JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is Gods Kerk vandaag?
Photo of a CongregationNew York, VS Photo of a CongregationJamaica Photo of a CongregationPeru Photo of a CongregationIdaho, VS Photo of a CongregationIndia Photo of a CongregationBelgië Photo of a CongregationKenia Photo of a CongregationArkansas, VS Photo of a CongregationZuid-Afrika Photo of a CongregationEngeland Photo of a CongregationNigeria Photo of a CongregationOhio, VS

Jezus zei: "Ik zal Mijn gemeente [Kerk] bouwen". Er is één organisatie die de volledige waarheid van de Bijbel onderwijst, en geroepen is om te leven "volgens elk woord van God". Weet u hoe u deze Kerk vindt? Christus zei dat Zijn Kerk:

  • Alles zou onderwijzen dat Hij geboden had
  • Leden zou hebben die afgezonderd zijn door de waarheid
  • Een "kleine kudde" zou zijn
Over de auteur
Photo of David C. PackDavid C. Pack 

David C. Pack, oprichter en hoofdpastor van De Herstelde Kerk van God, hoofdredacteur van The Real Truth en stem van The World to Come, heeft vele miljoenen rondom de wereld bereikt met de meest krachtige waarheden van de Bijbel. Hij heeft 80 boeken en boekjes geschreven, persoonlijk meer dan 50 gemeenten opgericht, en is te gast geweest op The History Channel. Dhr. Pack bezocht Ambassador College in Pasadena, Californië, betrad in 1971 het dienaarschap in de Wereldwijde Kerk van God, en werd persoonlijk getraind door diens oprichter, Herbert W. Armstrong.

Wie is de duivel?

door David C. Pack

Wie is de duivel? De Bijbel noemt hem “de god van deze wereld.” Maar waar komt hij vandaan? Creëerde God hem zoals hij is? Is hij een gevallen engel? Hier zijn de antwoorden uit Gods Woord!

De duivel is het onderwerp geweest van grote belangstelling voor duizenden jaren. Hij is afgebeeld als een geest, een boeman en een spook. Of een “verduiveld” knappe man in een rood pak, met horens en een hooivork. Hij wordt ook wel afgeschilderd als een vage “belichaming van al het kwaad.” Of de oorzaak van al het slechte dat mensen doen. Velen zijn waarschijnlijk wel bekend met de uitdrukking “de duivel heeft me er toe aangezet.” Hoewel deze ideeën algemeen bekend zijn, zijn ze allemaal FOUT! Zelfs als ze worden samengenomen geven ze een verschrikkelijk verkeerde voorstelling van deze grote gevallen engel!

Veel belijdende christenen spreken luidkeels over “die slechte oude duivel.” De meer emotionele groepen houden samenkomsten in tenten, campagnes, bijeenkomsten en kruistochten waar mensen wordt verteld: “We gaan vanavond de duivel vastleggen.” In grote getale verlaat men deze samenkomsten volledig overtuigd dat ze dit gedaan hebben.

Zij hebben het fout! Ze hebben niets meer bereikt dan een tijdelijk gevoel van zelfgenoegzaamheid. Helaas verlaat ook de duivel deze samenkomsten, zelfs nog meer tevreden met wat hij net heeft gezien ‒ en veroorzaakt!

Weinigen weten de WAARHEID over wie en wat de duivel is. Dit boekje zal mysterie, verwarring, onwetendheid, mythe, bijgeloof en misvatting verwijderen die de waarheid verbergen over zijn identiteit en oorsprong.

Groeiende fascinatie met de duivel

Men kan zich nauwelijks omkeren zonder verwijzingen te horen en te zien over de duivel of demonen. Pauzeer een ogenblik en denk na over hoeveel dit voorkomt.

Zet de televisie aan. Ga naar de bioscoop. Bezoek een boekhandel. Hoe vaak worden de onderwerpen de duivel, demonen, engelen of de geestenwereld besproken of beschreven? Hele televisieseries worden gewijd aan deze onderwerpen, en er verschijnen er steeds meer. Films zijn al vele jaren gefocust op de duivel. Maar nu zie je ze steeds vaker ‒ en ze zijn eigenaardiger, vreemder, griezeliger en beangstigender dan ooit tevoren!

Denk aan het “Harry Potter” fenomeen. Sommige auteurs schrijven nagenoeg alleen maar over de geestenwereld, en vaak vermengen ze een vals begrip van profetie in het plot ‒ en legio aan fans schaffen hun boeken aan.

Satanisme en hekserij worden nu openlijker in praktijk gebracht dan ooit tevoren! Miljoenen spenderen grote bedragen aan spirituele telefoonlijnen, handlezers, astrologen, heksen, tovenaars, channelers en een veelvoud andere mediums, om uit te vinden wat de toekomst voor hen in petto heeft.

De duivel verkoopt ‒ en mensen kopen als nooit tevoren!

Onnodige verwarring

De apostel Paulus schreef: “Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen” (I Kor. 14:33). Hoewel wijdverspreide verwarring de duivels identiteit omringt, hoeft u niet verward te zijn!

De Bijbel is het fundament van alle kennis. U zult ons vaak horen zeggen: “Blaas het stof van uw Bijbel! Onderzoek het grondig en zie de echte waarheid die al die tijd op het papier

heeft gestaan. Geloof het niet omdat wij het zeggen, maar geloof het juist omdat u het kunt bewijzen in uw Bijbel.”

De Bijbel bevat antwoorden op alle grote levensvragen! De duidelijke waarheid van zijn instructie wordt niet onderwezen in de kerken van de wereld. Al vanaf “Zondagschool,” wordt velen onderwezen wat iedereen aanneemt dat in Gods Woord staat. Wat het te vertellen heeft over de oorsprong van Satan de duivel zal u verrassen. We moeten de Bijbel laten openbaren wie hij daadwerkelijk is.

Paulus schreef ook: “BEPROEF alle dingen, behoud het goede” (I Thes. 5:21), en “ONDERSCHEID wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (Rom. 12:2).

We zullen verzen onderzoeken die Satans oorsprong uitleggen en wie hij is. Om dit te doen moeten we de ideeën van mensen laten varen en alleen accepteren wat bewezen kan worden uit de Bijbel!

Waar kwam Satan vandaan?

De duivel is levend en echt. De Bijbel noemt hem de “god van deze wereld” (II Kor. 4:4, Nieuwe Bijbelvertaling). Openbaring 12:9 geeft aan dat hij “de hele wereld misleidt.” Dit omvat ook de waarheid over zijn identiteit. Maar is hij altijd de duivel geweest? Is hij altijd de slechte, moordlustige, leugenachtige, verwoestende prins van de duisternis geweest? Was hij zo geschapen?

Dit was hij niet!

Deze vragen vereisen een verklaring. Wat u zult bestuderen zal u helpen het complete beeld te schetsen. De Bijbel beschrijft Satan in vele Schriftgedeelten. Dit boekje richt zich hoofdzakelijk op de verzen die de oorsprong van de duivel uitleggen. (Ons uitgebreidere boekje, Een Wereld in Gevangenschap, bespreekt de vele Schriftgedeelten die zijn rol, strategieën en plannen beschrijven. Lees dit begeleidende boekje om de algemene aard van de duivel te begrijpen.)

God schiep oorspronkelijk drie aartsengelen: Lucifer (die Satan werd), Michaël en Gabriël. Elk regeerde over een derde van de honderden miljoenen engelen (Openb. 5:11). Lucifer regeerde over de wereld voor Adam met zijn derde deel. Hij, samen met zijn engelen, rebelleerde tegen de regering van God, en vandaag leidt hij deze gevallen engelen, ofwel demonen, als de god van deze wereld.

Genesis 1

Genesis 1:1 zegt: “In het begin schiep God de hemel en de aarde.” Met dit Schriftgedeelte zetten we onze studie op.

Het boek Job bevat de beste beschrijving van de tijd wanneer God de aarde schiep, miljarden jaren geleden. God vroeg Job een reeks vragen: “Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen?...toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten?” (38:4-5,7).

Deze “sterren” waren engelen (Openb. 12:4), ook wel beschreven als “kinderen (zonen) van God.” (Vanzelfsprekend, echte sterren zingen niet.) Merk op dat het zegt dat “al” de engelen “juichten” en “zongen.” Er waren nog geen demonen op het moment van de schepping in Genesis 1:1.

Dit Schriftgedeelte laat zien dat de aarde was geschapen in een prachtige en mooie staat. Er was grote vreugde en gezang. Lees nu Genesis 1:2.

Dit vers is verkeerd vertaald en reflecteert niet de betekenis van het originele Hebreeuws. De Herziene Statenvertaling van de Bijbel zegt: “De aarde nu was woest en leeg.” Drie Hebreeuwse sleutelwoorden zijn hier verkeerd vertaald en vervagen, verbergen zelfs, de ware betekenis van dit vers.

Het vertaalde woord voor “was” is hayah. In Genesis 2:7 is dit woord correct vertaald “werd” en in Genesis 9:15, “worden.”

De woorden voor “woest en leeg” zijn tohu and bohu. Correct vertaald betekenen ze: “chaotisch, in verwarring, woest en leeg.” In het kort, een perfect geschapen aarde (vs. 1), “werd chaotisch en verward” (vs. 2). Tohu en bohu worden identiek vertaald in Jeremia 4:23. Jesaja 34:11 en andere plaatsen vertalen deze uitdrukking als: “verwarring en leegheid.”

Merk Jesaja 45:18 op, die verduidelijkt hoe God de aarde niet geschapen heeft: “Want zo zegt de Heere, Die de hemel geschapen heeft, die God Die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest [tohu wat chaotisch en woest betekent] zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen.” Het is duidelijk dat de aarde chaotisch werd nadat God het geschapen had ‒ tussen de gebeurtenissen beschreven in Genesis 1:1 en 1:2. Het latere vers beschrijft de HER-schepping van de aarde 6000 jaar geleden, en vers 1 beschrijft de oorspronkelijke schepping van het gehele universum die, volgens wetenschappers, 17 miljard jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Psalm 104:30 zegt dat God “het gelaat van de aardbodem vernieuwt.” De zeven dagen van de scheppingsweek waren toen God een verwoeste, beschadigde aarde vernieuwde, die toen compleet met water bedekt was (Gen. 1:2). We zullen zien dat dit was veroorzaakt door de duivel. Handelingen 3:19-21 openbaart dat alleen bij de terugkomst van Christus “alle dingen worden hersteld.”

Dus nu weten we wat er gebeurd is. Maar hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe veranderde de aarde van prachtig en perfect bij de schepping naar chaotisch, verward, woest en leeg? Aangezien God niet een God van verwarring is (I Kor. 14:33), weten we dat Hij de aarde niet verwoestte. Dus wie of wat veroorzaakte dit?

Jesaja 14

De Bijbel openbaart veel belangrijke feiten over een onderwerp als iemand al de Schriftgedeelten leest die daar betrekking op hebben. Laten we, met dit in ons achterhoofd, lezen over Lucifer nadat hij Satan geworden was.

Jesaja 14:12-15 vertelt een opmerkelijk verhaal dat veel aanwijzingen bevat over waar Lucifer eens gesitueerd was, wat hij deed en wat er met hem gebeurde. Lees het aandachtig en let op de benadrukte gedeeltes: “Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster (“Lucifer” in de Engelse King James Version), zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil!”

Degene genaamd “Lucifer” kan onmogelijk een mens zijn. De dingen die hij deed zijn voor een mens onmogelijk. Alleen de duivel “overwint de heidenvolken” en kon tegen zichzelf zeggen “ik zal opstijgen naar de hemel.” Zeer zeker kan geen mens “geveld liggen op de aarde” op de manier hier beschreven. En tenslotte, geen mens heeft een troon die boven “Gods sterren” geplaatst kan worden.

God woont in het noordelijke deel van de hemel ofwel “de noordzijde.” Job schijnt een licht op Lucifers poging Gods troon daar omver te werpen: “Hij [God] strekt het noorden uit over het ledige; Hij hangt de aarde op aan het niets” (26:7). Het “ledige” in het “noorden” komt overeen met wat astronomen opgemerkt hebben, namelijk een significant en vreemd gebrek aan sterren in die richting. zonder twijfel viel Satan God in die richting aan toen hij opsteeg van zijn eigen troon om Gods troon omver te werpen aan de “noordzijde.” Dit is wat de Bijbel openbaart!

Ezechiël 28

Ezechiël 28:12-17 is een parallel en versterkt Jesaja 14, en is net zo belangrijk voor onze studie. Dit verslag beschrijft iemand die volgens sommige “geleerden” een menselijke “koning van Tyrus” is. Zorgvuldig lezen laat zien dat dit onmogelijk en belachelijk is.

Dit vers beschrijft iemand die een “toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid” is, die ook in “Eden, de hof van God” was. Geen mens is ooit perfect geweest en het was de duivel ‒ de slang ‒ die Eva misleidde in de hof van Eden. Vers 13 zegt: “Op de dag dat u geschapen werd,” dus Satan is een geschapen wezen. Vers 14 noemt hem de “overdekkende cherub (Statenvertaling).” (Exodus 25:17-20 beschrijft de twee overgebleven trouwe “bedekkende cherubs” die Gods troon op de Oudtestamentische tabernakel bedekten. Hun vleugels bedekten “het verzoendeksel.”) Geen aardse koning past deze beschrijving.

Het latere gedeelte van Ezechiël 28:14 zegt dat deze “koning” op “Gods heilige berg” was en dat hij “te midden van vurige stenen” wandelde. Dit beschrijft de omgeving rond Gods troon. Vers 15 verklaart: “ongerechtigheid [wetteloosheid] werd in u gevonden” en vers 16 noemt dit “zondigen.”

Vers 16 beschrijft ook dat deze cherub uit de hemel “verbannen” werd. God zei ook dat Hij Lucifer zou laten “verdwijnen” uit de hemel. Vers 17 openbaart dat zijn hart “hoogmoedig” werd vanwege zijn “schoonheid” en dat zijn “wijsheid” te gronde gericht werd vanwege zijn “luister.” Het vers eindigt met God die hem “ter aarde wierp,” waar de koningen van de aarde “op hem neer zouden zien.”

Lucifer was een briljant wezen ‒ een “engel van het licht,” zo ook “zijn dienaars” (II Kor. 11:13-15). Het woord Lucifer betekent “de lichtbrenger.” Dit eens perfecte wezen bracht oorspronkelijk briljant licht aan allen die hem omringde. Maar hij rebelleerde en zondigde ‒ en werd zo de “prins van de duisternis.” Zijn rebellie veranderde hem in een verdorven en pervers wezen. Hoewel hij grote intelligentie heeft, is hij letterlijk een krankzinnige gevallen engel geworden, die niet langer goed van kwaad kan onderscheiden!

Het beest en de valse profeet

Enig aanvullend inzicht over bepaalde essentiële, onvervulde profetieën is noodzakelijk voordat we doorgaan met wat er met Satan gebeurde toen hij op de aarde geworpen werd.

Twee individuen, ook wel bekend als “het beest en de valse profeet,” zullen het krachtige en religieuze regeringssysteem leiden, beschreven in Openbaring 17 en 18, welke Christus zal verbrijzelen en vervangen bij Zijn komst. Openbaring 16:13-14 beschrijft demonen die de macht hebben om wonderen te verrichten door dit systeem. Het beest als de belichaming van dit systeem, zal een aanzienlijk wereldheersend persoon zijn.

Bovendien zal de valse profeet de wereld leiden om het beest te aanbidden als God (Openb. 16:2; 19:20)! Deze misleiding zal zo wijdverspreid zijn (18:3) ‒ zo compleet ‒ dat zij daadwerkelijk de gehele mensheid misleiden om tegen Christus te strijden bij Zijn Tweede Komst (16:9, 13-16; 17:13-14)!

Bekijk nu II Thessalonicenzen 2:3-4 en 8. Vers 3 verwijst naar iemand genaamd “de mens van de wetteloosheid” en “de zoon van het verderf… de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.” De valse profeet beweert ook dat hij God is.

Vergelijk dit met Ezechiël 28:2 en de verwijzing naar de “vorst (prins) van Tyrus” ‒ een mens. Ezechiël schreef dat deze “prins” zegt: “Ik ben God, ik zit op de zetel van God.” II Thessalonicenzen 2:8 beschrijft deze “mens van de wetteloosheid” als de “wetteloze” die “geopenbaard” zal worden voor wat hij is als Christus terugkeert en hem vernietigt met het beest in een vuurpoel (Openb. 19:20). Jesaja 14:4 refereert naar de valse profeet als de “koning van Babel.” Dit is dezelfde man als “de vorst (prins) van Tyrus.”

Verdergaand in II Thessalonicenzen 2 zien we in vers 9 een ontstellende verklaring over de valse profeet. Het verklaart dat zijn “komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen.” Vers 10 laat zien dat hij bekwaam is iedereen te misleiden die de waarheid niet liefheeft. Vers 11 openbaart dat God “krachtige dwaling” zal zenden onder allen die gewillig zijn leugens geloven.

De leiders van dit grote valse systeem zullen door de duivel worden bezeten! Dit zal de valse profeet geweldige kracht geven om te misleiden en wonderen te verrichten. Satan, die God altijd heeft willen vervangen door zichzelf, zal door deze menselijke religieuze leider spreken en zal aan de hele wereld kenbaar maken dat hij, in feite, GOD is! Deze Bijbelse waarschuwing is onmiskenbaar. De wonderen die hij zal verrichten zullen de overgrote meerderheid van de mensen misleiden!

Zal u misleid worden als deze onvermijdelijke gebeurtenissen zich spoedig zullen voltrekken (Lees ons boekje Wie of Wat is het Beest van Openbaring? om meer te leren over deze laatste wereldleider.)

Op de aarde geworpen met al zijn engelen

Openbaring 12 vertelt over Satan en zijn demonen die op de “aarde neergeworpen” werden (vs. 13). Eigenlijk is dit een tussenhoofdstuk in het midden van het boek Openbaring, en het geeft een kort overzicht van de hele geschiedenis van de Nieuwtestamentische Kerk.

Vers 3 beschrijft Satan als een “draak” die “het derde deel van de sterren van de hemel op de aarde wierp” (vs. 4). Onthoud dat deze “sterren” het derde deel waren van al de engelen onder Lucifer voordat hij rebelleerde.

II Petrus 2:4 geeft nog een andere aanwijzing over dit “neergeworpen worden” van Satan en zijn engelen die hij meesleepte. Zie: “Want als God de engelen die gezondigd hebben [Satan was niet de enige engel die zondigde], niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen heeft.” (Het Griekse woord voor hel is tartaros en het betekent ofwel “gevangenis” of “plaats van bewaring” ‒ hier wordt de aarde mee bedoeld.) Deze demonen en Satan worden “tot het oordeel bewaard,” en zijn “overgegeven aan de ketenen van de duisternis.”

Openbaring 12:7-9 beschrijft met meer detail wanneer Satan en zijn demonen voor de laatste keer op de aarde neergeworpen zullen worden en dus geen toegang meer tot de hemel zullen hebben. Verzen 12-14 laten zien dat de duivel hierop zal reageren met grote woede. Deze verschrikkelijke tijd is zeer dichtbij voor de hele wereld!

Satans bestemming

Maar wat gebeurt er met de duivel na Christus’ wederkomst? Zal hij vrij kunnen blijven rondtrekken over de aarde, verdergaan met het” misleiden” (Openb. 12:9) en “overwinnen (verzwakken)” (Jes. 14:12) van de volken? Zal het hem worden toegelaten om voor altijd de “god van deze wereld” (II Kor. 4:4) te blijven? Wat is zijn laatste bestemming?

Openbaring 20 beschrijft Christus Die een 1000-jarig rijk opzet (vs. 4) en het “laatste hoofdstuk” van Satan afsluit. Vers 2 verklaart dat een machtige engel (vs. 1) hem bindt voor “duizend jaar” door hem in de “afgrond te werpen,” waarin hij zal worden “opgesloten.” Daarna zal deze engel de afgrond verzegelen, “opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.”

Paulus berichtte over de tijd dat Satan gebonden zal worden toen hij zei: “En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren” (Rom. 16:20). Dit is Gods belofte aan alle ware christenen en de gehele mensheid, omdat Satan de eerste groep heeft vervolgd en latere groep heeft misleid voor duizenden jaren!

De apostel Judas verklaarde dat Satan en zijn demonen uit het universum geworpen zullen worden in een plaats waar volgens de Bijbel geen licht is. Vers 13 beschrijft deze ellendige wezens als “dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt.” De “prins van de duisternis” en zijn engelen zullen krijgen wat ze verdienen ‒ wat ze over zichzelf hebben afgeroepen. Degene die eens bekend stond als “lichtbrenger” koos voor de duisternis. God zal hem voor eeuwig diepe duisternis geven!

Uw geweldige potentieel

Hebreeën 2:5 beschrijft dat de aarde nu is “onderworpen aan [ware] engelen,” maar maakt ook duidelijk dat deze engelen niet “de komende wereld” zullen regeren.

Overige verzen in dit hoofdstuk leggen uit wat er gebeuren zal nadat de gevallen engelen die deze wereld regeren vervangen zijn: “Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt…Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond…Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn” (vs. 6-8, Statenvertaling).

Sprekend over Christus gaan de verzen 9-10 verder: “Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste Hem…dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen.”

Begrijpt u wat hier gezegd wordt? Deze verzen bevatten de belofte van een verbijsterend potentieel beschikbaar voor u en mij. Christenen zijn geroepen om “alle dingen” te beërven en om “gekroond te worden met heerlijkheid en eer,” aan hen aangeboden door Gods roeping en het offer van Christus ‒ de Leidsman van hun zaligheid.”

Er kan geen vergissing over bestaan wat “alle dingen” betekent. “Niets” (vs. 8) zal van deze erfenis uitgesloten worden. (Lees onze gratis boekjes Wat is Uw Beloning in het Volgende Leven?, Wat is het Koninkrijk van God? en Wat is de Zaligheid?, en overigen, om meer te leren over het geweldige potentieel dat al Gods ware heiligen te wachten staat.)

In Mattheüs 4:9 bood Satan Christus de heerschappij over “alles” aan indien Hij voor hem zou “knielen en aanbidden.” Christenen wordt heerschappij beloofd over diezelfde “alle dingen”—maar dan wel onder de voorwaarde dat zij de ware God aanbidden!

De duivel geopenbaard

Herbert W. Armstrong sloot zijn boekje Heeft God een Duivel Geschapen? als volgt af:

“God had de grote cherub Lucifer aangesteld om Gods regering op aarde te leiden, maar Lucifer weigerde Gods geboden, Gods wil en regering te verwezenlijken. Aldus diskwalificeerde hij zich!

“Adam kreeg de gelegenheid hem op te volgen. In de proef om te zien of hij zou overwinnen, faalde Adam. Hij gaf gehoor aan de duivel. Daardoor werd hij de lijfeigene van de duivel en zo is de hele mensheid sindsdien aan de duivel verkocht.

“Pas 4000 jaar later kwam Jezus Christus, de tweede Adam, op aarde. Hij onderwierp zich aan de grote beproeving ‒ de beproeving op de berg. Hij weigerde de duivel te gehoorzamen. Hij haalde Gods woord op de juiste manier aan. Hij gehoorzaamde God.

“Tenslotte keerde Hij zich tot de duivel en gaf Satan een bevel. Hij zei: „Ga weg van mij!” en de duivel gehoorzaamde!

“Vanaf dat moment was de opvolger van Satan gekwalificeerd om de heerschappij over de aarde over te nemen. Maar voor 1900 jaar ging Jezus naar de hemel. Spoedig zal Hij terugkeren en dan zal de duivel worden afgezet. Christus zal op deze aarde regeren en Gods wetten zullen worden hersteld (Hand. 3:19-21). Eindelijk zal er vrede en orde komen!

“God heeft geen duivel geschapen! Hij schiep een cherub, Lucifer, die oorspronkelijk volmaakt was en een vrije wil had. Door zijn opstandigheid tegen Gods gezag veranderde Lucifer zelf zich in een duivel!”