje Wat de wetenschap nooit zal ontdekken over uw geest.)

Onwetendheid over echte waarden in het leven heeft de mens gebracht tot zijn huidige decadente en ontaarde staat. Moderne valse educatie heeft correcte kennis opzij gezet. Het onderwijs in deze wereld zit boordevol met valse waarden, principes en de leringen van “geen beperkingen” en “situatie ethiek.” Scholen en universiteiten produceren miljoenen jonge mensen die geen moraal kompas hebben dat hen wegwijs maakt in de vele beslissingen die ze voorgeschoteld krijgen. Zij zijn schepen zonder roer!

Juiste educatie is de grote tweede stap in het bereiken van succes!

De noodzakelijke derde wet

We zijn nu klaar voor de levensbelangrijke derde wet: goede gezondheid!

Uw lichaam bestaat uit fysieke materie. U bestaat uit chemicaliën die in een bepaalde verhouding tot elkaar zijn geordend. Het Bijbelboek Genesis verklaart: “…toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.” (2:7).

U bent gevormd uit stof. Stof bestaat uit fysieke materie. Er is niet te ontkomen aan het feit dat u voedsel tot u moet nemen, water moet drinken en lucht inademen voor uw voortbestaan. Zonder deze fysieke substanties, zelfs voor een korte tijd, zult u sterven! U bent er volkomen afhankelijk van om te overleven.

Mijn ouders bezaten vele jaren een natuurvoedingszaak. Het groeide uiteindelijk uit tot een keten van meerdere winkels. De grootste winkel bevatte 8.000 verschillende producten.

Wij groeiden op met een algemene kennis over juiste voeding en dieet. Ik ben hier zeer dankbaar voor. Het is één van de redenen dat ik gezegend ben met buitengewoon veel energie. Velen ontberen de meest elementaire kennis om een goede gezondheid te bereiken en te behouden. Ze lijken te denken dat “voeding, voeding is,” en “wat maakt het uit als iemand een bepaald dieet heeft?”

Veel mensen hebben geen idee dat een dieet goed of SLECHT kan zijn! De meerderheid overlaad zichzelf met vet eten. Of veel andere soorten voedsel die alleen kunnen worden omschreven als “suikerbommen,” of grote hoeveelheden koolzuurhoudende “frisdrank” in combinatie met onvoldoende inname van water. Velen weten niet eens dat, zoals olie in een motor, dat water koelt, reinigt, smeert en over het algemeen de lichamelijke conditie verbetert. Ze hebben er geen idee van dat ze veel water moeten drinken, veel meer dan alleen maar een paar slokjes als ze dorst hebben.

Het is een welbekend feit dat vruchten het lichaam reinigen, groentes het opbouwen, granen het versterken en dat kruiden het menselijk lichaam helpen te genezen. Veel doktoren weten dit. Zo ook farmaceutische bedrijven die veel medicijnen aan planten ontlenen.

Toch onderwijzen maar weinig ouders hun kinderen ‒ en dit is een belangrijk onderdeel van goede educatie ‒ dat ze GEZOND moeten zijn om succes te bereiken!

Niemand vindt het leuk om ziek te zijn. Niemand geniet van een tekort aan energie. Een slechte gezondheid en ziektes verrijken het leven niet. Integendeel, ze beroven een persoon van de mogelijkheid (en hebben de potentie het totaal te blokkeren) om echt succes te bereiken. Als iemand het juiste doel bepaald heeft en een gedegen opleiding heeft genoten, maar toch lijdt aan een slechte gezondheid en onvoldoende kennis heeft om het te corrigeren, dan is echt succes vrijwel een onmogelijke droom.

De wereld heeft geen weet van het feit dat God in Zijn Woord (Leviticus en Deuteronomium) vele soorten landdieren, zeedieren en roofvogels omschrijft die aaseters zijn ‒ en dus niet bedoeld zijn om te eten. Dit is geopenbaarde kennis en het is van groot belang dit te begrijpen als iemand van een goede gezondheid wil genieten. Alleen de Bijbel openbaart de onreine dieren voor wat ze zijn.

De meeste mensen eten krachteloos voedsel dat is ontdaan van de meeste belangrijke mineralen die nodig zijn voor een goede gezondheid. Ik herinner mij uit mijn jeugd een soort brood waaruit meer dan 20 mineralen waren gehaald, om het puur en wit te maken, waarvan er acht weer werden “toegevoegd” zodat ze het “verrijkt” konden noemen. Later verklaarde dezelfde broodfabrikant dat er nog eens vier voedingstoffen aan waren “toegevoegd,” waardoor het op 12 manieren was verrijkt. Daarna kondigden ze een laatste verbetering aan van 16 manieren. De meeste mensen waren misleid en zagen niet in dat de originele granen op twee verschillende manieren waren aangetast: (1) Sommige elementen kwamen nooit meer terug in het brood en (2) welke wel weer waren toegevoegd kwamen niet terug met de precisie, balans en constructie die de Schepper oorspronkelijk had bedoeld toen Hij granen ontwierp.

Miljoenen eten dagelijks wat alleen maar omschreven kan worden als “voedingloos voedsel.” Ze eten ontbijtgranen die overladen zijn met suikers en vulmiddelen die voorzien in niets meer dan lege, onverdienstelijke calorieën.

Met de uitvinding van de televisie en vele andere arbeidsbesparende apparaten, trainen de meeste mensen in dit moderne tijdperk niet zoals ze zouden moeten. Vele zijn “bankhangende zoutzakken” die voor hun televisie- of computerscherm zitten en chips, snoep, snacks en andere soorten junkfood eten. Deze dodelijke mix heeft er voor gezorgd dat de meerderheid van de mensen in de westerse “beschaving” te zwaar en ondervoed zijn ‒ en ontdaan van energie.

Ik heb in mijn leven veel tijd besteed aan het trainen en deelnemen aan intensieve sporten. Vanaf mijn vijfde begon ik een carrière in wedstrijdzwemmen die 14 jaar duurde en 7.000 mijlen (11.000 km) van zware training in het water inhield. Er waren momenten dat ik het gevoel had dat ik al mijn tijd in het zwembad had doorgebracht. Alhoewel ik de doelen die ik voor mijzelf gesteld had bereikte, had ik het overdreven, en moest ik me terugtrekken tot een meer gematigde aanpak in het trainen. Ik moest een balans zien te vinden met betrekking tot fysieke activiteit.

Mensen zijn geneigd tot uitersten. Ze trainen te veel of te weinig ‒ of helemaal niet. Nu wandel ik iedere dag 3,5 kilometer met mijn vrouw, die meer dan 5 kilometer per dag wandelt. Ik wil zeer gezond zijn, en dat ben ik. Ik weet waarom ik geboren ben ‒ ik begrijp het grote doel van dit leven. En dit inspireert en spoort mij aan om goed op mijn gezondheid te letten zodat ik het kan blijven nastreven.

Ik heb geleden aan een slechte gezondheid en letsels die soms werden veroorzaakt door onvoorzichtigheid. Het is frustrerend om in bed te liggen of een wandelstok of krukken te moeten gebruiken bij het lopen. Het vermindert iemands effectiviteit ‒ het beperkt iemands vermogen en productiviteit. Ik heb ziek zijn nooit aangenaam gevonden. U ook niet.

Hoewel er lessen uit ziekten en aandoeningen kunnen worden getrokken, is dit niet natuurlijk. God heeft nooit de intentie gehad dat mensen ziek zouden worden. Maar als ze de wet van oorzaak en gevolg overtreden is dit steevast het resultaat. Voor het grootste deel kiezen mensen ervoor ziek te worden. Ziektes en aandoeningen zijn geen roofdieren die willekeurig bij sommige mensen aankloppen en bij anderen aan de deur voorbijgaan. Over het algemeen zijn ze het bijproduct van het negeren van de principes voor een goede gezondheid.

Laat me vermelden dat nog een ander principe voor een goede gezondheid het zoveel mogelijk voorkomen van ongevallen is. Wees voorzichtig en oplettend in wat u doet en hoe u dingen doet. Zorgvuldig nadenken over hoe men letsel kan voorkomen, in bepaalde omstandigheden, kan veel onnodig verdriet en pijn verhinderen.

Zelfs een vluchtig onderzoek naar de rijken van deze wereld laat zien dat velen van hen enigszins een bovengemiddelde gezondheid hebben. Ze zijn zich over het algemeen beter bewust van goede voeding, training en rust. Ze lijken over het algemeen te begrijpen dat hun lichaam een bron is. Zoals iedere niet hernieuwbare bron kunnen ze die uitputten! (Lees ons boekje Gods Principes van Gezond Leven om veel meer te leren over een goede gezondheid.)

Dit hoeft geen betrekking op u te hebben, als u de derde wet van succes gehoorzaamt ‒ een goede gezondheid!

De vierde wet ‒ zeer belangrijk

Een goede gezondheid is een springplank voor het toepassen van de vierde wet: gedrevenheid!

Ik ken veel mensen die zich aan de eerste drie wetten van succes hielden, maar nooit vorderden tot de zeer belangrijke vierde wet. Ze leken echt succes te begrijpen, dat ze een goede educatie nodig hadden en ze een goede gezondheid moesten hebben. Maar ze kwamen nooit toe aan de zeer belangrijke vierde wet. Ze gebruikten hun educatie, gezondheid en begrip van succes niet met het doorslaggevende ingrediënt van gedrevenheid om te bereiken wat ze zochten.

De meeste mensen besteden hun energie alsof ze willen zien hoe weinig ze hoeven te doen om iets voor elkaar te krijgen. Het is alsof ze zich specialiseren in het zo min mogelijk doen en toch hopen te slagen. Alleen de meest begaafde en bevoorrechte mensen zullen ooit enige vorm van blijvend succes bereiken als ze gedrevenheid negeren. Dit kan niet genoeg worden benadrukt.

Ik ben van nature geen ochtendmens. Ik moest mijzelf leren ‒ trainen ‒ om in de morgen op te staan. Tijdens het grootste deel van mijn laatste jaar op de middelbare school zwom ik iedere morgen 1,6 kilometer. Dit was maar één van de drie dagelijkse trainingen die ik had, voor en nadat ik de lessen had bijgewoond. Ik had een doel en ik zette mijzelf er toe aan het te bereiken. Ik wist dat ik niet zoveel natuurtalent had als een groot atleet, maar ik besloot, door mijzelf te trainen op deze manier te denken, gedrevener te zijn en harder te werken dan al mijn tegenstanders. Met als gevolg dat ik veel betere atleten versloeg.

Door deze oefening vroeg in mijn leven te ontwikkelen leerde ik dat ik fysiek veel meer kon bereiken dan dat ik voor mogelijk had kunnen houden. Ik leerde zelfs een soort van verslaving aan pijn en vermoeidheid toen ik als zwemmer trainde en aan andere sporten deelnam. Ik ben nooit de les vergeten dat ik veel meer kan dan ik in eerste instantie voor mogelijk had gehouden, als ik maar bereid was mijzelf aan te sporen “die extra inspanning” te doen.

De beloningen waren geweldig ‒ opwindend zelfs ‒ en ik wilde dat gevoel van voldoening niet opgeven!

De wijze koning Salomo zei ooit: “Een vervuld verlangen is aangenaam voor de ziel” (Spr. 13:19). Iedereen geniet ervan belangrijke taken af te ronden. Dit is werkelijk bevredigend ‒ “aangenaam voor de ziel.” Maar dit zal niet gebeuren zonder het erkennen en toepassen van de uiterst belangrijke vierde wet ‒ gedrevenheid!

De doorslaggevende vijfde wet

We zijn nu klaar om de vijfde wet te begrijpen: vindingrijkheid!

De wetten van succes begrijpen zou onvolledig zijn als iemand niet erkent dat dingen fout kunnen gaan, of moeilijker en complexer kunnen zijn dan aanvankelijk verwacht. In feite zijn er maar weinig dingen die makkelijker zijn dan ze lijken.

Vaak moet men eerst gaan zitten en nadenken over de aanpak van onverwachte obstakels en hindernissen die tevoorschijn komen op het pad naar succes. Er zijn er zoveel van in dit leven dat een wijs persoon zichzelf traint het “onverwachte te verwachten.”

Hoewel het belangrijk is om te anticiperen op de onverwachte wegversperringen in uw zoektocht naar succes, is het lang niet zo belangrijk als het demonstreren van de vindingrijkheid om ze te overwinnen. Welke obstakels er ook maar op uw pad terecht komen, ze moeten worden aangepakt en opgelost. Dit vereist vastberadenheid en de bereidheid om over de verschillende alternatieven na te denken ‒ de verschillende mogelijke oplossingen ‒ die kunnen worden toegepast zodat u kunt voortgaan richting uw doel.

Als het leven altijd makkelijk zou zijn en als alles van een leien dakje zou gaan, dan zou iedereen kunnen slagen door alleen de eerste vier wetten van succes toe te passen. Maar zo is het niet in het leven. Onverwachte problemen, moeilijkheden, valkuilen en tegenspoed vereisen constante vindingrijkheid van iemand om uiteindelijk te slagen.

U moet uzelf zorgvuldig trainen kalm te blijven in een crisissituatie. Paniek leidt tot niets, behalve dan dat u anderen om u heen paniek aanjaagt en er tijd wordt verspild. Ik leerde lang geleden dat tobben, piekeren en in paniek raken nooit het obstakel waardoor ik geconfronteerd werd verwijderde. Het veranderde of verminderde hierdoor niet. Zo’n reactie vertraagde mij alleen maar en veroorzaakte vaak een verlies van kostbare tijd die gebruikt had kunnen worden op weg naar het volgende obstakel, als ik onmiddellijk vindingrijkheid had toegepast na het zien van het probleem dat mij confronteerde.

Mijn oom Frank, mijn moeders jongere broer, is een van de meest scherpzinnige mensen die ik ooit ontmoet heb. Tijdens zijn dertig jaar durende carrière bij Encyclopedia Britannica schreef of begeleidde hij al hun beste advertenties, zijn leiderschap vermenigvuldigde de omzet vele malen met een grote hoeveelheid dollars. Hij is ook een welonderlegde Lincoln, Custer en Burgeroorlog historicus, en strateeg. Hij is een zeer succesvol man die een groot inbeeldingsvermogen bezit. Ik heb getracht hem na te bootsen sinds ik een klein kind was.

Het was een combinatie van al de hierboven genoemde kwaliteiten die hem in staat stelde mij eens te vertellen: “David, je moet altijd je tegenstanders te slim af zijn.” De eerste keer dat hij dit tegen mij zei, begreep ik niet echt hoe belangrijk dit principe was. Later begon ik me te realiseren hoe essentieel het was. Ik kwam erachter dat de meeste mensen dit niet doen ‒ en nooit geleerd hebben om het te doen.

Tegenstanders zijn niet altijd mensen. Ieder probleem, tegenslag, hindernis en wegversperring die u onder ogen moet zien zijn, in zekere zin, tegenstanders. Besluit ze te slim af te zijn! Kijk ze in de ogen en zeg: “Het is jij of ik, vriend ‒ en ik zal het niet zijn!” Beoefen dit en u zult er steeds beter in worden. Het zal natuurlijker voor u worden. Uiteindelijk zult u er op gedijen, genieten van de uitdaging van het verslaan van de vijanden die u willen verslaan. De “kick van het overwinnen” zal langzamerhand de “beklemming van de nederlaag” vervangen, die zoveel mensen onderdrukt omdat ze niet inzien dat ze problemen kalm en zorgvuldig moeten benaderen om ze te kunnen overwinnen.

Vergeet niet: Om echt succes te bereiken, moet men vindingrijkheid beoefenen!

De verwaarloosde zesde wet

Zelfs het uitvoeren van de vijfde wet zal niet genoeg zijn om de overwinning ‒ echt succes ‒ zeker te stellen, als u niet voortdurend de zesde wet aanwendt: doorzettingsvermogen!

Om de vijfde wet in praktijk te brengen zal men bijna automatisch zichzelf betrappen op het beoefenen van de zesde wet van succes.

Nogmaals, het leven is niet makkelijk. Christus onderwees: “Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden” (Mat. 7:13-14).

Christus begreep dat slechts weinigen de prijs wilden betalen om christen te worden. Hij wist dat velen de ware christelijke weg te moeilijk zouden vinden, in tegenstelling tot de makkelijke weg die bijna iedereen kiest in dit leven. Zij concentreren zich niet op de beloning, maar in plaats daarvan keren ze zich af van de prijs, ervan overtuigd dat die te groot is voor wat ze zouden kunnen “halen” uit het zijn van een ware christen.

Genieten van de zoete smaak van succes komt met een prijs. Helaas zijn velen niet bereid die te betalen. Zoals het uitkiezen van een bepaald horloge, en er vervolgens achter komen dat het te duur is ‒ terwijl dat horloge zorgvuldig uitgekozen en gewenst is ‒ zullen de meesten genoegen nemen met een goedkoper horloge. Ze zijn niet bereid te sparen voor de aankoop, omdat ze niet de “prijs willen betalen.” Ze aanvaarden iets van mindere waarde terwijl dit niet had gehoeven.

Succes bereiken vereist vasthouden aan het doel. Het vereist doorzettingsvermogen, ook wel vasthoudendheid genoemd. Winston Churchill moedigde het Groot-Brittannië van de Tweede Wereldoorlog aan om “nooit, maar dan ook nooit op te geven.” Met hulp van andere geallieerde troepen behaalden ze de overwinning op Hitler en zijn bondgenoten ‒ het gehele verloop van de wereldgeschiedenis werd hierdoor bepaald. Ik heb vaak gedacht dat het aanzetten tot actie van deze grote staatsman, die uitlegde dat de Britten (ik parafraseer) “hen zouden bevechten in de lucht, hen zouden bevechten op het land, hen zouden bevechten in de stad en hen zouden bevechten op het strand,” een van de meest opmerkelijke voorbeelden is van doorzettingsvermogen en voortdurende, onsterfelijke moed die ik ooit gezien heb. Een hele generatie heeft het waarschijnlijk overleefd door de woorden van deze ene man!

Als kind mocht ik nooit opgeven. Hoewel mijn vader mij toeliet verscheidene sporten, hobby’s of schoolcursussen uit te kiezen, liet hij het nooit toe dat ik ermee ophield nadat ik mijn keuze had gemaakt. Dat was onbespreekbaar ‒ ondenkbaar voor hem.

Met als gevolg dat de gedachte om te stoppen of op te geven een van de meest weerzinwekkende dingen is die ik kan bedenken. Ik ben enorm dankbaar dat ik door mijn vader, en andere omstandigheden later in het leven, werd gedwongen (want ik zou van nature niet voor deze weg gekozen hebben) doorzettingsvermogen te tonen met moeilijkheden in het vooruitzicht.

Als men in de aanwezigheid van beproevingen of moeilijkheden, één, twee of drie keer vindingrijk is, en daarna opgeeft ‒ stopt ‒ dan is vindingrijkheid niet genoeg om succes zeker te stellen. Vasthoudendheid werd dus noodzakelijk, maar ontbrak.

Weinigen lijken in te zien dat ze door ‒ en door ‒ EN DOOR MOETEN ZETTEN! Als u uzelf kunt trainen een huis te schilderen, te fietsen of piano te spelen, dan kunt u uzelf ook trainen op deze manier te denken en te leven. Neem geen genoegen met minder!

Na de dood van Herbert W. Armstrong namen de leiders die hem vervingen de Kerk van God weg van de waarheid, in feite vernietigden ze de zichtbare kerk. Iedereen die veel of alles van de waarheid geloofde vluchtte weg uit die kerk. Bij de oprichting van De Herstelde Kerk van God kwamen er vele hindernissen, wegversperringen, intense vervolging op ons af ‒ en veel tegenstand ongeacht welke kant we opgingen. Zoals altijd het geval is in dergelijke omstandigheden, werden sommigen neezeggers en doemdenkers, en stopten. Ze hielden ermee op ‒ en gooiden de handdoek in de ring!

Blijven doorgaan, onder voortdurend toezicht van Christus, is nooit makkelijk geweest. Maar, omdat het Gods Kerk is ‒ en omdat wij nooit opgegeven ‒ overleven we het en gaat het zelfs voorspoedig en brengen we het Evangelie van het Koninkrijk van God in de wereld. Afgezien van de enorme tegenslagen die we te verduren kregen in de eerste dagen van ons bestaan, slaagt dit Werk van Christus op een manier dat niemand voor mogelijk had gehouden. Als dit Christus’ Werk is, en het Zijn Werk blijft, dan moeten we Zijn woorden volgen: “Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden” (Mat. 24:13; 10:22). Wij zijn vastberaden dit te doen. En met ieder doel in het leven moet u hetzelfde doen.

Train uzelf om te walgen van zelfs het idee om op te geven. Train uzelf om beschaamd en ontsteld te zijn van alleen de gedachte al. Overtuig uzelf ervan dat welke opties u ook ter beschikking heeft, opgeven er niet één van is, zolang u het juiste doel heeft vastgesteld. Tegen de tijd dat u de eerste vijf wetten heeft aangewend, is het nalaten van de zeer belangrijke zesde wet het allerlaatste wat in uw gedachten mag opkomen, deze wet vereist een geduldige voortzetting richting uw doel.

Blijf onophoudelijk, meedogenloos, aanhoudend en voortdurend vasthouden aan uw doel! Zwicht niet! Haak niet af! Gooi nooit de handdoek in de ring! Pas doorzettingsvermogen toe tot het einde!

De uiterst belangrijke, niet erkende zevende wet

We hebben de zevende en grootste van de zeven wetten van succes bereikt: contact met, leiding van en voortdurende hulp van God!

Nu we de eerste zes wetten geleerd hebben en besloten hebben ze toe te passen, bent u nog steeds een hele grote stap verwijderd van enige hoop echt en blijvend succes te bereiken. Toch, terwijl velen, met veel moeite en het toepassen van menselijke redenatie, de eerste zes wetten zouden kunnen vaststellen, zouden ze nooit de vergeten zevende wet kunnen ontdekken.

Een paar mensen die in deze wereld als aanzienlijk worden beschouwd, waren in staat de eerste zes wetten te leren en toe te passen. Zij werden successen in de ogen van hun leeftijdsgenoten en de samenleving. Maar dit heeft hen niet tot een echt succes gemaakt! Ze kwamen een gigantische stap tekort voor het einddoel. Hun hele leven zou zeker heel anders zijn verlopen!

Het sluitstuk

Op dit moment moet er een belangrijke verklaring worden gegeven om deze zeer belangrijke zevende wet in uw verstand te verankeren. Hoewel ik er voor koos het als laatst te behandelen, is het in werkelijkheid de eerste wet van succes, in volgorde van belangrijkheid. Begrijp dit goed.

Niets in het leven van enige echte waarde kan zonder God gebeuren. Alle geestelijke groei, ontwikkeling en vooruitgang worden geblokkeerd als deze wet niet goed in het verstand is verankerd. Daarom is het eigenlijk het uitgangspunt voor echte groei op de weg naar echt succes. Maar ik heb het als laatst opgenomen, omdat het de overkoepelende, allesomvattende wet is die de mensheid niet voor zichzelf kan uitvinden. God moet het openbaren.

Zoals al is uitgelegd, mensen kunnen de andere wetten in praktijk brengen, nadat ze die systematisch voor zichzelf hebben ontdekt. Hoewel dit zo moeilijk is dat weinigen het is gelukt, is het toch mogelijk. Geen van de eerste zes wetten is geestelijk geopenbaarde kennis. De zevende wet ‒ contact met Godis geopenbaarde kennis. Niemand kan het zonder Gods hulp ontdekken!

Deze grote zevende wet is de wet die mensen het minst interesseert. Waarom? Omdat de meeste mensen willen leven volgens hun eigen voorwaarden. Zeker, ze verlangen naar succes, roem, rijkdom ‒ en alle “goede dingen” van het leven ‒ maar niet als dat betekent dat ze God moeten gehoorzamen. Toch is het de Almachtige Schepper die de menselijke geest en het lichaam gemaakt heeft. Hij weet het best hoe het functioneert. Alleen God is bij machte de vele principes, waarden, wetten, sleutels van kennis en begrip te openbaren die voortvloeien uit voortdurend dagelijks contact met Hem.

God als laatste redmiddel

Vele miljoenen beweren God te zoeken. Maar in werkelijkheid doen ze dit niet. Ze beweren dat ze God in hun leven hebben ‒ godsdienstig zijn. Maar in werkelijkheid is dit niet het geval!

Het is een feit dat de meeste mensen God niet echt zoeken ‒ Hem nooit echt aanroepen voor hulp ‒ tenzij ze in extreme moeilijkheden verkeren. Op deze momenten wordt God opeens heel belangrijk. Dan hebben mensen Zijn hulp ineens nodig. Wanneer dingen goed gaan willen ze niet dat Hij “Zijn neus in hun zaken steekt.” Ze willen dat Hij uit de weg blijft zodat ze hun eigen wegen kunnen bewandelen, hun eigen doelen zoeken en zelf de definitie van succes bepalen.

Wanneer men echter in slechte gezondheid verkeerd, ernstige financiële moeilijkheden heeft, wanneer hun huwelijk lijkt te mislukken of na de dood van een kind of andere geliefde, wordt God ineens belangrijker. Het probleem is dat God de laatste keus is ‒ in plaats van de eerste, wat Hij zou moeten zijn. Mensen zeggen hiermee eigenlijk: “als al het andere faalt, probeer dan God.” Helaas, dit gebeurt pas nadat mensen Hem hebben verworpen, onteerd en ongehoorzaam geweest zijn voor heel hun leven of een groot deel daarvan. Hoewel dit beter is dan nooit, is het niet goed genoeg. Dit is waarom de zevende wet van succes in werkelijkheid de eerste wet is die moet worden toegepast.

Nu begrijpt u waarom ik dit al eerder zei.

Een geweldige keuze

In het leven moeten we veel keuzes maken, een aantal daarvan zijn groot. Door Mozes stelde God de natie Israël de ultieme levenskeus voor. Lees aandachtig: “Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht” (Deut. 30:19).

Dit is bijna 3500 jaar geleden opgeschreven. Toch is er niets veranderd. U en ik worden geconfronteerd met dezelfde keuze. Omdat Jezus Christus voor onze zonden met de doodstraf heeft betaald (Rom. 6:23), geeft God mensen het eeuwige leven ‒ als ze Hem zoeken en gehoorzamen.

Het valt buiten het bereik en doel van dit boekje om de vele Schriftgedeelten uit te leggen die het pad naar ware Bijbelse verlossing beschrijven. Dit is nooit “naar de hemel gaan” geweest. Deze overtuiging is niets meer dan een heidens bijgeloof ‒ een fabel gecreëerd door misleide mensen die van God waren afgesneden. Voor hen die het “leven kiezen” heeft God iets beloofd dat veel groter is dan een lui bestaan dat gelijk staat aan “de hele dag in de hemel rondhangen.”

Maar mensen moeten God willen zoeken. U bent geboren met een vrije wil. U heeft het recht ‒ en de macht ‒ om de dood te kiezen. U heeft ook het recht het leven te kiezen. Overweeg zorgvuldig wat u gaat doen ‒ de richting die u kiest. Want niemand kan echt succes bereiken als hij de eerste wet schendt, wat succes correct omschrijft, of de zevende wet, welke het zoeken van God is op de weg naar echt succes!

God inspireerde Jeremia het volgende te schrijven: “Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden” (2:13).

Neem een moment om over dit vers na te denken. Besluit God niet te “verlaten,” omdat u heeft besloten nooit meer uit een glas te drinken “dat geen water houdt.” De heidense overtuigingen, die onderwezen worden door de kerken van deze wereld, zijn “gebroken glazen” ‒ “Lekkende bakken.” Ze functioneren niet ‒ en leiden tot mislukking!

De rijke, beroemde en machtige koning Salomo

Een aantal jaar geleden hebben studies uitgewezen, dat maar liefst 20% van alle directeuren van grote bedrijven het boek Spreuken bestudeerden. Salomo, die God beschrijft als de meest wijze man die ooit heeft geleefd, legde dit boek van de Bijbel vast, samen met het boek Prediker. In het laatst genoemde beschrijft hij zijn vele fysieke activiteiten in het najagen van ultiem geluk en vervulling.

Hier volgt een lange passage die beschrijft wat hij deed: “Ik zei in mijn hart: Kom toch, ik zal u op de proef stellen met blijdschap, en zie daarom het goede aan. Maar zie, ook dat was vluchtig…Ik onderzocht mijn hart door mijn lichaam te verkwikken met wijn (mijn hart echter behield in wijsheid de leiding) en door dwaasheid aan te grijpen, totdat ik zou zien wat het beste is voor de mensenkinderen om onder de hemel te doen tijdens het getal van hun levensdagen. Ik heb voor mijzelf grootse dingen tot stand gebracht: Ik bouwde mij huizen, ik plantte mij wijngaarden. Ik legde mij tuinen en boomgaarden aan en plantte daarin allerlei vruchtbomen. Ik legde mij waterbekkens aan om daaruit een bos met jonge bomen te bevochtigen. Ik verwierf slaven en slavinnen en de in huis geboren kinderen behoorden mij toe. Ook had ik grote kudden runderen en kleinvee, meer dan allen die vóór mij in Jeruzalem geweest zijn. Ik vergaarde mij ook zilver en goud, kostbaarheden van koningen en gewesten. Ik zorgde voor zangers en zangeressen, en de genoegens van de mensenkinderen: genot in overvloed. Ik werd groter en nam toe, meer dan allen die vóór mij in Jeruzalem geweest zijn…Al wat mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap, want mijn hart werd verblijd vanwege al mijn zwoegen. Dat was mijn deel voor al mijn zwoegen. Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken, die mijn handen gemaakt hadden, en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze tot stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Daarin was geen voordeel onder de zon” (Pred. 2:1, 3-11).

Zeer weinig mensen hebben zo veel dingen ervaren, in het ultieme najagen van plezier, zoals Salomo dat deed. Denk eens een moment na over de uitgebreidheid van wat hij zei en deed. Toch kon Salomo in geen van deze dingen, of zelfs alles tezamen, blijvende voldoening vinden. Ze lieten hem onvervuld ‒ en leeg. Na verloop van tijd stopte hij de zevende wet van succes toe te passen (I Kon. 11:4).

Vrijwel niemand leert en beoefent de zevende wet van succes. Dit is waarom de meeste mensen nooit het geweldige geluk, de tevredenheid en de vrede ervaren die ze zouden moeten hebben. Onbewust doen velen zichzelf tekort in het vervullen hiervan, omdat ze nooit voor het “leven kozen.” Ze hebben nooit gekozen de God te zoeken die hen naar het eeuwige leven kan leiden. Ze hebben nooit de reden van het bestaan geleerd.

Geen wonder dat zo veel mensen dit leven opgeven en zelfmoord plegen. Ik heb er verscheidene gekend die dit gedaan hebben, en het was altijd omdat ze de hoop op een betekenisvolle toekomst hadden verloren. Ze gaven op en verloren wat een echt succes had kunnen zijn, als ze alleen maar bereid waren geweest om het juiste pad te leren en daar op door te gaan.

Jesaja legde uit hoe men een leeg menselijk bestaan, van hen die van God zijn afgesneden, kan vullen: “O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed” (Jes. 55:1-2).

De meeste mensen hebben absoluut geen idee waarom ze zijn geboren. Ze weten niet eens of dit leven überhaupt een bedoeling heeft. Toch is de Bijbel gevuld met Schriftgedeelten die het belang van het bouwen van geestelijk karakter beschrijven en benadrukken. Ik heb veel boekjes geschreven die uitleggen hoe belangrijk het is dat Christenen karakter bouwen in hun leven. U kunt ze lezen.

U bent geboren om een groot doel te vervullen. Geen school of universiteit kan het u onderwijzen. Het is geopenbaarde kennis, door maar weinigen begrepen. God zou deze kennis aan u kunnen openbaren, zodat u één van deze weinigen kunt worden. Vraag God om wijsheid en Hij zal het aan u geven: “En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden” (Jak. 1:5).

Geloof dit vers. U kunt dezelfde God vragen u iets van de dezelfde wijsheid te geven die Hij Salomo gaf. Hij zal u antwoorden als u Hem werkelijk zoekt!

Dit boekje zou het belang van het ontwikkelen van liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid etc. (Gal. 5:22-23) uit kunnen leggen. Het zou ook uitleg kunnen geven over nederigheid, genade, barmhartigheid en nog veel meer. Maar dit zou afwijken van het gestelde doel.

Het is hier niet de bedoeling in detail uit te leggen waarom Gods Woord zoveel over het onderwerp karakter bouwen onderwijst. Maar het is van cruciaal belang te erkennen dat niemand werkelijk een echt geestelijk succes kan zijn zonder de vele kwaliteiten van karakter te ontwikkelen die in de Bijbel worden beschreven.

Nogmaals, de meeste mensen hebben er geen flauw idee van waarom ze zijn geboren. Ze weten niet eens of er een reden is ‒ een doel ‒ voor hun bestaan.

Alleen de Bijbel openbaart dit. (Lees ons boek Het Geweldige Potentieel van de Mens.)

Gods intentie is dat ieder mens een succes wordt. Hij verklaart door de apostel Paulus dat Hij “wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen” (I Tim. 2:4). En door de apostel Petrus voegt Hij er aan toe dat Hij “niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen” (II Pet. 3:9).

Al met al gaat het bereiken van de zaligheid, het behalen van echt en definitief succes ver voorbij ook maar iets in dit leven. Hoewel de meeste belijdende christenen het waarschijnlijk eens zijn met deze stelling, is het tot bijna niemand van hen doorgedrongen dat de grootste Auteur van succes ‒ GOD! ‒ het bereiken van echt succes openbaart!

Dit is wat de rijken, de beroemdheden, de machtigen, de groten ‒ de zogenaamde “successen” ‒ van deze wereld nooit hebben erkend!

Het is een grote ironie dat de meeste mensen de instructies van de God die ze beweren te dienen negeren en verwerpen ‒ van Wie ze hopen eeuwig succes ‒ de zaligheid ‒ te ontvangen! Toch zouden dezelfde mensen, in een verdere ironische verdraaiing, waarschijnlijk met z’n miljoenen in de rij gaan staan als ze een gegarandeerde auteursrechtelijke formule konden kopen dat hen succes zal brengen zonder enige inspanning.

Nu u de formule weet ‒ de wetten tot succes ‒ wat gaat u er mee DOEN?

Wat werkt!

Voordat dhr. Armstrong zijn boekje De Zeven Wetten voor Succes afsloot, ging hij terug om de zeven wetten kort samen te vatten die hij net had uitgelegd. Dichtbij zijn conclusie, besprak hij de vijfde wet onder de subtitel “Het LOONT De Moeite!” Hier is wat hij schreef:

“Mensen die hun leven zonder de levende CHRISTUS willen leiden, missen het meest waardevolle en praktische bezit dat zij zich kunnen voorstellen. Of om het in de woorden van onze tijd uit te drukken, ‘het loont de moeite!’ Natuurlijk moeten wij ons eigen aandeel leveren. We moeten onze hersens gebruiken en onze talenten en alles wat ons ter beschikking staat benutten. Maar wij hebben daarbij de zekerheid van goddelijke leiding. Dikwijls laat God omstandigheden al onze problemen oplossen. Hij speelt ons de troefkaarten toe! HET IS WERKELIJK DE MOEITE WAARD!

“Laten we nu tenslotte nog eens naar de zesde wet kijken. Volharden‒ Vasthoudendheid ‒ Doorzettingsvermogen ‒ Geen krimp geven.

“Gods Woord staat er vol van. Jezus’ gelijkenis van de zaaier die uitging om te zaaien laat ons zien dat er vier categorieën van mensen zijn. Allen kregen Gods Boodschap te horen. Allen kregen dezelfde kansen. Drie groepen gaven het echter op. Eén daarvan maakte niet eens een begin. De andere twee begonnen met grote vreugde en veel fanfare, maar lieten zich al gauw door vroegere vrienden, de zorgen van dit leven en door de pleziertjes van deze wereld verstikken en ontmoedigen. De andere groep die er maar van afzag, had eenvoudigweg niet de mentale ruggengraat om op welk gebied dan ook staande te blijven. Dat waren de mensen die van nature al gauw het bijltje er bij neerlegden. En zelfs onder de volhouders waren er schakeringen. Sommigen waren vindingrijker, ijveriger, beter voorbereid, zorgden beter voor hun gezondheid en ontwikkelden zich dientengevolge verder in geestelijke kennis en bekwaamheid dan anderen. Hun beloning zal dan ook groter zijn!

“Jezus Christus wondt er zeker geen doekjes om toen hij zei: ‘Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden’ (Mat 24:13).

“Ja, deze zeven regels zijn de weg ‒ niet alleen naar aards succes‒ zij zijn de wetten die een rijk en bevredigend leven dat overvloeit van zegeningen garanderen ‒ en uiteindelijk ons behoud, eeuwig leven en glorie in het Koninkrijk van God.

“Deze weg leert u het juiste doel te kiezen. Hij toont u te studeren en u te bekwamen. Hij laat u zien dat u uw kennis moet vergroten, de juiste en goede opleiding moet ontvangen ter voorbereiding. Deze weg toont u dat u op uw gezondheid moet letten en dat u naar God moet gaan voor genezing. Hij houdt ons volharding en toewijding als vereiste eigenschappen voor en spoort ons aan ijverig te zijn en met doorzettingsvermogen en vastbeslotenheid op ons doel af te blijven gaan. Ook leert deze Weg dat wij vindingrijk moeten zijn en dat wij voor dit alles goddelijke hulp kunnen krijgen ‒ en bovenal om vol te houden tot het einde toe!

Wat een gelukkig leven heeft God mogelijk gemaakt! Wat een zegen ‒ wat een vreugde! Hoeveel zekerheid geeft een leven van onvoorwaardelijke overgave aan God en toegepast geloof en vertrouwen in Hem!

“Ik weet waarover ik praat! Meer dan veertig jaar lang heb ik zo van dit leven genoten! Het is een actief, druk leven ‒ maar buitengewoon interessant, vol van spanning en geluk! En met steeds het grote doel voor ogen ‒ het eeuwige leven in het Koninkrijk van God!

“Ik wil dit leven met u delen! Zodat u er ook van kunt genieten!”