Wasiliana na Kanisa la Mungu Rejeshwa


Habari kuhusu uchangiaji

Chochote kilichoko kwenye tovuti zetu hutolewa bure bila gharama yoyote. Hii inawezekana kwa michango ya hiari. Ingawa hatuombi fedha, michango hupokewa kwa shukurani. Michango inakubaliwa kwa njia za hundi au hawala za fedha zinazoelekezwa kulipwa kwa Kanisa la Mungu Rejeshwa na zilizotumwa kwenye anwani sahihi hapa chini.

Mojawapo ya Namna ya Kuwasiliana

Simu: (330) 334-2266
Nukushi: (330) 334-6513

Makao Makuu
1000 Ambassador Dr.
Wadsworth, OH 44281
USA

Ofisi ya Kanada
P.O. Box 4064
St. Catharines, ON. L2R 7S3
CANADA

Maeneo ya Lazima

Ujumbe Pepe