JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

Die Fees van Trompette

Les 26

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

Elkeen van God se sewe jaarlikse Heilige Dae dui op ‘n kritieke gebeurtenis in Sy Meester Plan. Sover, het ons die Pasga gedek (wat’ n aanduiding is van Christus se offer), die Dae van Ongesuurde Brode (wat ons vanuit sonde kom uitbeeld) en Pinkster (wat bemagtiging van God se Heilige Gees simboliseer). Alhoewel hierdie drie feeste verteenwoordig word deur gebeure in die verlede, is die onderleggende bedoelings van hierdie lente Heilige Dae tydloos.

Die Fees van Trompette lei die najaar se Heilige Dae in, wat almal spesifieke gevalle is van wat nog moet gebeur. Hierdie Fees beklee die sentrale of spilas plek, van al die Heilige Dae, met drie wat dit voorafgaan en drie wat dit volg. Die vernaamste geval van al mens se geskiedenis wat die doel van die Fees van Trompette is, is Christus se wederkoms.

Christus se ingryping sal hierdie sterwende wêreld van self-verwoesting red. Hierdie les sal opsom wat nou binnekort in hierdie gevaarlike tye voorlê.

LES 26

‘n Tyd van Wêreld Oorlog

(1) Wat het Christus aangedui sal die toestand van die wêreld ten tye van Sy wederkoms wees? Lukas 21:7, 9-10; Mattheüs 24:3, 6-7.

Kommentaar: In die vorige eeu, was daar twee groot wêreld oorloë gevolg deur honderde kleineres. Vrede en veiligheid het meer ontwykend geword, met ‘n paar skurkagtige nasies en internasionale terroriste wat wapens van massa vernietiging bekom het.

(2) Wat sal met die hele beskawing gebeur indien Christus nie ingrypen en tyd verkort nie? Mattheüs 24:22.

Kommentaar: Christus, hou die onvermydelike wêreld vernietiging teë, terwille van Sy uitverkorenes, hulle wat nou kwalifiseer om in die koninkryk van God te regeer.

(3) Waarsku God die wêreld van sulke katastrofiese gebeurtenisse voordat hulle plaasvind? Amos 3:7.

(4) Moet God se dienaars aan die wêreld aankondig, wat die profete en skrywers van die Skrif vir ons tyd vandag aangeteken het? Jesaja 58:1; Eségiël 3:17-19; Mattheüs 24;14; Markus 13:10.

(5) Wat gebeur na die evangelie van die koninkryk en die Eségiël waarskuwings boodskap, verkondig is? Mattheüs 24:16, 20; Openbaring 3:10.

Kommentaar: Christus het geprofeteer van hierdie tyd van vlug en beskerming van Sy Kerk net voor die begin van die Groot Verdrukking. (Mat. 24:21). Vir meer inligting oor hierdie onderwerp, lees ons boekie God’s Promised Protection─Place of Safety or Secret Rapture?

(6) Hoe geweldig is hierdie tyd van die Groot Verdrukking? Mattheüs 24:21; Daniel 12:1.

Kommentaar: Hierdie tyd van moeilikheid vir moderne Israel het geen gelyke in die geskiedenis nie. In Daniel 12:1, word hierdie selfde gebeurtenis as ongeëwenaard beskryf. Jeremia 30:7 praat van hierdie tyd as “die tyd van Jakob se benoudheid.” Die verdrukking vervul die vyfde seël van Openbaring 6:9.

Openbaring 12:17, wys dat die Groot Verdrukking, duidelik Satan se toorn op die finale era van God se Kerk is, nadat hy nie daarin kon slaag om die getroue Filadelfiese oorblyfsel by te kom nie. Satan se toorn sal ook teen die nasies van moderne Israel gerig wees. Die Skrif wys dat net tien persent van die bevolking van hierdie nasies hierdie mees verskriklike tye, sal oorleef (Sien Jesaja 6:12-13; Amos 5:1-4; Eségiël 5:12; 6:8.)

Hierdie tyd sal vir ‘n periode van 2½ jare duur (Hoséa 6:1-2). Die Dag van die Here, wat volg, sal vir een jaar duur. Dus, die Groot Verdrukking en die Dag van die Here sal saam 3½ jaar duur (Openbaring 12:14; 11:2; 13:5).

Hoekom die Fees van Trompette

(1) Waar vind ons die opdrag om die Fees van Trompette te hou? Levitíkus 23:24-25; Númeri 29:1-2.

Kommentaar: Hierdie fees wat ‘n opdrag is, was ‘n “gedenkdag deur trompetgeklank,” genoem, ter viering van ‘n sege, net soos wat die toekomstige gebeurtenis wat dit skilder sal wees─Christus se wederkoms.

Hierdie fees het op die eerste dag van die sewende maand plaasgevind, wat ook die begin van die siviele jaar, waarop die heilige almanak gebaseer was, is. Net soos al die ander jaarlikse Heilige Dae, word ‘n byeenkoms en ‘n offergawe vir hierdie tyd, opgedra.

(2) Vind ons ander weergawes van hierdie fees in die Skrif? Psalm 81:4.

Kommentaar: Hierdie aangeleentheid was verwant aan luide sang en deur heuglike geraas met musiek te maak en was deur die blaas van trompette gekenmerk. Silwer trompette was geblaas om Israel na ‘n byeenkoms op te roep, asook om die feesdae aan te kondig. Núm. 10:2, 10.

Ons vind ook in die Joodse Talmoed, onder die artikel “Rosh Hashanah” (soos hierdie dag deur die Jode genoem word), dat ‘n ramshoring of sjofar op hierdie dag geblaas was (Mishnah 26b). In teenstelling met die musikale geluid van silwer trompette, het die sjofar ‘n skerp luide klank gegee.

Trompette Maak Alarm

(1) Het God opdrag gegee dat trompette ‘n alarm moet maak, wanneer daar in ‘n oorlog gegaan word? Numéri 10:9.

Kommentaar: Soos wat Israel ‘n geveg genader het die silwer trompette ‘n bepaalde series van note wat duidelik identifiseerbaar was gegee. God het belowe om hierdie klanke te hoor en tot hulle verdediging te kom. En tog, wanneer hulle skielik aangeval word, was die ramshoring gebruik om ‘n ander tipe van alarm te lewer. Alhoewel as ‘n tipe trompet geklasifiseer, het dit ‘n skerp geraas as ‘n alarm geproduseer van naderende oorlogvoering.

(2) Waar vind ons gevalle van alarms van oorlog wat in antieke Israel gemaak was? Jeremia 4:19-21.

Kommentaar: Jeremia het etlike invalle deur die Babeloniers belewe. Sulke alarms van oorlog vermeester die gees en bedoeling van die Fees van Trompette.

(3) Was die wagte opgedra om alarm te maak ten tye van ‘n dreigende aanval. Eségiël 3:17-19; 33:2-6.

Kommentaar: Hierdie waarskuwing is profeties en is op die moderne Israel aan die einde van hierdie eeu van toepassing. Die waarskuwings in Eségiël 3:17-19 en 33:2-6, is van toepassing op die ernstige verantwoordelikheid wat God aan die wag gee. Die ware Kerk van God erken die dodelike erns om hierdie waarskuwing uit te dra. Die evangelie word in al die nasies van die wêreld gepubliseer (Markus 13:10) op die wêreld se grootste Bybels gebaseerde web tuiste. God se Kerk gehoorsaam die odrag om te “Roep uit die keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos ‘n basuin” (Jes. 58:1)!

Die Trompet Plae Begin

Na die 2½ jaar van die Groot Verdrukking, sal die tyd van Satan se woede teen fisiese en geestelike Israel, vervul wees. God sal Sy belofte om Israel nie heeltemal strafloos te laat nie, uitgevoer het (Jer. 30:11, 46:28). Na hierdie tyd, praat God rustig met Jerusalem─met fisiese Israel─dat haar oorlogvoering verrig is, dat haar ongeregtigheid nou vergewe is (Jes. 40:1-2). Teen hierdie tyd sal die finale era van God se Kerk reeds gekonfronteer wees met die keuse of hulle Sy raad sal volg, “om goud wat deur vuur gelouter is, te koop” (Opb. 3:18).

Dan sal God se volle woede op hierdie wêreld wat gerebelleer het teen sy Skepper, kom.

(1) Wat sal God eerste doen, wanneer Hy teen hierdie opstandige wêreld, ingryp? Openbaring 6:12-13.

Kommentaar: Tekens in die hemel word vergesel deur ‘n groot aardbewing, wat elke berg en eiland uit hul posisies beweeg. Vuurspuwende berge maak die lug vol as wat sonlig verminder en die maan rooi te laat verttoon. Dan sal groot getalle asteroïdes die aarde se atmosfeer soos vlammende meteoriete tref.

(2) Hoe sal wêreld leiers op hierdie hemelse tekens reageer? Openbaring 6:15-17.

(3) Hoeveel afsonderlike Trompette was voorberei om te klank, na die sewende seël oopgemaak was, en sodoende die Dag van die Here begin? Openbaring 8:1-2, 6.

Kommentaar: Vir ‘n oorsig van die Dag van die Here, hersien Les 7 van hierdie kursus.

(4) Wat het gebeur toe die eerste engel die trompet geblaas het? Openbaring 8:7.

Kommentaar: Hierdie eerste trompet plaag was bedoel om’ n deel van die die mense se ondersteuning stelsel─plante lewe, te vernietig. Let daarop dat net ‘n derde van die bome verbrand word, wat ‘n teken is dat die volle maat van God se toorn terug gehou was, om mense tyd toe te laat om hulle tot Hom te bekeer en aan Hom te onderwerp.

(5) Hoe het die volgende drie trompette die aarde geaffekteer? Openbaring 8:8-12.

Kommentaar: Soos wat die tweede engel die trompet geblaas het, het ‘n groot voorwerp of asteroïed in die see geval, wat ‘n derde daarvan in bloed verander en ‘n derde van see-lewe gedood en ‘n derde van die skepe vernietig het. Net so ook, toe die derde engel blaas, het ‘n groot “ster”of moontlik ‘n asteroïede (genaamd Alsem)op die riviere van die aarde geval, met die gevolg dat een-derde van die vars water giftig geword en baie gedood het. Soos wat die vierde engel geblaas het, het een derde van die son verdonker. God het steeds tyd vir bekering toegekaat.

(6) Hoe word die orige drie trompet plae beskryf? Openbaring 8:13.

Kommentaar: So verwoestend was hierdie drie oorblywende plae, dat na elkeen as ‘n “Wee” verwys word─gesamentlik die “Drie Weë’s” genoem.

Enduit Oorlog

(1) Hoe is hierdie vyfde trompet plaag (eerste wee) meer dodelik as die eerste vier? Openbaring 9:1-3.

Kommentaar: Hierdie drie weë bevat die laaste drie van die sewe plae. Die nommer drie beteken finaliteit, tewyl die nommer sewe voltooing beteken. Die eerste twee wee’s beskryf hoedat God toelaat dat die mens sy eie beskawing vernietig. Was dit nie vir God se ingryping nie, sal die mens ‘n einde aan alle lewe op die aarde, bewerkstellig.

In visie het die apostel Johannes, sommige van die voertuie en vliegtuie wat in moderne oorlog, met vuurpyle, missiele en ander wapentuig, gebruik word, gesien. Hy het woorde soos “sprinkane” en “skerpioene” gebruik om hierdie vreemde wapen voorkoms te beskryf.

Die militêre veldtog, wat die eerste wee genoem word, beskryf as die dierkrag, wat in Europa sal ontstaan en Rusland en sy Kommuniste bondgenote aanval. Ten tye van hierdie grootskaalse stryd, sal die Engels sprekende nasies en meeste van die ander nasies van moderne Israel, reeds in gevangeskap geneem wees.

(2) Soos wat die miltêre stryd ooswaarts in die eertydse Kommunisties blok van Asië instoot watter tipe van wapens sal gebruik word? Openbaring 9:4-6.

Kommentaar: Hierdie wapentuig veroorsaak ‘n vorm van lamheid gepaard met pyn wat vir vyf maande duur (vers 5). Hierdie kan ‘n vorm van chemiese oorlog wees. Lees vers 7 tot 10, wat aangaan om die wapentuig in terme van eerste-eeu taal beskryf.

(3) Kan ons hierdie invallende mag as die dier-krag identifiseer? Openbaring 9:11.

Kommentaar: Beide terme wat hier gebruik word, in “Abáddon in Hebreeus,” en in “Apóllion in Grieks” beteken “Vernietiger” of “Satan.” Lees Openbaring 13:5-14, om beter te verstaan hoe Satan die Dier en die Vasle Profeet inspireer.

(4) Na Europa se aanvangs aanval teen sy vyande in die Ooste, slaan hierdie nasies terug? Openbaring 9;12-16.

Kommentaar: Die dreigende teen aanval sal die sesde trompet plaag uitmaak (die tweede wee)─ver meer verwoestend as die eerste wee. Die getal van die leermagte van die oosterse hordes, is 200 miljoen troepe. Die Russe, Sjinese en hul bondgenote word mag gegee om ‘n derde van die die mensdom te dood─by benadering twee biljoen mense! Lees verse 17-19 vir meer beskrywings van die wapentuig wat gebruik sal word.

(5) Wat noem God die kerk wat deur die valse profeet gelei word, wat die Europese magsblok domineer? Openbaring 17:2, 15 (vers 15 verduidelik vers 2); Openbaring 17:5.

(6) Gaan hierdie moderne Babilon val, soos antieke Babilon geval het? Openbaring 18:2, 17-19.

Kommentaar: Net deur Kern oorlogvoering kan so ‘n verwoesting aangerig word in so ‘n kort preiode periode van tyd.)

(7) Sal hierdie tweede teen aanval wat een-derde van die mensedom dood die tweede wee voltooi? Openbaring 11:14.

Kommentaar: Vir ‘n baie meer uitvoerige studie van hierdie gebeure, lees ons boekie Revelation Explained at Last!

(8) Bekeer die oorlewendes van hierdie verskriklike oorlog, eindelik van hulle ongeregtigheid voor God? Openbaring 9:20-21.

Die Sewende Trompet

(1) Wat was aangekondig toe die sewende trompet geblaas is? Openbaring 11:15

(2) Watter ander belangrike gebeurtenis vind plaas by die geluid van hierdie sewende en finale trompet? l Korinthiërs 15:52; l Thessalonicense 4:16-17.

Kommentaar: Hierdie beskryf die Eerste Opstanding. Ons lees dat die heiliges saam met die Here sal wees─nie in die hemel nie, maar sal saam met Hom op die aarde regeer (Openbaring 5:10, 20:4).

(3) Watter reeks gevalle behels die sewende trompet, bekend as die derde wee? Openbaring 16:1.

Kommentaar: Hierdie finale trompet plaag bestaan uit die sewe laaste plae (of sewe fiole van toorn).

(4) Wat was die eerste van die sewe laaste plae? Openbaring 16:2.

Kommentaar: Hierdie pynlike sere het op diegene geval wie toegegee en saamgespan het met die Sataniese godsdienstige sisteem, wat die Dier–krag oorheers het.

(5) Wat was die volgende plae om te volg? Openbaring 16:3-4.

Kommentaar: Die tweede en derde van hierdie laaste plae was verbonde aan die trompet plae, wat vroeër plaasgevind het. Elkeen van hierdie besondere plae het eerste met die oseane en daarna met die vars water strome en damme, gehandel. Die vroeëre plae het net een derde van elk geaffekteer. Gedurende hierdie laaste plae, word al die oseane bloed, alle see-lewe sterf en al die vars water word bloed, soos wat God die volle mate van Sy Toorn uitstort.

(6) Hoekom is hierdie daad van verandering van die see en vars water na bloed, gepaste straf vir daardie onbekeerde weerspannige mensdom? Openbaring 16:5-7.

(7) Wat was die vierde en vyfde plae op ‘n onboetvaardige mensdom? Openbaring 16: 8-11.

Kommentaar: Die vierdie plaag behels skroeinde hitte van die son, terwyl die vyfde plaag ‘n periode van totale donkerte behels, in die eerste instansie in die gebied van Dier-krag─baie soos die plaag van donkerte oor antieke Egipte. In beide die vierde en vyfde plae, het onbekeerde mense voort gegaan om God te laster.

(8) Wat was die sesde van hierdie laaste plae? Openbaring 16:12-14, 16.

Kommentaar: Die opdroging van die Eufraat rivier om die deurgang van die konings van die ooste toe te laat, was deel van God se plan om Satan toe te laat (saam met die dier en die vals profeet), om al die weermagte van teengestelde kante in hierdie oorlog, toe te wink. Hulle verenig te Armaggedon soos Satan hulle inspireer om vir Christus by Sy Wederkoms teen te staan.

(9) Wat is die eindresultaat van hierdie oorlog? Openbaring 19:17-21.

(10) In die nadraai van hierdie oorlog, wat was die sewende en finale plaag? Openbaring 16:17-18, 20-21.

Kommentaar: Na die groot stem uit die hemel aangekondig het, “Dit is verby,” het die mees kragtigste aardskudding in die geskiedenis plaas gevind, met die gevolg dat “alle eilande gevlug het, en berge is daar nie gevind nie.” Toe het groot haelstene, omtrent die gewig van ‘n talent was (160 tot 208kg) baie onbekeerde oorlewendes vernietig.

Dus, die vervulling van die Fees van Trompette vind plaas na Christus terugkom na die aarde as die seëvierende Koning, om wat regtens syne is, te eis.

Die meeste van die tien persent van die mensdom wat die Groot Verdrukking en Dag van die Here oorleef, sal groot-oog, nederig en oop vir God se opdragte wees.

Maar voordat dit kan gebeur, het Christus een meer belangrike taak om te verrig. Satan en sy demone moet van hierdie aarde en die beinvloeding van die mensdom weg gesit word─wat deur die Dag van Verootmoediging uitgebeeld word, wat in die volgende les bespreek sal word.

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Volgende in die Bybel Inleidingskursus:

Les 27: Die Dag van Verootmoediging

Wanneer vrede uiteindelik na hierdie wêreld kom, sal ‘n invloed soos Satan sin nooit toegelaat word om aan te gaan om die mensdom te manipuleer nie. Wat, sal dan, met Satan gedurende hierdie tyd gebeur?

Die Dag van Verootmoediging, waargeneem kort na die Dag van Basuine, openbaar die antwoord op hierdie vraag. Satan en sy demone het hierdie wêreld vir 6,000 jaar van die mens se bestaan regeer maar hulle sal vervang word wanneer Christus na hierdie aarde terugkom. Die Dag van Verootmoediging, openbaar nie net sulke profetiese besonderhede nie, maar wys ook wat Christus mee besig is sedert Sy hemelvaart. Hierdie en ander belangrike punte word duidelik wanneer die lesse versigtig bestudeer word wat in die bedoeling van hierdie dag vervat is.