JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Stoor om later te lees
Beskikbaar in hierdie tale:
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees
Omtrent die Skrywer
David C. Pack 

As stigter en Pastoor Generaal van die Herstelde Kerk van God, Hoofredakteur van The Real Truth tydskrif, en die stem van The World to Come program, het David C. Pack baie miljoene oor die hele wêreld heen bereik met die mees kragtige waarhede van die Bybel—onbekend aan byna almal. Hy het 80 boeke en boekies geskryf, persoonlik meer as 50 gemeentes gestig, en het as 'n gas verskyn op die History Channel. Mnr. Pack het Ambassador College bygewoon in Pasadena, Kalifornië, die Worldwide Church of God bediening betree in 1971 en was persoonlik opgelei deur sy stigter, Herbert W. Armstrong.

U mag verkies om die volgende te lees:

Is hierdie die laaste dae?

deur David C. Pack

Die profeet Daniël het gepraat van "die TYD VAN DIE EINDE." Die apostel Petrus het gesê: "Daar sal in die LAASTE DAE spotters kom." Paulus het gesê: "In die LAASTE DAE sal swaar tye kom." Christus se dissipels het Hom gevra oor "Die EINDE VAN DIE WÊRELD." Het hierdie tyd gekom? Kan u seker wees?

 Taal Afrikaans Deutsch English Español Français Italiano Kiswahili Nederlands Polski Srpski 中文

Hoe lank voordat Christus terugkeer? Voordat hierdie grootste van alle gebeure plaasvind, praat die Bybel van 'n tydperk genoem "die laaste dae" — "die tyd van die einde" — "Die einde van die wêreld [eeu]" — "die einde van hierdie dinge" — "die einde van die dae " — en van 'n tyd wanneer die verloop van die menslike geskiedenis, soos ons dit ken, "klaar sal wees."

Natuurlik, baie belydende Christene glo nie in 'n letterlike terugkeer aarde toe deur Jesus Christus nie. Van diegene wat dit glo, glo die meeste dat dit honderde jare weg kan wees. Sommige glo dit kan "'n duisend jaar in die toekoms" wees. Ander is ietwat bekommerd oor "Armageddon." Hulle voel dat die tyd kort kan wees, maar het geen begrip van hoe om te WEET nie.

Wat glo u?

Die Oorspronklike Apostels Het Misverstaan

Die oorspronklike apostels het gedink dat Christus in hul leeftyd sou terugkeer. Paulus, in I Korinthiërs 15:51 en I Thessalonicense 4:15, wanneer van die opstanding van die dode wat met Christus se Wederkoms sal gebeur gepraat word, word die woord "ons" gebruik, wie verwag om onder diegene wie "lewendig oorbly tot by die wederkoms van die Here" te wees.

In sy tweede brief aan die Thessalonicense, het Paulus tot die besef gekom dat hy hom voorheen misgis het met die tydsberekening van spesifieke gebeure wat Christus se Wederkoms moet vooraf gaan. Hy het selfs gewaarsku oor diegene wat ander sou mislei oor die kwessie van wanneer dit sou plaasvind. Hy het geskryf oor die "wederkoms van onse Here Jesus Christus" en dat die broeders versigtig moes wees dat "niemand julle op enige manier mislei nie want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf " (II Thes. 2: 1, 3).

Kan u gekul word?

Christus se Wederkoms

Is ons in die laaste dae? Indien wel, kan u vir seker weet dat dit waar is? Jesus het aan Sy dissipels gesê, "Ek sal weer kom" (Joh. 14:3). Verder, veertig dae na Sy Opstanding, het twee mans (engele) aan Sy dissipels gesê toe Hy besig was om na die hemel op te styg, "Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het" (Hnd.1:11). Matthéüs beskryf die woorde van Christus: "Want soos die weerlig uitslaan... so sal ook die koms van die Seun van die mens wees" (Mat. 24:27, 30, 37, 39, 42, 44, 46). Sal die wêreld gou by hierdie kritieke gebeurtenis kom? Weereens, kan ons weet?

Maak nie ‘n fout nie! Die Bybel is duidelik oor die Wederkoms van Jesus Christus. Baie meer verse kan aangehaal word wat vertel van Sy Wederkoms na die aarde. Dit sal gebeur — en dit hang nie af van mense se menings nie. Maar, voordat hierdie kritiese gebeurtenis plaasvind, word baie ander dinge voorspel om te gebeur in die finale verskriklike tydperk wat dit voorafgaan!

Die idee van die einde van die wêreld was alreeds 'n onderwerp van spekulasie, bespotting, algemene bespreking, betowering en fantasie vir 2,000 jaar. Tog, besef min hoe baie die Bybel aandui, wat verstaan kan word van hierdie tyd.

“Die Dag en die Uur”

In die beroemde Olyfberg Profesie van Matthéüs 24, het die dissipels vir Christus gevra, "Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van U koms en van die voleinding van die wêreld?" (vers 3). Na uitvoerige beantwoording van hierdie vraag, het Christus, drie en dertig verse later, bygevoeg: "Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net My Vader alleen" (vers 36).

Beteken dit dat ons nie die algemene tyd van Christus se Tweede Koms kan weet nie? Sommige glo dit — en hierdie mense het enige behoefte om selfs gemoeid te wees met die tydsberekening van Christus se Wederkoms, afgeskud.

Wat beteken Matthéüs 24:50-51 wanneer dit sê, "Die heer van dié dienskneg kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom ‘n deelgenoot van die geveinsdes maak." Dit is duidelik dat byna almal nie na Christus se Tweede Koms op die regte tyd soek nie. In werklikheid, Hy sal kom wanneer die meeste gladnie na Hom soek nie. Wat sal veroorsaak, dat so baie, nie die begin van so 'n enorme gebeurtenis herken nie?

Hoekom is dit vir so baie onmoontlik om die aankoms van die laaste dae te herken? In verse 32-33, het Christus 'n gelykenis vertel: "En leer van die vyeboom boom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is: So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat dit [marge: Hy] naby is, voor die deur." Christus verklaar dat ons die "seisoen" van Sy Wederkoms kan weet.

Moenie bereid wees om te skik vir enigiets minder as wat die Bybel vir u vertel nie! Jare gelede, het 'n treffende wysie genaamd "A Sign of the Times" gewild geword. Ek het dit geniet en u mag dit dalk onthou. Die titel is eintlik afgelei van 'n ander vers in Matthéüs. In hoofstuk 16, het die Fariseërs en Sadduseërs Christus gekonfronteer en 'n "teken" van Hom verlang. Hy het hulle geveinsdes genoem, en sê, "Julle weet wel om die voorkoms van die lug te onderskei, en kan julle nie die tekens van die tye onderskei nie?"

Terwyl die bedoeling van hulle vraag was dat hulle 'n teken wou sien dat Jesus die MESSIAS was (sien Matthéüs 12:38-40), was Christus se punt dat hulle nie instaat was om behoorlik te onderskei oor gebeure wat hulle aanskou het nie — die "tekens van die tye."

Kan u die tekens van ons tyd onderskei?

Christus het Sy dissipels vertel: "En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is" (Luk. 21:28). Die "dinge" waarna Hy verwys het sluit 'n hele reeks geprofeteerde gebeure in, om vir die eerste keer in die geskiedenis plaas te vind! Hierdie dinge is besig om te gebeur — en verskerp toenemend — nou! 'n Vinnige studie, van hulle, sal nie deeg nie. Slegs 'n meer deeglike studie openbaar die duidelike prentjie. Ons moet mooi kyk om behoorlik die "tekens van die tye" te onderskei.

God het aan die mens 6,000 jaar toegeken om sy eie regerings, filosofieë, waarde stelsels, godsdiens en vorme van onderwys te probeer. Mens-gemaakte idees van mense werk nie en kan nie die werklike groot probleme van die wêreld oplos nie. Die 6000 jaar is byna om. En, in die laaste 200 jaar of so, het die wêreld dramaties verander — en vinnig. Gebeure versnel op 'n manier wat nooit voorheen gesien is nie!

Die Een-en-twintigste Eeu Wêreld

Almal is vertroud met die gekke en eksentrieke entjie van mense wat op straathoeke staan en skreeu, "Bekeer julle! Die einde is naby!" Hollywood het baie van hulle, uitgebeeld. Natuurlik, neem niemand sulke mense ernstig op nie. Maar tye het verander, en baie is die stemme van rede wat nou vir ons vertel dat iets verkeerd, selfs verskriklik verkeerd is!

Die idee van 'n wêreld regering, wat ontwerp is om die planeet en die mensdom van homself te red, word meer dikwels gehoor. Maar niemand blyk te weet hoe om so 'n regering te skep en dan die samewerking van almal wat nodig is om dit te laat slaag te bekom nie!

Kyk na die wêreld rondom u. Wat, sien u?

As 'n geheel, was die wêreld 'n baie meer stabiele plek tot in die vroeë deel van die negentiende eeu. Op daardie tydstip, het die Industriële Revolusie geboorte gegee aan die Moderne Era. Dit was nie tot ongeveer 'n eeu gelede dat die mense begin motors ry en vlieg het nie, en sedertdien het die beskawing van die "Kern Era" beweeg na die "Ruimte Era" en die "Inligting Era" in 'n bietjie meer as 'n halwe eeu.

Die koms van nuwe uitvindings, teen die vinnigste tempo in die geskiedenis, verander lewe daagliks. Dink maar net aan die invloed van die drukpers en u kan verstaan hoe dramaties 'n enkele uitvinding die wêreld kan verander. Moderne rekenaars het dieselfde gedoen — en daar is geen terugdraai van die grootse impak van net hierdie een uitvinding nie. Straal vliegtuie vervoer het maar net in die afgelope halwe eeu gekom. Alhoewel, ramings wissel, word dit nou geglo dat die mensdom se totale bron van kennis elke paar jaar verdubbel. Sommige dink dit kan binnekort versnel tot elke ses maande!

In die vroeë 1970's, het Alvin Toffler ‘n boek geskryf genaamd Future Shock. Hierdie indrukwekkende boek het 'n sekere "sielkundige verstomming," of skok effek beskryf, as gevolg van die hoë spoed van veranderinge in die samelewing. Toffler het getoon dat hierdie veranderinge begin gebeur het in die 1970's teen so 'n tempo dat die mense dit nie meer behoorlik kon verwerk nie. Die gemeenskap as 'n geheel het in wat Toffler beskryf as oorlading — of "skok" begin om te gaan. Hy het verduidelik dat die "toekoms" so vinnig besig was om die "huidige" te word dat mense begin het om in ‘n "kortsluiting" te ondervind in 'n manier wat die beskawing nog nooit gesien het nie. 'n Paar jaar later, het hy 'n opvolg boek genoem, The Third Wave geskryf. Hierdie tweede boek beskryf die voortskryding van hierdie toestand.

Die beeld wat hy beskryf het was nie goed nie, en dit het net erger geword! Terwyl al hierdie "vooruitgang" plaasvind, het die mensdom se probleme nog nooit groter gelyk of meer onoplosbaar nie!

Die omvang van die MIV / VIGS-epidemie vooruitskattings word voortdurend hersien wat 'n baie meer kommerwekkende vooruitsig weerspieël as wat voorheen gedink is. Groot dele van Afrika se bevolking word geprojekteer om feitlik binne 'n paar jaar uitgewis te word deur die teenwoordigheid van hierdie enkele verskriklike siekte.

Die aarde se bevolking van sowat 6,9 biljoen mense (vroeg in 2009) styg konsekwent met 1,2% elke jaar. Dit beteken dat dit byna 11,1 biljoen teen 2050 sal bereik! Hierdie projeksie kom ten spyte van die feit dat siekte en hongersnood verwag word om erger in die vinnigste groeiende dele van die wêreld te word! Hoë vrugbaarheids tempo’s in die minder ontwikkelde dele van die wêreld het reeds hierdie verwagte bevolkings verhoging reg op die bestemde tyd gebring.

Eind-Tyd Profesieë (lees)

Kom ons oorweeg 'n paar Skrifgedeeltes wat sekere deurslaggewende, eind-tyd profesieë beskryf!

Ons het verduidelik dat Paulus tot die besef gekom het dat hy nie in die era geleef het waarin Christus sou terugkeer nie. Tog het God hom gebruik om aan te teken wat die omstandighede sou wees wanneer die tyd uiteindelik sou kom. Oorweeg, sy voorspelling, van wydverspreide agteruitgang van gesindhede en karakter, net voor Christus se Wederkoms. Hy het geskryf: "Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het: Keer jou ook van hierdie mense af" (II Tim. 3:1-6).

Hierdie is 'n kragtige profesie wat die volledige afbreking van karakter in "die laaste dae" beskryf. Hierdie tyd het gekom! — en hierdie wydverspreide toestande groei daagliks erger! Kyk rond. Mense se gedrag is besig om vinnig te verander — skynbaar altyd vir die ergste. Meer opvoeders en ander met gesag laat hoor ‘n waarskuwende stem dat toestande buite beheer ontplof het!

Wie kan hierdie tendens betwyfel?

Erken dat hierdie boekie nie bedoel is om 'n in-diepte beskrywing te gee nie. Anders sou baie bladsye vereis word net om toestande te beskryf waarna Paulus in hierdie enkele profesie verwys!

Maar die agteruitgang van mense se gesindhede en gedrag is skerp in vergelyking met 'n generasie gelede. Daar was nog altyd dade van verskriklike geweld, maar nou kom dit al meer dikwels voor. Daar was nog altyd leuenaars, maar nou is die probleem van bedrog meer deurdringend. Daar was nog altyd owerspel, maar die persentasie van die mense wat dit pleeg, is nou epidemies. Daar was nog altyd egskeiding, maar vandag is dit baie meer algemeen. Daar was nog altyd oneerbiedige jong mense. Gou sal 'n hele geslag die vyfde gebod "Eer jou vader en moeder" vergeet het. Hoewel daar nog altyd diewery was, wys statistieke dat dit nog nooit erger was nie — selfs in die mees gegoede lande, waar mense reeds baie meer fisiese besittings het bloot as gevolg van waar hulle gebore is!

Soveel meer kan gesê word van elke term of frase wat gebruik word in Paulus se profesie. En ons het nie gepraat oor pornografie, kindermishandeling, misdaad en tendense in perverse seks, dwelmmisbruik, haat en oorlog nie! Al hierdie toestande het gekombineer om 'n era korrek as "swaar" — of baie gevaarlik te beskryf!

Gesamentlik, word dit 'n aanduiding dat hierdie die laaste dae is!

Christus se Groot Olyfberg Profesie

Saam gelees, is Matthéüs 24, Lukas 21 en Markus 13 Christus se Olyfberg Profesie. Die beskrywing begin met Sy dissipels (Mat. 24:3) wat Hom uitvra oor die gebeure wat die "einde van die wêreld" voorafgaan. Hierdie keer, waarna gesoek was, was 'n "teken" van wanneer die einde van die eeu — einde van die beskaafde samelewing soos ons dit ken — sou kom. Soos genoem, het Sy dissipels oorspronklik geglo dat dit in hul eie leeftyd sou gebeur, daar hulle dit tesame met die vernietiging van die fisiese tempel in Jerusalem gesien het. Dit was omdat Christus oomblikke tevore hierdie komende vernietiging verduidelik het net voordat hulle Hom hierdie vraag gevra het. Terwyl hierdie tempel deur die Romeine in 70 n.C. vernietig is, het Christus verstaan dat Sy wederkoms byna 20 eeue later sou wees. Hy het sekere ander gebeure wat dit sou voorafgaan voorspel.

Christus se beskrywing van die afbreking van karakter was in ooreenstemming met hoe Paulus dit gedoen het. In verse 36-39, het Christus gewaarsku dat toestande "die dae van Noag," sal weerspieël wat Genesis 6:11-12 beskryf: "Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan, en — dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe".

In hierdie een kort beskrywing word Korrupsie, drie maal, genoem. Tog is hierdie gedeelte baie spesifiek en praat van mense wat individueel en gesamentlik ontaard het tot 'n toestand van absolute korrupsie — met ‘n beskawing "vol van geweld." Let op God se gebruik van beide die enkelvoud van die woord "sy" en die meervoud "almal" om hierdie punt tuis te bring!

Oorweeg hoe dikwels massa geweld nou in skole, restaurante of ander plekke voorkom op maniere wat feitlik tot onlangs ongehoord was! Wie het al ooit van serie-skerpskutters — of selfmoord bomaanvallers — voor onlangs gehoor? Die relatief nuwe verskynsel van terrorisme word nou al meer globaal van aard, wat voorspel word om wêreldwyd te versprei!

In Lukas 17:26-30, het Christus ook die toestande ten tye van Sy Terugkeer vergelyk met dié wat in Sodom en Gomorra gevind was. Genesis 18 en 19 toon dat hierdie twee stede so vrot en vol kwaad was dat, net voordat God vuur en swawel op hulle gereën het, net drie mense (Lot en sy twee dogters — sy vrou het later in sout verander) waardig geag was om te ontsnap. Ook, net agt mense is toegelaat om in die Ark in te gaan voordat God die wêreld oorstroom en vernietig het.

Vra jouself af: Hoe lank nog voor omstandighede nie kan erger word nie?

Wat van, godsdienstige, verwarring? Matthéüs 4:4-5 beskryf Jesus se waarskuwing oor 'n komende groot misleiding. Hy het gesê: "Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder My Naam kom en sê Ek [Jesus] is die Christus, en hulle sal baie mense mislei." Met ander woorde, baie sou voorgee om Jesus te verteenwoordig, en erken dat Christus waarlik die Christus was, terwyl hulle 'n boodskap bring wat hul luisteraars mislei. Die baie verdeelde, verwarrende, verskillende en mededingende groepe binne belydende Christendom vandag, bewys sekerlik die akkuraatheid van Christus se profesie.

Dit is krities om te let op een ander aspek van Jesus se waarskuwing oor diegene wat sou sê, "Christus was Christus." Byna al die moderne predikers beklemtoon die Persoon van Jesus Christus self, pleks van die boodskap wat Hy gebring het! Hulle fokus op die Boodskapper in plaas van Sy boodskap! Om te sê dat Christus in werklikheid die Christus was — die Messias — is 'n ware stelling! Die misleiding van "baie" begin wanneer Sy boodskap van 'n komende wêreld-regerende koninkryk, met alles wat dié binnekort komende kolossale gebeurtenis beteken, geïgnoreer — en selfs onderdruk word. Hierin lê die grootste misleiding! Verstaan dit!

Kom ons wees meer spesifiek.

Valse Evangelie Verkondig

Jesus het die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Markus 1:14-15 beskryf hierdie as die heel eerste woorde wat Hy het gesê het: "Het Jesus in Galiléa gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê... die koninkryk van God het naby gekom: bekeer julle en glo die evangelie." Baie Nuwe Testament verse wys dat Christus konsekwent hierdie boodskap verkondig het. (Lees ons boekies Watter Evangelie is die Ware Evangelie? en What Is the Kingdom of God?)

Binne dertig jaar na Christus se kruisiging, het Paulus van diegene wat reeds die ware evangelie in 'n ander verdraaide, valse, nagemaakte evangelie verander het, gewaarsku (Gal.1:6-7). Hierdie begrip is so belangrik dat 'n dubbele vloek uitgespreek is oor enigeen wat dit doen (vers 8-9). Hy het ook gewaarsku: "Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval" (II Kor.11:3-4).

Paulus het die baie vals leraars aangekla wie sulke misleiding bring toe hy gesê het, "Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus. En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars [Satan s’n] hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke" (vers 13-15). Hierdie verse demonstreer die krag van die misleiding wat deur die "baie" gehou word (na wie Christus in Matthéüs 24 verwys) — die baie predikante van hierdie wêreld se voorbeeld van die Christelike geloof. Dit praat duidelik van predikers wat Christus wanvoorstel deur die verkondiging van 'n "ander Jesus" en die bring van 'n "ander evangelie", verskillend van dié van die koninkryk van God.

Paulus self word dikwels beskryf as dat hy 'n ander evangelie gebring het. Tog, is dit aangeteken dat hy ook die koninkryk van God verkondig het (Hnd. 20:25; 28:23-31).

Die leraars van hierdie wêreld se kerke verkondig nie hierdie boodskap nie! Hulle praat aanhoudend oor "baba Jesus", "Christus aan die kruis", "die maagdelike geboorte" en verskeie sosiale evangelies. Maar hoe dikwels het u gehoor dat Christus kom om op die aarde as 'n Koning te regeer — Wie 'n groot SUPERREGERING bring wat al die regerings van die mense sal verdring en vervang? Waarskynlik nooit.

Die 1900 — Jaar Gaping

Totdat Herbert W. Armstrong begin het om hierdie selfde evangelie aan die wêreld te verkondig in 1934, was die evangelie van die koninkryk van God nie na al die nasies, vir byna 1900 jaar geneem nie. Vanaf die tyd van die apostels, tot aan die begin van die 52-jaar bediening van hierdie een man, het die ware evangelie nie as 'n werklike mag aan die wêreld as 'n geheel uitgegaan nie!

Matthéüs 24:14, ook deel van die Olyfberg Profesie, verklaar: "En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom." Mnr. Armstrong, het 'n ongekende honderde miljoene tydens sy bediening bereik. Dit sluit in 'n leserstal van ongeveer 25 miljoen mense (meer as 8 miljoen huishoudings) van die Plain Truth tydskrif ten tye van sy dood, vroeg in 1986. Hierdie tydskrif was in sewe tale gepubliseer! Mnr. Armstrong het persoonlik een derde van alle staatshoofde op die aarde gedurende die laaste twee dekades van sy lewe besoek. Hy het altyd hierdie selfde boodskap, van die komende koninkryk van God gebring.

Daar was min plekke op aarde waar hierdie boodskap nie gehoor is op beide radio of televisie nie. Hierdie boodskap was oor baie honderde stasies uitgesaai. Op een tyd, het sy World Tomorrow uitsending bo aan die Opinieondersoek graderings gestaan as die mees godsdienstige uitsendings op aarde waarna geluister was. Die evangelie van die koninkryk het uitgegaan in groot krag — soos in geen ander tyd in die geskiedenis nie!

Christus se profesie was, en is steeds, waar!

Oorloë, Hongersnode, Pessiektes en Aardbewings

Kyk nader na die wêreld rondom u! Dit word ooglopend nie deur God gelei nie, maar is eerder gevul met probleme, boosheid, siektes, ellende en ongelukkigheid van elke soort. Christus waarsku, "En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë... en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende [verskeie] plekke" (Mat. 24:6-7). Hy het aangegaan en in vers 8 gesê, "Al hierdie is die begin van die smarte [beproewings]." Hy het ook die dissipels vertel dat hulle verskriklik vervolg en selfs vermoor sou word vir die boodskap wat hulle sou bring (vers 9). Slegs die apostel Johannes het marteling oorleef, en het tot in sy 90s gelewe. (Lees ons reeks oor die vier perderuiters van Openbaring 6 — VALS GODSDIENS, OORLOG, HONGERSNOOD en PESSIEKTES.)

Niemand kan twyfel dat hierdie tendense nou in groter mate as ooit tevore gebeur. Byvoorbeeld, hoe dikwels hoor ons nou, van verwoestende aardbewings? Een bekende televisie-kommentator het gesê dat "vir een of ander rede" daar nou meer aardbewings elke dag op aarde plaasvind. Daar, word elke dag, 12,000 afsonderlike meetbare aardbewings deur Seismoloë aangeteken.

Nuwe, meer ernstige gevalle van ou siektes breek uit — baie van hulle nou antibiotika-bestand — word meer dikwels aangemeld. Dit sluit in die MIV-epidemie, Kolera, Ingewandskoors, Dengue Koors, vlees-etende bakterieë, Legioensiekte, die Ebola en Wes Nyl virus, Malaria, Bek- en Klouseer, Mal Koei Siekte, die Norwalk virus, die terugkeer van 'n sterker, meer weerstandige stam van Tuberkulose en 'n ontploffing van SOS (seksueel oordraagbare siektes). Hierdie is slegs 'n klein deel van 'n groot en steeds — ontluikende prentjie van skrikwekkende nuwe siektes — en oues wat met mening terug is!

Meer as 200,000 mense sterf weens hongersnood elke dag — met hierdie getal wat steeds styg! Oorloë, en wat die evangelieskrywer Lukas noem "opstande" (21:9), vul nou koerantopskrifte — en bring meer lyding en dood. En siekte en hongersnood is bloot natuurlike by-produkte van verplasing en verwarring van bevolking wat altyd in die nadraai van oorlog volg.

In onlangse jare, het wetenskaplikes gewaarsku teen die groot gevaar van aardverwarming. Min twyfel nie langer meer dat uiterste weerstoestande alreeds aankom op die voorkant van hierdie wêreldwye fenomeen nie. Storms is meer ernstig en kom meer dikwels voor. Abnormale oorstromings en verwoesting van die land veroorsaak hongersnode en siekte-epidemies van ongehoorde afmetings. Weer katastrofes, aardbewings, oorloë en gevolglike siektes en wanhoop neig om 'n epidemie van lyding wat reeds bestaan te vererger. Profesie het ook voorspel dat selfs meer vulkaniese aktiwiteite gesien sou word — en dit gebeur!

Die wêreld het God se wet nodig, wat, indien dit deur al die nasies gehou word, universele vrede, geluk, oorvloed en welvaart sal bring. Stede sou mooi word. Siekte, hongersnood en oorlog sal verdwyn, asook rassisme, onkunde, armoede en alle vorme van valse godsdiens.

Tog, geen mens, geen regering, of al die regerings van mense saamgevoeg kan hierdie dinge bring nie!

Slegs die koninkryk van God, onder leiding van Christus en die gelowiges wat gekwalifiseer het om by Hom aan te sluit, kan hierdie toestande bring. Die wêreld moet van die wette van God leer. Jesaja 2:2-4 en Miga 4:1-4 praat ook van die "laaste dae" wanneer hierdie dinge sal gebeur. God se wet en die liefde van God (Rom.13:10) word voorspel om binnekort die wetteloosheid en haat te vervang wat nou tussen mense en nasies op aarde bestaan!

As Hy nie ingryp nie, het Christus gesê, "As daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered [lewe] word nie, maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word" (Mat. 24:22)!

Dink! Wanneer het die mensdom die vermoë gehad om alle vlees te vernietig? Slegs met die koms van die moderne kern, chemiese, biologiese en nou "radiologiese" wapens kan dit moontlik wees. Ons lewe in 'n tyd waarin al hierdie beskikbaar is — en kernwapens alleen beskik oor hierdie vermoë, om met die voorrade wat tans bestaan, die mensdom oor en oor uit te wis! Soos een leier gesê het, "Een keer sal heeltemal genoeg wees."

Sommige beweer hierdie wapens is te verskriklik om ooit te gebruik — dat hulle slegs as 'n "afskrikmiddel" teen die gebruik daarvan bestaan.

Moenie geflous word nie! Hulle, sal gebruik word. Baie profesieë maak dit duidelik. (Onthou, die oomblik toe hierdie wapens beskikbaar geword het, en die Verenigde State gevoel het dat dit in hulle belang is om dit te gebruik, het President Truman — sonder huiwering, in Augustus 1945 dit beveel! Tog is die twee bomme wat op Japan geval het, bietjie meer as "klappers" in vergelyking met wat vandag bestaan.)

Dit is geen toeval dat die evangelie in die hele wêreld presies teen die tyd toe wapens van massa vernietiging beskikbaar geword het, verkondig was nie — wat die tydsberekening van Christus se waarskuwing oor die gevare vir die voortbestaan van die hele mensdom, presies bewys!

Die Komende Groot Verdrukking

Beskrywing van 'n tyd wanneer die evangelie van die koninkryk nie meer verkondig kan word nie (Mat. 24:14), sluit Matthéüs 24:21 'n waarskuwing in oor die komende Groot Verdrukking. Dit is net voor Christus se verklaring dat die laaste dae verkort sal word. Let op: "Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe, nie gewees en ook nooit sal wees nie."

Dit beeld 'n werklik verskriklike tyd uit vir alle lewe op aarde!

Hierdie boekie kan maklik baie langer groei as net 'n fraksie van die bladsye wat die komende verskriklike toestande op aarde beskryf, hier aangehaal sou word. Byna elke profeet in die Ou Testament het gepraat van hierdie tyd van wêreldwye moeilikheid, om nou spoedig voor te kom. Tyd loop uit!

Daniël se Lang Profesie

Die langste enkele profesie in die Bybel word gevind in Daniël 11. Hoofstuk 10, stel dit voor en hoofstuk 12 voltooi dit. Talle kere (ses in hoofstuk 12 alleen) word die woord "eindig" gevind. Die eerste keer dat "die tyd van die einde" voorkom, is in Dan.11:40.

Tog was die profeet Daniël nie toegelaat om die profesie te verstaan wat hy aangeteken het nie. Toe hy vir God (12:8) die betekenis gevra het, het God vir hom gesê dat dit "Verseël was tot die tyd van die einde" (vers 9). Dit, sou openbaar word, wanneer die tyd kom — en dit het gebeur. Vers 10 leer, "net die verstandiges sal verstaan, " maar dat "geeneen van die goddelose mense sal verstaan nie." Dit beteken dat 'n paar — relatief baie min — sal verstaan, terwyl die meeste nie Daniël se profesie sal verstaan nie!

Daniël 12:4 gee twee uiters belangrike leidrade om te weet wanneer die einde van die tyd sal aanbreek. Let op: "Maar jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal heen en weer hardloop, en die kennis sal vermeerder."

Ons het reeds gepraat oor die ongelooflike kennis ontploffing wat teweeg gebring is deur die koms van rekenaars in baie miljoene huise. Groot getalle het nou toegang tot groot hoeveelhede van kennis — onmiddellik! Wat vinnig bekend kan word deur enigiemand wat inligting soek, is ongelooflik! Sekerlik, ons het aangekom in die tyd wat "kennis sal vermeerder" — saam met sy maklike toegang!

Daniël het ook geskryf, "baie sal heen en weer hardloop." Dit het begin by die aankoms van die spoorweë in die middel van die negentiende eeu — toe het groot skepe aangedryf deur kragtige enjins om hulle vinniger oor oseane te beweeg gekom — gevolg deur motors — en uiteindelik het straalvliegtuie ons planeet byna universeel toeganklik gemaak. Die aankoms van die supersoniese Concorde Straalvliegtuig het die Atlantiese Oseaan in ‘n bietjie meer as 'n groot meer verander. Skynbaar word die planeet daagliks kleiner as gevolg van mense se vermoë om "heen en weer te hardloop" byna enige plek en enige tyd!

Vier Geprofeteerde Koninkryke

Die boek van Daniël bespreek baie van die ander groot profesieë in die Bybel. Die tweede hoofstuk bevat 'n profesie wat strek oor 2500 jaar, sluitende met Christus se Wederkoms. Hierdie profesie beeld 'n reuse man uit; bestaande uit vier metale (goud, silwer, koper en yster gemeng met klei), wat vier groot wêreld-regerende koninkryke verteenwoordig wat begin het in Daniël se tyd.

Die eerste koninkryk, wat die hoof wat van goud gemaak was, verteenwoordig Nebukadnésar se Babiloniese of Chaldeense Ryk (625-538 v.C.). Die silwer bors en arms verteenwoordig die tweede of Persiese Ryk (558-330 v.C.), wat gevolg het, terwyl die maag en dye van koper die derde Griekse (333-31 v.C.) of Grieks-Macedoniese Ryk (gelei deur Alexander die Grote) verteenwoordig het. Ten slotte, die vierde koninkryk, uitgebeeld deur die bene van yster, en voete en tone van yster gemeng met klei, verteenwoordig die Romeinse Ryk. Hierdie laaste, grootste Ryk verslaan en volg die Grieks-Macedoniese Ryk op. Die tien tone is tien verskillende nasies of koninkryke verteenwoordig in Oos-en Wes-Europa. (Die Romeinse Ryk het twee hoofstede gehad — in Rome en Konstantinopel.) Dit is hierdie godsdienstige en politiek gekombineerde nasies wat bestaan uit die tien tone — onder een finale magtige leier, aangehelp deur 'n tweede, wonderwerk-werkende wêreld figuur. Hierdie verenigde supermoondheid stelsel is nou besig om op die wêreld verhoog te vorm.

Daniël 2:34 en 44 bewys dat hierdie tien tone bestaan in die tyd van Christus se Koms. Hierdie verse beskryf 'n groot klip wat uit die hemel kom en die tien tone opbreek — hulle vervang — en die vestiging van die koninkryk van God op aarde. Hierdie simboliek toon Christus se wederkoms en die vestiging van God se almagtige wêreld-regerende regering — wat al die mens gemaakte regerings van die mense vervang!

Toe Christus gepraat het van die "einde van die wêreld" (Mat. 24:3), was dit die einde van die MENS SE BESKAWING waarna Hy verwys het — Hy het nie 'n voorspelling uitgereik oor die planeet wat "opblaas" nie.

Slegs deur Openbaring 13, 17 en Daniël 7, met Daniël 2 te vergelyk, kan u die enorme omvang en grootte van hierdie profesieë verstaan. Baie geskrifte verwys na hierdie vier ryke, maar hierdie hoofstukke beskryf hulle die beste.

Kortliks, die Romeinse Ryk (wat begin in 31 v.C.) het in 476 n.C. in duie gestort — wat oorrompel is deur drie ryke (horings) van Noord-Europa genoem die Vandale, die Herule en die Oos-Gote. Daniël 7:8 toon dat hierdie drie horings "uitgeruk is met wortels en al." Dit beteken dat hulle heeltemal verdwyn het uit die geskiedenis. (Die Vandale was so barbaars en vernietigend dat die moderne term "vandalisme" afgelei is van hulle naam.) Hoewel egter nog sewe horings (vers 7 sê daar was 'n totaal van tien) voorspel is om hierdie ryk te regeer.

Beginnende in 554 n.C. het die Romeinse Ryk bekend geword as die Heilige Romeinse Ryk. Geskiedkundiges erken dat die pous se kroning van Justinius hierdie verandering teweeg gebring het. Gebeure in Europa, rondom die Heilige Romeinse Ryk, het opgestaan en geval vir baie eeue. Van tyd tot tyd, het nuwe regeerders verskyn — Karel (die Frankiese hoof in 800 n.C.) — Otto die Grote (die Duitse hoof gekroon in 962 n.C.) — gevolg deur die Habsburgse Ryk van Karel V (die Oostenrykse hoof gekroon in 1520 n.C.) — wat op sy beurt, gevolg word deur Napoleon se regering (die Franse hoof gekroon in 1805 n.C.) — met die sesde hoof die van Garibaldi se Verenigde Italiaanse hoof van 1870-1945 n.C! Hierdie sesde herlewing van die Heilige Romeinse Ryk het gelei tot die nederlaag van Adolf Hitler en die Italiaanse diktator Benito Mussolini. Mussolini, na die ondertekening van 'n geheime ooreenkoms (Konkordaat) met die Vatikaan in 1929, verenig Ethiopië, Eritrea en Italiaans Somaliland terug met Italië in 1935. Hy verklaar hierdie unie die hervestigde Romeinse Ryk! Dit word voorspel om nog een keer te gebeur — slegs een herlewing van die Heilige Romeinse ryk bly oor!

Slegs die tiende horing van Daniël 7:7 (dieselfde as al tien tone van Daniël 2) moet nog verskyn. Dit sal die laaste groot dier van Openbaring 17 wees wat gaan kom met verstommende spoed en krag op 'n niksvermoedende wêreld (Opb.17:12). Met die 1989-ineenstorting van die Ystergordyn en die hereniging van Duitsland, sal die finale opstanding, bestaande uit lande en ryke in Oos en Wes-Europa, gou te voorskyn kom, as 'n soort Verenigde State van Europa. Maar ons het reeds gelees hoe Christus hierdie unie van menslike koninkryke sal verpletter by Sy Koms!

Petrus se Waarskuwing

In II Petrus 3:3-4, het Petrus geskryf, "Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle EIE BEGEERLIKHEDE wandel, en sê: Waar is die belofte van Sy Wederkoms?"

Die moderne wêreld is gevul met spotters. Hulle glo nie dat God sal ingryp nie — of dat dit selfs nodig is nie! Die meeste mense glo dat die mensdom in staat is om op die laaste oomblik die “oorwinning uit die kake van 'n nederlaag, te ruk" en in staat sal wees om homself te red en sy eie probleme op te los! Die meeste mense glo dat "alles reg sal uitdraai — op een of ander manier!" Dat in die kort termyn, mense verkeerd is — maar in die lang termyn, is hulle REG!

Mense spot met die gedagte dat Christus sal kom — en verkies 'n verrotte, sondige lewenstyl, "loop volgens hulle eie begeerlikhede" — maar hul spot sal nie die waarheid verander van die profesieë wat vervat is in hierdie boekie nie! Mense moet bittere lesse leer — dat hulle hopeloos gefaal het om vir die wêreld die waardes te bring waarna almal verlang. Vrede, geluk, voorspoed en oorvloed bly ontwykend ten spyte van die mensdom se voortgesette pogings om hulle te vind.

Weermagte "probeer om die wêreld veilig te maak vir demokrasie," humanitêre pogings, sendelinge, "dinkskrums" nuwe wetenskaplike arbeidsbesparende toerusting, rekenaars, selfone, beter skool stelsels, fondsinsameling pogings om dodelike siektes uit te roei, ens., sal almal misluk. Dit is omdat die mensdom hulself nie sal verneder en poog om die God te soek wat waarlik die oplossings vir die mensdom se probleme het nie! Net wanneer dit amper te laat is, sal Christus met groot krag en heerlikheid ingryp om die mensdom van homself te red!

Wat Van U?

Wat van u? Wat sal u doen om uself voor te berei vir wat voorlê? Niemand hoef magteloos te bly om homself gereed te maak vir wat kom nie. Daniël 12:1-2 bevat die volgende stelling: "En in dié tyd... en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in die tyd sal Jou [God se] volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe."

Hierdie vers is die beskrywing van die opstanding van die dooies — van die ware gelowiges van God — mense wat saam met Christus sal regeer (Dan. 7:18, 22, 27)! Paulus het geskryf, "Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep... en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Daarna sal ons [die lewende heiliges in die ware Kerk van God] wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees" (I Tess.4:16-17).

Nuwe Testament geskrifte wys duidelik dat Christus se Wederkoms skielik en onverwags sal wees. Christus word altyd uitgebeeld as komende "soos 'n dief in die nag." Lees versigtig Matthéüs 24:43-44, I Thessalonicense 5:2, 4; II Petrus 3:10 en Openbaring 3:3; 16:15. In sy parallele beskrywing van die Olyfberg Profesie, teken Lukas Christus aan wat sy terugkeer na 'n niksvermoedende wêreld beskryf as volg: "So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur... Want soos 'n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. WAAK dan en BID ALTYDDEUR, sodat JULLE waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ONTVLUG, en VOOR DIE SEUN VAN DIE MENS TE STAAN" (Luk.21:31,35-36).

Hierdie vers kan u toekoms wees!

U is die "kaptein van u eie skip" en die "meester van u eie lot" — of u kies om God se waarskuwing te verwerp of om uself aan Hom te gee en Hom te vra om u voor te berei vir heerskappy in Sy koninkryk!

(Lees ons gratis boekies Wie of Wat is die Dier van Openbaring?, Die Midde-Ooste in Bybel Profesie en Openbaring Uiteindelik Verduidelik! om in groter besonderhede die gebeure wat in hierdie boekie beskryf word te verstaan. Lees ook ons boekie Môre se Wonderlike Wéreld'n Binne Insig! om die inspirerende groot prentjie te sien van hoe God, vir altyd, elkeen van die mensdom se grootste probleme sal oplos).

Die Heiliges Sal Saam Met Christus Regeer — Op Die Aarde

Die volgende kom uit die afsluiting van Herbert W. Armstrong se boekie Is Ons in die Laaste Dae? Dit som goed op wat kom aan die einde van die mensdom se toegelate 6000 jaar: "En waar gaan ons van daar af? In daardie selfde dag sal Jesus se voete neerdaal op die Olyfberg met ‘n uitsig oor Jerusalem aan die ooste (Sag.14:4). "Ons lees in Openbaring 20:1-2 dat met die tyd van Christus se koms, Satan verwyder sal word van die troon van die wêreld heerskappy. Jesus Christus sal dan sit op die troon oor die hele aarde. In Openbaring 3:21 sê Jesus aan diegene in Sy eie ware kerk, dat as ons die Satan en die euwels van hierdie wêreld oorwin, Hy sal gee dat ons saam met Hom op die troon sit.

"Jesus het ook in Openbaring 2:26-27 gesê dat as ons, Sy eie mense, oorkom, ons gegee sal word mag oor die nasies, en ons sal hulle regeer, onder Christus. In Openbaring 5:10, sê Hy dat ons wat ware gelowiges is in Sy eie kerk priesters en konings sal wees, en ons sal as konings op die aarde regeer."

U mag verkies om die volgende te lees: