JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Gde je Božja crkva danas?
Njujork, SAD Jamajka Peru Ajdaho, SAD Indija Belgija Kenija Arkanzas, SAD Južna Afrika Engleska Nigerija Ohajo, SAD

Isus je rekao: „Ja ću izgraditi Svoju crkvu.” Postoji jedna organizacija koja podučava potpunoj istini Biblje, koja je pozvana da živi kroz „svaku reč Božju”. Da li znate kako da je nađete? Hristos je rekao da će ona:

  • Podučavati „sve stvari” koje je On zapovedao
  • Prozvati sve članove izdvojene istinom
  • Biti „malo stado”.
O Autoru
David C. Pack 

Osnivač i generalni pastor Obnovljene crkve Božje, glavni urednik časopisa Prava istina i glas TV programa Svet koji dolazi, Dejvid C. Pek je dostigao milione širom sveta najmoćnijim istinama Biblije—nepoznatim gotovo svima. Kao autor 80 knjiga i brošura, lično je ustanovio preko 50 kongregacija i bio je gost na TV kanalu Istorija. Gospodin Pek je završio školu na fakultetu Ambasador u Pasadeni u Kaliforniji, ušao je u poslaništvo Svetske crkve Božje 1971. i lično je obučavan od strane njenog osnivača, Herberta W. Armstronga.

Možda cete želeti da procitate:

Da li su ovo poslednji dani?

autor Dejvid C. Pek

Prorok Danilo je govorio o „POSLEDNJEM VREMENU”. Apostol Petar kaže „da će u POSLEDNJIM DANIMA doći podrugljivci”. Pavle reče „da će u POSLEDNJIM DANIMA nastati teška vremena”. Hristovi učenici su ga upitali za „KRAJ SVETA”. Da li je to vreme došlo? Možete li biti sigurni?

Koliko vremena ima do Hristovog povratka? Pre nego što se taj najveći od svih događaja desi, Biblija govori o periodu nazvanom „poslednji dani”—„krajnje vreme”—„kraj sveta [doba]”—„kraj svega toga”—„kraj dana”—i o vremenu kad će se tok istorije čovečanstva, kakav mi znamo, „završiti”.

Naravno, mnogi koji se izjašnjavaju kao hrišćani ne veruju u bukvalni povratak Isusa Hrista na zemlju. Od onih što veruju, većina misli da je to možda stotinama godina daleko. Neki veruju da je to možda i „hiljadu godina u budućnosti”. Drugi su pomalo zabrinuti za „Armagedon”. Oni osećaju da je vreme kratko, ali nemaju osećaj kako da (SA)ZNAJU.

U šta Vi verujete?

Originalni apostoli su pogrešno shvatili

Izvorni apostoli su mislili da će se Hristos vratiti za vreme njihovog života. Pavle je u Prvoj poslanici Korinćanima 15: 51 i Prvoj poslanici Solunjanima 4: 15, govoreći o vaskrsenju mrtvih, koje će se desiti u Hristovom drugom povratku, upotrebio reč „mi”, očekujući da će biti među onima koji su živi i koji će ostati do dolaska Gospodnjeg: „ da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji”.

U svojoj Drugoj poslanici Solunjanima, Pavle je shvatio da je prethodno pogrešno razumeo vreme održavanja specifičnih događaja, koji se moraju desiti pre Hristovog povratka. On je čak upozorio one koji će pokušati da obmanu druge o vremenu kada će se to desiti. On je pisao „za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista” i molio je braću [hrišćane] da budu pažljivi: „Da vas niko ne prevari nikakvim načinom; jer neće doći [Hristos] dok ne dođe najpre otpad, i ne pokaže se čovek bezakonja, sin pogibli” (Druga poslanica Solunjanima 2: 1, 3).

Možete li biti prevareni?

Drugi Hristov povratak

Da li smo u poslednjim danima? Ako jesmo, možete li biti sigurni da je to istina? Isus je rekao Svojim učenicima, „opet ću doći” (Jevanđelje po Jovanu, 14: 3). Dalje, četrdeset dana nakon Njegovog vaskrsenja, dva čoveka [anđela] su kazala Njegovim učenicima dok se On podizao na nebo: „Ovaj Isus koji se od vas uze na nebo tako će doći kao što videste da ide na nebo” (Dela apostola 1: 11). Matej beleži Hristove reči: „Jer kao što munja izlazi…takav će biti dolazak Sina čovečijeg” (Jevanđelje po Mateju 24: 27, 30, 37, 39, 42, 44, 46). Da li će svet uskoro stići na ovaj najvažniji događaj? Ponovo, možemo li to (sa)znati?

Nemojte se zbuniti! Biblija je jasna o povratku Isusa Hrista. Mnogo više stihova, koji tumače Njegov drugi dolazak na zemlju, može biti citirano. To će se destiti—i ne zavisi od mišljenja ljudi. Međutim, pre nego što se ovaj najvažniji događaj desi, mnoge druge stvari supredskazane da će se dogoditi u periodu koji dovodi do krajnih strašnih događaja koji će se desiti pre toga!

Ideja o kraju sveta je bila tema spekulacije, šale, opšte diskusije, fascinacije i maštanja

2.000 godina. Ipak, manjina shvata koliko se može razumeti ono što Biblija pokazuje o tom vremenu.

„Dan i čas”

U čuvenom Proročanstvu na Maslinskoj gori u Jevanđelju po Mateju 24, učenici su upitali Hrista: „Kaži nam kad će to biti? I kakav je [će biti] znak Tvog dolaska i kraja veka [sveta]?” (st. 3). Posle detaljnog odgovora, Hristos, trideset tri stiha kasnije, dodaje: „A o danu tom i času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do Otac moj sam” (st. 36).

Da li ovo znači da mi ne možemo (sa)znati ni okvirno vreme Hristovog drugog dolaska?

Neki u to veruju—i taj isti narod sleže ramenima kao da nije važno da se tačno zna vreme

Hristovog drugog dolaska.

Šta znači, u Jevanđelju po Mateju 24: 50–51, kada se kaže: „Doći će gospodar tog sluge u dan u koji se ne nada, i u čas kad ne misli. I raseći će ga napola, i daće mu platu kao i licemerima”? Jasno je da skoro niko ne očekuje tačno vreme Hristovog drugog dolaska. U stvari, On će doći kada ga većina uopšte ne bude očekivala. Šta će navesti toliki narod da ne prepozna početak takvog važnog događaja?

Zašto toliki narod nije u stanju da prepozna dolazak poslednjih dana?

U Jevanđelju po Mateju 24: 32–33, Hristos je ispričao parabolu: „Od smokve naučite se priči: kad se već njene grane pomlade i ulistaju, znate da je blizu leto. Tako i vi kad vidite sve ovo, znajte da je [margina: On] blizu kod vrata”. Hristos reče da možemo znati „godišnje doba” Njegovog drugog dolaska.

Nemojte dozvoliti da se zadovoljite nečim manjim od onoga što Vam Biblija govori!

Pre mnogo godina, melodija zvana „Znak vremena” je postala popularna. Ja sam je voleo, a možda je se i Vi sećate. Naslov je zapravo izveden od još jednog stiha u Jevanđelju po Mateju.

U poglavlju 16, Fariseji i Sadukeji su suočili Hrista, zahtevajući „znak” od Njega. On ih je nazvao licemerima, govoreći: „Lice nebesko umete poznavati [prepoznati], a znake vremena ne možete poznati?

Dok je namera njihovog pitanja bila da dobiju znak da je Isus MESIJA (pogledajte Jevanđelje po Mateju 12: 38–40), Hristova poenta je bila da oni nisu bili u stanju da pravilno razlikuju događaje kojima su bili svedoci—„znake vremena”.

Možete li VI da prepoznajete znake NAŠEG vremena?

Hristos je rekao svojim učenicima: „A kad se počne ovo zbivati, gledajte i podignite glave svoje; jer se približuje izbavljenje vaše” (Jevanđelje po Luki 21: 28). Kad je rekao „ovo”, On je pod tim podrazumevao čitav niz događaja za koje je predskazano da će se dogoditi prvi put u istoriji! Ovakve stvari se dešavaju—i intenziviraju—sada! Brza studija o njima neće biti korisna. Jedino detaljnije izučavanje otkriva jasnu sliku. Mi moramo pažljivo posmatrati da bismo pravilno prepoznali „znake vremena”.

Bog je dodelio čoveku 6.000 godina da oproba svoje vladavine, filozofije, sisteme vrednosti, religije i oblike obrazovanja. Ideje osmišljene od strane ljudi ne funkcionišu i nisu sposobne za rešavanje veoma ozbiljnih svetskih problema. Ovih 6.000 godina je skoro isteklo. I u poslednjih približno 200 godina, svet se drastično promenio—i to brzo. Događaji se ubrzavaju na način koji nikada ranije nismo videli!

Svet dvadeset prvog veka

Svako se susreo sa čudnim i neobičnim ljudima koji stoje na uglovima ulica i viču: „Pokajte se! Kraj je blizu!” Holivud je prikazao mnoge od njih. Naravno, niko ne uzima takve ljude za ozbiljno. Ali vremena su se promenila i mnogo je glasova razuma koji nam sada govore da nešto nije u redu—čak i da je veoma pogrešno!

Ideje za jednu svetsku vladu, sa namerom da spasu planetu i čovečanstvo od samog sebe čuju se sve češće. Međutim, izgleda da niko ne zna kako da stvori takvu vladu i da onda uspostavi saradnju među svima koji su neophodni za njen uspeh!

Pogledajte svet oko sebe. Šta vidite?

U celini, svet je bio mnogo stabilnije mesto do početka devetnaestog veka. U tom vremenu, industrijska revolucija je izrodila moderno doba. Pre otprilike jednog veka ljudi su počeli da voze automobile i da lete i od tada je, za nešto više od pola veka, civilizacija prolazila od „Nuklearnog doba” preko „Svemirskog doba” do „Informatičkog doba”.

Pojava novih pronalazaka, najbrže u istoriji, menja život na dnevnom nivou. Samo pomislite na uticaj štampe da biste shvatili kako dramatično samo jedan izum može da promeni svet. Moderni kompjuteri su uradili isto—i nema povratka, odnosno oslobađanja od velikog uticaja samo ovog jednog pronalaska. Putovanje mlaznjacima je stiglo tek u poslednjih pola veka. Iako procene variraju, sada se veruje da se ukupan fond ljudskog znanja udvostručuje na svakih nekoliko godina. Neki smatraju da bi se to uskoro moglo ubrzati i dešavati se na svakih šest meseci!

U ranim sedamdesetim godinama dvadesetog veka, Alvin Tofler (Alvin Toffler) je napisao knjigu pod nazivom Budući šok. Ova velika knjiga opisuje izvestan „psihiološki divan” ili efekat šoka koji nastaje zbog veoma brzih promena u društvu. Tofler je pokazao da su ove promene počele da se dešavaju sedamdesetih godina dvadesetog veka takvom brzinom daljudi nisu mogli pravilno da ih percepiraju. Društvo u celini je počelo da ide u to što Toflerobjašnjava kao preopterećenje—ili „šok”. On je objasnio da će „budućnost” postati „sadašnjost” takvom brzinom da će narod dovesti do „usijanja” na način koji civilizacijanikada ranije nije videla. Nekoliko godina kasnije, on je napisao nastavak pod nazivom Treći talas. Ova druga knjiga opisuje unapređenje ovog stanja.

Slika koju je opisao nije bila dobra, a i to se pogoršalo!

Dok se ovakav „napredak” dešava, problemi čovečanstva nikada nisu izgledali veći, odnosno više nerešivi!

Obim epidemioloških projekcija SIDE (HIV/AIDS) se stalno revidira i odražava perspektivu koja daleko više zabrinjava nego što se ranije mislilo. Čitave grupe afričkog stanovništva su projektovane da budu praktično zbrisane u nekoliko godina prisustvom ove jedne strašne zaraze.

Broj stanovnika na zemlji od 6,5 milijardi ljudi (početkom 2007. godine) konstantno raste za 1,2% godišnje. Ovo znači da će do 2050. godine obuhvatiti 11,1 milijardu! Ova projekcija dolazi uprkos činjenici da se očekuje da će zaraze i glad biti veći u najbrže razvijenim delovima sveta! Visoke stope plodnosti u manje razvijenim delovima sveta su već dovele do ovog očekivanog povećanja stanovništva tačno po planu.

Proročanstva o kraju vremena

Hajde da razmotrimo poneke Biblijske pasuse koji opisuju izvesna, ključna proročanstva o kraju vremena!

Objasnili smo da je Pavle shvatio da on nije živeo u vremenu kada će se Hristos vratiti.

Međutim, Bog je njega koristio da zabeleži stanje kakvo će biti kada to vreme konačno budestiglo. Razmotrite njegovo proročanstvo za naširoko rasprostranjene degeneracije stavova ikaraktera, neposredno pre Hristovog drugog dolaska. On piše: „Ali ovo znaj da će u poslednje dane nastati vremena teška. Jer će ljudi postati samoživi [sebični], srebroljupci, hvališe, ponositi, [bogo]hulnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni [nezahvalni], nepravedni, neljubavni [bez prirodne naklonosti], neprimirljivi, opadači, neuzdržnici, besni, nedobroljubivi [oni koji preziru dobre], izdajnici, nagli [tvrdoglavi], naduveni, koji više mare za slasti [zadovoljstva] nego za Boga, koji imaju obličje [izgled] pobožnosti, a sile su se njene odrekli. I ovih se kloni” (Druga poslanica Timotiju 3: 1–5).

Ovo je snažno proročanstvo koje opisuje potpun slom karaktera u „poslednjim danima”.

Ovo vreme je došlo!—I ova široko rasprostranjena stanja postaju sve lošija svakodnevno! Pogledajte oko sebe. Ljudsko ponašanje se brzo menja—i, naizgled, uvek nagore. Mnogi edukatori i drugi na vlasti upozoravaju da su uslovi nekontrolisano eksplodirali!

Ko može sumnjati u ovaj trend?

Shvatite da ova knjižica nije namenjena da bude pisana opširno. Inače, mnogestranice bi bile potrebne samo da se objasni stanje koje je Pavle opisao u ovom jednomproročanstvu!

Ali degeneracija stavova i ponašanja ljudi su jasna kada se pregledaju prethodne generacije. Oduvek je bilo užasnog nasilja, ali sada se dešava češće. Uvek je bilo lažova, ali sada je problem prevare sve više prisutan. Uvek je bilo preljube, ali procenat ljudi koji je čine danas jeepidemični. Uvek je bilo razvoda braka, ali danas je mnogo češći. Uvek je bilo nepoštenih mladih ljudi. Uskoro će čitava generacija zaboraviti petu zapovest: „Poštuj oca i majku”. Iako je uvek bilo krađe, statistike pokazuju da nikada nije bilo gore—čak ni u najbogatijim zemljama, u kojima narod već ima mnogo više fizičkih stvari jednostavno zbog mesta gde su rođeni!

Mnogo više se može reći za svaki termin ili frazu koji se koriste u Pavlovom proročanstvu. I nismo razgovarali o porgnografiji, zlostavljanju dece, kriminalu i trendovima perverznog seksa, narkomaniji, mržnji i ratu! Svi ovi uslovi su kombinovani da stvaraju doba tačno opisano kao „opasno”—ili veoma opasno! Kolektivno, ovo postaje pokazitelj da ovo jesu poslednji dani!

Hristovo veliko proročanstvo na Maslinskoj gori

Zajedno, Jevanđelje po Mateju 24, Jevanđelje po Luki 21 i Jevanđelje po Marku 13obuhvataju Hristovo proročanstvo na Maslinskoj gori. Priča počinje kada Ga njegovi učenici pitaju za događaje koji će prethoditi „kraja veka [sveta]” (Jevanđelje po Mateju 24: 3). Ono što se tražilo, ovog puta bio je „znak” toga kada bi mogao doći kraj ovog doba—kraj ove civilizacije kakvu mi znamo. Kao što je pomenuto, Njegovi učenici su prvobitno verovali da će se to sve desiti u njihovom životu, jer su to povezivali sa fizičkim uništenjem hrama u Jerusalimu. To je zato što je Hristos u trenutku pre njihovog pitanja upravo objasnio da dolazi razaranje hrama. Iako je hram uništen od strane Rimljana 70. godine n. e., Hristos je shvatio da će Njegov drugi dolazak biti skoro 20 vekova kasnije. On je prorekao da će tome prethoditi neki drugi događaji.

Hristos je opisao slom karaktera slično kao što ga je Pavle opisao. U stihovima 36–39, Hristos je upozorio da će se stanje u tom vremenu ogledati u „Nojevim danima”, koje opisuje Prva Mojsijeva knjiga 6: 11–12: „A zemlja se pokvari pred Bogom, i napuni se zemlja bezakonja. I pogleda Bog na zemlju, a ona beše pokvarena; jer svako telo pokvari put svoj na zemlji”.

Pokvarenost se pominje tri puta u ovom jednom kratkom opisu. Ipak, ovaj pasus je veoma specifičan i govori o ljudima koji se pojedinačno i kolektivno degenerišu u stanje apsolutne pokvarenosti—sa civilizacijom „ispunjenom nasiljem”. Obratite pažnju na Božju upotrebu reči „svoj” za jedninu i kolektivnu reč „svako” da objasni poentu!

Razmislite o tome kako se sada često dešava masovno nasilje u školama, restoranima i na drugim mestima na načine koji praktično nisu postojali do nedavno! Ko je ikada čuo za serijskesnajperiste—ili bombaše samoubice—do nedavno? Relativno nova pojava terorizma takođesada sve više zauzima globalnu ulogu. Proročanstvom je predviđeno da će se ovo širiti po svetu!

U Jevanđelju po Luki 17: 26–30, Hristos takođe upoređuje uslove Svog povratka sa onima koji su bili u Sodomi i Gomori. Prva Mojsijeva knjiga 18 i 19 pokazuje da su ova dva grada bila toliko rđava i zla da su, neposredno pre nego što je Bog pustio s neba sumpor i oganj na njih, samo tri osobe (Lot i njegove dve ćerke—njegova supruga je kasnije bila pretvorena u stub od soli) smatrane onima koji su zaslužili da izbegnu. Isto tako, za samo osam ljudi je bilo dozvoljeno da uđu u Nojevu barku pre nego što je Bog poplavio i uništio svet.

Zapitajte se: Koliko još vremena ima pre nego što se dođe do stanja koje više neće moći da se pogorša?

A šta je sa religijskom zbrkom? Jevanđelje po Mateju 24: 4–5 beleži Isusovo upozorenje na dolazeću veliku prevaru. On reče: „Čuvajte se da vas ko ne prevari. Jer će mnogi doći u imemoje govoreći: Ja [Isus] sam Hristos. I mnoge će prevariti.” Drugim rečima, mnogi će tvrditi dapredstavljaju Isusa i da je Hristos zaista bio Hristos [Mesija], a da zapravo nose poruku prevare svojim slušaocima. Mnoge podeljene, zbunjene, nesložne i konkurentne grupe unutarispovedanog hrišćanstva danas sigurno dokazuju tačnost Hristovog proročanstva.

Od ključne važnosti je da napomenemo još jedan aspekat Isusovog upozorenja onima koji bi rekli: „Hristos je Hristos.” Gotovo svi moderni propovednici naglašavaju ličnost Isusa

Hrista, umesto poruke koju je On doneo! Oni se fokusiraju na Poslanika umesto na Njegovu poruku! Govorenje da je Hristos u stvari bio Hristos—Mesija—je tačna izjava! Obmana „mnogih” počinje kada se Njegova poruka o dolazećem svetskom-vladajućem carstvu, sa svime što taj uskoro dolazeći ogromni događaj znači, ignoriše—pa čak i zataškava. U tome leži najveća obmana! Shvatite to!

Hajde da budemo još precizniji.

Objavljeno lažno jevanđelje

Isus je objavio jevanđelje o carstvu Božjem. Jevanđelje po Marku 1: 14–15 beleži ovo baš kao prve reči koje je izgovorio: „Dođe Isus u Galileju propovedajući jevanđelje o carstvu Božjem, I govoreći…približi se carstvo Božje; pokajte se i verujte jevanđelje.” Mnogi stihovi u Novom zavetu pokazuju da je Hristos propovedao dosledno ovu poruku. (Pročitajte naše besplatne knjižice Koje je istinito jevanđelje? i Šta je Carstvo Božje?)

Trideset godina od Hristovog raspeća, Pavle upozorava one koji su već počeli damenjaju nagore istinito jevanđelje u drugo, lažno, falsifikovano jevanđelje (Poslanica Galatima 1: 6–7). Ovo shvatanje je bilo toliko važno da je dvostruko prokletstvo bačeno na bilo koga ko toradi (st. 8–9). On takođe opominje: „Ali se bojim da kako kao što zmija Evu prevari lukavstvomsvojim tako i razumi vaši da se ne odvrate od prostote koja je u Hristu. Jer ako onaj koji dolazi drugog Isusa propoveda kog mi ne propovedasmo, ili drugog duha primite kog ne primiste, ili drugo jevanđelje koje ne primiste, dobro biste potrpeli [prihvatili]” (Druga poslanica Korinćanima, 11: 3–4).

Pavle je optužio mnoge lažne poslanike koji doprinose takvoj prevari kada je rekao: „Jer takvi lažni apostoli i prevarljivi poslenici pretvaraju se u apostole Hristove. I nije čudo, jer se sam sotona pretvara u anđela svetla. Nije dakle ništa veliko ako se i sluge njegove [Sotone]pretvaraju kao sluge pravde, kojima će svršetak biti po delima njihovim” (st. 13–15). Ovaj stihpokazuje moć prevare koju drže „mnogi” (koje je Hristos naveo u Jevanđelju po Mateju 24)—mnogi poslanici koji su brend hrišćanstva ovog sveta. To jasno govori o propovednicima kojilažno prikazuju Hrista propovedajući „drugog Isusa” i donoseći „drugo jevanđelje”, drugačije od carstva Božjeg.

Sam Pavle je često opisivan kao onaj ko donosi još jedno jevanđelje. Ali, on je takođe zabeležen kao onaj koji propoveda carstvo Božje (Dela apostolska 20: 25; 28: 23–31).

Poslanici od crkava ovog sveta ne propovedaju ovu poruku! Oni neprestano govore o „bebi Isusu”, „Hristu na krstu”, „devici rođenja” i raznim društvenim jevanđeljima. Ali koliko često čujete da Hristos dolazi da vlada zemljom kao car—da donosi veliku IZVANREDNU VLADU koja će potisnuti i zameniti sve vladavine čoveka? Verovatno nikada.

Praznina od 1.900 godina

Sve dok Herbert W. Armstrong nije počeo da najavljuje ovo isto jevanđelje svetu 1934. godine, jevanđelje o carstvu Božjem se nije prenosilo svim narodima skoro 1.900 godina. Od vremena apostola do početka 52 godine dugog službovanja ovog jednog čoveka, istinito jevanđelje nije išlo po celom svetu ni sa kakvom značajnom snagom!

Jevanđelje po Mateju, 24: 14, koje je takođe deo Proročanstva na Maslinskoj gori, tvrdi: „I propovediće se ovo jevanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći posledak.” G. Armstrong je dosegnuo bez presedana do stotina miliona ljudi u toku svog službovanja. To je uključivalo oko 25 miliona čitalaca (preko 8 miliona potpisanihdomaćinstva) časopisa Jasna istina upravo u vreme njegove smrti, u ranoj 1986. Ovaj

Časopis je bio objavljen na sedam jezika! G. Armstrong je lično posetio jednu trećinu svih šefovadržava na svetu tokom poslednje dve decenije svog života. On je uvek donosio ovu istu porukuo dolasku carstva Božjeg.

Bilo je nekoliko mesta na zemlji gde se ova poruka nije čula na radiju ili televiziji. Ova poruka je bila emitovana preko više stotina stanica. Jednom, TV prenos njegovog Sutrašnjeg sveta je bio na vrhu prema oceni Arbitrona kao najslušanija religijska televizijska emisija na zemlji. Jevanđelje o carstvu se širilo velikom snagom—kao nijedan drugi put u istoriji!

Hristovo proročanstvo je bilo, i još uvek jeste, prava istina!

Ratovi, glad, zaraze i zemljotresi

Pogledajte izbliza svet oko sebe! Očigledno je da ga ne vodi Bog, već je ispunjenproblemima, zlom, zarazama, bedama i nesrećama svake vrste. Hristos je upozorio: „Čućete ratove i glasove o ratovima…i biće gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svetu” (Jevanđelje po Mateju 24: 6–7). On je dalje rekao u stihu 8: „A to je sve početak stradanja [muke].” On je takođe rekao učenicima da će biti užasno progonjeni i čak ubijeni zbog poruke koju će oni nositi (st. 9). Samo apostol Jovan je preživeo mučeništvo, doživeo je do devedesetih godina. (Pročitajte našu seriju o četiri jahača iz Knjige otkrivenja 6—LAŽNA RELIGIJA, RAT, GLAD i KUGA.)

Niko ne može da sumnja da se ovi trendovi sada događaju više nego ikada ranije. Na primer, koliko često čujemo za razorne zemljotrese? Jedan veoma poznat televizijskikomentator navodi da se „iz nekog razloga” sada dešava više zemljotresa svaki dan na zemlji.

Seizmolozi svaki dan snime 12.000 odvojenih, merljivih zemljotresa.

Nove, još mnogo ozbiljnije epidemije starih bolesti—više njih je sada otpornije na antibiotike—se češće prijavljuju. Ovo podrazumeva epidemije SIDE, kolere, tifusa, denga groznice, bakterija koje jedu meso, legionarske bolesti, virusa ebole i virusa zapadnog nila, malarije, bolesti šapa i njuški, bolesti ludih krava, norvalk virusa, povratka jačih, otpornijih vrsta tuberkuloze i eksplozije polno prenosivih bolesti (seksualno prenosivih bolesti). Ovo je samo mali deo velike slike zastrašujućih novih bolesti, koja je još uvek u nastajanju—i starih bolesti koje se vraćaju da se osvete!

Više od 200.000 ljudi sada umire od gladi svaki dan—i ovaj broj stalno raste! Ratovi, i ono što je pisac knjige Jevanđelja po Luki nazvao „bune” (Jevanđelje po Luki 21: 9), sada popunjavaju novinske naslove—donoseći više patnje i smrti. I zaraze i glad su samo prirodni nusproizvodi raseljavanja stanovništva i konfuzije koja nastaje uoči rata.

U poslednjih nekoliko godina, naučnici su upozorili na opasnost od globalnog zagrevanja. Mali broj još sumnja da ekstremnije vreme već stiže na prednju ivicu ovog svetskogfenomena. Oluje su jače i dolaze češće. Nenormalne poplave i pustošenje zemljišta izazivaglad i epidemičnih bolesti nepoznatih razmera. Vremenske katastrofe, zemljotresi, ratovi idobijene bolesti i beznadežnost imaju tendenciju da pogoršavaju ono što je već epidemijapatnje. Proročanstvo takođe predskazuje da će se videti još veća vulkanska aktivnost—i to seveć dešava.

Svetu su potrebni Božji zakoni, koji će, ako ih se svi narodi drže, doneti opšti mir, sreću,bogatstvo i prosperitet. Gradovi će postati lepi. Bolest, glad i rat će nestati, baš kao i rasizam,neznanje, siromaštvo i sve forme lažnih religija.

Ipak, nijedan čovek, nijedna vlast, niti sve ljudske vladavine zajedno ne mogu da donesu ovakve stvari!

Jedino carstvo Božje, na čelu sa Hristom i svecima koji su se kvalifikovali da mu se pridruže, može da donese ovakve uslove. Svet mora učiti o Božjim zakonima. Knjiga proroka Isaije 2: 2–4 i Knjiga proroka Miheja 4: 1–4 takođe govore za „poslednja vremena”, kada će se takve stvari dešavati. Predskazano je (Poslanica Rimljanima 13: 10) da će Božji zakon i Božja ljubav uskoro zameniti bezakonje i mržnju koji sada postoje između ljudi i naroda na zemlji!

Ako On ne bude intervenisao, Hristos reče: „I da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao [živ]; ali izbranih radi skratiće se dani oni” (Jevanđelje po Mateju 24: 22)!

Promislite! Kada je čovečanstvo imalo sposobnost da uništi sve živo? Samo pojavomsavremenog nuklearnog, hemijskog, biološkog i sada „radiološkog” oružja bi to bilo moguće.

Mi živimo u vremenu kada je sve ovo upotrebljivo—i samo nuklearno oružje ima sposobnost,sa rezervama koje trenutno postoje, da zbriše čitavo čovečanstvo mnogo puta! Kao što je jedan lider rekao: „Jedanput bi bilo sasvim dovoljno.”

Neki tvrde da je to oružje suviše strašno da ikada bude korišćeno—da oni (neki) postoje samo za preventivno „odvraćanje” protiv njegove upotrebe.

Ne dajte se prevariti! Ono će biti korišćeno. Mnoga proročanstva to jasno pokazuju. (Zapamtite trenutak kada je ovo oružje postalo dostupno i kada su Sjedinjene države uvidele da je u njihovom interesu da se koristi, predsednik Truman je tako naredio u avgustu 1945—bez oklevanja! Štaviše, dve bombe koje su pale na Japan su malo više od „petarde” u poređenju sa onim što postoji danas.)

Nije slučajno što je jevanđelje propovedano širom sveta upravo u vreme kada je oružje za masovno uništenje postalo dostupno—što tačno pokazuje vreme Hristovog upozorenja naopasnost za opstanak celog čovečanstva!

Predstojeća velika nevolja

Opisujući vreme kada više ne može da se propoveda jevanđelje o carstvu (Jevanđelje po

Mateju 24: 14), Jevanđelje po Mateju 24: 21 uključuje upozorenje o dolazećoj velikoj nevolji. Ovo je izjavljeno neposredno pre Hristove izjave da će poslednji dani biti prekinuti. Uzmite u obzir: „Jer će biti nevolja velika kakva nije bila od postanja sveta dosad niti će [je] biti.”

Ovo opisuje strašno vreme za sve žive na zemlji!

Ova knjižica se može lako produžiti ako se samo jedan deo pasusa koji opisuje dolazećestrahovito stanje na zemlji navede ovde. Skoro svaki prorok je u Starom zavetu govorio oovom vremenu svetske nevolje, što uskoro dolazi. Vreme ističe!

Danilovo dugačko proročanstvo

Najduže pojedinačno proročanstvo u celoj Bibliji se nalazi u Knjizi proroka Danila 11. Poglavlje 10 joj je uvod, a završava se poglavljem 12. Više puta (šest puta samo u poglavlju 12) nalazi se reč „kraj”. Prvi put se „poslednje vreme” pojavljuje u Knjizi proroka Danila 11: 40.

Ali, proroku Danilu nije bilo dozvoljeno da razume proročanstvo koje je pisao. Kada je pitao Boga (Knjiga proroka Danila 12: 8) za njegovo značenje, Bog mu je rekao da su „zatvorene i zapečaćene ove reči do poslednjeg vremena” (stih 9). Otpečatiće se kada vreme bude došlo—i to se već desilo. Stih 10 podučava da će „razumni razumeti”, ali da nijedan „bezbožnik [neće] razumeti”. To znači da će neki—relativno mali broj—razumeti, dok većina neće razumeti Danilovo proročanstvo!

Knjiga proroka Danila 12: 4 pruža dva veoma važna znaka kako da znamo kad bude stigao kraj vremena. Primetite: „A ti Danilo zatvori ove reči i zapečati ovu knjigu do poslednjeg vremena: mnogi će pretraživati [ići tamo i amo], i znanje će se umnožiti.”

Već smo govorili o neverovatnoj eksploziji znanja, koja je stigla dolaskom kompjutera umilione domova. Veliki broj ljudi sada imaju pristup ogromnoj količini znanja—i to u trenutku [odmah]! Ono što bilo ko može brzo saznati tražeći informacije je zapanjujuće! Sigurnosmo stigli u vreme kada „će se [znanje] umnožiti”—jednostavnim pristupom!

Danilo je takođe napisao „da mnogi će pretraživati” [ići tamo i amo]. Krenulo je od dolaska železnice u sredinom devetnaestog veka—pa do velikih brodova koji se pokreću snažnim motorima za brže prebacivanje preko okeana—nakon toga usledeli su automibili—ikonačno mlazni avioni koji čine našu planetu dostupnom skoro za sve. Dolazak supersoničnogmlaznog aviona Konkorda je pretvorilo Atlanski okean u nešto više od velikog jezera. Naizgled,planeta postaje dnevno manja zbog sposobnosti ljudi da „pretraživaju” [idu tamo i amo] skoro svuda u bilo kom trenutku!

Četiri predskazana carstva

Knjiga proroka Danila se bavi i mnogim velikim proročanstvima u Bibliji. Drugo poglavlje sadrži proročanstvo koje obuhvata preko 2.500 godina i koje se završava Hristovim drugim dolaskom. Ovo proročanstvo opisuje ogromnog čoveka koji je sastavljen od četiri metala (zlato, srebro, mesing i gvožđe pomešano sa glinom), koja predstavljaju četiri velika, svetskavladajuća carstva koja su započeta u Danilovom vremenu.

Prvo carstvo je bilo glava napravljena od zlata, koja predstavlja Nabukodonosorovuvavilonsku, ili haldejsku imperiju (625–538 pre Hrista). Srebrne grudi i ruke predstavljaju drugoili Persijsko carstvo (558–330 pre Hrista), koje sledi, dok stomak i bedra od mesingapredstavljaju treću, grčku (333–31 pre Hrista) ili grčko-makedonsku imperiju (koju je predvodio

Aleksandar Veliki). Konačno, četvrto carstvo prikazano nogama od gvožđa i stopalima i prstimaod gvožđa pomešanog sa glinom, predstavlja Rimsko carstvo. Ovo poslednje, najveće carstvo je pobedilo i nasledilo grčko-makedonsko carstvo. Deset prstiju predstavlja deset različitihnacija ili carstava u istočnoj i zapadnoj Evropi. (Rimsko carstvo je imalo dve prestonice—u

Rimu i u Konstantinopolju.) Ovo je ta verska i politička kombinacija naroda koju predstavljadeset prstiju—ispod jednog konačnog snažnog lidera, potpomognut sa drugom, svetskom figurom koja čini čuda. Ovaj ujedinjeni sistem super-sile se sada formira na svetskoj sceni.

Knjiga proroka Danila 2: 34 i 44 dokazuje da ovih deset prstiju postoji u vremenu Hristovog povratka. Ovi stihovi opisuju veliki kamen koji dolazi sa neba i razbija tih deset prstiju—i zamenjuje ih—i uspostavlja carstvo Božje na zemlji. Ovaj simbolizam prikazuje Hristovpovratak i uspostavljanje Božje svemoćne vlade koja vlada svetom—koja će zameniti sveljudske vladavine izmišljene od strane čoveka!

Kada je Hristos govorio o „kraju veka” (Jevanđelje po Mateju 24: 3), to je bio kraj LJUDSKE CIVILIZACIJE, na šta je On upućivao—On nije davao proročanstvo da će planeta „eksplodirati”.

Samo poređenjem Knjige otkrivenja 13, 17 i 7 sa Knjigom proroka Danila 2, mogli biste u potpunosti da razumete obim i veličinu ovog proročanstva. Brojni spisi se odnose na ova

Četiri carstva, ali ova poglavlja ih najbolje opisuju.

Ukratko, Rimsko carstvo (koje je počelo 31 g. pre Hrista) je propalo 476 g. nove ere—pošto su ga pregazila tri carstva (roga) iz Severne Evrope zvana Vandali, Heruli i Ostrogoti. Knjiga proroka Danila 7: 8 pokazuje da se ova tri roga „iščupaše iz [korena]”. To značida su potpuno nestala iz istorije. (Vandali su bili tako varvarski i destruktivni da moderni izraz „vandalizam” potiče od njihovog imena.) Međutim, za još sedam rogova (stih 7 kaže da ih je biloukupno deset) je predskazano da će vladati ovim carstvom.

Početkom 554 g. nove ere, Rimsko carstvo je postalo poznato kao Sveto rimsko carstvo.

Istoričari potvrđuju da je papino krunisanje Justinijana dalo znak za ovu promenu. Događaji u

Evropi oko Svetog rimskog carstva rastu i smanjuju se tokom mnogo vekova. Periodično, novivladari su se pojavljivali—Karlo (franački lider 800 g. nove ere) – Oto Veliki (nemački vođakrunisan 962 g. nove era)—zatim Habsburška dinastija Karla V (austrijski vođa, krunisan 1520 g. nove ere)—kojeg, po redu, prati Napoleonova vladavina (francuski lider krunisan 1805 g. nove ere)—šesti vođa je bio Garibaldi, lider ujedinjene Italije od 1870–1945! Ovo šesto vaskrsenje Svetog rimskog carstva je kulminiralo porazom Adolfa Hitlera i italianskog diktatora Benita Musolinija. Musolini je, nakon potpisivanja tajnog sporazuma (Konkordata) sa Vatikanom 1929. godine, opet ujedinio Etiopiju, Eritreju i Italiansku Somaliju sa Italijom 1935. godine. On je proglasio ovu zajednicu ponovo uspostavljenim Rimskim carstvom!

Ovo je predskazano da se desi još jednom—samo jedno oživljavanje Svetog rimskog carstva ostaje!

Samo deseti rog Knjige proroka Danila 7 (isto kao i svih deset prstiju Knjige proroka Danila 2) tek treba da se pojavi. Ovo će biti ta finalna, velika zver iz Knjige otkrivenja 17 koja će doći na nesumnjivi svet sa zapanjujućom brzinom i snagom (Knjiga otkrivenja 17: 12). 1989.godine, padom Gvozdene zavese i ujedinjenjem Nemačke, uskoro će se pojaviti konačno vaskrsenje, koje je sastavljeno od zemalja i carstava širom istočne i zapadne Evrope, kao nekavrsta Sjedinjenih Država Evrope. Ali već smo pročitali kako će Hristos da razbije ovaj savezljudskih carstava za svoj dolazak!

Petrovo upozorenje

U Drugoj Petrovoj poslanici 3: 3–4, Petar je napisao: „I ovo znajte najpre da će u poslednje dane doći rugači [podrugljivci] koji će živeti po svojim ŽELJAMA i govoriti: Gde je obećanje dolaska Njegovog?”

Savremeni svet je pun podrugljivaca. Oni ne veruju da će Bog intervenisati—ili da je to čak i potrebno! Mnogi veruju da je čovečanstvo u stanju da u poslednjem minutu „otme pobedu iz čeljusti poraza” i da će moći da se spase i da reši svoje probleme! Mnogi veruju da će sve „ispasti dobro—nekako”! Na kratke staze, čovek se vara—ali na duže staze, on je u PRAVU!

Ljudi se rugaju mišljenju da Hristos dolazi—i biraju da žive loše, grešnim načinom života, da žive „po [prema] svojim željama”—ali njihovo ruganje neće promeniti istinu proročanstava sadržanih u ovoj knjižici! Ljudi moraju da nauče gorke lekcije—da nisu potpuno uspeli da dovedu svet u stanje za kojim svi žude. Mir, sreća, prosperitet i obilje ostaju nedostižni uprkos stalnom naporu čovečanstva da ih nađu.

Vojske „pokušavaju da svet učine bezbednim za demokratiju”, humanitarni napori, misionari, „nezavisni istraživači”, novi naučni uređaji za štednju snage tokom rada, kompjuteri, mobilni telefoni, bolji školski sistemi, prikupljanje sredstava za iskorenjivanje smrtonosnih zaraza itd., sve to će propasti.To je zato što čovečanstvo neće da se ponizi i da potraži Boga koji zaista ima rešenja za probleme čovečanstva!

Baš kad bude skoro prekasno, Hristos će intervenisati velikom silom i slavom da spasi čoveka od samog sebe!

Šta je sa Vama?

Šta je sa Vama? Šta ćete učiniti da se pripremite za to što nam predstoji? Niko ne mora

Čekati nemoćan da spremi sebe za to što dolazi. Knjiga proroka Danila 12: 1–2 sadrži sledeću izjavu: „A u to…vreme…biće žalosno vreme, kakvog nije bilo otkako je naroda do tada; i u to će se vreme izbaviti tvoj [Božji] narod, svaki koji se nađe zapisan u knjizi. I mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudiće se, jedni [neki] na život večni.”

Ovaj stih opisuje vaskrsenje mrtvih—pravih svetaca Božjih—onih koji će vladati sa Hristom (Knjiga proroka Danila 7: 18, 22, 27)! Pavle piše: „Jer će sam Gospod sa zapovešću, sa glasom…sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre; a potom mi živi [živi sveci u istinitoj Božjoj crkvi], koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti” (Prva poslanica Solunjanima 4: 16–17).

Spisi Novog zaveta jasno pokazuju da će Hristov drugi dolazak biti iznenadan i neočekivan. Hristos se uvek prikazuje kako dolazi „kao lupež [lopov] u noći”. Pažljivo pročitajte Jevanđelje po Mateju 24: 43–44, Prvu poslanicu Solunjanima 5: 2, 4, Drugu poslanicu Petrovu 3: 10 i Knjigu otkrivenja 3: 3, 16: 15. U njegovom paralelnom izveštaju Proročanstva na Maslinskoj gori, Luka je zabeležio kako je Hristos objasnio svoj povratak na nesumnjivi svet: „Tako i vi kad vidite ovo da se zbiva, znajte da je blizu carstvo Božije…Jer će doći kao zamka na sve koji žive po svoj zemlji. STRAŽITE [PAZITE] dakle jednako i MOLITE SE Bogu da BISTE se udostojili [bili smatrani dostojnima] uteći [da UTEKNETE] od svega ovog što će se zbiti, i STATI PRED SINOM ČOVEČIJIM” (Jevanđelje po Luki 21: 31, 35–36).

Ovaj stih može biti Vaša budućnost!

Vi ste „kapetan svog broda” i „gospodar svoje sudbine”—bez obzira na to da li ste izabrali da odbacite Božje upozorenje ili da se predate Njemu i zamolite Ga da Vas pripremi za vladavinu u Njegovom carstvu!

(Pročitajte naše besplatne knjižice Ko ili šta je zver iz Otkrivenja?, Bliski Istok u Biblijskom proročanstvu i Otkrivenje konačno objašnjeno! da biste detaljnije razumeli događajeopisane u ovoj knjižici. Takođe pročitajte našu knjižicu Sutrašnji divni svet – untrašnji pogled!da vidite inspirativnu, veliku sliku o tome kako će Bog rešiti, za sva vremena, svaki od najvećihproblema čovečanstva.)

Sveci će vladati sa Hristom—na Zemlji

Ono što sledi je zaključak iz knjižice Herberta W. Armstronga Da li SMO u POSLEDNJIM DANIMA? To dobro sumira ono što dolazi na kraju 6.000 godina dodeljenih čovečanstvu:

„I gde idemo odande? U tom istom danu Isusove noge će se spustiti na Maslinsku goru sa pogledom na Jerusalim na istoku (Knjiga proroka Zaharije 14: 4).

„Mi čitamo u Knjizi otkrivenja 20: 1–2 da će u vreme Hristovog dolaska Sotona biti uklonjena sa prestola svetske vladavine. Isus Hristos će tada sesti na taj presto cele zemlje. U

Knjizi otkrivenja 3: 21 Isus je rekao onima u njegovoj pravoj crkvi da će im on, ako oni savladaju Sotonu i zla ovog sveta, dozvoliti da s njim sede na tom prestolu.

„Isus je takođe rekao u Knjizi otkrivenja 2: 26–27 da ćemo mi, njegovi ljudi, ako nadvladamo, dobiti vlast nad narodima i da ćemo mi vladati njima, pod Hristom. U Knjizi otkrivenja 5: 10, On kaže da ćemo mi koji smo pravi vernici u Njegovoj ličnoj crkvi biti sveštenici i carevi i da ćemo mi carevati na zemlji.”

Možda cete želeti da procitate: