JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

Wie Gaan Die Wêreld Regeer?

Les 5

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

`n Vooruitsig na die Millennium

In Les 2 het ons gekyk na die evangelie – “goeie nuus” – die nabye koms van die koninkryk van God en die duisendjarige vrederyk van Jesus Christus op die aarde. Ons het die belangrikheid wat die eerste eeuse Kerk op hierdie begrip geplaas het, bestudeer.

Nogtans, in die eeue wat gevolg het, was hierdie leerstelling verdraai, vervals en verberg deur die kragtige valse kerk wat aan bewind gekom het in die Romeinse Ryk.

Om ten volle te verstaan en waardeer wat in die Millennium gaan plaasvind, was dit nodig om eerstens die konsep duidelik te maak van wie en wat God is, wat in Les 3 behandel is. Les 4 het aandag gegee aan die bewys van Bybelse gesag – hoe die geskiedkundige, argeologiese en geologiese bewyse die Woord van God steun en bewys dat dit waar is.

Hierdie les gaan meer handel oor die duisendjarige vrederyk van Christus en die eersdaagse komende koninkryk van God, wat beskryf word as die “tye van verkwikking” en “tye van die wederoprigting van alle dinge” (Handelinge 3:19-21).

Alhoewel die sogenaamde Christendom van die wêreld hierdie fokuspunt van profesie heeltemal miskyk, fokus die Bybel profesieë meer op daardie deurslaggewende tyd as op enige ander gebeurtenis. Regdeur die eeue het die Katolieke Kerk gepoog om hierdie profetiese realiteit weg te redeneer deur dit te vergeestelik. Aan die ander kant ignoreer die Protestante die eenvoudige taal van die Bybel aangaande die koninkryk van God.

Hulle aanhoudende herhaling van “laat U koninkryk kom” in wat genoem word “Die Onse Vader” (Mattheus 6:9-13) het feitlik geen betekenis vir hulle nie, aangesien hulle dit nooit oorweeg nie dat dit betrekking het tot `n werklike regering wat in die nabye toekoms oor hierdie fisiese aarde gevestig sal word.

Ons gaan God se Woord van naderby bestudeer om te sien wat Hy openbaar omtrent hierdie tyd waar die mensdom gered word van sy eie hopelose dilemma – en die utopiese tyd van vrede wat sal volg.

LES 5

Die Heerskappy van Christus

(1) Voor wie verskyn Christus, om gekroon te word vir koningskap – heerskappy – oor die hele aarde? Daniël 7:13-14.

Opmerking: Mense wat die valse idee van `n drie-enige-god glo kan hierdie skrif nie heeltemal verstaan nie. “Die Oue van Dae” wat hier beskryf word is die Vader. Die ander Persoon, “die Seun van `n mens” is Christus. Die feit dat Christus voor die Vader gebring is wys vir ons dat hulle twee verskillende en onafhanklike wesens is – die teenoorgestelde van die valse ‘drie-enige-god’-doktrine.

Die titel “Vader” was nie gedurende die tyd van Daniël gebruik nie, aangesien dit opgeteken was voor Jesus as Sy Seun gegenereer is. Die term, “soos die Seun van `n mens,” was vir Jesus Christus gebruik in hierdie geval, omdat Christus in hierdie visioen eer gegee het aan die Oue van Dae soos wat van die Seun verwag was Hy aan Sy Vader moes gee. Hierdie profetiese visioen het betrekking op `n toekomstige tyd – wat nog vervul moet word – wanneer die Seun gekroon sal word om oor die hele aarde te regeer.

Skrifte soos Daniël 7:13-14, en die rol van die Vader en van Christus in die komende koninkryk, kan nie ten volle waardeer word voordat `n mens eers die ware konsep van wie en wat God is begryp nie.

(2) Gee ander verse meer insig rondom hierdie kroning? Lukas 19:12.

Opmerking: Neem kennis dat Lukas 19:11 meld, “vertel Hy daar nog `n gelykenis… omdat... hulle gedink het dat die koninkryk van God onmiddelik sou verskyn.” In die begin van vers 12 het Christus die gelykenis verduidelik. Lees hierdie gelykenis sorgvuldig wat voortgaan tot en met vers 27. Dit gee werklik `n oorsig van hoe Christus se dienaars moet ontwikkel en groei gedurende hulle lewens om te kan kwalifiseer om onder Christus te kan heers in die koninkryk van God.

(3) Waar is die oorsprong van die outoriteit of krag van enige iemand wat `n amp hou oor die mensdom? Johannes 19:11; Daniël 2:20-21.

(4) Watter ampsposisie hou Christus op die oomblik, aangesien Hy nog nie gekroon is as Koning oor die aarde nie? Hebreërs 3:1.

Opmerking: Sedert Sy opvaring terug na die troon van God, het Christus die rol van Hoë Priester vervul. Hy tree in ter wille van diegene wat in hierdie huidige bose era uitgeroep is. Hy hou hulle ook baie fyn dop, en toets en ontwikkel hulle ter voorbereiding vir hulle ongelooflike posisies van heerskappy in die nabye, komende koninkryk.

(5) Wanneer vind Christus se kroning as Koning oor die hele aarde plaas? Openbaring 11:15,18.

Opmerking: Dit is eenvoudig om te sien dat Christus beheer oor die koninkryke van die wêreld sal neem met die geluid van die sewende trompet in hierdie tyd van Sy Wederkoms. Sy kroningsgeleentheid in die hemel gaan sy Wederkoms en aanneem van mag oor al die nasies onmiddelik vooraf– die mees kritiese gebeurtenis in die geskiedenis. Christus word op daardie tydstip die Koning van konings.

(6) Wie is hierdie ander konings wat onder Christus dien? Daniël 7:18, 27; Openbaring 5:10; 20:6.

Opmerking: Die heiliges wie sal heers sluit diegene in wat uit die wêreld uitgeroep is –wat die ware Kerk van God uitmaak. Hulle kwalifiseer vir posisies van heerskappy soos hulle vashou, uithou, verdra (II Timotheus 2:12), sonde oorkom en goddelike karakter ontwikkel.

(7) Wat het Christus gesê sal die vergoeding wees van die 12 apostels in die tyd wanneer Hy op die troon van glorie sal sit in God se koninkryk? Mattheus 19:27-28; Lukas 22:29-30.

(8) Wie gaan die koning onder Christus wees wat gaan regeer oor al die stamme van Israel (elk regeer deur een van die oorspronklike apostels) gedurende Christus se toekomstige heerskappy oor al die nasies? Jeremia 30:9 (Jakob se naam was verander na Israel – dus beteken “hulle” die hele Israel) Hosea 3:5; Esegiël 37:24.

Opmerking: God sal bo en behalwe Dawid en die 12 apostels Sy getroue mense ook opwek, soos Abel, Noag, Abraham en die ander aartsvaders, profete en dienaars, om die poste van heerskappy in die komende koninkryk van God te vul. Maak seker jy lees ons boek, Tomorrow’s Wonderful World – An Inside View! vir meer detail oor die posisies wat sommige getroue dienaars sal vervul. Dit dek ook ander belangrike aspekte van hoe die Millennium sal wees.

`n Wêreld Onder `n Regverdige Heerskappy

(1) Wat sal die aard van Sy regering wees wanneer Christus – die Ewige, of Here – gaan kom om oor die aarde te heers? Psalm 98:9.

(2) Gaan mense Sy heerskappy vrees, soortgelyk aan die manier wat hul tans die tiranne vrees? Psalms 72:4, 12-14; Jesaja 35:3-4.

(3) Sal die nasies daarna hunker om Sy Wil te leer wanneer hulle eers die voordele gesien het wat gehoorsaamheid tot Sy wette bring? Jesaja 2:2-4.

(4) Hoe sal die nasies Sy weë en wette vergelyk met dit wat hulle voorgangers hul geleer het in die filosofie en godsdiens van hierdie hedendaagse bose wêreld? Jeremia 16:19.

(5) Gaan die heropleiding van die wêreld universeel wees – wat uiteindelik alle nasies en mense sal omvat? Jesaja 11:9.

(6) Waarom sal Israel (en uiteindelik die res van die wêreld) begin om meer vatbaar te wees vir Sy wette en manier van lewe, bo en behalwe die feit dat Christus teenwoordig is en dat die heiliges die wêreld sal heers? Jeremia 31:33-34.

(7) Sal hierdie heiliges wat uit die dood opgewek is, wat sal dien as priesters en heersers, meer toeganklik wees as bloot menslike leerkragte? Jesaja 30:20-21.

(8) Gaan die Satanise natuur of verleidelikheid of skynheiligheid nog enigsins langer gebruik word deur die paar mense wat God se Gees sal verwerp? Jesaja 32:5-6.

Opmerking: Die woord “edele” in vers 5 beteken eintlik adellik. In die Millennium gaan mense net in staat wees om presies te sê wat hulle opreg dink. Verleiding sal nie langer die oorhand hê nie – slegte nuus vir valse godsdienste. In `n latere les gaan ons sien hoe die geeste wat valse godsdienste motiveer, aktief magte sal mobiliseer om die Wederkoms van Christus teen te staan.

Die Aarde Fisies Verkwik

(1) Waar is Christus se bestemming met Sy triomfantlike Wederkoms na die aarde? Wat gaan met daardie geografiese area gebeur? Sagaria 14:4.

Opmerking: Daar gaan `n reeks groot aardbewings wees gedurende die tyd van die Dag van die Here, wat vir een jaar sal duur. Als tesame is hierdie aardbewings nie net daar vir tugtiging en verwoesting van areas van hierdie huidige bose wêreld nie, maar dit dra ook by tot die verandering van die topografie van die aarde se oppervlakte.

(2) Wat ontwikkel in die Oos-Wes-kloof wat deur hierdie aardbewing veroorsaak word? Sagaria 14:8.

Opmerking: Ons sal in die volgende skrifte sien dat die waterbronne van hierdie rivier opwaarts druk tot die Sionberg, wat eintlik vanuit onder die tempel vloei, wat nog gebou sal word op hierdie ligging aan die begin van die Millennium.

(3) Watter effek het die water van hierdie twee riviere op die areas waarheen hulle vloei? Esegiël 47:8-9.

Opmerking: Lees ook Esegiël 47:1-12 sorgvuldig ten einde die volle konteks van die oos- en wes-riviere te verkry. Jesaja 2:2, soos bo genoem, meld dat, “die berg van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels.”

Die topografie sal só verander word dat `n veel groter hoeveelheid bewerkbare land en leefareas `n veel groter populasie as ooit te vore op die aarde sal kan onderhou. Hierdie groot berg by die plek van die tempel, was gelig vir die ligging van die Tempel (Sagaria 8:3).

`n Paar ander berge en verskeie heuwelagtige grondgebiede sal behoue bly vir weivelde, water-opgaargebiede en vir ander doeleindes, insluitend ontspanning en estetiese waarde.

Die skrifte dui duidelik daarop dat beide die fisiese en geestelike hernuwing deur God se wonderbare ingryping sal plaasvind. Handelinge 3:19-21 verwys hierna as “tye van verkwikking” en “tye van wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al Sy heilige profete.” Hierdie gesogte en glorieryke tye verwys na niks anders nie as die tyd van die Millennium, wanneer God se koninkryk op die aarde sal heers.

(4) Sal die weer in die Millennium aangenaam wees? Jesaja 35:1-2; 41:18; Deuteronomium 28:12.

Opmerking: Verbeel u sulke groot landmassas soos die Sahara, Mongoliese- en Arabiese Woestyne en talle ander areas van verskroeide verlatenheid wat bewerkbaar word, met talryke plantegroei en her-bebossing. Alhoewel sekere woestynareas die oorsaak is van `n tekort aan reënval wat deur sekere bergreekse veroorsaak word, is die meerderheid van hierdie verlate areas primêr die gevolg van die mensdom se gierigheid en die grootskaalse wanbestuur van natuurlike hulpbronne deur die eeue heen.

(5) Hoe gaan landbou meer volop wees in die Millennium? Amos 9:13; Esegiël 34:26-27.

‘n Tyd van Herbouing en Vreugde

(1) Sal die stede en dorpe wat gedurende die eindtyd oorloë en rampe vernietig gaan word weer in die Millennium herbou word? Jesaja 61:4; Amos 9:14-15.

(2) Sal daar weer vreugde in die stede van Juda, insluitend Jerusalem, wees, wanneer die mense terugkeer ná wat blykbaar `n wanhopige gevangeniskap was? Jeremia 33:10-11; Sagaria 8:5.

(3) Sal sommige huil van vreugde? Jeremia 31:8-9.

(4) Wat van families wat hulle eie eiendom besit en geniet? Miga 4:4.

(5) Sal rykdom bymekaar gemaak word om Israel en veral Jerusalem te versier as die hoofstad van die wêreld? Sagaria 14:14; Jesaja 60:5,11.

Opmerking: Kosbare metale, minerale en ander hulpbrone sal in Israel invloei vir die bou van die manjifieke Tempel en ander pragtige asemrowende geboue in daardie gebied. Omvattende hervestiging van woude sal nodig wees om die florerende bouprogramme te voorsien, ten einde die pas te kan hou met die groeiende aanvraag vir behuising.

(6) Watter relatiewe populasie sal bestaan aan die begin van die Millennium in vergelyking met vandag se populasie? Jesaja 6:11-13; Amos 5:3; Esegiël 5:12, 6:8.

Opmerking: Hierdie skrifte wys dat slegs `n tiende van Israel sal oorleef tot in die Millennium. Dit is ook verteenwoordigend van al die ander nasies van die aarde. Die meeste van Israel sal vernietig word in die Verdrukking, terwyl die meeste van die ander nasies sal val gedurende die oorloë en rampe van die Dag van die Here.

Net die vierde seël en die tweede wee alleen maak die helfte van alle mense op die aarde dood, en dit sluit nie die ander trompetplae, aardbewings of die sewe laaste plae in nie. Soos die Millennium begin, sal dit werklik net `n oorblyfsel van die mensdom – net een tiende - wees wat die eindtyd se afgryse sal oorleef. As Christus nie sou ingryp op daardie stadium nie, sou geen vlees die kern-, chemiese- en biologiese oorlogsvoering oorleef het nie.

Die oorblywende populasie, tesame met die vernietigende rampe wat feitlik die laaste spore van diemensdom se beskawing sou vernietig het, sal die proses om hierdie nuwe beskawing bekend te stel, `n geleidelike en sistematiese proses van heropleiding maak. Die Wederkoms van Christus met Sy opgestane heiliges, sowel as die feit dat Satan en sy demone gevangene geneem word vir die duur van die Millennium, maak hierdie enorme taak moontlik.

Op `n gegewe tydstip, sal God se Gees vir almal wie daarna verlang om dit te ontvang, beskikbaar gestel word. Vrede, voorspoed, geluk, produktiwiteit en vervulling sal uiteindelik bereikbaar wees vir `n mensdom wat toegerus is met `n gesonde verstand – deur die gawe van God se Heilige Gees.

Die Aard van Diere en die Mens

(1) Hoe gaan die natuur van gevaarlike diere en reptiele verander gedurende die Millennium? Jesaja 11:6-8; Hosea 2:17.

(2) Bring God `n verbond van vrede met die wilde diere te weeg? Hosea 2:17; Esegiël 34:25.

(3) Is die natuur van die mensdom in dieselfde mate verander as dié van die wilde diere? Esegiël 36:26-27.

(4) Kan mense uiteindelik `n sin van sekuriteit en veiligheid ervaar, in plaas van vrees en benoudheid? Esegiël 34:28.

Ander Seëninge van die Millennium – Fisies en Geestelik

(1) Sal mense van alle kwale genees word aan die begin van hierdie glorieryke tyd? Jesaja 35:5-6.

(2) Verwyder God die blindheid of die sluier op hierdie tydstip wat oor alle mense gewerp is? Jesaja 25:7.

Opmerking: Soos ons reeds gesien het in Jeremia 31:33-34 en in Esegiël 36:26-27, sal byna almal in die Millennium tot bekering kom.

(3) Sal daar ooit weer enige geleentheid wees vir huil, behalwe vir trane van vreugde? Jesaja 25:8.

Opmerking: Gedurende die Millennium, wanneer die koninkryk van God die mensdom heroplei en omskep tot God se standaarde, sal vroegtydige en onverwagte sterftes nie langer `n bedreiging wees nie. Satan en sy demone is weggesit, die aggresiewe aard van diere sal verander wees, en die mensdom sal nie langer misdaad pleeg nie. Dreigemente van weermagte wat wil binne val of terreuraanvalle sal nie langer `n bedreiging wees nie. Die dood sal verswelg wees in oorwinning, soos fisiese mense die einde van hulle fisiese lewens bereik in die millennium, en verander word na geestelike wesens ― in die God-familie gebore word.

Opsomming

Om te oorkom en uit te hou tot die einde toe is van kardinale belang vir diegene wat uit hierdie huidige bose wêreld geroep is. Die stryd wat God se mense nou in die gesig staar is oneindig meer moeilik as vir diegene wat onder die regering van God sal leef in die koninkryk van God gedurende die Millennium. Maar ons vergoeding gaan oneindig groter wees as diegene sin wat in daardie tyd sal lewe. Om onder die persone getel te word wat deel sal hê aan die Eerste Opstanding, is die grootste doelwit vir enige mens om te bereik. Kan u dit ten volle begryp?

Nogtans, moet ons net soveel soos die eerste eeuse Kerk op die koninkryk van God fokus. Vir ons lê dit voor die deur. Vir ons broerders van die eerste eeu was dit so ver as die verre toekoms – maar tog so naby as die volgende bewuste gedagte met die wederopstanding. Ons sal hierdie onderwerp weer dek as ons die Fees van Tabernakels sal bestudeer. Die doelwit van die koninkryk van God moet nooit vervaag nie. Ons moet gefokus bly op daardie onderwerp en op daardie tyd (Mattheus 6:33). Deur dit te doen, help dit ons om meer stil te staan by die doel van ons bestaan en dit weerhou ons daarvan om afgelei te word deur die fisiese, materiële bekommernisse van hierdie lewe.

Dit is baie belangrik dat jy nou aan die einde van hierdie Les ons boek Tomorrow’s Wonderful World – An Inside View! lees, (of weer lees). Dit sal hierdie waardevolle doelwit in u gedagtes verstewig. Om hierdie kennis te hê, lei tot die momentum om u te help om tot die einde toe te volhard – die hoop van die koninkryk van God.

Jesaja 40:10 beskryf die tyd van die koninkryk van God op die aarde: “Kyk, die Here HERE sal kom as `n Sterke, en Sy arm sal heers; kyk, Sy loon is by Hom, en Sy beloning is voor Sy aangesig.” Daar gaan baie wees om te doen en om in orde te kry aan die begin van die Millennium. Diegene wat tot en met die einde uithou, sonder om op te gee, of in te gee, sal die ewige lewe verkry, sowel as die eer om onder die verheerlikte Jesus Christus te dien. Hierdie is net die begin van wat Hy beplan vir diegene wat vashou en die storms van hierdie huidige eeu trotseer.

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Next In The Bible Introduction Course:

Les 6: Christus maak die Seëls Oop

Noudat ons die goeie nuus van die koninkryk van God en die duisendjarige heerskappy van Jesus Christus in Les 5 bestudeer het, gaan ons op die moeilike tye wat tussen nou en daardie tyd lê fokus. Die toenemende onstuimige toestand van die wêreld is simptomaties van die storm wat oplaai soos ons die meer intense vervulling van die eerste vier sëels van Openbaring nader.